ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2015. évi ülések
2015. december 17.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 12. 11.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 12. 11.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
 2. Előterjesztés a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásához.
 3. Előterjesztés vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati kiírások elfogadására.
 4. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.
  Felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program
  HEP melléklet
 5. Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására.
 6. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére.
 8. Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté nyilvánítására.
 9. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 10. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 11. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról.
 12. Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről.
 13. Javaslat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról.
 14. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására.
 15. Előterjesztés a közvilágítás üzemeltetés 2015. évi díjáról.
 16. Javaslat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotására.
 17. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására.
 18. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról.
 20. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben szükséges intézkedésekről.
 21. Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározására.
 22. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 23. Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt beavatkozással kapcsolatosan.
 24. Válasz a szabadtéri színpad statikai felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésre.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 25. Előterjesztés települési rendszeres gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 01. 07.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 12. 30.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 08. 24.
  Letöltés
 1. 208/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat képviselő-testület napirendjének elfogadása.
 2. 209/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
 3. 210/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati kiírások elfogadására.
 4. 211/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának jóváhagyásáról
 5. 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
 6. 32/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. 212/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére.
 8. 213/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté nyilvánítására.
 9. 214/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozatáltalános iskolai körzethatárok véleményezésére.)
 10. 215/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 11. 216/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról.
 12. 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet a lakások és  helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól.
 13. 34/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010.(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. 217/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására.
 15. 35/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról
 16. 36/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről
 17. 37/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
 18. 218/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 19. 219/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról.
 20. 220/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozata gazdátlan galambokkal szemben szükséges intézkedésekről.
 21. 221/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározására.
 22. 222/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 23. 223/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt beavatkozással kapcsolatos interpellációra dott válasszal kapcsolatosan
2015. november 12.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 11. 06.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 11. 06.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztatás közvilágítás üzemeltetéséről.
 2. Előterjesztés új szociális intézményegység létrehozására (Családsegítő és Gyermekjóléti Központ).
 3. Előterjesztés Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozására.
 4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum gázenergia pótelőirányzatáról
 5. Előterjesztés az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelméről.
 6. Javaslat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatására.
 7. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására.
 8. Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról.
 9. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. szivattyú felújításával kapcsolatos igényének kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról.
 10. Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről.
 11. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére.
 12. Előterjesztés pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására.
 13. Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan.
 14. Beszámoló a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról.
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 16. Előterjesztés utcanév-változással kapcsolatosan (Gorkij utca).
 17. Előterjesztés közmeghallgatáson elhangzottakra adott válaszok elfogadására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 18. Előterjesztés kifogás elbírálásáról.
 19. Előterjesztés kifogás elbírálásáról.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 01. 08.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 11. 16.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 08. 24.
 Letöltés
 1. 190/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása.
 2. 191/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat a közvilágítás üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 3. 192/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat új szociális intézményegység létrehozására (Családsegítő és Gyermekjóléti Központ).
 4. 193/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozására.
 5. 194/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelmével kapcsolatosan.
 6. 29/2015 (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról és önkormányzati szociális telek értékesítésről
 7. 30/2015. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 195/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat a közvilágítási lámpatestek átadásáról.
 9. 196/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat a HBVSZ Zrt. szivattyú felújításával kapcsolatos igényének kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról.
 10. 197/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről.
 11. 198/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére.
 12. 199/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására.
 13. 200/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat szökőkutak felújításával kapcsolatosan.
 14. 201/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat a 2015. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámoló elfogadásáról
 15. 202/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 16. 203/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat utcanév-változással kapcsolatosan (Gorkij utca).
 17. 204/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat közmeghallgatáson elhangzottakra adott válaszok elfogadására.
 18. 205/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt. GINOP pályázatokban történő részvételének támogatására

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 19. 206/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat kifogás elbírálásáról.
 20. 207/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat kifogás elbírálásáról.
2015. október 8.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 10. 02.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 10. 02.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadásáról.
 2. Tájékoztató Kormányablak kialakításáról.
 3. Előterjesztés a településfejlesztési koncepció elfogadására.
 4. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosítása.
 5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézménye magasabb vezetői megbízásának véleményezésére.
 6. Előterjesztés nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételére.
 7. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére a Bocskai István Múzeummal.
 8. Előterjesztés kisméretű műfüves labdarúgópálya építésére.
 9. Előterjesztés önkormányzati bizottság elnökének és tagjának megválasztására.
 10. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelméréséről és a további feladatok tervezéséről.
 11. Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok összevonására.
 12. Előterjesztés a köztisztviselőinkre vonatkozó etikai elvek és eljárási szabályok megállapítására.
 13. Előterjesztés az MVM NET ZRt. kérelméről.
 14. Előterjesztés Liliom utca - Ibolya utca forgalmi rendjével kapcsolatosan.
 15. Tájékoztatás zöldterületek és önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatosan.
 16. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről.
 17. Tájékoztató a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb eseményekről.
 18. Előterjesztés el nem fogadott interpellációs válasszal kapcsolatosan.
 19. Válasz útkereszteződések biztonságosabbá tételével kapcsolatos interpellációra.
 20. Előterjesztés kivizsgálásra a Szilfákalja páratlan oldal virágosításával kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés a zöldségpiac lefedésével kapcsolatos feladatokról

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig.

ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés kifogás elbírálásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 10. 22.
 Letöltés
JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Közzétéve: 2015. 10. 22.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 10. 16.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 11. 16.
 Letöltés
 1. 171/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 172/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadásáról
 3. 173/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat kormányablak kialakításáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 4. 174/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a településfejlesztési koncepció elfogadására
 5. 27/2015. (X.08.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 6/2009. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. 175/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Településszerkezeti Tervének K-8 jelű módosítására
 7. 176/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Településszerkezeti Tervének K-9 jelű módosítására
 8. 28/2015. (X.08.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 6/2009. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 9. 177/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézménye magasabb vezetői megbízásának véleményezésére
 10. 178/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételére
 11. 179/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat vagyonkezelési szerződés megkötésére a Bocskai István Múzeummal
 12. 180/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bizottság elnökének és tagjának megválasztására
 13. 181/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelméréséről és a további feladatok tervezéséről szóló beszámoló elfogadására
 14. 182/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok összevonására
 15. 183/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a köztisztviselőinkre vonatkozó etikai elvek és eljárási szabályok megállapítására
 16. 184/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat az MVM NET ZRt. kérelmére
 17. 185/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a Liliom utca - Ibolya utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
 18. 186/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat zöldterületek és önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatosan
 19. 187/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 20. 188/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 189/2015. (X. 08.) Képviselő-testületi határozat a zöldségpiac lefedésével kapcsolatosan
2015. szeptember 10.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 09. 04.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 09. 04.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosítására.
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására.
 4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum működési engedélyének módosítására.
 5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 6. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról.
 7. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 8. Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról.
 9. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről.
 10. Előterjesztés a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat marketing-támogatására
 11. Előterjesztés egyházak hitéleti támogatására.
 12. Előterjesztés testvérvárosi programhoz pályázat benyújtására.
 13. Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására.
 14. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.
 15. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 16. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
 17. Előterjesztés radiológiai monitor beszerzése tárgyában.
 18. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 19. Előterjesztés pályázatra a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez.
 20. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről.
 22. Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról.
 23. Előterjesztés 2015. évi fásításról.
 24. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 25. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
 26. Tájékoztató a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb eseményekről.
 27. Válasz a Szilfákalja páratlan oldal virágosítással kapcsolatos kérdésre.
 28. Válasz a Hőforrás utca 1. sz. előtti közvilágítási lámpakar állapotával kapcsolatos interpellációra.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Előterjesztés temetési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 10. 02.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 09. 17.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 10. 02.
 Letöltés
 1. 141/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadására
 2. 142/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosítására.
 3. 143/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására.
 4. 144/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat érvénytelenítésére
 5. 145/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió intézményvezető-helyettes-főszerkesztő megbízására
 6. 146/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum működési engedélyének módosítására
 7. 23/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 147/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról
 9. 148/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 10. 149/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat ingatlanok megvásárlásáról
 11. 150/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat az Antenna Hungária Zrt. kérelmére
 12. 151/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat marketing-támogatására
 13. 152/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat egyházak hitéleti támogatására
 14. 153/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat testvérvárosi programhoz pályázat benyújtására.
 15. 154/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat pályázati együttműködési megállapodás aláírására
 16. 155/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásairól
 17. 24/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 18. 156/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal
 19. 157/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat radiológiai monitor beszerzése tárgyában
 20. 158/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 21. 159/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat pályázatra a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez
 22. 160/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan
 23. 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
 24. 26/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000 (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 25. 162/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat pénzügyi keret biztosításáról tervezési munkákra
 26. 163/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 2015. évi fásításról
 27. 164/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló beszámoló tudomásul vételéről
 28. 165/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” pályázati lehetőségével kapcsolatosan
 29. 166/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan
 30. 167/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentés tudomásul vételéről
 31. 168/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 32. 169/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat a Szilfákalja páratlan oldal virágosítással kapcsolatos kérdésre adott válaszra

  ZÁRT ÜLÉSEN

 33. 170/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat fellebbezés elbírálásáról

2015. augusztus 27. -rendkívüli
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 08. 26.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 08. 26.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a jó gazdálkodásunkért beígért 200 millió Ft-os támogatáshoz kapcsolódó pályázati anyagról.
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 09. 16.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 09. 16.
 Letöltés
 1. 139/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 140/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat az adósságkonszolidációban nem részesült  önkormányzatok részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan

2015. július 2.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 06. 26.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 06. 26.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítására
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendjére.
 3. Előterjesztés értékeink kezelésének megszervezésére.
 4. Előterjesztés alapító okirat módosítására.
 5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 6. Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról.
 8. Előterjesztés támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási programban való együttműködésről.
 9. Előterjesztés pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület építése tárgyában.
 10. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról.
 11. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.
 12. Előterjesztés a 2015 évi közterület felújítási keret felhasználására vonatkozóan.
 13. Előterjesztés kártékony galambok befogásának előkészítésére.
 14. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékével kapcsolatosan.
 15. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 16. Válasz interpellációkra és kérdésekre:
  a)    Válasz a haszonállatok tartásával kapcsolatos interpellációra.
  b)    Válasz az Isonzó utcai régi játszótér területrendezésével kapcsolatos interpellációra.
  c)    Válasz leszakadt ág levételével kapcsolatos interpellációra.
  d)    Válasz az extrém pálya létesítésével kapcsolatos kérdésre.
  e)    Válasz a kerékpárutak felfestésével kapcsolatos kérdésre.
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:

Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 07. 14.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 07. 03.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 08. 28.
 Letöltés
 1. 123/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 124/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabálya módosításainak elfogadására
 3. 125/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadására
 4. 126/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat nemzeti értékeink kezelésének megszervezésére
 5. 127/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat az Hajdúszoboszló Egyesített Óvoda módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratának elfogadására
 6. 19/2015. (VII. 02.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. 20/2015.(VII. 02.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 21/2015.(VII. 02.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.( II.19. ) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 9. 22/2015. (VII. 02.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010.( XII. 16.) rendeletének módosítására
 10. 128/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási programban való együttműködésről
 11. 129/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület építése tárgyában
 12. 130/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslat támogatásáról
 13. 131/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat az utcabútorok beszerzésére vonatkozóan
 14. 132/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a 2015 évi közterület felújítási keret felhasználására vonatkozóan
 15. 133/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat kártékony galambok befogásának előkészítésére
 16. 134/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékével kapcsolatosan
 17. 135/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 18. 136/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat a a kerékpárutak felfestésével kapcsolatos kérdésre adott válasz elfogadására
 19. 137/2015. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat iákmunka-programmal kapcsolatos interpellációjára adott válasz elfogadására

2015. június 11.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 06. 04.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 06. 04.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.
 2. Beszámoló a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról.
 3. Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálatokról és a fejlesztések főbb irányairól.
 4. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosításához szükséges önkormányzati döntésekről.
 5. Előterjesztés a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
 6. Előterjesztés a költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására.
 7. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 8. Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására.
 9. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
 10. Előterjesztés a „lengyel piac” áthelyezésére.
 11. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről (2014. évről).
 12. Előterjesztés „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat benyújtására.
 13. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre.
 14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről.
 17. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről.
 18. Tájékoztató országgyűlési képviselőnk munkájának hajdúszoboszlói vonatkozásairól (szóbeli).
 19. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről.
 20. Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről.
 21. Tájékoztatás közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos interpellációra adott válasz kivizsgálásáról.
 22. Tájékoztatás a Szent István parkban található kerékpártárolók számával kapcsolatos interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához.
 23. Válasz interpellációkra és kérdésre:
  a)    a száraz fákkal és burkolatjel festéssel kapcsolatban.
  b)    a Szent István park fáival kapcsolatosan.
  c)    a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésében.
  d)    vendéglátóegységgel kapcsolatban.
  e)    a II. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatban.
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 07. 14.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 06. 22.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 08. 28.
 Letöltés
 1. 103/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadása
 2. 104/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bizottsági tag megválasztására
 3. 105/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról
 4. 106/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálatokról és a fejlesztések főbb irányairól
 5. 107/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosításához szükséges önkormányzati döntésekről
 6. 108/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 7. 109/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására
 8. 16/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 9. 17/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 10. 110/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására
 11. 18/2015 (VI. 11.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 12. 111/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a „lengyel piac” áthelyezésére
 13. 112/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszámoló elfogadására
 14. 113/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat benyújtására
 15. 114/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat ELENA energetikai programban részvételre
 16. 115/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan
 17. 116/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan
 18. 117/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
 19. 118/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat útfelújítási tervek készítéséről
 20. 119/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről
 21. 120/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 22. 121/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat pénzügyi keret átcsoportosításáról
 23. 122/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat vendéglátóegységgel kapcsolatban adott válaszra


2015. május 14.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 05. 08.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 05. 08.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási Gyámhivatalának 2014. évi munkájáról (szociális feladatellátás, gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátás, ügyfélszolgálati tevékenység).
 2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására.
 4. Előterjesztés használati melegvíz központi előállításához szükséges beruházásokról.
 5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához.
 6. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának véleményezésére.
 7. Előterjesztés intézmény-működtetési feladatok ellátására.
 8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosítására.
 9. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának megváltoztatására.
 10. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosítására.
 11. Előterjesztés nyári szociális gyermekétkeztetésről.
 12. Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc munkásságának felvételére a megyei értéktárba.
 13. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek meghatározásáról.
 14. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási koncepciójában elfogadott határidők módosítására.
 16. Előterjesztés Városháza energetikai korszerűsítési pályázatáról.
 17. Előterjesztés a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez kapcsolódó mentesülés kéréséről.
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.
 19. Előterjesztés szökőkutak felújításáról.
 20. Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan.
 22. Tájékoztatás a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához.
 23. Válasz kérdésekre, interpellációkra:
  a)    Válasz a fürdő környezetében kerékpártárolók számának bővítésével kapcsolatos kérdésre.
  b)    Válasz az ingatlantulajdonosok előtti közterületek rendben tartásával kapcsolatos kérdésre.
  c)    Válasz közterületek rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos interpellációra.
  d)    Válasz az ingatlantulajdonosok zöldhulladékának elszállításával kapcsolatos interpellációra.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 06. 01.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 05. 19.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 08. 28.
 Letöltés
 1. 68/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat képviselő-testület napirendjének elfogadása
 2. 69/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási Gyámhivatalának 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 70/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 71/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. továbbműködéséről 
 5. 72/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat Szűcs Pál Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává választásáról
 6. 73/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. új telephelyének cégjegyzékbe vételéről
 7. 74/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosításának elfogadásáról
 8. 75/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a polgármester  felhatalmazásáról a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okirat aláírására
 9. 76/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat használati meleg víz központi előállításához szükséges beruházásokhoz való hozzájárulásról
 10. 77/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 11. 78/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának véleményezésére
 12. 79/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat intézmény-működtetési feladatok ellátására
 13. 80/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosítására
 14. 81/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására
 15. 82/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
 16. 83/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió alapító okiratának módosítására
 17. 84/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum alapító okiratának módosítására
 18. 85/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat közalkalmazottak áthelyezéséről
 19. 86/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat intézményvezetők felkérésére a munkamegosztási megállapodás előkészítésére, illetve az SZMSZ-ek módosítására, a Polgármester felkérésére a költségvetési rendeletének módosítására.
 20. 15/2015.(V. 14.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.( II.19. ) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 21. 87/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat nyári szociális gyermekétkeztetésről
 22. 88/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat Pávai-Vajna Ferenc munkásságának megyei értéktárba történő felvételéről 
 23. 89/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek meghatározásáról
 24. 90/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan
 25. 91/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási koncepciójában elfogadott határidők módosítására
 26. 92/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat Városháza energetikai korszerűsítési pályázatáról
 27. 93/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez kapcsolódó mentesülés kéréséről
 28. 94/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a 2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről
 29. 95/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat szökőkutak felújításáról
 30. 96/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan
 31. 97/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat játszóterek felújításával kapcsolatosan
 32. 98/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat beadására
 33. 99/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat a fürdő környezetében kerékpártárolók számának bővítésével kapcsolatos kérdésre
 34. 100/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat az ingatlantulajdonosok előtti közterületek rendben tartásával kapcsolatos kérdésre
 35. 101/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat közterületek rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos interpellációra
 36. 102/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat az ingatlantulajdonosok zöldhulladékának elszállításával kapcsolatos interpellációra


2015. április 16.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 04. 15.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 04. 15.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására.
 2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységeiről:
  a)    Hungarospa Zrt.
  b)    Városgazdálkodási Zrt.
  c)    Turisztikai (TDM) Kft.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező törzstőke emeléséről.
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi végrehajtásáról.
 5. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
 6. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 7. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról.
 8. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására.
 9. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére.
 10. Előterjesztés Leader helyi akciócsoport támogatásáról.
 11. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről.
 12. Tájékoztató fontosabb eseményekről.
 13. Válasz interpellációkra:
  a)    Orgona utca 18. szám alatti ingatlan állapotával kapcsolatosan
  b)    Déli soron található terményszárítóval kapcsolatosan
  c)    a II. világháborús emlékmű állapotával kapcsolatosan
  d)    a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatosan
  e)    a Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésével kapcsolatosan

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

  Előterjesztés kifogások elbírálásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 05. 13.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 03. 13.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 06. 18.
 Letöltés
 1. 50/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 51/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására
 3. 52/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, közgyűlés képviselőjének kijelölésére
 4. 53/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Zrt. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 5. 54/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a Turisztikai (TDM) Kft. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 6. 55/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező törzstőke emeléséről
 7. 56/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi végrehajtásáról
 8. 13/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 9. 14/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról
 10. 57/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról
 11. 58/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat bírósági ülnökök megválasztására
 12. 59/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére
 13. 60/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat Leader helyi akciócsoport támogatásáról
 14. 61/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről
 15. 62/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 16. 63/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a 3504/2 hrsz-ú ingatlanon található faház bontásáról
 17. 64/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat a Kocsis Róbert II. világháborús emlékmű állapotával kapcsolatos interpellációjára adott válasz elfogadására
 18. 65/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos interpellációjára adott válaszra
 19. 66/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat Holoda Attila Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésével kapcsolatos interpellációjára adott válaszra

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 20. 67/2015. (IV.16.) Képviselő-testületi határozat kifogások elbírálásáról


2015. március 19.

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 03. 13.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 03. 13.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi munkájáról.
 3. Előterjesztés szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 6. Előterjesztés intézményi megszüntető okirat kiadására.
 7. Javaslat a bölcsődei és szociális alapellátások 2015. évi térítési díjairól.
 8. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására.
 9. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási jogról.
 10. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről.
 11. Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról.
 12. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan.
 13. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról.
 15. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére.
 16. Előterjesztés gyógyvizünk hungarikummá minősítéséhez pályázat készítésére.
 17. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekről.
 18. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről.
 20. Tájékoztató testületi ülések között történtekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 04. 10.
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 03. 23.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 05. 08.
Letöltés
 1. 27/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a 2015. március 19-i ülésének napirendjének meghatározására
 2. 28/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 3. 29/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 4. 30/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről adott jelentés elfogadásáról
 5. 31/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 6. 32/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 7. 33/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézményt megszüntető okirat kiadására
 8. 34/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási jogról
 9. 35/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat az extrém sportpálya helyszínéről
 10. 36/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a Soproni temető felszámolásáról
 11. 37/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a városi utak felújítására vonatkozóan
 12. 38/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a játszóterek felújításával kapcsolatosan
 13. 39/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat az óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról
 14. 40/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervének elfogadásáról
 15. 41/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a gyógyvizünk hungarikummá minősítéséhez pályázat készítésére
 16. 42/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekről
 17. 43/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről
 18. 44/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 19. 45/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat partnervárosi kapcsolat létesítéséről
 20. 46/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításának kiegészítésére
 21. 47/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat intézmények gazdasági önállóságának változásáról
 22. 48/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések között történt eseményekről adott tájékoztató elfogadására
 23. 10/2015. (III.19.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 24. 11/2015. (III.19.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 25. 12/2015. (III.19.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 26. 49/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a méltányossági közgyógyellátás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására

2015. február 19.

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 02. 16.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 02. 16.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi működéséről szóló beszámolóhoz.
 2. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 3. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésének megállapítására.
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015. évi üzleti tervéről.
 7. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.
 8. Előterjesztés a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alkotására, módosítására.
 9. Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításáról.
 10. Előterjesztés Vörös Aventurin Bt. kérelméről.
 11. Előterjesztés napelemes rendszerek kialakítása pályázatról.
 12. Előterjesztés a polgármester illetményéről és szabadságolási ütemtervéről.
 13. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről.
 14. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2014-es turisztikai adatairól.
 15. Tájékoztató fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 04. 10.
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 02. 25.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 04. 10.
Letöltés
 1. 12/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat képviselő-testületi napirendjének meghatározására
 2. 13/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi működéséről szóló beszámolóhoz
 3. 5/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 14/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
 5. 15/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
 6. 16/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
 7. 17/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításához
 8. 18/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat Vörös Aventurin Bt. kérelmére
 9. 19/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a napelemes rendszerek kialakítása pályázatról
 10. 20/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a polgármester illetményéről és szabadságolási ütemtervéről
 11. 21/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, eredményeiről szóló beszámoló elfogadására
 12. 22/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló város 2014-es turisztikai adatairól szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 13. 23/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat az egészségügyi dolgozóknak, az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó, képzést és foglalkoztatást támogató pályázati lehetőségekről
 14. 24/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 15. 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
 16. 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékról
 17. 8/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 18. 9/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 19. 25/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
 20. 26/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat köztemetés visszafizetés ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására

2015. január 29.

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. 01. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. 01. 23.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.
 2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015. évi üzleti tervéről.
 5. Előterjesztés a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására.
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére.
 8. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelme tárgyában.
 9. Előterjesztés a város szociális ellátó rendszerének változásáról.
 10. Előterjesztés képviselői tiszteletdíjra és bizottsági tagsági juttatásra.
 11. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
 12. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására.
 13. Javaslat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
 14. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2015. 03. 02.
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2015. 02. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 04. 10.
Letöltés
 1. 1/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 2/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bizottsági tag megválasztására
 3. 3/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására
 4. 4/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 5. 5/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére
 6. 6/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelme tárgyában hozott döntésről
 7. 7/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a város szociális ellátó rendszerének változásáról
 8. 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről
 9. 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 10. 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet  a fizető parkolásról szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 11. 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 12. 8/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 13. 9/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott tájékoztató tudomásul vételéről
 14. 10/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat az „Otthon Melege Program” támogatásról

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 15. 11/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat kifogás elbírálásról