ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2023
2023. december 14.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 12. 08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 12. 08.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására (4. számú testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a pszichiátriai és fogyatékos betegek nappali ellátásának feladat-ellátási szerződéssel történő biztosítására (5. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítására (7. számú testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés József Attila u. 2. sz. alatt található ingatlan földhasználati díjának megállapításáról (15. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett ajánlatról (16. számú testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (17. számú testületi előterjesztés)

  Tájékoztatók, bejelentések 
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 20.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 12. 20.

Letöltés

 1. 115/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat a napirend módosítására
 2. 116/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 3. 117/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat hozzászólás lehetőségének megadásáról
 4. 118/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat biztosítékrendszer  felülvizsgálatára
 5. 119/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 120/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 7. 121/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat a pszichiátriai és fogyatékos betegek nappali ellátásának feladat-ellátási szerződéssel történő biztosításával kapcsolatosan
 8. 122/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 123/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat a József Attila u. 2. sz. alatt található ingatlan földhasználati díjának megállapításával kapcsolatosan
 10. 124/2023. (XII. 14.) JIÜB határozat területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett ajánlattal kapcsolatosan
2023. november 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 11. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Szakmai programjának módosításáról (2. számú testületi előterjesztés)
 2. Javaslat iskolavédőnői körzetek módosításáról (3. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (5. számú testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés a 3337/16 hrsz-ú ingatlannak cca. 1400 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan (7. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés a 3337/17 hrsz-ú ingatlannak cca. 1600 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan (8. számú testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról (11. számú testületi előterjesztés)
 7. Javaslat a 25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (13. számú testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (21. számú testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés a polgármester 2023. évi jutalmazásáról 
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 05.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 12. 11.

Letöltés

 1. 102/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 103/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Szakmai programjának módosításával kapcsolatosan
 3. 104/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat iskolavédőnői körzetek módosításával kapcsolatosan
 4. 105/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 5. 106/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a 3337/16 hrsz-ú ingatlannak cca. 1400 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan
 6. 107/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat  3337/16 hrsz-ú ingatlannak cca. 1400 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadásával kapcsolatosan
 7. 108/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a 3337/17 hrsz-ú ingatlannak cca. 1600 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan
 8. 109/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a 3337/17 hrsz-ú ingatlannak cca. 1600 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadásával kapcsolatosan
 9. 110/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásával kapcsolatosan
 10. 111/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a 25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 11. 112/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete idegenforgalmi adó módosításával kapcsolatosan
 12. 113/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete építmény adó módosításával kapcsolatosan
 13. 114/2023. (XI. 23.) JIÜB határozat a polgármester 2023. évi jutalmazásával kapcsolatosan
2023. október 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 10. 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 10. 25.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására (képviselő-testületi ülés 1-es előterjesztése)
 2. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (képviselő-testületi ülés 4-es előterjesztése)
 3. Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (képviselő-testületi ülés 7-es előterjesztése)
 4. Előterjesztés a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemről (képviselő-testületi ülés 11-es előterjesztése)
 5. Előterjesztés a 3337/16 és a 3337/17 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekvásárlási és telekbérlési kérelemről (képviselő-testületi ülés 12-es előterjesztése)
 6. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területrész bérleti szerződéséről (képviselő-testületi ülés 13-as előterjesztése)
 7. Előterjesztés intézményekre vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzéséről (képviselő-testületi ülés 15-ös előterjesztése)
 8. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 16-os előterjesztése)
 9. Előterjesztés igazgatási szünetről (képviselő-testületi ülés 25-ös előterjesztése)
 10. Előterjesztés Víziközmű-szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról (képviselő-testületi ülés 26-os előterjesztése)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 11. 09.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 09.

Letöltés

 1. 92/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 93/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 3. 94/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 4. 95/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 96/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemmel kapcsolatosan
 6. 97/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a 3337/16 és a 3337/17 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekvásárlási és telekbérlési kérelemmel kapcsolatosan
 7. 98/2023. (X. 26.) JIÜB határozat a Csónakázó-tó melletti területrész bérleti szerződésével kapcsolatosan
 8. 99/2023. (X. 26.) JIÜB határozat intézményekre vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzésével kapcsolatosan
 9. 100/2023. (X. 26.) JIÜB határozat közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan
 10. 101/2023. (X. 26.) JIÜB határozat igazgatási szünettel kapcsolatosan
2023. szeptember 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítására (2. számú testületi előterjesztés)
 2. Tájékoztató a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről (3. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására (5. számú testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására (11. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására (12. számú testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (13. számú testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a Dryvit Profi Kft. kérelméről (14. számú testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés a Korpád Kft. kérelméről (15. számú testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jogának gyakorlásáról (16. számú testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés Liget utca buszöböl-áthelyezésről (17. számú testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés a 2497/2, 2496/3, 2496/4 és 2496/5 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt terület hasznosításáról (18. számú testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről (21. számú testületi előterjesztés)
 13. Kérelem a 2475/27/A hrsz-ú ingatlan bővítéséhez történő tulajdonosi hozzájáruláshoz (22. számú testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról benyúló épületrész megépítéséhez (23. számú testületi előterjesztés)
 15. Előterjesztés a vendégmunkások jelenlétéhez kapcsolódó közbiztonsági és adózási intézkedésekről (40. számú testületi előterjesztés)
 16. Előterjesztés a határozathozatalra irányuló képviselő-testületi előterjesztések alternatív határozati javaslatainak kidolgozásáról

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 17. Belterületbe vonási kérelem végső jóváhagyásra
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 10. 25.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 10. 25.

Letöltés

 1. 74/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat belterületbe vonási kérelem végső jóváhagyásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 75/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 3. 76/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 77/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
 5. 78/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 6. 79/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak ellátása pályázati felhívással kapcsolatosan
 7. 80/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat napirendek cseréjéről
 8. 81/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 9. 82/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 83/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a Dryvit Profi Kft. kérelmével kapcsolatosan
 11. 84/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a Korpád Kft. kérelmével kapcsolatosan
 12. 85/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jogának gyakorlásával kapcsolatosan
 13. 86/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat Liget utca buszöböl-áthelyezéssel kapcsolatosan
 14. 87/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a 2497/2, 2496/3, 2496/4 és 2496/5 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt terület hasznosításával kapcsolatosan
 15. 88/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatosan
 16. 89/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a 2475/27/A hrsz-ú ingatlan bővítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 17. 90/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan
 18. 91/2023. (IX. 28.) JIÜB határozat a határozathozatalra irányuló képviselő-testületi előterjesztések alternatív határozati javaslatainak kidolgozásáról adott tájékoztató elfogadására
2023. június 29.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 06. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 06. 23.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására (12. számú testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban (13. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés gyermekvédelmi, szociális tárgyú rendeletek módosítására (21. számú testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés a Járóbeteg Ellátó Centrum térítés ellenében nyújtott szolgáltatások szabályzatáról (22. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés a területi védőnői szolgálat átadás - átvételéről és ezzel összefüggésben a haszonkölcsön szerződésről (23. számú testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés Iratkezelési Szabályzat elfogadására (24. számú testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003. (X.16.) önkormányzati rendelete módosításáról (28. számú testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotásáról (29. számú testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (30. számú testületi előterjesztés)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 07. 18.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 07. 18.

Letöltés

 1. 59/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 60/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 3. 61/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban
 4. 62/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban
 5. 63/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban
 6. 64/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban
 7. 65/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban
 8. 66/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat gyermekvédelmi, szociális tárgyú rendeletek módosításával kapcsolatosan
 9. 67/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum térítés ellenében nyújtott szolgáltatások szabályzatával kapcsolatosan
 10. 68/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a területi védőnői szolgálat átadás - átvételével kapcsolatosan
 11. 69/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a területi védőnői szolgálat átadás - átvételével kapcsolatosan
 12. 70/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatával kapcsolatosan
 13. 71/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 14. 72/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan
 15. 73/2023. (VI. 29.) JIÜB határozat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
2023. május 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 05. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosításáról (14. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelete módosításáról (16. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződés mellékleteinek újbóli módosítására (17. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés Dr. Szabó Tímea Margit gyermekorvos rendelési idő módosításának kérelmére (18. sz. testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének engedélyezésére (22. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (23. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására (25. sz. testületi előterjesztés)
 8. Tájékoztatás Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található idegen tulajdonú felépítmények helyzetéről (26. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete módosítására (33. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 8/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (34. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására (35. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz – ú területtel kapcsolatban

  ZÁRT ÜLÉSEN
 13. A képviselői vagyonnyilatkozat egyedi közzétételi listán történő közzétételéhez szükséges intézkedés megtétele
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 06. 12.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 06. 12.

nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 46/2023. (V. 25.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 47/2023. (V. 25.) JIÜB határozat Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
 3. 48/2023. (V. 25.) JIÜB határozat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 49/2023. (V. 25.) JIÜB határozat az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatosan
 5. 50/2023. (V. 25.) JIÜB határozat Dr. Szabó Tímea Margit gyermekorvos rendelési idő módosításának kérelmével kapcsolatosan
 6. 51/2023. (V. 25.) JIÜB határozat Hősök tere 1. sz. alatt található 6101 helyrajzi számú ingatlan használati jog bejegyzésével kapcsolatosan
 7. 52/2023. (V. 25.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatosan
 8. 53/2023. (V. 25.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 54/2023. (V. 25.) JIÜB határozat a pavilonok és garázsok helyzetének rendezésére vonatkozó tájékoztatás sal kapcsolatosan
 10. 55/2023. (V. 25.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 11. 56/2023. (V. 25.) JIÜB határozat Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításával kapcsolatosan
 12. 57/2023. (V. 25.) JIÜB határozat bérleti szerződés megszűntetésére
 13. 58/2023. (V. 25.) JIÜB határozat egyeztetés kezdeményezésére a 1027/21-es hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan

  ZÁRT ÜLÉSEN
 14. 45/2023. (V. 25.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
2023. május 18. zárt
ELŐTERJESZTÉSEK

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A képviselői vagyonnyilatkozatok egyedi közzétételi listán történő közzétételéhez szükséges intézkedések megtétele
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 24.
Letöltés
 1. 43/2023. (V. 18.) JIÜB határozat az ülést levezető személyéről
 2. 44/2023. (V. 18.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
2023. április 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról (8. számú testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozatokra vonatkozó egyedi közzétételi lista megalkotásáról (10. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására (11. számú testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására (18. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés mellékleteinek módosításáról (21. számú testületi előterjesztés
 6. Előterjesztés szociális ellátásokkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás határidejének meghosszabbításáról (22. számú testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (24. számú testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés az ÉRV Zrt. víziközműveken tervezett felújításairól (25. számú testületi előterjesztés)

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján feltételes ajánlattételről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 05. 11.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 11.
Letöltés
 1. 31/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján feltételes ajánlattételről szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 32/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 3. 33/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan
 4. 34/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat a képviselői vagyonnyilatkozatokra vonatkozó egyedi közzétételi lista megalkotásával kapcsolatosan
 5. 35/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatosan
 6. 36/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos felvetésről
 7. 37/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 8. 38/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat  feladat-ellátási szerződés mellékleteinek módosításával kapcsolatosan
 9. 39/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat szociális ellátásokkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás határidejének meghosszabbításával kapcsolatosan
 10. 40/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 11. 41/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat az ÉRV Zrt. víziközműveken tervezett felújításaival kapcsolatosan
 12. 42/2023. (IV. 20.) JIÜB határozat feltételes ajánlattétellel kapcsolatosan
2023. március 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 03. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 03. 17.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötendő megállapodásról (4. számú testületi napirend)
 2. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tulajdonátvételi indítványával kapcsolatosan (16. számú testületi napirend)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (20. számú testületi napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 03. 29.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 03. 29.
Letöltés
 1. 26/2023. (III. 23.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 27/2023. (III. 23.) JIÜB határozat a Magyar Államvasutak Zrt-vel megkötendő megállapodással kapcsolatosan
 3. 28/2023. (III. 23.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott tárgyalásokkal kapcsolatosan
 4. 29/2023. (III. 23.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tulajdonátvételi indítványával kapcsolatosan
 5. 30/2023. (III. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
2023. február 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 02. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 02. 17.
Letöltés
22. számú testületi előterjesztésLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására (1. számú testületi napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására (2. számú testületi napirend)
 3. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi rendeletekben rögzített térítési díjak felülvizsgálatáról (8. számú testületi napirend)
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (19. számú testületi napirend)
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (20. számú testületi napirend)
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról (21. számú testületi napirend)
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról (M/7 és M/8 módosítások) (22. számú testületi napirend)
 8. Előterjesztés az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságának további szélesítéséről (23. számú testületi napirend)
 9. Törvényességi vélemény a HSZ/2968/2023. ügyiratszámú önálló képviselői indítványhoz
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 03. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 03. 09.
Letöltés
 1. 16/2023. (II. 23.) JIÜB határozat a napirend meghatározására
 2. 17/2023. (II. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 3. 18/2023. (II. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésével kapcsolatosan
 4. 19/2023. (II. 23.) JIÜB határozat a szociális és gyermekvédelmi rendeletekben rögzített térítési díjak felülvizsgálatával kapcsolatosan
 5. 20/2023. (II. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 6. 21/2023. (II. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 7. 22/2023. (II. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 8. 23/2023. (II. 23.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 9. 24/2023. (II. 23.) JIÜB határozat az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságának további szélesítésével kapcsolatosan
 10. 25/2023. (II. 23.) JIÜB határozat a HSZ/2968/2023. ügyiratszámú önálló képviselői indítványhoz készült törvényességi véleménnyel kapcsolatosan
2023. január 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 01. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 01. 23.
Letöltés
16. számú előterjesztés melléklete
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről
 2. Előterjesztés szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására
 3. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 4. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Intézmény (HKSZK) alapdokumentumainak módosításáról
 5. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározására
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosítására
 9. Beszámoló az igazgatási szünet időszakának tapasztalatairól
 10. Előterjesztés a gasztro tér hasznosítására kiírt pályázat eredményéről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 02. 13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 02. 13.
Letöltés
 1. 1/2023. (I. 26.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 2/2023. (I. 26.) JIÜB határozat szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésének  felülvizsgálatáról
 3. 3/2023. (I. 26.) JIÜB határozat szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésének rendeletbe történő átvezetéséről.
 4. 4/2023. (I. 26.) JIÜB határozat települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 5/2023. (I. 26.) JIÜB határozat szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 6. 6/2023. (I. 26.) JIÜB határozat Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatosan
 7. 7/2023. (I. 26.) JIÜB határozat a Szociális Szolgáltató Intézmény (HKSZK) alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
 8. 8/2023. (I. 26.) JIÜB határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 9. 9/2023. (I. 26.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 10/2023. (I. 26.) JIÜB határozat munkásszálló tilalmának kiterjesztésével kapcsolatban
 11. 11/2023. (I. 26.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 12. 12/2023. (I. 26.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 13. 13/2023. (I. 26.) JIÜB határozat az igazgatási szünet időszakának tapasztalatairól szóló beszámolóval kapcsolatosan
 14. 14/2023. (I. 26.) JIÜB határozat (Előterjesztés Gasztro tér hasznosítására kiírt pályázat értékelésével kapcsolatosan
 15. 15/2023. (I. 26.) JIÜB határozat a Gasztro tér hasznosítására kiírt pályázat eredményével kapcsolatosan.
 József Attila u. 2. sz. alatt található ingatlan földhasználati díjának megállapításával kapcsolatosan