ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020
2020. november 17.

TÁJÉKOZTATÓ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 11. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 09. 25.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról
 2. Előterjesztés forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 12. 04.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A  Kormányhivatal álláspontja szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a képviselő-testület és bizottságai nem tart ülést, helyettük a polgármester hozza meg a szükséges döntéseket. A döntések meghozatala előtt ki kell kérni a bizottsági tagok véleményét.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 12. 04.
Letöltés
 1. 77/2020. (XI.17.) Polgármesteri határozat forgalomtechnikai javaslatra
 2. 78/2020. (XI.17.) Polgármesteri határozat forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről
2020. október 20.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 11. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 11. 19.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének módosításáról. (2.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első 9 hónapjának végrehajtásáról. (4.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2020-2030-ig szóló Vállalkozásfejlesztési Koncepcióról. (5.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-3/C jelű módosításának elfogadásáról. (8.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés az Olajos Társasház fellebbezéséről. (9.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés ingatlanfelajánlás elfogadására. (13.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés ingatlanok cseréjére. (14.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés a 2924/1 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről. (15.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés közterületek felújításával kapcsolatban. (16.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 10. Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (17.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (18.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés közterületi utasváró pavilonok telepítésére és üzemeltetésére. (19.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 13. Előterjesztés csapadékvíz fejlesztés pályázathoz előkészítői tevékenységről. (20.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 14. Előterjesztés helyi piac fejlesztése pályázat lehetőségről. (21.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 15. Előterjesztés illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázati lehetőségről. (22.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 16. Előterjesztés kupakgyűjtő szív közterületen történő elhelyezésére vonatkozóan. (23.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 17. Előterjesztés nyilvános illemhely áthelyezésével kapcsolatosan. (24.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 18. Előterjesztés közterület használati kérelemről – könyvárusítás. (25.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat
 19. Előterjesztés a Tokay utcán sebességkorlátozásról
 20. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 11. 19.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 12. 04.
Letöltés
 1. 83/2020. (X.20.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 84/2020. (X.20.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének módosításával kapcsolatosan
 3. 85/2020. (X.20.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első 9 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 86/2020. (X.20.) VMB határozat Hajdúszoboszló Város 2020-2030-ig szóló Vállalkozásfejlesztési Koncepciójával kapcsolatosan
 5. 87/2020. (X.20.) VMB határozat a településrendezési eszközök M-3/C jelű módosításának elfogadásával kapcsolatosan
 6. 88/2020. (X.20.) VMB határozat az Olajos Társasház fellebbezésével kapcsolatosan
 7. 89/2020. (X.20.) VMB határozat ingatlanfelajánlás elfogadásával kapcsolatosan
 8. 90/2020. (X.20.) VMB határozat ingatlanok cseréjével kapcsolatosan
 9. 91/2020. (X.20.) VMB határozat a 2924/1 hrsz-ú ingatlanrész értékesítésével kapcsolatosan
 10. 92/2020. (X.20.) VMB határozat közterületek felújításával kapcsolatban
 11. 93/2020. (X.20.) VMB határozat a város kommunális infrastruktúra helyzetéről szóló beszámoló beszámolóval kapcsolatosan
 12. 94/2020. (X.20.) VMB határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 13. 95/2020. (X.20.) VMB határozat közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan
 14. 96/2020. (X.20.) VMB határozat csapadékvíz fejlesztés pályázathoz előkészítői tevékenységgel kapcsolatban
 15. 97/2020. (X.20.) VMB határozat helyi piac fejlesztése pályázat lehetőséggel kapcsolatban
 16. 98/2020. (X.20.) VMB határozat illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázati lehetőséggel kapcsolatban
 17. 99/2020. (X.20.) VMB határozat nyilvános illemhely áthelyezésével kapcsolatosan
 18. 100/2020. (X.20.) VMB határozat közterület használati kérelemre – könyvárusítás
 19. 101/2020. (X.20.) VMB határozat a Tokay utcán sebességkorlátozásról
 20. 102/2020. (X.20.) VMB határozat a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről
2020. szeptember 22.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 09. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 09. 25.
Letöltés
5. előterjesztés 1. számú melléklete
Letöltés
6. előterjesztés melléklete
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020.01.01-2020.06.30 közötti időszakban végzett működéséről. (3.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról. (4.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-2 jelű módosításának elfogadásáról. (5.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-3 jelű módosításának elfogadásáról. (6.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4 jelű módosításának partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről. (7.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés a HÉSZ 2020 évi felülvizsgálatához beérkezett javaslatokról, kérelmekről. (8.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés vízmérce őrpont elhelyezésére. (19.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés víziközmű vagyon 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására. (20.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés szociális pályázatok benyújtásáról. (21.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés támfal felújításával kapcsolatosan. (22.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés a Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése. (23.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (24.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 13. Előterjesztés az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan. (25.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 14. Előterjesztés a Reig Ingatlan Kft. kérelméről. (26.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 15. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. (27.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 16. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 12. 04.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 12. 04.
Letöltés
 1. 61/2020. (IX.22.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 62/2020. (IX.22.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020.01.01-2020.06.30 közötti időszakban végzett működéséről szóló beszámolóval kapcsolatban
 3. 63/2020. (IX.22.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban
 4. 64/2020. (IX.22.) VMB határozat a településrendezési eszközök M-2 jelű módosításával kapcsolatban
 5. 65/2020. (IX.22.) VMB határozat Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelettervezettel kapcsolatosan
 6. 66/2020. (IX.22.) VMB határozat a településrendezési eszközök M-3 jelű módosításának elfogadásával kapcsolatosan
 7. 67/2020. (IX.22.) VMB határozat II/B. Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelettervezettel kapcsolatosan
 8. 68/2020. (IX.22.) VMB határozat a településrendezési eszközök M-4 jelű módosításának partnerségi lezárásával, és környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatosan
 9. 69/2020. (IX.22.) VMB határozat a településrendezési tervek felülvizsgálatához beérkezett kérelmekkel és javaslatokkal kapcsolatosan
 10. 70/2020. (IX.22.) VMB határozat az American Legends Kft. kezdeményezésével kapcsolatosan
 11. 71/2020. (IX.22.) VMB határozat az American Legends Kft. kezdeményezésének elvi támogatásával kapcsolatosan
 12. 72/2020. (IX.22.) VMB határozat vízmérce őrpont elhelyezésével kapcsolatban
 13. 73/2020. (IX.22.) VMB határozat víziközmű vagyon 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározásával kapcsolatosan
 14. 74/2020. (IX.22.) VMB határozat szociális pályázatok benyújtásával kapcsolatban
 15. 75/2020. (IX.22.) VMB határozat támfal felújításával kapcsolatosan
 16. 76/2020. (IX.22.) VMB határozat a Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítésével kapcsolatban
 17. 77/2020. (IX.22.) VMB határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 18. 78/2020. (IX.22.) VMB határozat az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan
 19. 79/2020. (IX.22.) VMB határozat a Reig Ingatlan Kft. kérelmével kapcsolatosan
 20. 80/2020. (IX.22.) VMB határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban
 21. 81/2020. (IX.22.) VMB határozat forgalomtechnikai javaslatokkal kapcsolatosan
 22. 82/2020. (IX.22.) VMB határozat bizottság alelnöki megbízásról
2020. augusztus 26.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 09. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 09. 24.
Letöltés
A „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázatról szóló tájékoztatás mellékleteiLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Liget Óvodában található melegítőkonyha felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatosan. (2.sz. Képviselő – testületi anyag)
 2. Előterjesztés társulási megállapodás módosításának elfogadására (3.sz. Képviselő – testületi anyag)
 3. Tájékoztatás a ”Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázatról. (4.sz. Képviselő – testületi anyag)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 
 még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
 még nem áll rendelkezésre

2020. július 14.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére.(13.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról. (17.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (18.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából. (19.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés támogatás odaítélésével kapcsolatosan – Társasházak felújítása. (20.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés Ráday utcai járda felújításáról. (21.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról. (23.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés Szabadidő Parkban található játszótér bővítéséről. (24.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés játszó,- szórakoztató tevékenység végzésére vonatkozó kérelemről. (25.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés utcapiknik fesztivál rendezéséhez kapcsolódóan. (26.sz.Képviselő testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés Bölcsődei parkolásról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. 48/2020. (VII.14.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 49/2020. (VII.14.) VMB határozat a Leier Hungária Kft. és a Nagyhegyes Hús Kft. TRT módosításhoz
 3. 50/2020. (VII.14.) VMB határozat önkormányzati rendeletek módosításával kapcsolatosan
 4. 51/2020. (VII.14.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény elektromos hálózat átépítéséhez, a Szabadtéri Színpad szakértői vélemény készítéséhez és az Egyesített Óvoda Liget Óvoda felújítási munkáihoz intézményfelújítási kerete terhére történő keretösszeg biztosításával kapcsolatosan
 5. 52/2020. (VII.14.) VMB határozat az Olajos Társasház támogatásával kapcsolatosan
 6. 53/2020. (VII.14.) VMB határozat a Ráday utca páros oldalán járda felújításával kapcsolatosan
 7. 54/2020. (VII.14.) VMB határozat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázati pályázat benyújtásával kapcsolatban
 8. 55/2020. (VII.14.) VMB határozat játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatban
 9. 56/2020. (VII.14.) VMB határozat játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatban
 10. 57/2020. (VII.14.) VMB határozat az Extrém Vidámpark Kft. eurojumping és nagyméretű ugrálóvár, mint játszó-, szórakoztató tevékenység végzésével kapcsolatban
 11. 58/2020. (VII.14.) VMB határozat Czeglédi László felfújható légvár, mint játszó-, szórakoztató tevékenység helyszínével kapcsolatosan
 12. 59/2020. (VII.14.) VMB határozat Utcapiknik fesztivál helyszínének használatával kapcsolatosan
 13. 60/2020. (VII.14.) VMB határozat a Városi Bölcsőde előtti szakaszon 5 db parkolóhely parkolóhely kijelölésével kapcsolatosan
2020. június 24.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 06. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működéséről. (2. KT napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításának feltételeiről. (3. KT napirendi javaslat)
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. (5. KT napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés bérleti díj módosítás iránti kérelemről. (14. KT napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés Jókai sor 9. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására. (15. KT napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás. (16. KT napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés külterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatosan. (17. KT napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (18. KT napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés Társasház-felújítási pályázat 2020. évi pályázati felhívásának módosítására. (19. KT napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan. (20. KT napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés a Bocskai Rendezvényközpont beázással kapcsolatos helyreállításáról. (21. KT napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés közterület használati kérelemről - street gokart. (22. KT napirendi javaslat)
 13. Előterjesztés közterület használati kérelemről – spray festés. (23. KT napirendi javaslat)
 14. Előterjesztés a Bocskai Múzeum fejlesztéshez kapcsolódó többletforrás igényről. (24. KT napirendi javaslat)
 15. Tájékoztatás a Mátyás Király sétány rekonstrukcióhoz kapcsolódó növénytelepítési tervről. (25. KT napirendi javaslat)
 16. Előterjesztés a Gönczy Pál utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
 17. Előterjesztés rakodóhely kijelöléséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. 29/2020. (VI. 24.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 30/2020. (VI. 24.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatban
 3. 31/2020. (VI. 24.) VMB határozat az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításával kapcsolatosan
 4. 32/2020. (VI. 24.) VMB határozat Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 5. 33/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Paintball pálya bérleti díj módosítás iránti kérelemmel kapcsolatosan
 6. 34/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Jókai soron található pavilonok önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban
 7. 35/2020. (VI. 24.) VMB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelettervezet elfogadásával kapcsolatosan
 8. 36/2020. (VI. 24.) VMB határozat a külterületi utak felújítása pályázatra hozott 10/2020. (I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításával kapcsolatosan
 9. 37/2020. (VI. 24.) VMB határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű felhívásra javasolt közterülettel kapcsolatosan
 10. 38/2020. (VI. 24.) VMB határozat a 9/2020. (IV. 23.) a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló rendelethez kapcsolódó Pályázati felhívás módosításával kapcsolatosan
 11. 39/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan
 12. 40/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Bocskai Rendezvényközpont beázásával kapcsolatos helyreállítási költségeinek biztosításával kapcsolatosan
 13. 41/2020. (VI. 24.) VMB határozat terület bérbeadásával kapcsolatosan Szőke József egyéni vállalkozó részére Street Gokart szolgáltatás céljából
 14. 42/2020. (VI. 24.) VMB határozat Hlásznyik Attila sprayfestő hely használati kérelmével kapcsolatosan
 15. 43/2020. (VI. 24.) VMB határozat a „Bocskai István Múzeum bővítése és felújítása” építési beruházás megvalósításhoz szükséges összeg biztosításával
 16. 44/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Mátyás király sétány tervezett növénytelepítésével kapcsolatosan
 17. 45/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Gönczy Pál utcán kialakult forgalmi rend tudomásul veételéről
 18. 46/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Sport utca 16/B. és 16/C. lépcsőházak előtti meglévő két kapubejáró rakodóhely céljára történő kijelöléséről
 19. 47/2020. (VI. 24.) VMB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum rámpa építése kapcsán felmerült nagyfeszültségű vezetékek áthelyezésével járó pótmunka költségeivel kapcsolatosan
2020. május 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés
 1. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
 2. Előterjesztés  a Szent Erzsébet utcai járdaburkolat építéssel kapcsolatosan
 3. Tájékoztatás Önkormányzati tulajdonban lévő hidak felülvizsgálatáról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés
 1. 30/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat  forgalomtechnikai javaslatokra
 2. 31/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Szent Erzsébet utcai járdaburkolat építéssel kapcsolatosan
 3. 32/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Önkormányzati tulajdonban lévő hidak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
2020. április 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
 1. Előterjesztés a városi bölcsőde parkolási problémáinak kivizsgálásáról
 2. Előterjesztés Magyar Posta kérelméről
 3. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 10.
Letöltés
 1. 8/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatosan
 2. 9/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozata Magyar Posta kérelmével kapcsolatosan
 3. 10/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat forgalomtechnikai javaslatokkal kapcsolatosan
2020. március 24.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására. (4.sz.Képviselő – testületi anyag)
 2. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához. (6.sz.Képviselő – testületi anyag)
 3. Előterjesztés a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól. (7.sz.Képviselő – testületi anyag)
 4. Előterjesztés a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására. (18.sz.Képviselő – testületi anyag)
 5. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére. (19.sz.Képviselő – testületi anyag)
 6. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről. (20.sz.Képviselő – testületi anyag)
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához. (21.sz.Képviselő – testületi anyag)
 8. Előterjesztés közterület hasznosítással kapcsolatosan. (22.sz.Képviselő – testületi anyag)
 9. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról. (23.sz.Képviselő – testületi anyag)
 10. Előterjesztés az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan. (24.sz.Képviselő – testületi anyag)
 11. Előterjesztés a városi bölcsőde parkolási gondjainak kivizsgálásáról
 12. Előterjesztés Fürdő utca térségében forgalomtechnikai javaslatról
 13. Előterjesztés Magyar Posta kérelméről
 14. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról


KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

FELJEGYZÉS
Közzétéve: 2020. 05. 06.
Letöltés

A 2020 – ban kialakult koronavírus fertőzöttségre való tekintettel, a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság ülése elmaradt. Az érintett bizottsági tagok, hivatali és önkormányzati dolgozók, polgármester úr, az alpolgármesterek, a döntésről 2020.03.23 – án elektronikusan és telefonon is értesítést kaptak.

2020. február 18.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveiről: (1.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
      a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
      b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés a településképi rendelet módosítására. (5. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés paintball pálya kialakítására.(12.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.(15. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására. (16. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 6. Előterjesztés a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. (18. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról. (20. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 8. Előterjesztés a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. (21.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 9. Előterjesztés közterületek felújításáról. (22. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 10. Előterjesztés a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról. (23. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban. (24. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 12. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására. (25. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 13. Előterjesztés társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan. (26. sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat)
 14. Előterjesztés a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan. (27. sz. Képviselő – testületi javaslat)
 15. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. 10/2020. (II.18.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 11/2020. (II.18.) VMB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2020 évi üzleti tervéről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatosan
 3. 12/2020. (II.18.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt 2020 évi üzleti tervéről szóló
 4. 13/2020. (II.18.) VMB határozat a Településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 14/2020. (II.18.) VMB határozat a Településképének védelméről szóló 5/2019.(III.21.)
 6. 15/2020. (II.18.) VMB határozat terület haszonbérbeadással kapcsolatban a Dragon Paintball Team részére Paintball pálya kialakítása és üzemeltetésére
 7. 16/2020. (II.18.) VMB határozat a Galgócz sor mellett található 6973/39 hrsz-ú ingatlanra  vonatkozó bérleti szerződés hosszabbításával kapcsolatosan
 8. 17/2020. (II.18.) VMB határozat a Határ utca mellett található 4439/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés hosszabbításával kapcsolatosan
 9. 18/2020. (II.18.) VMB határozat a Gábor Áron utcán található 2496/5 hrsz-ú, ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
 10. 19/2020. (II.18.) VMB határozat a Hermann O. u. 2. szám alatti 3266/1 hrsz-ú ingatlanra létrejött adásvételi előszerződés hatályának meghosszabbításával kapcsolatosan
 11. 20/2020. (II.18.) VMB határozat a Surányi János utcán található 43/4 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatban
 12. 21/2020. (II.18.) VMB határozat közterületek felújítási munkálataival kapcsolatban
 13. 22/2020. (II.18.) VMB határozat az intézmények helyszíni bejárására delegált
 14. 23/2020. (II.18.) VMB határozat közvilágítás bővítéséhez kapcsolódó munkálatokkal
 15. 24/2020. (II.18.) VMB határozat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló, 2020. évi Intézkedési Terv elfogadásával kapcsolatban
 16. 25/2020. (II.18.) VMB határozat a Társasházak energetikai/egyéb homlokzatot érintő, felújításai önkormányzati támogatásával kapcsolatosan
 17. 26/2020. (II.18.) VMB határozat a Szent István Park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan
 18. 27/2020. (II.18.) VMB határozat a 123/2019.(VII.04.) Kt. határozat kiegészítésével kapcsolatosan
 19. 28/2020. (II.18.) VMB határozat a Vörösmarty utca második zug elején várakozási tilalom elrendelésével és a Vasvári Pál utcán sebességkorlátozás tábla kihelyezésével kapcsolatosan
2020. január 21.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére (1.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 1.     Előterjesztés szándéknyilatkozat adásáról. (5.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 2.     Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére. (7.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 3.     Előterjesztés a II. világháborús emlékmű felújítására. (8.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 4.     Előterjesztés Trianoni emlékmű állítására. (9.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 5.     Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan. (9.sz. Képviselő-testületi napirendi javaslat)
 6.     Előterjesztés megállási tilalom elrendeléséről
 7.     Előterjesztés Luther utcán várakozási tilalom elrendeléséről

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 30.
Letöltés
 1. 1/2020. (I.21.) VMB határozat a napirend meghatározására
 2. 2/2020. (I.21.) VMB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetésének elfogadásával
 3. 3/2020. (I.21.) VMB határozat a Hajdúszoboszló Hotel Aqua-Sol parkolóházzal történő bővítéséhez való hozzájárulással kapcsolatosan
 4. 4/2020. (I.21.) VMB határozat a TELEPÜLÉSÜNK ELSŐ EMLÍTÉSÉNEK 900. ÉVFORDULÓJÁRA állított emlékoszlop áthelyezésére vonatkozóan
 5. 5/2020. (I.21.) VMB határozat a II. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatosan
 6. 6/2020. (I.21.) VMB határozat Trianoni emlékmű elhelyezésével kapcsolatosan
 7. 7/2020. (I.21.) VMB határozat Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújításával kapcsolatosan
 8. 8/2020. (I.21.) VMB határozat megállni tilos tábla kihelyezéséről a Kálvin téren a Fogthüy utca torkolat és a Kálvin téren kialakított merőleges állású parkolóhelyek közötti
 9. 9/2020. (I.21.) VMB határozat „Várakozni tilos!” jelzőtábla kihelyezéséről a Luther utca páratlan oldalán a Bányász utca – Sas utca közötti szakaszon