ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2018. évi ülések
2018. december 20.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 12. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 20.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról.
 2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére.
 3. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
 4. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításához beérkezett kérelmekről.
 5. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról.
 6. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés hosszabbítására.
 7. Előterjesztés óvodai SZMSZ és Házirend elfogadására.
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására.
 9. Beszámoló III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések lezárásáról.
 10. Előterjesztés a víziközmű szolgáltató alapszabály módosításáról.
 11. Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről.
 12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról.
 13. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározására.
 15. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 16. Válasz interpellációra a Szabadidő Park és a Szabadtéri Színpad kivitelezési munkálataival kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 30.
Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 08.
Letöltés
 1. 205/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 206/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásához való hozzájárulásról
 3. 207/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztéssel érintett területek üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban
 4. 208/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat hosszúlejáratú beruházási és folyószámlahitel felvételével kapcsolatosan
 5. 209/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat ingatlanokon jelzálog kerüljön bejegyzésre.
 6. 210/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. projekje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatokat megtételével kapcsolatosan
 7. 19/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Mellékletek
 8. 211/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
 9. 212/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök módosításához beérkezett kérelmekre
 10. 213/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról
 11. 214/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Társ Szociális Intézmény beszámolója elfogadásáról és ellátási szerződés meghosszabbítására
 12. 215/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat óvodai SZMSZ és Házirend elfogadására
 13. 20/2018. ( XII. 20.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet
 14. 216/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések lezárásáról szóló beszámoló elfogadására
 15. 217/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a víziközmű szolgáltató alapszabály módosításáról
 16. 218/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről
 17. 219/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról
 18. 21/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
 19. 220/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat óriáskerék telepítésével kapcsolatosan
 20. 221/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározására
 21. 222/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

2018. november 22.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 16.
Letöltés

KÖZMEGHALLGATÁS MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 16.

Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 16.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról.
 2. Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására.
 3. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 4. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 6. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 7. Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre.
 8. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására.
 9. Előterjesztés egészségügyi rendelet függelékének módosítására.
 10. Előterjesztés pályázati lehetőségről bölcsődei fejlesztés tárgyában.
 11. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására.
 12. Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló kérelemről.
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításra
 14. Előterjesztés M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati tulajdonba vételéről.
 15. Előterjesztés a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívásáról.
 16. Beszámoló a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról.
 17. Előterjesztés a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításáról.
 18. Előterjesztés költségvetési keret felhasználásáról.
 19. Előterjesztés Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút tovább építéséről.
 20. Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról.
 21. Előterjesztés jégpálya karbantartó gép beszerzésére.
 22. Válasz interpellációra E.ON gallyazással kapcsolatban.


KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig.


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 30.
Letöltés
KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 12. 21.
Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 08.
Letöltés
 1. 187/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 188/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról
 3. 189/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására
 4. 15/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Mellékletek
 5. 190/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 6. 191/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására
 7. 192/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány támogatására
 8. 193/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a Bárdos Lajos Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 9. 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi és szociális ellátások módosításáról
 10. 194/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat egészségügyi rendelet függelékének módosítására
 11. 195/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat pályázati lehetőség támogatásáról a bölcsődei fejlesztés tárgyában
 12. 17/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelet az építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. 196/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló kérelemre
 14. 18/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 15. 197/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat az M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati tulajdonba vételéről
 16. 198/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívására
 17. 199/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról szóló beszámoló elfogadására
 18. 200/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításáról
 19. 201/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat költségvetési keret felhasználásáról
 20. 202/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbépítéséről
 21. 203/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról
 22. 204/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat jégpálya karbantartó gép beszerzésére
2018. október 25.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 10. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 10. 19.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására.
 2. Előterjesztés a zöldségpiac felújítására.
 3. Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére.
 4. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására.
 5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadására.
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására.
 8. Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában.
 9. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására.
 11. Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének értékesítésre való kijelöléséről.
 12. Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása.
 13. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 14. Előterjesztés „botlókő” elhelyezésére.
 15. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
 16. Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására.
 17. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról.
 18. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról.
 19. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről.
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására.
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 22. Válasz vasútépítéshez kötődő depózás por- és zajterhelése ügyében.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 21.
Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés
 1. 167/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 168/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat gyógyvízkérelem jóváhagyására
 3. 169/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a zöldségpiac felújítására
 4. 170/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére
 5. 171/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására
 6. 172/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására
 7. 173/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadására
 8. 174/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására
 9. 175/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában
 10. 176/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat vagyonkezelési szerződés megkötésére
 11. 13/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 12. 177/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének értékesítésre való kijelöléséről
 13. 178/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása
 14. 179/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 15. 180/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat „botlókő” elhelyezésére
 16. 181/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a város kommunális infrastruktúra helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására
 17. 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
 18. 182/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat köztisztviselők javadalmazásáról
 19. 183/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról
 20. 184/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről
 21. 185/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására
 22. 186/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
2018. szeptember 13.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 09. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 09. 13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről.
 3. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolója elfogadására.
 5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
 7. Előterjesztés intézményi pótelőirányzatok kéréséről.
 8. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 9. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítására.
 10. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.
 11. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (Hajdúföld Kft.)
 12. Előterjesztés a Kormányhivatal törvényességi felhívásáról.
 13. Előterjesztés építési telkek árverésen történő értékesítésre való kijelöléséről.
 14. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról.
 15. Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzéséről.
 16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére.
 17. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban.
 18. Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről.
 20. Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról.
 21. Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon.
 22. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezéséről.
 24. Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére.
 25. Válasz interpellációra Hold zug csapadékvíz és Hamvas utca 25/A. előtti fával kapcsolatban.
 26. Válasz interpellációra Hősök tere 23. ingatlan mögötti sövénnyel kapcsolatban.
 27. Válasz interpellációra a Szent István parkban található játszótér felújításával kapcsolatosan.
 28. Válasz interpellációra Szurmai utcai kanyar forgalomtechnikai megoldásával kapcsolatban.
 29. Válasz interpellációra a Szép Ernő utca forgalmi rendjével és fametszéssel kapcsolatosan.
 30. Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú üdülővel kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 11. 16.
Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 16.
Letöltés
 1. 140/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 141/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 3. 142/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac felújításával kapcsolatosan
 4. 143/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Zeneoktatásáért és Kultúrájáért Alapítvány támogatására
 5. 144/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolója elfogadására
 6. 145/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására
 7. 146/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
 8. 147/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat intézményi pótelőirányzatok biztosítására
 9. 148/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 10. 149/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat településrendezési eszközök módosítására.
 11. 12/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben) a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2014 .(V.26.) sz. Helyi Építési Szabályzatának módosítására
 12. 150/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonásról (Fekete László u.)
 13. 151/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonásról (Hajdúföld Kft.)
 14. 152/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Kormányhivatal törvényességi felhívására adott tájékoztató elfogadására
 15. 153/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozatépítési telkek árverésen történő értékesítésre való kijelöléséről.
 16. 154/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati utak ideiglenes használatáról
 17. 155/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzéséről.
 18. 156/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére
 19. 157/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban.
 20. 158/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására
 21. 159/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat épület hasznosítására beérkezett ajánlatra
 22. 160/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon.
 23. 161/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan
 24. 162/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezéséről
 25. 163/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a művelődési központ melletti park szebbé tételére.
 26. 164/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány támogatására.
 27. 165/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat beruházás kiemeltté nyilvánításáról.
 28. 166/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati tulajdonú üdülővel kapcsolatos interpelláció elfogadására
2018. szeptember 2. - rendkívüli
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)még nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 08. 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 27.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 2018. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről.
 2. Előterjesztés gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásának biztosítása, helyettes szülői hálózattal.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV - rendkívüli ülés
Közzétéve: 2018. 11. 16.
Letöltés
JEGYZŐKÖNYV - ünnepi
Közzétéve: 2018. 11. 16.
Letöltés
2018. július 5.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 06. 28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 07. 03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról (Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Örs).
 2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről (2017. évről).
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 6. Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására.
 7. Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és működtetéséről.
 8. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról.
 9. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére
 10. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról.
 11. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról.
 12. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítására.
 13. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására.
 14. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására
 15. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával kapcsolatosan
 16. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról
 17. Előterjesztés Gábor Áron utcán ügyességi játékok telepítésére vonatkozó kérelemről
 18. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan
 19. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről
 20. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről.
 21. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal észrevételéről.
 22. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 23. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 24. Válasz interpellációra sövény metszése és kilátást akadályozó növényzettel kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 25. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 08. 03.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 03.

 Letöltés

 1. 110/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 111/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 9/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet1, Melléklet2
 4. 112/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszámoló elfogadására
 5. 113/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására
 6. 114/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány támogatására
 7. 115/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány támogatására
 8. 116/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására.
 9. 117/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és működtetéséről
 10. 118/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról
 11. 119/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére
 12. 120/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Sportpark kiegészítő beruházásáról
 13. 121/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról
 14. 122/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítására
 15. 10/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelet a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 16. 11/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelet a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 17. 123/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat felszabaduló keret átcsoportosítására
 18. 124/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat többletmunkák elvégzésére történő összeg tartalékkerete terhére történő elkülönítéséről 
 19. 125/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan
 20. 126/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan
 21. 127/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről
 22. 128/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Szent István park körüli területek átépítéséről
 23. 129/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal észrevételéről
 24. 130/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 25. 131/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről július hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
 26. 132/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati utak ideiglenes használatáról
 27. 133/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonási kérelemmel kapcsolatosan
 28. 134/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat díszpolgár temetési költségeinek biztosítására

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 29. 135/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat újra szavazásáról
 30. 136/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati kitüntetések adományozására
2018. június 14.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 06. 08.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.
 2. Előterjesztés városi sportkoncepció elfogadására.
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégia 2018-2020.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására.
 5. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára.
 6. Előterjesztés a 0116/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére.
 7. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról.
 8. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 9. Előterjesztés szociális telek igényléséről.
 10. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 07. 11.

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 07. 11.

Letöltés

 1. 97/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 98/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 3. 99/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a városi sportkoncepció elfogadására
 4. 100/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a helyi 2018-2020-ra vonatkozó drogstratégia és középtávú cselekvési terv jóváhagyására
 5. 101/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására
 6. 102/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára
 7. 103/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a 0116/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére
 8. 104/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat köztisztviselők javadalmazásáról
 9. 105/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 10. 106/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat Árpád-zug tulajdonjog rendezésére
 11. 107/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. évi megrendezésével kapcsolatosan

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 12. 108/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat szociális telek igénylésével kapcsolatosan
 13. 109/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére
2018. május 17.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Letöltés

HÍVÓ
Közzétéve: 2018. 05. 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 05. 10.

Letöltés

TRT módosítás mellékletek

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékeléséről.
 2. Előterjesztés gyógyvízkérelmek jóváhagyására.
 3. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett újabb kérelmekről.
 4. Előterjesztés településrendezési tervek módosításának véleményezési eljárásának és partnerségi egyeztetésének lezárásáról.
 5. Előterjesztés a Lovas u. 5/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
 6. Előterjesztés a Soproni temető beépítéséről.
 7. Előterjesztés a 2A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés működtetéséről.
 8. Előterjesztés Gábor Áron utcán időszakos vendéglátó egység kialakítására beérkezett ajánlatról.
 9. Előterjesztés Gábor Áron utcán labirintus kialakításáról.
 10. Előterjesztés állami tulajdonú utak fenntartási keretének megemeléséről.
 11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban.
 12. Előterjesztés ebrendészeti telepek korszerűsítésére kiírt pályázati lehetőségről.
 13. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.
 14. Előterjesztés a Wekerle utca és zug fejlesztésének pályázatáról.
 15. Tájékoztató a Szabadidő-park építéséről, pályázat kiírása.
 16. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 06. 01.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 06. 21.


 Letöltés

 1. 76/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 77/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról
 3. 78/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hotel Aurum Gyógyászat üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodás meghosszabbításra
 4. 79/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat az Aqua Koncentrátum Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. gyógyvízkérelmének jóváhagyására
 5. 80/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosításához érkezett újabb kérelmekre
 6. 81/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosításának véleményezési eljárásának és partnerségi egyeztetésének lezárásáról
 7. 82/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a Lovas u. 5/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről
 8. 83/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a Soproni temető beépítéséről
 9. 84/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a 2A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés működtetéséről
 10. 85/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat az Étteremház Lorena Kft. Gábor Áron utcán időszakos vendéglátóegység kialakítására vonatkozó pályázatának elfogadására
 11. 86/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utcán labirintus kialakításáról
 12. 87/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat állami tulajdonú utak fenntartási keretének megemeléséről
 13. 88/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 14. 89/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat ebrendészeti telepek korszerűsítése pályázat benyújtásáról
 15. 90/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat utcabútorok beszerzésére vonatkozóan
 16. 91/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a Wekerle utca és zug fejlesztésének pályázatáról
 17. 92/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a Szabadidő-park építéséről, pályázat kiírása
 18. 93/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzés tudomásul vételéről
 19. 94/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum kérelmével kapcsolatosan
 20. 95/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati utak ideiglenes használatáról
 21. 96/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat Zöld Város pályázat megvalósításával kapcsolatosan
2018. április 19.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018.04.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018.04.13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységeiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról.
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 4. Előterjesztés Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi előszerződéséről.
 5. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosítására.
 6. Előterjesztés könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadására.
 7. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről.
 8. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 9. Előterjesztés pályázati lehetőségről.
 10. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázat beadásáról.
 11. Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására.
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 14. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 15. Válasz beépítetlen ingatlanok és a mellettük található közterületek állapotával kapcsolatban
 16. Válasz interpellációra a Halasi Fekete Péter téren mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek áthelyezésével kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 06. 01.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 06. 21.
 Letöltés
 1. 58/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 59/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 60/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 4. 61/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2017.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 5. 7/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról Mellékletek
 6. 62/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról szóló éves jelentés elfogadásáról
 7. 63/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi előszerződéséről
 8. 64/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadására
 9. 65/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről
 10. 66/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban
 11. 67/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat pályázat beadásáról „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű felhívásra.
 12. 68/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a kiemelt turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázat beadásáról
 13. 69/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására
 14. 70/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 15. 71/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 16. 72/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 17. 73/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának véleményezésére
 18. 74/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésére
 19. 75/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat időszakos vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére alkalmas terület pályáztatására
2018. március 22.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)


 Letöltés

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 03. 14.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 03. 14.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2017. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2017-es működéséről.
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről.
 5. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására.
 6. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére.
 7. Előterjesztés a Kálvin tér 5. és Kálvin tér 7. szám alatti oktatási intézmények ügyéről.
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére.
 9. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2017. évi működéséről szóló beszámolóhoz.
 10. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 11. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.
 12. Előterjesztés az Olajos Társasház kérelméről.
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 06. 01.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2016. 06. 21.
 Letöltés
 1. 45/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 46/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 47/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 4. 48/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a mezei őrszolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 5. 49/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásáról
 6. 6/2018. (III. 22.) önkormányzati rendelet a szociális,  gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 7. 50/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat emlékoszlop áthelyezésére
 8. 51/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat hozzájárulás megadásáról a Kálvin tér 5. és Kálvin tér 7. szám alatti oktatási intézmények ügyéhez
 9. 52/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat öntözési vízjogi engedélyhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
 10. 53/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2017. évi működéséről szóló beszámolóhoz
 11. 54/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 12. 55/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat az Olajos Társasház kérelmére
 13. 56/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 14. 57/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat kártérítési ügyben hozott bírósági végzésről
 2018. március 19. -rendkívüli zárt
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására.

DÖNTÉSEK

 1. 44/2018. (III. 19.) Képviselő-testületi határozat szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására.
2018. február 22.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 02. 16.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 02. 20.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 2. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére.
 3. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 4. Előterjesztés Az RV Konzorcium kérelméről (településrendezési terv módosításához).
 5. Előterjesztés az R.B.D. Hungary Kft. és a Czető Kft kérelméről.
 6. Előterjesztés a Kender utca 24. szám alatti épület tulajdonjog rendezésére.
 7. Előterjesztés a Földesi u. 26. szám alatti telek szociális szempontok szerint történő értékesítéséről.
 8. Előterjesztés a 2496/5 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról.
 9. Előterjesztés a galyatetői ingatlan értékesítésére.
 10. Előterjesztés a Hungarospa Zrt kérelméről.
 11. Előterjesztés az Árpád zug tulajdonjog rendezésére.
 12. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2018. évi intézkedési tervének elfogadására.
 13. Előterjesztés reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 22/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet alkalmazásáról.
 14. Előterjesztés Gönczy Pál utca – Kálvin tér rekonstrukciós tervének jóváhagyásáról.
 15. Előterjesztés közterület-hasznosításról és a kapcsolódó 5/2009. (II.26.) Ör. sz. rendelet módosításáról.
 16. Javaslat Hajdúszoboszló Város kiemelt turisztikai övezetének településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
 17. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2017-es turisztikai adatairól.
 19. Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkoló megvásárlására irányuló kérelemről.

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 20. Előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására.
 21. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 06. 01.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 06. 21.
 Letöltés
 1. 25/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 3. 26/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a Fekete Borbála Alapítvány támogatásáról
 4. 27/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat elvi hozzájárulásról RV Konzorcium kérelméhez
 5. 28/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat az R.B.D. Hungary Kft. és a Czető Kft kérelmének
 6. elvi támogatásáról
 7. 29/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a Kender utca 24. szám alatti épület tulajdonjog rendezésére
 8. 30/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a Földesi u. 26. szám alatti telek szociális szempontok szerint történő értékesítéséről
 9. 31/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2496/5 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról
 10. 32/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a galyatetői ingatlan értékesítésére
 11. 33/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt kérelméhez való hozzájárulásról
 12. 34/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat az Árpád zug tulajdonjog rendezésére
 13. 35/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2018. évi intézkedési tervének elfogadására
 14. 36/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a 5/2009. (II. 26.) számú rendelet szerint megkötött hatósági szerződések felmondásáról
 15. 37/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat Gönczy Pál utca – Kálvin tér rekonstrukciós tervének jóváhagyásáról
 16. 38/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat közterület-hasznosításról és a kapcsolódó 5/2009. (II.26.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 17. 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város kiemelt turisztikai övezetének településképi védelméről
 19. 39/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
 20. 40/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2017-es turisztikai adatairól szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 41/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkoló megvásárlására irányuló kérelemre

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 22. 42/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat a zárt ülés napirendjének meghatározására
 23. 43/2018. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására.
2018. január 25.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 01. 19.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 01. 19.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveiről:
      a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
      b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
      c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmekről
 4. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 5. Előterjesztés Tour de Hongrie 2018-as versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Hermann O. u. 2. sz. alatt található ingatlanok eladásáról.
 7. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út átminősítéséről.
 8. Előterjesztés Gábor Áron  u. 47. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 9. Előterjesztés a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről.
 10. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról.
 11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére.
 12. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális fejlesztésének pályázati lehetőségről.
 13. Előterjesztés vagyoni hozzájárulás várható mértékéről.
 14. Előterjesztés Hőgyes utca – Kossuth utca csomópontban körforgalmi csomópont tervezéséről.
 15. Előterjesztés csapadékvíz elvezetés tervének felülvizsgálatával kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 17. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett ajánlatokról.
 18. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca).
 19. Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről.
 20. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 06. 01.
 Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:2018. 06. 21.
 Letöltés
 1. 1/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 2/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2018. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 3. 3/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.2018. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 4. 4/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Kh. Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 5. 1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mellékletek
 6. 5/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmekre
 7. 6/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 8. 7/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat Tour de Hongrie 2018-as versenyéhez történő kapcsolódásra
 9. 8/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Hermann O. u. 2. sz. alatt található ingatlanok eladásáról
 10. 9/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a 0333 hrsz-ú önkormányzati út átminősítéséről
 11. 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletHajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet1,Melléklet2
 12. 10/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron  u. 47. szám alatti ingatlan értékesítésére
 13. 11/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
 14. 12/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat vagyonkezelési szerződés módosításáról
 15. 13/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  öntözési vízjogi engedélyhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
 16. 14/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális fejlesztésének pályázati támogatásáról
 17. 15/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat vagyoni hozzájárulásról a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez.
 18. 16/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat Hőgyes utca – Kossuth utca csomópontban körforgalmi csomópont tervezéséről
 19. 17/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat csapadékvíz elvezetés tervének felülvizsgálatával kapcsolatosan
 20. 18/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban
 21. 19/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat ismételt pályázati felhívás közzétételéről gasztro-tér kialakítására vonatkozóan
 22. 20/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat Nádházi Lajos szórakoztató és mutatványos tér kialakítására érkezett ajánlatának támogatására
 23. 21/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat utcanév megváltoztatásával kapcsolatban
 24. 22/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről
 25. 23/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat ideiglenes műjégpálya nyitva tartásának meghosszabbításáról
 26. 24/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről