ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020
2020. október 20.

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 01. 06.

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 01. 06.

Letöltés
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első 9 hónapjának végrehajtásáról.(4.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés ingatlanok cseréjére. (14.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a 2924/1 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről. (15.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés közterületek felújításával kapcsolatban. (16.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (17.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés csapadékvíz fejlesztés pályázathoz előkészítői tevékenységről. (20.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés helyi piac fejlesztése pályázat lehetőségről. (21.sz.Képviselő – testületi napirendi javaslat)

Bejelentések, tájékoztatások

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 01. 06.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 06.

Letöltés

2020. szeptember 22.

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 09. 25.

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 09.25

Letöltés
2. előterjesztés 1. számú melléklete
Letöltés
3. előterjesztés melléklete
Letöltés
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról.(4.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-2 jelű módosításának elfogadásáról. .(5.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat
 3. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-3 jelű módosításának elfogadásáról. .(6.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4 jelű módosításának partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről. .(7.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a HÉSZ 2020 évi felülvizsgálatához beérkezett javaslatokról, kérelmekről. .(8.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés vízmérce őrpont elhelyezésére. .(19.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés E-városom applikációval kapcsolatosan. .(28.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Válasz a város faállományával kapcsolatos kérdésre
Bejelentések, tájékoztatások.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 01. 06.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 06.

Letöltés

2020. július 14.

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 08. 11.

Letöltés 

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 11.

Letöltés
 1. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításához érkezett igényekről. (3.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására. (15.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról. (17.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából.
 5. Előterjesztés támogatás odaítélésével kapcsolatosan – Társasházak felújítása.
Bejelentések, tájékoztatások.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 08. 11.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 11.

Letöltés
 1. 20/2020. (VII.14.) MKB határozat a napirend meghatározására
 2. 21/2020. (VII.14.) MKB határozat a Leier Hungária Kft. és a Nagyhegyes Hús Kft. TRT módosítási kérelmével kapcsolatosan
 3. 22/2020. (VII.14.) MKB határozat a város nemzeti vagyonáról szól rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 23/2020. (VII.14.) MKB határozat a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló és a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendeletek módosításával kapcsolatosan
 5. 24/2020. (VII.14.) MKB határozat az Olajos Társasház támogatásával kapcsolatosan
2020. június 23.

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 06. 23.

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 23.

Letöltés
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. (5. sz. KT napirendi javaslat)
 2. Tájékoztatás a Mátyás Király sétány rekonstrukcióhoz kapcsolódó növénytelepítési tervről. (25. sz. KT napirendi javaslat)
 3. Tájékoztatás együttműködésről Debrecen környéke zónacsoport terület levegőminőségi terv felülvizsgálatában. (26. sz. KT napirendi javaslat)
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 11.
 Letöltés
 1. 16/2020. (VI. 23.) MKB határozat a napirend meghatározására
 2. 17/2020. (VI. 23.) MKB határozat a Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatosan
 3. 18/2020. (VI. 23.) MKB határozat a Mátyás Király sétány rekonstrukcióhoz kapcsolódó növénytelepítési terv tájékoztatással kapcsolatban
 4. 19/2020. (VI. 23.) MKB határozat a Debrecen környéke zónacsoport terület levegőminőségi terv felülvizsgálatában történő együttműködésről szóló tájékoztatással kapcsolatosan
2020. május 19.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.

Letöltés
 1. 31/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Szent Erzsébet utcai járdaburkolat építéssel kapcsolatosan
 2. 32/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat  Önkormányzati tulajdonban lévő hidak felülvizsgálatáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
2020. április 21. 
FELJEGYZÉS
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés 
A 2020 – ban kialakult koronavírus fertőzöttségre való tekintettel, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülése elmaradt.  
2020. március 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 26.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 26.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására. (4.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről. (20.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához. (21.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
 1. 9/2020. (III.24.) MKB határozat a napirend elfogadására
 2. 10/2020. (III.24.) MKB határozat Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjával kapcsolatosan
 3. 11/2020. (III.24.) MKB határozat Kőrösi Gergő kérelmével kapcsolatosan
 4. 12/2020. (III.24.) MKB határozat tulajdonosi hozzájárulásról a 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához.
 5. 13/2020. (III.24.) MKB határozat multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázat kiírásával kapcsolatban
 6. 14/2020. (III.24.) MKB határozat multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési helyszínének megjelölésére
 7. 15/2020. (III.24.) MKB határozat közterület hasznosítással kapcsolatosan
2020. február 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés paintball pálya kialakítására (12.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés a 4439/2 hrsz –ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására. (16.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására (25.sz. Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés társasházak energetikai felújításához igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan (26.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
 1. 4/2020. (II.18.) MKB határozat a napirend elfogadására
 2. 5/2020. (II.18.) MKB határozat a paintball pálya kialakításával kapcsolatban
 3. 6/2020. (II.18.) MKB határozat a 4439/2 hrsz –ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosításával kapcsolatban
 4. 7/2020. (II.18.) MKB határozat a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadásával kapcsolatban
 5. 8/2020. (II.18.) MKB határozat társasházak energetikai felújításához igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan
2020. január 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére. (1.sz.Képviselő - testületi napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan (11.sz.Képviselő - testületi napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
 1. 1/2020. (I.21.) MKB határozat a napirend elfogadására
 2. 2/2020. (I.21.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésével kapcsolatosan
 3. 3/2020. (I.21.) VMB határozat Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan