ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2016. évi ülések
2016. december 15.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 12. 09.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 12. 09.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokra.
 2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetéséről.
 4. Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
 5. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására.
 6. Javaslat a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlanokkal kapcsolatban.
 8. Előterjesztés a külterületi utak felújítása és útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati lehetőségről.
 9. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításáról.
 10. Előterjesztés 2016. évi parkfenntartási feladatokkal kapcsolatosan.
 11. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca).
 12. Előterjesztés a képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározására.
 13. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 02. 07.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 02. 07.
 Letöltés
 1. 175/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 176/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokra
 3. 20/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 177/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
 5. 178/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosítására
  22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól szóló 15/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. 179/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat Bródy Sándor utcai ingatlanokkal kapcsolatban
 7. 180/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a külterületi utak felújítása és útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtandó pályázat támogatásáról
 8. 181/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat Luther utcai leállósáv megvalósításáról
 9. 182/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2016. évi parkfenntartási feladatokkal kapcsolatosan
 10. 183/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca)
 11. 184/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározására
 12. 185/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
2016. november 17.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 11. 11.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 11. 11.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával kapcsolatosan.
 2. Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos növelésére.
 3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ átszervezésére.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői kinevezésére.
 5. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelmére.
 6. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 7. Előterjesztés intézményi átszervezésre.
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához.
 9. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére.
 10. Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról
 11. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról.
 13. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendjére.
 15. Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. állami számvevőszéki ellenőrzéséről.
 16. Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 12. 13.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 02. 07.
 Letöltés
 1. 153/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 154/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozatautóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával kapcsolatosan
 3. 155/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos növelésére
 4. 156/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői kinevezésére
 5. 157/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat Dr. Szerző Ákos helyettesítésítési kérelmének elfogadására
 6. 158/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 7. 159/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Megszüntető okiratának jóváhagyásáról
 8. 160/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat Lukács Sándor magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról
 9. 161/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának jóváhagyásáról
 10. 162/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői megbízás pályázati kiírásról
 11. 163/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat Nagyné Dede Adél megbízásáról Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb vezető feladatainak ellátására
 12. 164/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Alapító okirat Módosító okiratának jóváhagyásáról.
 13. 165/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 14. 166/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
 15. 167/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról készült beszámoló elfogadásáról
 16. 168/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a I. világháborús hadisírok felújítása pályázat benyújtásáról.
 17. 19/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 18. 169/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
 19. 170/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a  Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ÁSZ ellenőrzés során tett javaslatokkal kapcsolatosan
 20. 171/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatosan
 21. 172/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről
 22. 173/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2016. 01-03. hó mérleg- és eredmény kimutatásának elfogadásáról
 23. 174/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2016. 01. 01. – 03. 31. közötti időszakra készült főkönyvi kivonatának jóváhagyásáról
2016. október 20.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 10. 14.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 10. 14.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a város egészségügyi alap-és szakellátás helyzetéről.
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására.
 3. Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére.
 4. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítására.
 5. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról.
 6. Előterjesztés Antenna Hungária Zrt. kérelméről.
 7. Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési projektről és megújuló energiatermelés önkormányzati támogatására.
 8. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására.
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívásról.
 10. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 11. Válasz kérdésre a parkolás rendjével kapcsolatosan.
 12. Válasz Jónás Kálmán Képviselő Úr 2016. szeptember 7-i képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseire.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig.
JEGYZŐKÖNYV (ülés)
Közzétéve: 2016. 11. 08.
 Letöltés
JEGYZŐKÖNYV (közmeghallgatás)
Közzétéve: 2016. 11. 08.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 02. 07.
 Letöltés
 1. 142/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 143/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a város egészségügyi alap-és szakellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 144/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására
 4. 145/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat intézményi átszervezés kezdeményezésére
 5. 146/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítás elfogadásáról
 6. 147/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról
 7. 148/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a víztorony tetejére történő antenna felszereléshez való hozzájárulásról
 8. 149/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési projekt és megújuló energiatermelés önkormányzati támogatásával kapcsolatosan
 9. 18/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
 10. 150/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívás tudomásul vételéről
 11. 151/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 12. 152/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán Művelődési Központtal kapcsolatos kérdéseire a jegyző által adott válaszok elfogadásáról
2016. szeptember 8.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 09. 02.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 09. 02.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására.
 2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívásról.
 5. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat biztosítására.
 6. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői pályázatának kiírásáról.
 7. Előterjesztés beadott energetikai pályázatokról.
 8. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek felújítási munkálataival kapcsolatosan.
 9. Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatos vizsgálatról.
 10. Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. módosításáról.
 11. Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 12. Előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására.
 13. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről.
 14. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 11. 02.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 02. 07.
 Letöltés
 1. 127/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 128/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti terv módosításának elfogadásáról
 3. 17/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 129/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat a 2016. évi költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
 5. 130/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat a minimálbér és a garantált bérminimum 2016. évi különbözete fedezetének biztosításáról.
 6. 131/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői pályázatának kiírásáról
 7. 132/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat beadott energetikai pályázatokkal kapcsolatosan
 8. 133/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek felújítási munkálataival kapcsolatosan
 9. 134/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan
 10. 135/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat víziközmű 2016-2030. évekre szóló fejlesztési tervének 1. sz. módosítását.
 11. 136/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által elvégzett felújítási és pótlási munkálatok értékének fennálló  tartozásában kompenzációként történő beszámításáról.
 12. 137/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
 13. 138/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására
 14. 139/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató elfogadásáról
 15. 140/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 16. 141/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről szeptember hónapban adott tájékoztató elfogadásáról
2016. július 7.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 06. 30.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 06. 30.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről
 2. Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás módosítására.
 3. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
 4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumáról.
 6. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására.
 7. Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására.
 8. Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről.
 9. Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről.
 10. Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről.
 11. Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázattal kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés református templom felújításának támogatására.
 15. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével kapcsolatosan.
 16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 17. Válasz utcanevek helyesírásával kapcsolatban.
 18. Válasz interpellációra fa üregébe költözött vadméhekkel kapcsolatosan.
 19. Válasz interpellációra kosárlabda pályánál történt fakivágásokkal kapcsolatosan.
 20. Válasz interpellációra jelfák, elektromos kapcsolószekrény felújításával kapcsolatosan.
 21. Válasz kérdésre Szilfákalja – Jókai sori mentőbejárat úttorkolat forgalmi rendjével kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

  Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítása ügyében benyújtott fellebbezésre.
  Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 08. 23.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 07. 11.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 08. 23.
 Letöltés
 1. 105/2016. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása.
 2. 106/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről
 3. 107/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás módosítására.
 4. 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet az építési tilalmak elrendeléséről
 5. 108/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat belterületbe vonási kérelemről.
 6. 109/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumának működési szabályai elfogadásáról.
 7. 110/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására.
 8. 111/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására.
 9. 112/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat hozzájárulás megadásáról a a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére.
 10. 113/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a Hőforrás utcai területek értékesítéséről.
 11. 114/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a 2016. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről.
 12. 115/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat az autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan.
 13. 116/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázattal kapcsolatosan.
 14. 117/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatosan.)
 15. 118/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a református templom felújításának támogatására.
 16. 119/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével kapcsolatosan.
 17. 120/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről.
 18. 121/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről.
 19. 122/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat utcanevek helyesírásával kapcsolatban.
 20. 123/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat fa üregébe költözött vadméhekkel kapcsolatosan.
 21. 124/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán rendezvényekkel kapcsolatos kérdésére adott válasz elfogadására.

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 22. 125/2016. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítása ügyében benyújtott fellebbezésre.
 23. 126/2016. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati kitüntetések adományozására.
2016. június 9.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI ÖSSZEFOGLALÓ MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 06. 03
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 06. 03.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról.
 2. Előterjesztés a módosított gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadására.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetőjének megbízására.
 4. Előterjesztés fenntartói nyilatkozat kiadására.
 5. Előterjesztés a Szejdi-dúláshoz kapcsolódó megemlékezés városi rendezvénnyé nyilvánítására.
 6. Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sír védetté nyilvánítására.
 7. Előterjesztés igazgatósági tag delegálására.
 8. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről (2015. évről).
 9. Előterjesztés aktuális pályázatokról.
 10. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.
 11. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára.
 12. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés a környezetvédelmi program kiegészítésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 15. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötéséről.
 16. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.
 17. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 18. Tájékoztató a Kormány központosító törekvéseiről.
 19. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 20. Előterjesztés kivizsgálásra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan.
 21. Válasz interpellációra a Fogthüy utcán forgalomcsökkentő küszöb elhelyezésével kapcsolatosan.
 22. Válasz interpellációra a Bordángát utca folytatásán történt beavatkozással kapcsolatosan.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 07. 13.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 06. 14.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 84/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadására
 2. 85/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 86/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a módosított gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadására.
 4. 87/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetőjének megbízására.
 5. 88/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat fenntartói nyilatkozat kiadására
 6. 89/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a Szejdi-dúláshoz kapcsolódó megemlékezés városi rendezvénnyé nyilvánítására
 7. 90/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a városi köztemetőben található családi sír védetté nyilvánítására.
 8. 91/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat igazgatósági tag delegálására.
 9. 92/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozata a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszámoló elfogadására
 10. 93/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat aktuális pályázatokhoz
 11. 15/2016. (VI. 09.) számú rendelet a a lakások és  helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól
 12. 94/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára.
 13. 95/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról
 14. 96/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési támogatás elnyerése érdekében szükségessé váló forrás biztosításáról
 15. 97/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program kiegészítésével kapcsolatosan.
 16. 98/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 17. 99/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezés tudomásul vételéről
 18. 100/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 19. 101/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a Kormány központosító törekvéseiről szóló tájékoztató elfogadására
 20. 102/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 103/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a Fogthüy utcán forgalomcsökkentő küszöb elhelyezésével kapcsolatosan.
 22. 104/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat a Bordángát utca folytatásán történt beavatkozással kapcsolatosan.
2016. május 26. -rendkívüli
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 05. 20.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 05. 20.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1.  Előterjesztés Hajdúszoboszló Város új településrendezési eszközeinek elfogadásáról
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 83/2016. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város új településrendezési eszközeinek fogadásáról
 2. 14/2016.(V.26.) sz. rendelet Hajdúszoboszló Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
2016. május 12.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 05. 07.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 05. 07.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapszabályának módosításáról.
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló város új településrendezési eszközök véleményezési szakaszának lezárásáról.
 4. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére.
 5. Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítására.
 6. Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására.
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan gázellátásához.
 8. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról.
 9. Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával kapcsolatosan.
 10. Előterjesztés közterületek felújítási keretének felhasználásáról.
 11. Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. 
 12. Előterjesztés közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek testvér (partner)városi egyeztetéséről.
 13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 14. Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 15. Válasz interpellációra a kullancsirtás lehetőségeivel kapcsolatosan.
 16. Válasz interpellációra a közterületen elhelyezett sátorgarázsokkal kapcsolatosan.
 17. Válasz interpellációra közterületi reklámtáblákkal kapcsolatosan.
 18. Válasz interpellációra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan.
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 06. 01.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 05. 18.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 68/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadására
 2. 69/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 3. 70/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapszabályának módosításáról.
 4. 71/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város új településrendezési eszközök véleményezési szakaszának lezárásáról
 5. 72/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Kollégium intézményi átszervezésére
 6. 73/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítására.
 7. 74/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat beépítési kötelezettség meghosszabbítására
 8. 75/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan gázellátásához
 9. 76/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról
 10. 12/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 11. 77/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a közterületek felújítási keretének felhasználásáról
 12. 13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
 13. 78/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek testvér (partner)városi egyeztetéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 14. 79/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 15. 80/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 16. 81/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat vagyonhasznosítási szerződés elfogadásáról
 17. 82/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan
2016. április 14.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 04. 07.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 04. 07.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi tevékenységeiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
 2. Előterjesztés a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásához kapcsolódó fenntartási nyilatkozatról.
 3. Beszámoló a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről 2011-2016.
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról.
 5. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.
 6. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról.
 7. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 8. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 9. Előterjesztés energetikai pályázat előkészítésére.
 10. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan.
 11. Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére.
 14. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatosan.
 15. Tájékoztató a közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről.
 16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 17. Válasz interpellációra a közlekedési lámpák helyzetével kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
  Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 05. 19.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 04. 18.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 49/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadására
 2. 50/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi tevékenységeiről szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 51/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. évi tevékenységeiről szóló beszámoló elfogadásáról
 4. 52/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységeiről szóló beszámoló elfogadásáról
 5. 53/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásához kapcsolódó fenntartási nyilatkozatról
 6. 54/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011-2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 7. 55/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról
 8. 56/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonási kérelemre
 9. 9/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 10. 10/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
 11. 57/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozata belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
 12. 58/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat energetikai pályázat előkészítésére
 13. 59/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat városi utak felújítására vonatkozóan
 14. 60/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatosan
 15. 61/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatosan
 16. 62/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat utcabútorok beszerzésére
 17. 63/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatosan
 18. 64/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 19. 65/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat megyei turisztikai projektben történő részvételről (Oxenweg)
 20. 11/2016. (IV.14) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 21. 66/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételérő

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 22. 67/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálásáról
2016. március 17.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 03. 16.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 03. 16.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi munkájáról.
 3. Előterjesztés a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására.
 4. Előterjesztés a Hugarospa Zrt. vezérigazgatói megbízására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázat benyújtásáról elvi jóváhagyásra.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbitériuma kérésével kapcsolatban.
 7. Előterjesztés a város minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságaiba történő testületi tagok delegálásáról.
 8. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására.
 10. Előterjesztés fejlesztési célú ingatlanok értékesítésére.
 11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására.
 12. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi működéséről szóló beszámolóhoz.
 13. Előterjesztés útépítési tervek készítéséről.
 14. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca).
 15. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.
 16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 17. Válasz kérdésre a Böszörményi úton lakott terület kezdete-vége, valamint útirány előjelző táblák kihelyezésével kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére.
 2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatói megbízására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 05. 19.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 03. 22.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 30/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadása
 2. 31/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 32/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hugarospa Zrt. vezérigazgatói megbízására
 4. 33/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 5. 34/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására
 6. 35/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról
 7. 36/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbitériuma kérésével kapcsolatban
 8. 37/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a város minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságaiba történő testületi tagok delegálásáról
 9. 7/2016. (III.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 10. 8/2016. (III.17.) önkormányzati rendelet szociális,  gyermekvédelmi és egészségügyi ellátások módosításáról
 11. 38/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097 hrsz-ú ingatlanok árverésen történő értékesítéséről
 12. 39/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására
 13. 40/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi működéséről szóló beszámolóhoz
 14. 41/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat útépítési tervek készítéséről
 15. 42/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca)
 16. 43/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyására
 17. 44/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről.
 18. 45/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat beadásáról

ZÁRT ÜLÉSEN

 1. 46/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére
 2. 47/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére
 3. 48/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatói megbízására.
2016. február 18.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 02. 11.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 02. 11.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A) Előterjesztés a képviselő-testület bizottsági szervezetének átalakításáról, a 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  B) Önkormányzati nem képviselő bizottsági tag eskütétele.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde nevének és alapdokumentumainak módosítására (Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Program).
 4. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési tervének elfogadására.
 5. Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről.
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának újraalkotására.
 8. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési pályázat előkészítésének finanszírozására.
 9. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről
 10. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 11. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2015-ös turisztikai adatairól.
 12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 03. 30.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 02. 23.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 17/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadása
  6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. 18/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület bizottsági szervezetének átalakításáról, a 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. 19/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 4. 20/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsőde nevének és alapdokumentumainak módosítására
 5. 21/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési tervének elfogadására
 6. 22/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének meghatározására
 7. 23/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 8. 24/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának újraalkotására
 9. 25/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat gyógyhelyfejlesztési pályázat előkészítésének finanszírozására
 10. 26/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 11. 27/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
 12. 28/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2015-ös turisztikai adatairól szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 13. 29/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentés tudomásul vételéről
2016. január 28.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2016. 01. 25.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2016. 01. 25.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Bizottsági tagok megválasztása és eskütétele:
  a) Előterjesztés önkormányzati bizottsági tagok megválasztására.
  b) Önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag eskütétele.
 2. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveiről:
  a)   Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)   Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)   Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
 3. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 4. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 6. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 7. Előterjesztés a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre.
 8. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában.
 9. Előterjesztés bérleti szerződés módosítására.
 10. Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről.
 11. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.
 12. Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására.
 13. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
 14. Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázati lehetőségről.
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi programjának elfogadásáról.
 16. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítéséről.
 17. Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc születésének 130. évfordulójának tiszteletére március 6-a Pávai-Emléknappá nyilvánítására.
 18. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 19. Válasz az Orgona utca 18. szám alatti ingatlannal kapcsolatos interpellációra.
 20. Előterjesztés Antalné Tardi Irén képviselő asszony interpellációjára adott válasz kivizsgálására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2016. 02. 23.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2016. 02. 01.

 Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 07. 22.
 Letöltés
 1. 1/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének elfogadására
 2. 2/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bizottsági tagok megválasztására
 3. 3/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2016. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 4. 4/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 5. 5/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a Turisztikai Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 6. 1/2016. (I. 28.) sz. önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. 2/2016. (I. 28.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
 8. 6/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 9. 7/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 10. 8/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 11. 9/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítására
 12. 10/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel 2016. január 01-től megkötendő szerződés módosítására
 13. 11/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a DUSA INGATLAN KFT. kérelmére
 14. 3/2016. (I. 28.) sz.önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről
 15. 4/2016. (I. 28.) sz. önkormányzati rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 16. 5/2016. (I. 28.) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 17. 12/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázati felhívásra benyújtandó projektelemek elfogadására
 18. 13/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi programjának elfogadásáról.
 19. 14/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat a „Zöld Város kialakítása” megnevezésű TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó projektelemek elfogadásáról.
 20. 15/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat Pávai-Vajna Ferenc születésének 130. évfordulójának tiszteletére március 6-a Pávai-Emléknappá nyilvánítására
 21. 16/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről