ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2019
2019. szeptember 17.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre
ELŐTERJESZTÉSEK
nem áll rendelkezésre

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület tűzcsap létesítése tárgyában
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2019.I. félévi működéséről
 3. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ kérelme
 4. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 10. 30.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 10. 30.
Letöltés
 1. 106/2019. (IX.17.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 107/2019. (IX.17.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Sportegyesület tűzcsap létesítése tárgyában
 3. 108/2019. (IX.17.) VMB határozat helyi személyszállítás 2019. I. féléves működéséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 109/2019. (IX.17.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ támogatására
 5. 110/2019. (IX.17.) VMB határozat városi utak padkarendezéséről
2019. július 3.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához kapcsolódó döntésekről.(7.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására (a Szováti úti vasúti átjáró kapcsán). (8.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a településrendezési terv módosítására irányuló kérelemről. (9.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére. (10.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés Jókai sor 10. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására. (11.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés a Hősök tere 3. szám mögötti 15. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására. (12.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló állomás vízrendezésére és a K 2-0-0 jelű csatorna rendezésére. (13.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás tornatermi ajtó szélesítéséhez. (14.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés állami tulajdonban lévő utak kátyúzási feladatinak többletforrás igényéről. (15.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a "Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" című pályázat megvalósítással kapcsolatosan. (16.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés az óvodakonyha pályázat megvalósításával kapcsolatosan. (17.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés az óvoda konyha fejlesztéshez szükséges forrás biztosítására
 13. Előterjesztés Böszörményi útra vonatkozó forgalomtechnikai javaslatról
 14. Előterjesztés Forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről
 15. Előterjesztés útirányjelző táblák kihelyezéséről
 16. Előterjesztés az Aprónép Óvoda kerítésének felújítása tárgyában

  Bejelentések, tájékoztatások.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 09. 02.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés
 1. 85/2019. (VII.03.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 86/2019. (VII.03.) VMB határozat a településrendezési tervek módosításához kapcsolódó döntésekkel kapcsolatosan
 3. 87/2019. (VII.03.) VMB határozat a településrendezési tervek módosításával kapcsolatosan
 4. 88/2019. (VII.03.) VMB határozat a településrendezési terv módosítására irányuló kérelemmel kapcsolatosan
 5. 89/2019. (VII.03.) VMB határozat a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésével kapcsolatosan
 6. 90/2019. (VII.03.) VMB határozat a Jókai sor 10. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 7. 91/2019. (VII.03.) VMB határozat a Hősök tere 3. szám mögötti 15. számú garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 8. 92/2019. (VII.03.) VMB határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatosan a K2-0-0 jelű csatorna 6848/8 és 6848/9 hrsz – ú, magántulajdonban lévő szakasza áthelyezésére
 9. 93/2019. (VII.03.) VMB határozat  tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatosan a K2-0-0 jelű csatorna új nyomvonal szerint kialakítására
 10. 94/2019. (VII.03.) VMB határozat tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan tornatermi ajtó szélesítéséhez
 11. 95/2019. (VII.03.) VMB határozat állami tulajdonban lévő utak kátyúzási feladatinak többletforrás biztosításával kapcsolatosan
 12. 96/2019. (VII.03.) VMB határozat a "Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" című pályázat megvalósítással kapcsolatosan
 13. 97/2019. (VII.03.) VMB határozat az óvodakonyha pályázat megvalósításával kapcsolatosan
 14. 98/2019. (VII.03.) VMB határozat Önkormányzati bérlakások tetőfelújításával kapcsolatosan
 15. 99/2019. (VII.03.) VMB határozat az óvoda konyha fejlesztéshez szükséges forrás biztosítására
 16. 100/2019. (VII.03.) VMB határozat Böszörményi útra vonatkozó forgalomtechnikai javaslatra
 17. 101/2019. (VII.03.) VMB határozat forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről
 18. 102/2019. (VII.03.) VMB határozat útirányjelző táblák kihelyezéséről
 19. 103/2019. (VII.03.) VMB határozat az Aprónép Óvoda kerítésének felújításával kapcsolatosan
 20. 104/2019. (VII.03.) VMB határozat forrás biztosításáról a pannók megvilágításának kiépítési és bekötési munkálataira
 21. 105/2019. (VII.03.) VMB határozat Móricz Zsigmond utca forgalmi rend módosítására
2019. május 29.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi tevékenységeiről (1.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
        b., Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól. (6.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására. (3.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására. (9.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés Jókai sor 1. sz. pavilon elővásárlási jog gyakorlására. (10.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés Liget utcai ingatlanok hasznosítására. (11.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Fürdő utcai peron megépítésére. (12.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés hozzájárulás öntözőcső fektetésére. (13.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályázati eljárással kapcsolatosan. (14.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés pályázat megvalósításához többletforrás biztosításáról. (15.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés pályázat benyújtásáról. (16.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 12. Tájékoztató a lakótelepi parkolási problémák kezelésével kapcsolatos lehetőségekről. (17.számú Képviselő testületi napirendi javaslat)
 13. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2019.I.negyedévi működéséről
 14. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda beázásával kapcsolatos sürgős teendőkről
 15. Előterjesztés ÉLA Bt kérelméről

  Bejelentések, tájékoztatások.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 09. 02.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés
 1. 71/2019. (V.29.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 72/2019. (V.29.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi tevékenységeiről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatosan
 3. 73/2019. (V.29.) VMB határozat a településképi rendelet végrehajtásához kapcsolódó többlet feladatok és a Helyi Építészeti-Műszaki tervtanács működtetéséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatosan
 4. 74/2019. (V.29.) VMB határozat garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 5. 75/2019. (V.29.) VMB határozat Liget utcai ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan
 6. 76/2019. (V.29.) VMB határozat Fürdő utcai peron megépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 7. 77/2019. (V.29.) VMB határozat öntözőcső fektetéséhez szükséges hozzájárulással kapcsolatosan
 8. 78/2019. (V.29.) VMB határozat helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályázati eljárással kapcsolatosan
 9. 79/2019. (V.29.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. I. negyedévi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 10. 80/2019. (V.29.) VMB határozat Wekerle utca és zug útburkolat felújítása és csapadékvíz elvezetésének fejlesztése című pályázat megvalósításához többletforrás biztosításával kapcsolatosan
 11. 81/2019. (V.29.) VMB határozat a Bor János utca útburkolat felújítása című pályázat megvalósításához többletforrás biztosításával kapcsolatosan
 12. 82/2019. (V.29.) VMB határozat a lakótelepi parkolási problémák kezelésével kapcsolatos lehetőségekkel kapcsolatosan
 13. 83/2019. (V.29.) VMB határozat az ÉLA Bt. kérelmére
 14. 84/2019. (V.29.) VMB határozat a Csaba-snack Kft. kérelmére
2019. április 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (3.számú Képviselő – testületi napirend)
 2. Előterjesztés a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására. (14.számú Képviselő – testületi napirend)
 3. Előterjesztés a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésre kijelöléséről. (15.számú Képviselő – testületi napirend)
 4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Hajdúszoboszló állomás vízépítési tervéhez. (16.számú Képviselő – testületi napirend)
 5. Előterjesztés a csónakázótó környékének rendbetételére. (17.számú Képviselő – testületi napirend)
 6. Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról (közterület hasznosítás). (18.számú Képviselő – testületi napirend)
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatban. (19.számú Képviselő – testületi napirend)
 8. Előterjesztés Országos Görpark Programban történő részvételi lehetőségről. (20.számú Képviselő – testületi napirend)
 9. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (21.számú Képviselő – testületi napirend)
 10. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. (10.számú Képviselő – testületi napirend)
 11. Előterjesztés intézmény-felújítási keret felhasználásáról
 12. Előterjesztés Rendezvénytér használatáról
 13. Előterjesztés Inteligens gyalogátkelőhelyek kialakításáról
 14. Előterjesztés költségvetési keret átcsoportosításáról
 15. Előterjesztés a Soproni Egyetem kérelméről
 16. Előterjesztés ÉLA Bt kérelméről
 17. Tájékoztatás a UPC által végzett hálózatfejlesztéssel kapcsolatban
 18. Előterjesztés városi információs tábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
Bejelentések, tájékoztatások.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 09. 02.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 02.
Letöltés
 1. 51/2019. (IV.24.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 52/2019. (IV.24.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 53/2019. (IV.24.) VMB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017. (VIII.14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról elfogadott 2018. december 20-i Képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó dokumentumokkal kapcsolatosan
 4. 54/2019. (IV.24.) VMB határozat a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 5. 55/2019. (IV.24.) VMB határozat a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésre kijelölésével kapcsolatosan
 6. 56/2019. (IV.24.) VMB határozat a Hajdúszoboszló állomás vízépítési tervéhez tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 7. 57/2019. (IV.24.) VMB határozat a csónakázótó környékének rendbetételével kapcsolatosan
 8. 58/2019. (IV.24.) VMB határozat közterület hasznosítás rendelettel kapcsolatosan
 9. 59/2019. (IV.24.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatban
 10. 60/2019. (IV.24.) VMB határozat Országos Görpark Programban történő részvételi lehetőséggel kapcsolatosan
 11. 61/2019. (IV.24.) VMB határozat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázattal kapcsolatosan
 12. 62/2019. (IV.24.) VMB határozat utcabútorok beszerzésével kapcsolatosan
 13. 63/2019. (IV.24.) VMB határozat  intézményfelújítási keret felhasználásáról
 14. 64/2019. (IV.24.) VMB határozat Rendezvénytér használatáról
 15. 65/2019. (IV.24.) VMB határozat inteligens gyalogátkelőhelyek kialakításáról
 16. 66/2019. (IV.24.) VMB határozat költségvetési keret átcsoportosításáról
 17. 67/2019. (IV.24.) VMB határozat a Soproni Egyetem kérelmére
 18. 68/2019. (IV.24.) VMB határozat a UPC által végzett hálózatfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
 19. 69/2019. (IV.24.) VMB határozat városi információs tábla közterületen történő elhelyezésére
 20. 70/2019. (IV.24.) VMB határozat Oláh Tamás kérelmére
2019. március 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről. (1.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 2. Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról. (4.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről szóló beszámolóhoz (5.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elfogadásáról. (7.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. (8.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés MoLaRi mérőpontos létesítésére. (12.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére. (13.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére. (14.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett pályázatokról. (15.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés játszótér telepítésével kapcsolatosan a Semmelweis utcán. (16.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés a 2019.évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról
 12. Előterjesztés ÉLA Bt. kérelméről
 13. Előterjesztés Szarkaláb utca lezárásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 04. 15.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés
 1. 36/2019. (III.20.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 37/2019. (III.20.) VMB határozat a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
 3. 38/2019. (III.20.) VMB határozat a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
 4. 39/2019. (III.20.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 5. 40/2019. (III.20.) VMB határozat a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elfogadásával kapcsolatosan
 6. 41/2019. (III.20.) VMB határozat a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában
 7. 42/2019. (III.20.) VMB határozat a MoLaRi mérőpontos létesítésére
 8. 43/2019. (III.20.) VMB határozat a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésével kapcsolatosan
 9. 44/2019. (III.20.) VMB határozat a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésével kapcsolatosan
 10. 45/2019. (III.20.) VMB határozat a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett pályázatokkal kapcsolatosan
 11. 46/2019. (III.20.) VMB határozat játszótér telepítésével kapcsolatosan a Semmelweis utcán
 12. 47/2019. (III.20.) VMB határozat a „SOHA NE ADD FEL” rendezvény kérelmével kapcsolatosan
 13. 48/2019. (III.20.) VMB határozat a 2019.évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról
 14. 49/2019. (III.20.) VMB határozat az ÉLA Bt. kérelmével kapcsolatosan
 15. 50/2019. (III.20.) VMB határozat a Szarkaláb utca lezárásáról
2019. február 27.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (6.sz. Képviselő testületi napirend)
 2. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére. (7.sz. Képviselő testületi napirend)
 3. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. (10.sz. Képviselő testületi napirend)
 4. Előterjesztés közterületek felújításáról. (12.sz. Képviselő testületi napirend)
 5. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. (13.sz. Képviselő testületi napirend)
 6. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett ajánlatokról. (14.sz. Képviselő testületi napirend)
 7. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására. (15.sz. Képviselő testületi napirend)
 8. Előterjesztés 2019. évi fásításról. (16.sz. Képviselő testületi napirend)
 9. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
 10. Előterjesztés a 2019.évi intézmény – felújítási keret felhasználásáról

  Bejelentések, tájékoztatások.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 04. 15.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés
 1. 23/2019. (II.27.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 24/2019. (II.27.) VMB határozat belterületbe vonási kérelemmel kapcsolatosan
 3. 25/2019. (II.27.) VMB határozat 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésével kapcsolatosan
 4. 26/2019. (II.27.) VMB határozat bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára
 5. 27/2019. (II.27.) VMB határozat közterületek felújításával kapcsolatosan
 6. 28/2019. (II.27.) VMB határozat árusítóhelyek kijelölésével kapcsolatosan
 7. 29/2019. (II.27.) VMB határozat a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan
 8. 30/2019. (II.27.) VMB határozat környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadásával kapcsolatosan
 9. 31/2019. (II.27.) VMB határozat 2019. évi fásítással kapcsolatosan
 10. 32/2019. (II.27.) VMB határozat jelzőtáblák és forgalomtechnikai eszköz kihelyezésével kapcsolatosan
 11. 33/2019. (II.27.) VMB határozat a Fürdő utca újonnan kialakított forgalmi hatályba lépéséről
 12. 34/2019. (II.27.) VMB határozat a "Vakparkoló” – ból, a balra nagyívű kanyarodás minden irányból történő biztosításáról
 13. 35/2019. (II.27.) VMB határozat a 2019.évi intézmény – felújítási keret felhasználásáról
2019. január 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveiről (1.sz. Képviselő – testületi anyag):
  a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására. (2.sz. Képviselő – testületi anyag):
 3. Előterjesztés óriáskerék telepítéséről. (8.sz. Képviselő – testületi anyag):
 4. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. (9.sz. Képviselő – testületi anyag):
 5. Előterjesztés az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan. (10.sz. Képviselő – testületi anyag):
 6. Előterjesztés a II. Világháborús emlékmű állapotfelméréséről. (11.sz. Képviselő – testületi anyag):
 7. Előterjesztés a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról. (12.sz. Képviselő – testületi anyag):
 8. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásról. (13.sz. Képviselő – testületi anyag):
 9. Előterjesztés „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására. (14.sz. Képviselő – testületi anyag):
 10. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról

  Bejelentések, tájékoztatások.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 04. 15.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 15.
Letöltés
 1. 1/2019. (I.23.) VMB határozat a napirendi pontok meghatározására
 2. 2/2019. (I.23.) VMB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 3. 3/2019. (I.23.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzleti tervével kapcsolatosan
 4. 4/2019. (I.23.) VMB határozat a 2019. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 5/2019. (I.23.) VMB határozat óriáskerék telepítéséről
 6. 6/2019. (I.23.) VMB határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatosan
 7. 7/2019. (I.23.) VMB határozat az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan
 8. 8/2019. (I.23.) VMB határozat a Fürdő utca Sport utca – Mátyás király sétány közötti szakaszának egyirányúsításával kapcsolatosan
 9. 9/2019. (I.23.) VMB határozat a Sport utca forgalomtechnikai módosításával kapcsolatosan
 10. 10/2019. (I.23.) VMB határozat a Fürdő utca Mátyás király sétány – Damjanich utca közötti szakaszának egyirányúsításáról
 11. 11/2019. (I.23.) VMB határozat a Damjanich utca - Fürdő utca és Szent Erzsébet utca közötti szakaszának, a Bánomkert irányába történő egyirányúsításáról
 12. 12/2019. (I.23.) VMB határozat az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan
 13. 13/2019. (I.23.) VMB határozat az óvoda konyha teljeskörű fejlesztéséről
 14. 14/2019. (I.23.) VMB határozat pályázatrólk a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás elnyerésére
 15. 15/2019. (I.23.) VMB határozat a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásra
 16. 16/2019. (I.23.) VMB határozat a II. Világháborús emlékmű állapotfelmérésére
 17. 17/2019. (I.23.) VMB határozat „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására
 18. 18/2019. (I.23.) VMB határozat forgalomtechnikai javaslatokról
 19. 19/2019. (I.23.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család és Gyermekjóléti Központ kérelmével kapcsolatosan
 20. 20/2019. (I.23.) VMB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum lift felújítási kérelmével kapcsolatosan
 21. 21/2019. (I.23.) VMB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum rámpa létesítési kérelmével kapcsolatosan
 22. 22/2019. (I.23.) VMB határozat a a Helyi Építési Szabályzat módosítására a 6973/39 hrsz – ú ingatlanra vonatkozóan