ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2018
2018. december 19.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 01. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról. (1sz. Képviselő testületi napirend)
 2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére. (2sz. Képviselő testületi napirend)
 3. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításához beérkezett kérelmekről. (4.sz. Képviselő testületi napirend)
 4. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról. (5.sz. Képviselő testületi napirend)
 5. Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. (11.sz. Képviselő testületi napirend)
 6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról.(12.sz. Képviselő testületi napirend)
 7. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan. (13.sz. Képviselő testületi napirend)
 8. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pince vizesedésével kapcsolatosan

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 19.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 19.
Letöltés
 1. 180/2018. (XII.19.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 181/2018. (XII.19.) VMB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásával kapcsolatosan
 3. 182/2018. (XII.19.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésével kapcsolatosan
 4. 183/2018. (XII.19.) VMB határozat településrendezési eszközök módosításához beérkezett kérelmekkel kapcsolatosan
 5. 184/2018. (XII.19.) VMB határozat partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatosan
 6. 185/2018. (XII.19.) VMB határozat autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatosan
 7. 186/2018. (XII.19.) VMB határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 8. 187/2018. (XII.19.) VMB határozat óriáskerék telepítésével kapcsolatosan
 9. 188/2018. (XII.19.) VMB határozat reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
 10. 189/2018. (XII.19.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pince vizesedésével kapcsolatosan
2018. november 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 06.

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés pályázati lehetőségről bölcsődei fejlesztés tárgyában. (10.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására. (11.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló kérelemről. (12.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati tulajdonba vételéről. (14.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Beszámoló a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. (16.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításáról. (17.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés költségvetési keret felhasználásáról. (18.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút tovább építéséről. (19.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. (20.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
  Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2018.I-III.negyedévi működéséről
  Tájékoztató a városi bölcsőde parkolási problémáiról
  Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 15.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 06.
Letöltés
 1. 167/2018. (XI.21.) VMB határozat napirend meghatározására
 2. 168/2018. (XI.21.) VMB határozat a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásával kapcsolatosan
 3. 169/2018. (XI.21.) VMB határozat pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan bölcsődei fejlesztés tárgyában
 4. 170/2018. (XI.21.) VMB határozat építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 171/2018. (XI.21.) VMB határozat a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló kérelemmel kapcsolatosan
 6. 172/2018. (XI.21.) VMB határozat M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatosan
 7. 173/2018. (XI.21.) VMB határozat a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákkal kapcsolatosan
 8. 174/2018. (XI.21.) VMB határozat a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításával kapcsolatosan
 9. 175/2018. (XI.21.) VMB határozat költségvetési keret felhasználásával kapcsolatosan
 10. 176/2018. (XI.21.) VMB határozat a Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbépítésével kapcsolatosan
 11. 177/2018. (XI.21.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2018.I-III.negyedévi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 12. 178/2018. (XI.21.) VMB határozat a városi bölcsőde parkolási problémáiról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 13. 179/2018. (XI.21.) VMB határozat reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
2018. október 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. (1.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés a zöldségpiac felújítására. (2.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére. (3.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének értékesítésre való kijelöléséről. (11.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása. (12.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban (13.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés „botlókő” elhelyezésére. (14.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 8. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (15.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. (18.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről. (19.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 11. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszeréről
 12. Tájékoztatás külterületi utak fenntartásáról

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 06.

Letöltés

 1. 152/2018. (X.24.) VMB határozat a napirendjének meghatározására
 2. 153/2018. (X.24.) VMB határozat gyógyvízkérelem jóváhagyásával kapcsolatosan
 3. 154/2018. (X.24.) VMB határozat elektromos tolókapu létesítéséről
 4. 155/2018. (X.24.) VMB határozat zöldségpiac felújításával kapcsolatos megbízásról
 5. 156/2018. (X.24.) VMB határozat a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésével kapcsolatosan
 6. 157/2018. (X.24.) VMB határozat a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének értékesítésre való kijelölésével kapcsolatosan
 7. 158/2018. (X.24.) VMB határozat forrás biztosításával kapcsolatosan menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatásához
 8. 159/2018. (X.24.) VMB határozat közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 9. 160/2018. (X.24.) VMB határozat „botlókő” elhelyezésével kapcsolatosan
 10. 161/2018. (X.24.) VMB határozat a város kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
 11. 162/2018. (X.24.) VMB határozat a volt „Hajdútourist” épületének átalakításával kapcsolatosan
 12. 163/2018. (X.24.) VMB határozat a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződésével kapcsolatban
 13. 164/2018. (X.24.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének felújításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 14. 165/2018. (X.24.) VMB határozat a külterületi és lakott külterületi utak fenntartásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 15. 166/2018. (X.24.) VMB határozat Public Bike Repair Station telepítésével kapcsolatosan
2018. szeptember 12.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 10. 12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 10. 12.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról.(1.sz. Képviselő testületi anyag)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről. (2.sz. Képviselő testületi anyag)
 3. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítására. (9.sz. Képviselő testületi anyag)
 4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (10.sz. Képviselő testületi anyag)
 5. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (Hajdúföld Kft.) (11.sz. Képviselő testületi
  anyag)
 6. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. (14.sz. Képviselő testületi anyag)
 7. Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzéséről. (15.sz. Képviselő testületi anyag)
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére. (16.sz. Képviselő testületi anyag)
 9. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban. (17.sz. Képviselő testületi anyag)
 10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására. (18.sz. Képviselő testületi anyag)
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről. (19.sz. Képviselő testületi anyag)
 12. Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról. (20.sz. Képviselő testületi anyag)
 13. Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon. (21.sz. Képviselő testületi anyag)
 14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (22.sz. Képviselő testületi anyag)
 15. Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezéséről. (23.sz. Képviselő testületi anyag)
 16. Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére. (24.sz. Képviselő testületi anyag)
 17. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2018.I. félévi működéséről
 18. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
 19. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum vis maior kérelméről
 20. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról
 21. Előterjesztés közterület igénybevételről
 22. Tájékoztató az Aranykapu Óvoda részére biztosított keretösszeg felhasználásáról

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 10. 12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 10. 12.
Letöltés
 1. 129/2018. (IX.12.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 130/2018. (IX.12.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 131/2018. (IX.12.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedésével kapcsolatosan
 4. 132/2018. (IX.12.) VMB határozat településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan
 5. 133/2018. (IX.12.) VMB határozat Fekete László u. DK-i oldalán belterületbe vonási kérelmével kapcsolatosan
 6. 134/2018. (IX.12.) VMB határozat 021 hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonási kérelmével kapcsolatosan
 7. 135/2018. (IX.12.) VMB határozat önkormányzati utak ideiglenes használatával kapcsolatosan
 8. 136/2018. (IX.12.) VMB határozat a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzésével kapcsolatosan
 9. 137/2018. (IX.12.) VMB határozat öntözőcső fektetésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 10. 138/2018. (IX.12.) VMB határozat pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban
 11. 139/2018. (IX.12.) VMB határozat víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározásával kapcsolatosan
 12. 140/2018. (IX.12.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelmével kapcsolatosan
 13. 141/2018. (IX.12.) VMB határozat épület hasznosítására beérkezett ajánlattal kapcsolatosan
 14. 142/2018. (IX.12.) VMB határozat rendezvénytér kialakításával kapcsolatosan a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon
 15. 143/2018. (IX.12.) VMB határozat kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan
 16. 144/2018. (IX.12.) VMB határozat a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezésével kapcsolatosan
 17. 145/2018. (IX.12.) VMB határozat a művelődési központ melletti park szebbé tételével kapcsolatosan
 18. 146/2018. (IX.12.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2018.I. félévi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 19. 147/2018. (IX.12.) VMB határozat reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
 20. 148/2018. (IX.12.) VMB határozat a Bocskai István Múzeum vis maior kérelmének támogatására
 21. 149/2018. (IX.12.) VMB határozat forgalomtechnikai javaslat támogatására
 22. 150/2018. (IX.12.) VMB határozat az Aranykapu Óvoda részére biztosított keretösszeg felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására
 23. 151/2018. (IX.12.) VMB határozat a Gábor Áron utcán közterület igénybevételről
2018. július 4.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 08. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. (8.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére (9.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. (10.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. (11.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására (14.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával kapcsolatosan (15.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról (16.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés Gábor Áron utcán ügyességi játékok telepítésére vonatkozó kérelemről (17.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről (19.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. (20.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés Kamionos Találkozó programhelyszínének módosítási kérelméről
 12. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről
 13. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan
 14. Előterjesztés Vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatosan
 15. Előterjesztés mozgó árusítás iránti kérelemről
 16. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról
 17. Előterjesztés a „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról
 18. Tájékoztató zártkerti és belterületi gallyazással kapcsolatban

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 08. 14.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 14.
Letöltés
 1. 108/2018. (VII.04.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 109/2018. (VII.04.) VMB határozat a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételével kapcsolatosan
 3. 110/2018. (VII.04.) VMB határozat a Szent István park körüli területek átépítésével kapcsolatosan
 4. 111/2018. (VII.04.) VMB határozat a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításával kapcsolatosan
 5. 112/2018. (VII.04.) VMB határozat a Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésével kapcsolatosan
 6. 113/2018. (VII.04.) VMB határozat a Sportpark kiegészítő beruházással kapcsolatosan
 7. 114/2018. (VII.04.) VMB határozat a klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásával kapcsolatosan
 8. 115/2018. (VII.04.) VMB határozat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 116/2018. (VII.04.) VMB határozat felszabaduló keret átcsoportosításával kapcsolatosan
 10. 117/2018. (VII.04.) VMB határozat többletforrás biztosításával kapcsolatosan
 11. 118/2018. (VII.04.) VMB határozat az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan
 12. 119/2018. (VII.04.) VMB határozat Kamionos Találkozó programhelyszín módosítási kérelmének elutasításáról
 13. 120/2018. (VII.04.) VMB határozat kamionos felvonulás és Drift bemutató megrendezésének támogatásáról
 14. 121/2018. (VII.04.) VMB határozat padkarendezési munkálatok elvégzésének támogatásáról
 15. 122/2018. (VII.04.) VMB határozat méretű fix reklámtábla kihelyezésének támogatásáról
 16. 123/2018. (VII.04.) VMB határozat vendéglátó-ipari előkert kialakításának támogatásáról
 17. 124/2018. (VII.04.) VMB határozat forgalomtechnikai javaslat támogatásáról
 18. 125/2018. (VII.04.) VMB határozat a „Nagy Ebéd” piknik megtartásának támogatásáról
 19. 126/2018. (VII.04.) VMB határozat a zártkerti és belterületi gallyazással kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
 20. 127/2018. (VII.04.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde felújítási kérelmének támogatásáról
 21. 128/2018. (VII.04.) VMB határozat önkormányzati utak ideiglenes használatával kapcsolatosan
2018. június 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 09. 03.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
03Közzétéve: 2018. 09. 03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 0116/3 hrsz –ú ingatlan rendezésére. (6.sz. Képviselő – testületi napirend)
 2. Előterjesztés forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről
 3. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról
 4. Előterjesztés Koboldsarok Kft. közterület használatával kapcsolatos kérelméről
 5. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 09. 03.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 09. 03.
Letöltés
 1. 100/2018. (VI.13.) VMB határozat napirend meghatározására
 2. 101/2018. (VI.13.) VMB határozat a 0116/3 hrsz –ú ingatlan rendezésével kapcsolatosan
 3. 102/2018. (VI.13.) VMB határozat Deák Anett kérelmével kapcsolatosan
 4. 103/2018. (VI.13.) VMB határozat forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről
 5. 104/2018. (VI.13.) VMB határozat közterületi parkolóhelyek megváltásáról
 6. 105/2018. (VI.13.) VMB határozat Koboldsarok Kft. közterület használat kérelmének támogatásáról
 7. 106/2018. (VI.13.) VMB határozat forgalomtechnikai javaslat támogatásáról a Törő zug kanyarban és a József Attila utca – Böszörményi út kerékpárút kanyarulatnál
 8. 107/2018. (VI.13.) VMB határozat forgalomtechnikai beavatkozások elvetéséről a Városi Bölcsőde melletti út garázssoron