ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hírek, sajtóanyag

Foglalkoztatást segítő támogatások a turizmusban
2011. május 09. hétfő, 13:49

2011.04.14-én a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár földszinti galériájában 15.30 órától került sor a foglalkoztatási projekt szakmai fórumára.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 16,1 millió Ft támogatást nyert. Dr. Vincze Ferenc ismertette, hogy az önkormányzat konkrét pályázati projekttervek elkészítését kívánja segíteni, ill. akcióterv keretében 7 db projektterv fog elkészülni.
19 megőrzött és 1 újonnan létrehozott munkahelyet értünk ill. szeretnénk elérni a projekt végére. A foglalkoztatást megtartani és létrehozni csak kistérségi összefogással lehet. A városnak nagy gond a szezonalitás, együttműködési hálózatot kívánunk létrehozni, azonban a kistérségi településeken kívül nem jelentkezett még senki. Partnerségi Foglalkoztatási Együttműködést szeretnének kialakítani.
A jövőkép, a helyi adottságokra építő, foglalkoztatáspolitikailag folyamatosan fejlődő, széleskörű gazdaság, stabil, magas szintű foglalkoztatottság. Stratégia céljaink, a gazdasági versenyképesség növelése, munka-erőpiaci kínálat fejlesztése, térségi együttműködés, összefogás.
Prioritások, a turisztikai vonzerő fejlesztése, az agrárágazat fejlesztése, szociális gazdaság fejlesztése, képzés, munkaerőpiacra történő visszajutás segítése, közösségfejlesztés és szemléletformálás.
Morauszkiné Éles Edit, a MEGAKOM Tanácsadó Iroda Kft munkatársa ismertette az "Új Széchenyi Terv" hat kitörési pontját.  A legtöbb kiírás a "Zöld Gazdaság Fejlesztési Programra" várható. Nagyobb lesz a kis- és középvállalkozások támogatása, 50-80%-os támogatottsági intenzitással, de szigorúbb előírások mellett. A foglalkoztatási, közlekedés-fejlesztési programok is jelentősek.
A turizmus témakörében még nem történt meg a kiírása az ÉAOP-on belüli 2.1.1, illetve 2.1.2 számú pályázatoknak. Az előbbi a "Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése" című, amelynél 5-50 millió forint a támogatási összeg, 60-80%-os támogatottsági intenzitású, régiós szinten 45 pályázatot várnak. Utóbbi pedig "Szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése" elnevezésű pályázat, a turisztikai szervezeteket inkább ez szokta érdekelni. Áprilisban várható a kiírása, itt 10-250 millió forint a támogatási összeg, 50%-os támogatottsági intenzitással. A cél a szálláshelyfejlesztés.
Nagy intenzitású projekt továbbá a "Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése" elnevezésű, itt a helyi TDM-re 20-50 millió, a térségire 50-100 millió, a gyógyhelyire pedig 20-100 millió a pályázható összeg.
 Az fórum előadásának anyagait a résztvevők ill. az érdeklődők a dokumentumtárból elérhetik.

Letölthető prezentáció

Célrendszer tervezet

Pályázati lehetőségek

- Német Enikő -
Forrás: www.szoboszloihirek.huFoglalkoztatást segítő fórum a gazdaszervezetek részére 
2011. május 02. hétfő, 13:42

2011.04.14-én a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár földszinti galériájában 17.30 órától került sor a foglalkoztatási projekt szakmai fórumára. A rendezvényre a kistérségi gazdaszervezetek nagy része meghívást kapott, aki betekintést nyerhettek a számukra aktuális pályázati lehetőségekről.
A fórum első felében a város által megfogalmazott és a foglalkoztatási stratégiában is leírt célrendszer került bemutatásra, melyek azokat a projektötleteket, lehetőségeket tartalmazzák amelyek előrelépést jelenthetnének a kistérség számára.

A második szakaszban a MEGAKOM Stratégia Tanácsadó Iroda tanácsadója, Morauszkiné Éles Edit mutatta be a gazdaszervezetek számára az aktuális pályázatokat. Ízelítőt kaphattak az Új Széchenyi Terv és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kínálta lehetőségekről.

A gazdák komolyan elgondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne helyi termékeiket a helyi piacra vinni, mely hozzájárulna sok ember jobb megélhetéséhez.
Az fórum előadásának anyagai a dokumentumtárban elérhetőek

Célrendszer tervezet

Tájékoztató kisfüzet

Pályázati lehetőségek


- Német Enikő -
Forrás: www.hajduszoboszlo.eu


 
Fórum az elmúlt időszak foglalkoztatást érintő országos, helyi történéseiről  
2011. február 04. péntek, 12:25

2011.01.31-én a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár földszinti galériájában 15.00 órától került sor a turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a hajdúszoboszlói kistérségben című pályázati projekt második megvalósítási szakaszának első fórumára. Minden célcsoport meghívást kapott, akiket csak érinthet és érdekelhet a foglalkoztatás kérdése és helyzete. Gyakorlati szempontból kerültek megközelítésre a lehetőséget, melyek jelenleg és a jövőben elérhetőek lesznek a pályázók számára. A projekt bemutatását követően, melyet Dr. Vincze Ferenc felvezetőjében lehetett hallani, Csiszár Béla a Munkaügyi Központ Hajdúszoboszlói Kirendeltségének vezetője beszélt a jelenlegi közfoglalkoztatási programról és annak 4 pilléréről:
- az Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról,
- Önkormányzat, továbbá az egyházak által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról,
- az Országos közfoglalkoztatási program támogatásáról,
- illetve a vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásáról.

Dr. Kertész Ferenc elmondta, hogy a társulás és az önkormányzatok hogyan kapcsolódnak ehhez az országos programhoz, Vargáné Kányási Judit pedig Új Széchenyi Tervet mutatta be lényegre törően.

A foglalkoztatási Paktum aláírását követően a 10 szervezetből álló Irányító Csoport további fórumok szervezését tervezi, melyek már inkább szakmai jellegűek és céloznak meg konkrét területeket, mint például a turizmust vagy az agráriumot.
Az önkormányzatoknak önállóan manapság már nincs eszközük arra, hogy vállalkozásokat támogassanak és foglalkoztatást bővítsenek kistérségi szinten. Csak a különböző szférák együttműködésével valósulhat meg pályázatok szintjén – a munkaügyi rendszer, oktatási hálózat, civil szervezetek, vállalkozások - a lehetőségek kiaknázása.
Az előadások anyagai a letölthetőek a Dokumentumtárból. Kattintson IDE!
A hajdúszoboszlói Foglalkoztatási Paktum létrejöttét az európai unió támogatja. A pályázat 2009. szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújítás Operatív Program, Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások támogatási rendszer keretében, "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" címmel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 16.099.647 Ft-ot nyert elképzelései megvalósítására, a projekt időtartama 20 hónap, ami alatt lehetőségeket keres a Hajdúszoboszlói kistérség a foglalkoztatási együttműködés kialakításával a turizmus további fejlesztésére, foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni a kistérségben lévő települések nagyobb méretű integrálásával. Kidolgozásra kerül a kistérségi Foglalkoztatási Stratégiája, amely fejlesztési útvonalakat határoz meg a kistérség számára. A Foglalkoztatási Paktum és menedzsment szervezete a közösen kidolgozott projektek hatására foglalkoztatási szint emelkedését kívánja elérni.

Foglalkoztatási stratégia célrendszere

A projekt bemutatása

A közfoglalkoztatás új rendszere

Pályázati lehetőségek

Összefoglaló pályázati lehetőségekről- Német Enikő -
Forrás: www.szoboszloihirek.hu


 
Hajdúszoboszlói Térségi Vonzerő Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport ülés - 2010.12.21. 
2011. január 06. csütörtök, 16:48

A Hajdúszoboszlói Térségi Vonzerő Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 2010.12.21.-én 14.00 órától tartotta soron következő ülését.
Napirendi pontok:
1. Elnök/elnökhelyettes megválasztása.
2. ICS ügyrend elfogadása
3. Munkaterv elfogadása
Az Irányító csoport az ülésen elfogadta az Ügyrendjét, valamint a 2011. évre vonatkozó munkatervét is, melyek a Dokumentumtárból letölthetők!


Aláírták a Hajdúszoboszlói Térségi Vonzerő Foglalkoztatási Paktumot
2010. december 06. hétfő, 21:40

2010. november  30-án került aláírásra a "Hajdúszoboszlói Térségi  Vonzerő  Foglalkoztatási Paktum". 23 tag írta alá az Együttműködési Megállapodást Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával együtt, bízva az elképzelések és célok sikeres megvalósításában.
Az aláírók fontos feladatnak tartják a hajdúszoboszlói kistérség foglalkoztatási színvonalának növelését az adottságok (turisztikai vonzerő, agrárium) jobb kihasználásával, mely elősegíthet a kistérség társadalmi-és gazdasági fejlődésének fokozását.  A paktum célja a kialakított partneri hálózat fenntartása, ill. a foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott projektötletek megvalósítása. 2010. december 1-től indul a paktum működtetése és a 10 szervezetből álló Irányító Csoport éves munkatervének kidolgozása.
paktum aláírás kép 1-3
 A Paktum aláírói:
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
2. Bocskai István Szakképző Iskola
3. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi központ
4. Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete
5. Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás
6. Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.
7. Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
8. Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete
9. Nagyhegyes Község Önkormányzata
10. Hajdúszovát Község Önkormányzata
11. Ebes Község Önkormányzata
12. Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
13. Járóbeteg-Ellátó Centrum
14. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
15. Hajdúszoboszlói Gazdakör
16. Ebes Vendégvárók Egyesülete
17. Hajdúszovát Jövőjéért Közhasznú Egyesület
18. Hajdúszovát Kulturális fejlődéséért Közhasznú Egyesület
19. Nyúltenyésztők Hajdúszoboszlói Egyesülete
20. Weigela Bt.
21. Pintér Péter
22. Cellplast Kft.
23. Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület

Az Irányító Csoport tagjai:
1. Bocskai István Szakképző Iskola igazgatója
2. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúszoboszlói Kirendeltségének vezetője
3. Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke
4. Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatója
5. Ebesi Vendégvárók Egyesületének elnöke
6. Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
7. Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgatója
8. Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke
9. Hajdúszovát Község polgármestere
10. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának jegyzője, a kistérségi többcélú társulás titkára
A hajdúszoboszlói Foglalkoztatási Paktum létrejöttét az Európai Unió támogatja. A pályázat 2009. szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújítás Operatív Program, Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások támogatási rendszer keretében, "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" címmel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 16.099.647 Ft-ot nyert elképzelései megvalósítására, a projekt időtartama 20 hónap, ami alatt lehetőségeket keres a Hajdúszoboszlói kistérség a foglalkoztatási együttműködés kialakításával a turizmus további fejlesztésére, foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni a kistérségben lévő települések nagyobb méretű integrálásával. Kidolgozásra kerül a kistérségi Foglalkoztatási Stratégiája, amely fejlesztési útvonalakat határoz meg a kistérség számára. A Foglalkoztatási Paktum és menedzsment szervezete a közösen kidolgozott projektek hatására foglalkoztatási szint emelkedését kívánja elérni.


- Német Enikő -
Forrás: www.hajduszoboszlo.huKistérségi foglalkoztatási stratégia elfogadása 
2010. december 03. péntek, 21:32

A térségi foglalkoztatási helyzet javítását szolgáló "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” című projekt első, előkészítő szakaszában megtörtént a helyzetelemzés és foglalkoztatási stratégia kidolgozása.
A foglalkoztatási stratégia elkészítésével a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft-t bízta meg a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás.
Az elkészült Foglalkoztatási stratégia bemutatására 2010. november 23-án került sor a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében a partnerség építési szemináriumok alkalmával már érdeklődésüket és csatlakozási szándékukat jelző szervezetek részére.
Róka László a MEGAKOM Kft. ügyvezető igazgatója prezentációjában bemutatta a paktum lényegét és egyben hangsúlyozta az együttműködés fontosságát. Az előadás végén a megjelent, jövőben lehetséges partnerek elfogadták a kiindulópontként ismertetett foglalkoztatási stratégiát.
A fórum másik napirendi pontjának tárgyalása során a megjelentek elfogadták az ajánlott partnerekből álló Irányító Csoport összeállítását és az elnökének személyét.
Az előkészítő szakasz végső állomása az Együttműködési megállapodás aláírása, melyre a közeljövőben kerül sor, előre láthatólag 2010. november 30-án.
A hajdúszoboszlói Foglalkoztatási Paktum létrejöttét az Európai Unió támogatja. A pályázat 2009. szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújítás Operatív Program, Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások támogatási rendszer keretében, "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" címmel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 16.099.647 Ft-ot nyert elképzelései megvalósítására, a projekt időtartama 20 hónap, ami alatt lehetőségeket keres a Hajdúszoboszlói kistérség a foglalkoztatási együttműködés kialakításával a turizmus további fejlesztésére, foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni a kistérségben lévő települések nagyobb méretű integrálásával. Kidolgozásra kerül a kistérségi Foglalkoztatási Stratégiája, amely fejlesztési útvonalakat határoz meg a kistérség számára. A Foglalkoztatási Paktum és menedzsment szervezete a közösen kidolgozott projektek hatására foglalkoztatási szint emelkedését kívánja elérni.

- Fehér Adrienn -
Forrás: www.hajduszoboszlo.hu
 


Képzés a Foglalkoztatási Paktum együttműködői számára 
2010. október 29. péntek, 21:08

2010. október 26-án 09.00 órától a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Bocskai - termében a leendő Irányító Csoport, valamint a paktum menedzsment szervezet tagjai számára körében a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás szervezésében „Foglalkoztatási paktumok létrehozása, működtetése” témájú képzés került megrendezésre.
A képzésen a Debreceni Egyetem Turizmus- Vendéglátásmenedzsment Tanszék egyetemi docense – dr. Könyves Erika - és vendégelőadói – Kormosné dr. Koch Krisztina szakértő és Kovács Gabriella a Koriella Consulting Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője- kötötték le a jelenlévők figyelmét egészen kora délutánig.
Megtudhattuk, mely kommunikációs gyakorlatok és alapelvek segítenek nekünk abban, hogy paktumban résztvevőkkel meg tudjuk találni a közös hangot, és esetlegesen kialakuló egyet nem értések esetében, hogyan kezeljük a helyzet. Elkerülhetetlenek ezek a konfliktusok, még akkor is amikor egy közös célért munkálkodunk, különösen ha több szegmenst összefogó együttműködést szeretnénk hatékonnyá tenni.

Tájékoztatást kaptunk a leendő projekt elképzeléseink felépítéséhez, konkrét projekté generálásához és a megvalósítás során felmerülő lehetséges veszélyekre. Az együttműködők projekt ötleteit a valóságos szükségleteikre alapozva kívánja a hamarosan elkészülő Foglalkoztatási Stratégia összefoglalni. A paktum létrehozása és működtetése szempontjából megfogalmazódó alkalmazások kerültek meghatározásra.
Jelen paktum a turisztikai vonzerő felhasználására alapozva fontosnak tartotta ismertetni, hogy a Hajdúszoboszlói kistérséget, mint terméket, hogyan lehetne marketing eszközök segítségével a foglalkoztatás céljainak megvalósítására felhasználni.
paktum képzés kép 1-3
A hajdúszoboszlói Foglalkoztatási Paktum létrejöttét az Európai Unió támogatja, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozza. A pályázat 2009. szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújítás Operatív Program, Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások támogatási rendszer keretében, "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" címmel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 16.099.647 Ft-ot nyert elképzelései megvalósítására, a projekt időtartama 20 hónap, ami alatt lehetőségeket keres a Hajdúszoboszlói kistérség a foglalkoztatási együttműködés kialakításával a turizmus további fejlesztésére, foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni a kistérségben lévő települések nagyobb méretű integrálásával. Kidolgozásra kerül a kistérségi Foglalkoztatási Stratégiája, amely fejlesztési útvonalakat határoz meg a kistérség számára. A Foglalkoztatási Paktum és menedzsment szervezete a közösen kidolgozott projektek hatására foglalkoztatási szint emelkedését kívánja elérni.
- Német Enikő -
Forrás: www.hajduszoboszlo.hu

 
Foglalkoztatási paktum tapasztalatcsere 
2010. október 15. péntek, 20:26

A Tiszatér Társulás foglalkoztatási paktumának működéséről és eredményeiről számolt be Pethe László vezető menedzser a 2010. október 14-én a Polgármesteri Hivatal Bocskai termében megrendezett  kerekasztal  fórumon.
A tanácskozáson először Dr. Vincze Ferenc tartott tájékoztatót a Hajdúszoboszlói kistérség foglalkoztatási projektjéről. Beszélt a konkrét célokról, a megvalósítás irányvonalairól és eszközeiről, valamint a jövőképről.
A Tiszatér Társulás foglalkoztatási paktumának működését és továbbfejlesztését Pethe László vezető menedzser ismertette.
A 1993-ban szerveződött Tiszatér Társulás településeit a Tisza köti össze, amely biztosítja a fő kitörési vonalakat. A projektmenedzsment több nyertes pályázattal is büszkélkedhet, amelyek között van milliárdos nagyságrendet elérő is.
A foglalkoztatási helyzet elemzése során már 2005-ben felmerült az együttműködés igénye. A „ROP 3.2 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések című intézkedésére” projekt elkészítése, megvalósítása során példaértékű összefogás jött létre az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tiszavasvári Kirendeltsége és a TISZATÉR Társulás között.
2007-ben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot írt ki a "Foglalkoztatási Paktumok továbbműködésének és  a Foglalkoztatási Stratégiák megvalósításának támogatására”. A társulás pályázata támogatást nyert, így újraindulhatott a projekt.
A térség fejlesztésének fő céljai a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-piaci kínálat minőségi fejlesztése és a társadalmi összetartozás erősítése.  A program 30 új munkahely megvalósítását tűzte ki célul. A célok megvalósulása érdekében 2007-ben az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, a kistérség vezetői, a munkáltatók, civil szervezetek és a TISZATÉR Társulás foglalkoztatási paktumot hoztak létre.
A menedzser a társulás és a projekt előzmények bemutatását követően a megvalósult, illetve a támogatást nyert és jövőben megvalósuló eredményekről tájékoztatta a megjelenteket.
A megvalósult eredmények egyike a Szolgáltató iroda, amely az aktuális pályázatok és munkalehetőségek kapcsán nyújt tájékoztatást és segítséget. Több kiadvány is elkészült, és a foglalkoztatási paktum weboldala is fejlesztésre került.
Míg Hajdúszoboszlón a fürdő, illetve az egészségturizmus a meghatározó tényező, a Tiszatér Társulásnál az iparfejlesztés a fő stratégiai irányvonal. A Tiszatér Társulás közreműködésével sikerült pályázati úton támogatást nyerni az új ipari park megvalósításához Rakamazon.
A civilekkel történő együttműködésében a mikro- és kisvállalkozások támogatását tartják a legfontosabbnak. A vállalkozásfejlesztés területén elért siker az új megvalósulandó gépipari gyártótelep Tiszavasvárin.
A humán erőforrás fejlesztés tekintetében kiemelkedő eredmény az uniós támogatásból Tiszavasvárin megvalósuló Civil Ház.
A bemutatkozást követő kérdésekre válaszolva az előadótól megtudhattuk, hogy a foglakoztatási paktumuk sikereinek kulcsa abban rejlik, hogy a partnerek bizalmát a korábbi összefogás megalapozta biztosítva az  összefogásra és kölcsönös együttműködésre való hajlandóságukat.
A hajdúszoboszlói Foglalkoztatási Paktum létrejöttét az Európai Unió támogatja, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozza. A pályázat 2009. szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a Társadalmi Megújítás Operatív Program, Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások támogatási rendszer keretében, "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" címmel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 16.099.647 Ft-ot nyert elképzelései megvalósítására, a projekt időtartama 20 hónap, ami alatt lehetőségeket keres a Hajdúszoboszlói kistérség a foglalkoztatási együttműködés kialakításával a turizmus további fejlesztésére, foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni a kistérségben lévő települések nagyobb méretű integrálásával. Kidolgozásra kerül a kistérségi Foglalkoztatási Stratégiája, amely fejlesztési útvonalakat határoz meg a kistérség számára. A Foglalkoztatási Paktum és menedzsment szervezete a közösen kidolgozott projektek hatására foglalkoztatási szint emelkedését kívánja elérni.

- Fehér Adrienn -
Forrás: www.hajduszoboszlo.hu


Tanácskozás a kistérség foglalkoztatási helyzetéről 
2010. augusztus 05. csütörtök, 11:40

2010. augusztus 04-én 9.00 órai kezdettel a „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” című TAMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 pályázathoz kapcsolódó kistérségi Foglalkoztatási Stratégia meghatározása érdekében szakmai tanácskozást tartottak a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár földszinti galériájában.
Májas Anikó a Megakom Kft. munkatársa prezentálta a kistérség jelenlegi foglalkoztatási helyzetét, az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket (SWOT). Majd a résztvevők bevonásával meghatározásra kerültek a Hajdúszoboszlói kistérség foglalkoztatási helyzetének javítását célzó lehetséges fejlesztési irányvonalak.
A Hajdúszoboszlói kistérségben súlyos probléma a nagy mértékű munkanélküliség, amely Hajdúszovát településen a legkiemelkedőbb. A kistérség húzóágazata a turizmus, amely idényjelleggel tud munkalehetőséget biztosítani. A másik lehetőség a mezőgazdaság, amelyet szintén a szezonalitás jellemez. A gazdasági válság szintén érezteti hatását, amely a foglakoztatási ráta alakulásán is jól tükröződik. Makláry Zoltán az Észal-alföldi Regionális Munkaügyi Központ vezetője tájékoztatójából többek között megtudtuk, hogy a válság további kedvezőtlen hatása a szezonalitás időszakának beszűkülése.
A munkanélküliség okait  vizsgálva megállapítható, hogy igen nagy számú az aluliskolázott munkavállalók száma, melyből sok esetben az alapismeretekkel sem rendelkeznek, ezáltal az elhelyezkedésük szinte esélytelen. Hajdúszováton mindezek mellett magas a hátrányos helyzetű, ezen belül roma lakosság száma. Itt lelhető fel a legnagyobb arányban a tartós munkanélküliek aránya is.
Az álláskeresés nehézségét jelenti, az álláskínálat szegényes palettája, továbbá az álláskínálat - kereslet egyensúlyának hiánya. Sokan a lehetőségekhez igazodva szereznek meg egy bizonyos végzettséget, amely nem biztos, hogy megfelel az elképzeléseiknek. Egyik fejlesztési irányvonal ezért a személyre szabott pályaválasztás lehetne. Sajnos a munkaügyi központ jelenlegi képzési- továbbképzési lehetőségei nem biztosítják a szakma elsajátítását, az oktatás minősége nem megfelelő- erről számolt be Mándoki Andrásné a Hajdú Park Kft. humánpolitikai felelőse is.
A munkaügyi központ vezetője a tanulók szolgáltatóknál való foglalkoztatását szorgalmazná, ahol a szakmai gyakorlat megszerzésén túl felmérhető a tanuló adott szakmához mért affinitása.
Ezzel szemben a munkaadói oldal álláspontját Mándoki Andrásné és Kabály Zsolt a TDM Kft. ügyvezetője vázolta fel. Általánosságban jellemző a megfelelő végzettséggel, gyakorlati tapasztalatokkal és nem utolsó sorban a megfelelő hozzáállással rendelkező munkaerő hiánya. A tanulók pedig sok esetben a szakmai tapasztalatok megszerzése után nem maradnak a szolgáltatónál, hanem egy kedvezőbb álláslehetőséget kínáló munkaadóhoz kerülnek.
Dr. Vincze Ferenc jegyző további lehetőségnek tartaná ezen irányvonalon a tanulói ösztöndíjazás bevezetését, amely a szolgáltató oldal problémáját is orvosolhatná.
A kistérség egyik kiemelkedő előnye Hajdúszoboszló 8 évtizedes turisztikai tapasztalata, amely turisztikai vonzerejét fokozza. Kedvező lehet továbbá Debrecen közelsége, amely hátrány is lehet egyben a munkaerő elszívásával.
A projekt a turizmus további fejlesztését, a foglalkoztatásra ható szezonalitás csökkentését kívánja elérni a három hátrányosabb helyzetű település fokozottabb integrálásával. Ennek lehetséges irányvonalai lehetnek a turizmus köré épülő iparágak, szakmák fellendítése, a környékbeli attrakciók bevonása, esetlegesen ipartelepítés.
A projekt tovább szakasza a partneri kapcsolatok kialakítása, erősítése és a Foglalkoztatási Paktum létrehozása.

- Fehér Adrienn -
Forrás: www.hajduszoboszlo.hu

 
Befektetés a jövőbe! 
2010. augusztus 05. csütörtök, 19:14

„A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben”
Dr. Vincze Ferenc  jegyző bevezetője és Májas Anikó pályázati tanácsadó prezentációjával kezdetét vette egy EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt a térségi foglalkoztatási helyzet javítását szolgálja. Célja a kistérség szereplőinek összefogása a munkahelyteremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeinek erősítése, és összehangolása, valamint az iskolázottsági szint emelése érdekében, melynek eredményeképpen csökken a tartós és szezonális munkanélküliség, javul a foglalkoztatási szint, különösen a hátrányos helyzetű csoportok, azon belül is a roma népesség körében.

A projekt keretében a Hajdúszoboszlói kistérség a foglalkoztatási együttműködés kialakításával többek között a turizmus további fejlesztését, foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni a kistérségben lévő három hátrányos helyzetben lévő település eddiginél nagyobb mértékű integrálásával.
A jelenleg még példa nélküli, helyi hagyományokkal nem rendelkező partnerségi együttműködés keretében tájékoztató fórumok, partnerség-építő szemináriumok, hálózatépítési tréning kerül megrendezésre. A résztvevők aktív közreműködésével kidolgozásra kerül a kistérség Foglalkoztatási Stratégiája, amelynek feladata a kistérség eddigi foglalkoztatási irányú cselekvései hiányosságainak,  legfőbb problémáinak feltárása, amelyek alapvetőek az elkövetkezendő időszak fejlesztési irányainak meghatározásához.
A projekt fő célkitűzései:
1. Idegenforgalmat erősítő együttműködési hálózat kialakítása a kistérségben
2. Kistérségi partnerségi és foglalkoztatási együttműködés kialakulása
3. A helyi gazdasági, foglalkoztatási és szociális problémák feltárása, javaslatok azok mérséklésére, megoldására, ennek érdekében stratégia kidolgozása
4. Foglalkoztatás javítására irányuló projekttervek generálása és kidolgozása, ezáltal munkaerő-piaci kereslet-kínálat összehangolása
5. Gyors és hatékony információáramlási és kommunikációs utak biztosítása a kistérség szereplői számára.
A projekt két szakaszban, 20 hónap alatt kerül megvalósításra. Az első, előkészítő szakaszban helyzetelemzés és foglalkoztatási stratégia kidolgozása történik, tovább ennek kapcsán partneri kapcsolatok kialakítása, erősítése és a Foglalkoztatási Paktum létrehozása. A második, megvalósítási szakaszban foglalkoztatási projektek kidolgozása, megvalósítása veszi kezdetét, melyet a működés és a projekt során elért eredmények értékelése zár.
Az előadás közben és azt követően kötetlen beszélgetés formájában az életből vett gyakorlati példákkal egészítették ki a hallottakat a jelenlévők. A speciális helyi viszonyokat nagyon szépen bemutatta Molnár Zoltán a munkaügyi kirendeltség képviselője, és Kabály Zsolt a TDM  igazgatója, mint több évtizedes gyakorlattal rendelkező szállodaigazgató szolgált tanulságos életszerű példákkal.

Meghívó

Előadás anyaga

Emlékeztető
Forrás: www.szoboszloihirek.hu


TÁMOP 1.4.4-08/1 projekt - A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben           
2010. április 30. péntek, 15:28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint projektgazda 2010. április 28-án  "A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" projekt kapcsán fórumot tartott a Polgármesteri Hivatal Bocskai István termében.
A projektről Dr. Vincze Ferenc jegyző beszélt. Először a turisztikai helyzetképet vázolta fel. Elmondta, hogy az Európa legnagyobb fürdőkomplexumában az Aqua-Palace megvalósulása után sem állnak meg a fejlesztések. Az új komplexum további lehetőségeket biztosít a foglalkoztatás tekintetében is. 
A turisztikai árbevételről elmondta, hogy az eddigi évekhez képest a 2009. évi volt a legnagyobb. A vendégforgalom az országos 8 %-os visszaeséssel szemben nem változott, sikerült megtartani az előző év eredményét.  A város az összesített vendégforgalma és az idegenforgalmi adóbevétele alapján Budapest után a második helyen áll Hévízt is megelőzve!
A foglalkoztatottsági mutatókat elemezve megállapítható, hogy a Hajdúszoboszlói Kistérségben jelentős mértékű a munkanélküliség. Régi probléma, hogy a húzóágazatként jelentkező turizmus szezonális jelleggel tud munkalehetőséget biztosítani. Új problémának számít  a tartós munkanélküliség, az álláskeresők számának átlag feletti növekedése, a tartós munkanélküliek megoszlásának kedvezőtlen aránya és a gazdasági válság hatása.
A tények felvázolását követően a haladási irányokkal ismerkedhettek meg a jelenlevők.
„A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben” projekt legfőbb célja a térség foglalkoztatási helyzetének javítása a turisztikai vonzerő kistérségi szintű kihasználásával. A TDM nyertes pályázat keretében a fő irányvonalak a térségre is kiható város menedzselése, a vendégek kiszolgálásának minőségi javítása, a piaci pozíció tovább erősítése. Az INTERREG pályázat keretében már megvalósult a TDM irodahelyiség kialakítása. További tervek a Körösrévvel közös ajánlati csomag létrehozása, a Bihar hegység attrakcióinak kínálása, míg náluk az inkubációs házukban Hajdúszoboszló propagálása.
A „Helyi és Határon átnyúló foglakoztatási megállapodások” című (TÁMOP 1.4.4-08/1) pályázati konstrukción elnyert 16 099 647 Ft támogatásból megvalósuló projekt a foglalkoztatásra ható szezonalitás mérséklését kívánja elérni, ezen belül a partneri kör kistérség vállalkozásaira, szakmai és civil szervezeteire történő kibővítését, az együttműködés erősítését, és a projekt hosszútávú fenntartását. Kiemelt cél még Hajdúszoboszló és térsége turisztikai marketingjének erősítése Németországban, illetve a német vendégek tartózkodási idejének növelése.
A partneri kör bővítése érdekében a szervezők várják a további vállalkozások, szakmai és civil szervezetek jelentkezését!

Meghívó

Előadás anyaga

Emlékeztető
- Fehér Adrienn -
Forrás: www.hajduszoboszlo.hu


Projektindító megbeszélés
2010. március 24., 10.00 óra

Meghívó

Előadás anyaga

Emlékeztető