ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2017
2017. december 19.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 15. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 16. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos módosításairól (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 17.napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 18. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 19. napirendi pontja)
 8. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 9. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 10. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)

  Bejelentések, tájékoztatók
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
 1. 201/2017. (XII.19.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 202/2017. (XII.19.) INESZB határozat intézményi létszámbővítéssel kapcsolatosan
 3. 203/2017. (XII.19.) INESZB határozat Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet véleményezésére
 4. 204/2017. (XII.19.) INESZB határozat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 5. 205/2017. (XII.19.) INESZB határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan
 6. 206/2017. (XII.19.) INESZB határozat a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 7. 207/2017. (XII.19.) INESZB határozat hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletmódosítás véleményezésére
 8. 208/2017. (XII.19.) INESZB határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatban
 9. 209/2017. (XII.19.) INESZB határozat 7770 hrsz-ú ingatlant Bánomkerti útként történő elnevezésével kapcsolatosan
 10. 210/2017. (XII.19.) INESZB határozat Szilfákalja közterület jellegének meghatározásával kapcsolatosan
 11. 211/2017. (XII.19.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatására
 12. 212/2017. (XII.19.) INESZB határozat bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról szóló tájékoztatás elfogadására
2017. november 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.03.
Letöltés
 1. Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, valamint az I. és IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 7. Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodájában történt rendkívüli helyzetről
 8. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 9. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 10. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 21. napirendi pontja)
 11. Dévény torna átütemezése
 12. Kérelem szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra

  ZÁRT ÜLÉSEN
 13. Előterjesztés Nagy Lajos ideiglenes elhelyezéséről
 14. Rendkívüli települési támogatás
 15. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 16. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
 17. Előterjesztés Nagy Brigitta települési lakhatási támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.03
Letöltés
 1. 179/2017. (X.17.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 180/2017. (X.17.) INESZB határozat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására
 3. 181/2017. (X.17.) INESZB határozat a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 4. 182/2017. (X.17.) INESZB határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 5. 183/2017. (X.17.) INESZB határozat a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 6. 184/2017. (X.17.) INESZB határozat Mesevár Óvodájában történt rendkívüli helyzetről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 7. 185/2017. (X.17.) INESZB határozat Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola koszorúzási költségeinek támogatására
 8. 186/2017. (X.17.) INESZB határozat nyersanyag normák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 9. 187/2017. (X.17.) INESZB határozat központi orvosi ügyelet átszervezésével kapcsolatosan
 10. 188/2017. (X.17.) INESZB határozat VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítésérő, valamint az I. és IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről
 11. 189/2017. (X.17.) INESZB határozat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 12. 190/2017. (X.17.) INESZB határozat Dévény torna átütemezése
 13. 191/2017. (X.17.) INESZB határozat szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra
 14. 192/2017. (X.17.) INESZB határozat tűzesettel kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételéről, károsultak elhelyezéséről
2017. november 7. - zárt
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés Kissné Egri Erzsébet önkormányzati bérlakás kérelmére
 2. Előterjesztés Fehér Zsolt önkormányzati bérlakás kérelmére
 3. Rendkívüli települési támogatás
 4. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
Tájékoztatók, bejelentések

2017. október 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.03.
Letöltés
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017.10.19-i képviselőtestületi ülés 2. napirendi pontja)
 3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 6. Előterjesztés központi orvosi ügyelet kiszervezésére
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolójáról (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 8. Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa biztosításáról
 9. A kályhák igénybevételének, használatának és selejtezésének szabályzata
 10. Diétás étkeztetés igényének felmérése
 11. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 12. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde téli nyitva tartásának módosítása
 13. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek módosítására (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)

  ZÁRT ÜLÉSEN
 14. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 15. „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat felülvizsgálata
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
 1. 154/2017. (X.17.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 155/2017. (X.17.) INESZB határozat Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 156/2017. (X.17.) INESZB határozat a 2017. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 157/2017. (X.17.) INESZB határozat a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló rendelettervezet elfogadására
 5. 158/2017. (X.17.) INESZB határozat vagyonkezelési szerződés módosítására
 6. 159/2017. (X.17.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Városi Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatására
 7. 160/2017. (X.17.) INESZB határozat központi orvosi ügyelet kiszervezésével kapcsolatosan
 8. 161/2017. (X.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolójának elfogadására
 9. 162/2017. (X.17.) INESZB határozat HKSZK kérelmére, krízisszálló és krízistűzifa biztosításáról
 10. 163/2017. (X.17.) INESZB határozat „A kályhák igénybevételének, használatának és selejtezésének szabályzata” módosításokkal együtt történő elfogadására
 11. 164/2017. (X.17.) INESZB határozat Diétás étkeztetés igényének felméréséről készült beszámoló elfogadására
 12. 165/2017. (X.17.) INESZB határozat bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére
 13. 166/2017. (X.17.) INESZB határozat Gyermeksziget Bölcsőde téli nyitva tartásának módosítására
 14. 167/2017. (X.17.) INESZB határozat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek módosítására
2017. szeptember 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.03.
 1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer szabályzatának módosítására

  ZÁRT ÜLÉSEN
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 3. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 4. Rendkívüli települési támogatás
 5. Települési lakhatási támogatás
Tájékoztatók, bejelentések
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
 1. 145/2017. (IX.26.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 146/2017. (IX.26.) INESZB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer szabályzatának módosítására
2017. szeptember 5.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
 1. Előterjesztés dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelméről. (A 2017. szeptember 07-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának kérelmére. (A 2017. szeptember 07-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők kijelöléséről. (A 2017. szeptember 07-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítésről. (A 2017. szeptember 07-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli bérbeadására. (A 2017. szeptember 07-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 6. Egyebek- Szünidei étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás

  ZÁRT ÜLÉSEN
 7. Temetési támogatás
 8. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.03.

Letöltés

 1. 131/2017. (IX.05.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 132/2017. (IX.05.) INESZB határozat önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők kijelöléséről
 3. 133/2017. (IX.05.) INESZB határozat önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítésről
 4. 134/2017. (IX.05.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli bérbeadására
 5. 135/2017. (IX.05.) INESZB határozat dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelmére
 6. 136/2017. (IX.05.) INESZB határozat Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának kérelmére
 7. 137/2017. (IX.05.) INESZB határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 8. 138/2017. (IX.05.) INESZB határozat Szünidei étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatással kapcsolatosan
2017. augusztus 15. - zárt
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 2. Rendkívüli települési támogatás
 3. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 4. Egyebek
a)    Tájékoztatás német állampolgár eltemettetéséről
b)    Tájékoztatás testületi előterjesztésekről
c)    Tájékoztatás nyári szünidei étkeztetésről és a beiskolázási támogatásról
2017. július 19. - zárt
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemmel kapcsolatosan
 2. Rendkívüli települési támogatás
 3. Temetési támogatás
2017. július 4.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról (A 2017. július 06-i képviselő-testületi ülés 19. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 3. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017. július 06-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról (A 2017. július 06-i képviselő-testületi ülés 14. napirendi pontja)
 5. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására (A 2017. július 06-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 6. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására (A 2017. július 06-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
Tájékoztatók, bejelentések
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.12.

Letöltés

 1. 96/2017. (VII.04.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 97/2017. (VII.04.) INESZB határozat a város 2017. évi költségvetési rendeletének módosításával kapcsolatosan
 3. 98/2017. (VII.04.) INESZB határozat bérleti szerződés 2017. szeptember 15-i határidővel történő felmondásával kapcsolatosan
 4. 99/2017. (VII.04.) INESZB határozat bérleti szerződés 2017. szeptember 1-jei határidővel történő felmondásával kapcsolatosan
 5. 100/2017. (VII.04.) INESZB határozat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotásával kapcsolatosan
 6. 101/2017. (VII.04.) INESZB határozat szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 102/2017. (VII.04.) INESZB határozat ebédszállításhoz szükséges személyi feltételek biztosítására
 8. 103/2017. (VII.04.) INESZB határozat kríziskályhák értékesítésével kapcsolatban
2017. június 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.11.03
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Tájékoztatók, bejelentések
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
 1. 90/2017. (VI.13.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 91/2017. (VI.13.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
2017. május 30.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
 1. Előterjesztés építési telkek szociális alapon történő értékesítésére
Tájékoztatók, bejelentések (szóbeli tájékoztatás a tüdőszűréssel kapcsolatban)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
 1. 83/2017. (V.30.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 84/2017. (V.30.) INESZB határozat építési telkek szociális alapon történő értékesítésére
 3. 85/2017. (V.30.) INESZB határozat a tüdőszűréssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadására
2017. május 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.11.03
Letöltés
 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó értékeléséről (A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére (A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására (A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 4. Tájékoztatás lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtéséről
 5. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
Tájékoztatók, bejelentések
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.01.
Letöltés
 1. 74/2017. (V.16.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 75/2017. (V.16.) INESZB határozat a gyermekvédelmi és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadására
 3. 76/2017. (V.16.) INESZB határozat bölcsődei férőhely bővítésére
 4. 77/2017. (V.16.) INESZB határozat IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatosan
 5. 78/2017. (V.16.) INESZB határozat a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról
 6. 79/2017. (V.16.) INESZB határozat Fekete László utca elnevezéssel kapcsolatosan
 7. 80/2017. (V.16.) INESZB határozat Kecskeméthy Balázs utca elnevezéssel kapcsolatosan
2017. április 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.11.03.
Letöltés
 1. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. költségvetésének végrehajtásáról (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 3. Javaslat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 4. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 5. Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 8. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 9. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 10. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.12.01.
Letöltés
 1. 49/2017. (IV.18.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 50/2017. (IV.18.) INESZB határozat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 3. 51/2017. (IV.18.) INESZB határozat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 52/2017. (IV.18.) INESZB határozat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 5. 53/2017. (IV.18.) INESZB határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 6. 54/2017. (IV.18.) INESZB határozat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 55/2017. (IV.18.) INESZB határozat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdésének módosítására
 8. 56/2017. (IV.18.) INESZB határozat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
 9. 57/2017. (IV.18.) INESZB határozat intézményi átszervezés véleményezésére
 10. 58/2017. (IV.18.) INESZB határozat Liget Óvodáját  tanulmányi kirándulás  támogatására
 11. 59/2017. (IV.18.) INESZB határozat Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulmányi versenyeik támogatására
 12. 60/2017. (IV.18.) INESZB határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára
 13. 61/2017. (IV.18.) INESZB határozat szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
2017. március 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.11.03.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról (A 2017. március 23-i képviselő-testületi ülés 17. napirendi pontja)
 2. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről (A 2017. március 23-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására (A 2017. március 23-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 5. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (A 2017. március 23-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés támogató szolgáltatás térítési díjának elengedésére
 7. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
 1. 35/2017. (III.21.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 36/2017. (III.21.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos törvényességi felhívással kapcsolatosan
 3. 37/2017. (III.21.) INESZB határozat a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről szóló tájékoztatót elfogadására
 4. 38/2017. (III.21.) INESZB határozat óvodai körzethatárok jóváhagyásával kapcsolatosan
 5. 39/2017. (III.21.) INESZB határozat XVIII. Országos Óvodai Szakmai Konferencián való részvétel támogatására
 6. 40/2017. (III.21.) INESZB határozat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosításával
 7. 41/2017. (III.21.) INESZB határozat támogató szolgáltatás térítési díjának elengedésére
2017. március 2. - zárt
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Rendkívüli települési támogatás
 2. Temetési támogatás
 3. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
2017. február 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.11.03.
Letöltés
 1. Beszámoló a köztemető fenntartásáról (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 5. Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 17. napirendi pontja)
 6. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget 2017. évi nyitvatartási rendje
 7. Kérelem szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
 1. 10/2017. (II.21.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 11/2017. (II.21.) INESZB határozat a köztemető fenntartásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 12/2017. (II.21.) INESZB határozat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 13/2017. (II.21.) INESZB határozat kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatban
 5. 14/2017. (II.21.) INESZB határozat óvodaalapítás elvi támogatására
 6. 15/2017. (II.21.) INESZB határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 7. 16/2017. (II.21.) INESZB határozat 2017. évet „Gönczy Pál emlékévnek” nyilvánításával kapcsolatosan
 8. 17/2017. (II.21.) INESZB határozat a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 18/2017. (II.21.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2017. évi nyitvatartási rendjének elfogadására
 10. 19/2017. (II.21.) INESZB határozat szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra
2017. január 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
 1. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017. január 19-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására (A 2017. január 19-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatról (A 2017. január 19-i képviselő-testületi ülés 12. napirendi pontja)
 4. Javaslat az egészségügyi alapellátás rendeletének módosítására (A 2017. január 19-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására (A 2017. január 19-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés krízis tűzifa (pótlására) vásárlására
 7. Egyebek
  - Tájékoztatás krízisszálló nyitva tartásával kapcsolatosan
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.13.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.13.
Letöltés
 1. 4/2017. (I.17.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 5/2017. (I.17.) INESZB határozat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítással kapcsolatosan
 3. 6/2017. (I.17.) INESZB határozat a 2017. évi költségvetési rendelettel kapcsolatosan
 4. 7/2017. (I.17.) INESZB határozat per megszüntetésének támogatására
 5. 8/2017. (I.17.) INESZB határozat az egészségügyi alapellátás rendeletének módosításával kapcsolatosan
 6. 9/2017. (I.17.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
2017. január 4. - zárt
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Krízisszálló működésével kapcsolatos tájékoztatás, módosítás
 2. Települési lakhatási támogatás