ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2013. évi ülések

2013. december 19.

Letöltés 

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Ülés megtekintése

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2013. 12. 13.

Meghívó 2013. 12. 19

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 12. 13.

Előterjesztések 2013. 12. 19

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Pszichiátriai Nappali Intézmény beszámolójáról és szerződés-hosszabbításáról.
 2. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről.
 3. Előterjesztés költségvetési intézmények alapító okiratainak módosítására.
 4. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként való továbbműködéséről.
 6. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának folytatására.
 7. Előterjesztés a Leier Hungária Kft. módosítási kérelméről.
 8. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 9. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására.
 10. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.
 11. Előterjesztés településrendezési partnerségi szabályzat megalkotásáról.
 12. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
 13. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda között létrejött megállapodásra.
 14. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 15. Előterjesztés a Kösely Zrt-nek nyújtandó támogatásról.
 16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról.
 17. Előterjesztés a 3265/2 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog létesítéséről.
 18. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
 19. Előterjesztés extrémsport pálya helyszínének kijelöléséről.
 20. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötéséről - autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában -
 21. Előterjesztés 2013. évi választókerületi felújítási munkák többletköltség igényével kapcsolatban.
 22. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározására.
 23. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 24. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.
 25. Válasz interpellációra Ék utcai gázrekonstrukcióval és a Nádudvari úton megsüllyedt aknafedelekkel kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2014. 01. 13.

Jegyzőkönyv 2013. 12. 19

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2014. 01. 06.

Összefoglaló 2013. 12. 19

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2014. 01. 13.

Határozatok 2013. 12. 19

 1. 156/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározása
 2. 157/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Pszichiátriai Nappali Intézmény beszámolójának elfogadásáról és szerződés-hosszabbításáról
 3. 158/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a 2014. évi belső ellenőrzési tervről
 4. 159/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat költségvetési intézmények alapító okiratainak módosítására
 5. 160/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 6. 161/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként való továbbműködéséről
 7. 162/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Leier Hungária Kft. módosítási kérelméről
 8. 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról
 9. 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.)önkormányzati rendelet módosításáról
 10. 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú rendeletének (a továbbiakban:R ) módosítására
 11. 27/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletének (a továbbiakban:R ) módosítására
 12. 28/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
 13. 163/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat településrendezési partnerségi szabályzat megalkotásáról
 14. 164/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáról
 15. 165/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda között létrejött megállapodásra
 16. 166/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 17. 167/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Kösely Zrt-nek nyújtandó támogatásról
 18. 168/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról
 19. 169/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a 3265/2 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog létesítéséről
 20. 170/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat közszolgáltatási szerződés megkötéséről - autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában
 21. 171/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 2013. évi választókerületi felújítási munkák többletköltség igényével kapcsolatban
 22. 172/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározására
 23. 173/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 24. 174/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató elfogadásáról
 25. 175/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium magasabb vezetői megbízásának véleményezéséről
 26. 176/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat az Ék utcai gázrekonstrukcióval és a Nádudvari úton megsüllyedt aknafedelekkel kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadásáról

2013. november 14.

 

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 11. 14

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 11. 07.

Előterjesztések 2013. 11. 14

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. III. negyedévi működéséről.
 2. Előterjesztés a város egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről.
 3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére.
 4. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról.
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetési koncepciójáról.
 7. Előterjesztés a 0154 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban.
 8. Előterjesztés a kormányhoz írandó kérelemről.
 9. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 12. 02.

Jegyzőkönyv 2013. 11. 14

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 11. 18.

Összefoglaló 2013. 11. 14

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 12. 02.

Határozatok 2013. 11. 14

 1. 144/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 145/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. III. negyedévi működéséről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 146/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a város egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 4. 147/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére
 5. 23/2013.(XI.14.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.21.)számú rendelet módosítására
 6. 148/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 7. 149/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 8. 150/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a 0154 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 9. 151/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a kormányhoz írandó kérelemről
 10. 152/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat a két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 11. 153/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 5873/32 helyrajzi számú terület-bérleti ajánlatról
 12. 154/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat adventi keresztállításról
 13. 155/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat téli rendkívüli helyzetek elleni védekezés feltételeinek biztosítására

2013. október 17.

 

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 10. 17

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 10. 11.

Előterjesztések 2013. 10. 17

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására.
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyongazdálkodási tervének elfogadására.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként való továbbműködéséről.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. felügyelő bizottsági tagságáról.
 6. Előterjesztés településrendezési tervek módosításáról szóló újabb igényekről.
 7. Előterjesztés 2475/7 hrsz-ú ingatlan megosztásáról.
 8. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti telek vételi ajánlatáról.
 9. Előterjesztés Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanrész értékesítéséről.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 11. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására.
 12. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
 13. Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítésére a csehországi Lanškroun városával.
 14. Előterjesztés Bocskai-fejedelem koronája másolatának elkészítéséhez pályázat benyújtására.
 15. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
 16. Előterjesztés ebösszeírásról.
 17. Előterjesztés útszőnyegezés költségvetési soron képződött pénzmaradvány egyéb közterületi feladatokra történő átcsoportosításáról.
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

  KÖZMEGHALLGATÁS 15,00 órától legalább 16,00 óráig
 19. Előterjesztés költségvetési tétel átcsoportosítására.
 20. Javaslat extrémsport pálya és kültéri edző park ( Workout pálya ) létesítéséhez szükséges pénzügyi keret beépítésére.
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 22. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.
 23. Válasz kérdésre Hőforrás utca – Debreceni útfél – Fürdő utca csomópontban lévő forgalomirányító lámpa működésével kapcsolatosan.
 24. Válasz interpellációra a Mátyás király sétányon kiszáradt fákkal kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 12. 02.

Jegyzőkönyv 2013. 10. 17

JEGYZŐKÖNYV közmeghallgatásról
Közzétéve: 2013. 12. 02.

Közmeghallgatás jegyzőkönyve

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 10. 22.

Összefoglaló 2013. 10. 17

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 12. 02.

Határozatok 2013. 10. 17

 1. 122/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 123/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 124/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására
 4. 125/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyongazdálkodási tervének elfogadására
 5. 126/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként való továbbműködéséről
 6. 127/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosításáról szóló újabb igényekről
 7. 128/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a tulajdonosi hozzájárulás biztosításáról a 2475/7 hrsz-ú ingatlan megosztásához
 8. 129/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron u. 53. szám alatti telek vételi ajánlatáról
 9. 130/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanrész értékesítéséhez való hozzájárulásról
 10. 131/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 11. 132/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására
 12. 133/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására
 13. 134/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat partnervárosi kapcsolat létesítésére a csehországi Lanškroun városával
 14. 135/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat Bocskai-fejedelem koronája másolatának elkészítéséhez pályázat benyújtására
 15. 136/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 16. 137/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat ebösszeíráshoz szükséges személyi és technikai feltételek megteremtéséről, lefolytatásáról
 17. 138/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat útszőnyegezés költségvetési soron képződött pénzmaradvány egyéb közterületi feladatokra történő átcsoportosításáról
 18. 139/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról
 19. 140/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat költségvetési tétel átcsoportosítására
 20. 141/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat extrémsport pálya és kültéri edző park (Workout pálya) létesítéséhez szükséges pénzügyi keret beépítésére
 21. 142/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 22. 143/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

2013. szeptember 12.

 

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 09. 12

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 09. 05.

Előterjesztések 2013. 09. 12

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. I. félévi működéséről.
 2. Előterjesztés Dr. Ozsváth Márta (LOB. BT.) házi gyermekorvos beadványáról.
 3. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítására.
 4. Előterjesztés viharkár okozta költségekről.
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról.
 6. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Bánomkerti u. 87. sz. ingatlan gázellátásához.
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Bajcsy-Zs. u. 101/A. sz. ingatlan gázellátásához.
 9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Kölcsey u. 24., 26-28. társasházak közművesítéséhez.
 10. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról.
 11. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan - autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyában -
 12. Előterjesztés a vízkár-elhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatosan.
 13. Tájékoztatás a 2014-2020 programozási időszak OP-k tervezéséről, megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséhez kapcsolódó helyi javaslatokról.
 14. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 10. 02.

Jegyzőkönyv 2013. 09. 12

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 09. 17.

Összefoglaló 2013. 09. 12

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 12. 02.

Határozatok 2013. 09. 12

 1. 107/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat az ülésének napirendjének meghatározására
 2. 108/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. I. félévi működéséről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 109/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat Dr. Ozsváth Márta (LOB. BT.) házi gyermekorvos beadványának tudomásul vételéről
 4. 110/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítására
 5. 111/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat viharkár okozta költségeről
 6. 22/2013. (IX.12.) számú rendelet a Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.21.)számú rendelet módosítására
 7. 112/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
 8. 113/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Bánomkerti u. 87. sz. ingatlan gázellátásához
 9. 114/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Bajcsy-Zs. u. 101/A. sz. ingatlan gázellátásához
 10. 115/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Kölcsey u. 24., 26-28. társasházak közművesítéséhez
 11. 116/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról
 12. 117/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására
 13. 118/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat a vízkár-elhárítási terv jóváhagyására
 14. 119/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat a 2014-2020 programozási időszak OP-k tervezéséről, megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséhez kapcsolódó helyi javaslatokról adott tájékoztató elfogadására
 15. 120/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió digitális átálláshoz kapcsolódó költségeinek támogatására
 16. 121/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató elfogadásáról

2013. június 27.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 06. 27

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 06. 20.

Előterjesztések 2013. 06. 27

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt pályázat elbírálására.
 2. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetői megbízásának véleményezésére.
 3. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői megbízásának véleményezésére.
 4. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetői megbízásának véleményezésére.
 5. Előterjesztés Városi Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásáról.
 6. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.
 7. Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 8. Előterjesztés a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 9. Előterjesztés a közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/1992. (V. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 10. Előterjesztés a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003.(X. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 11. Előterjesztés Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületében alapító tagságra.
 12. Előterjesztés Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára.
 13. Előterjesztés települési értéktár létrehozására.
 14. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2014. évi mértékével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés 3528/2 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről.
 16. Előterjesztés Szarvas Szilárd kérelméről.
 17. Előterjesztés önkormányzati beruházásokból kikerülő, újrahasznosítható bontott anyagok felhasználásáról.
 18. Előterjesztés Máté Lajos képviselő úr interpellációjára adott válasz kivizsgálására - Aprónép Óvoda parkolási problémája -
 19. Válasz interpellációra Dózsa György út 13. ingatlan balesetveszélyes lépcsőjével kapcsolatosan.
 20. Válasz Máté Lajos interpellációjára állattartás témájában.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 07. 15.

Jegyzőkönyv 2013. 06. 27

      Melléklet

Melléklet

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 06. 28.

Összefoglaló 2013. 06. 27

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 09. 05.

Határozatok 2013. 06. 27

 1. 89/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a 2013. június 27-i ülés napirendjének meghatározására
 2. 90/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt pályázat elbírálására
 3. 91/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetői megbízásának véleményezésére
 4. 92/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői megbízásának véleményezésére
 5. 93/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetői megbízásának véleményezésére
 6. 94/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat Városi Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásáról
 7. 95/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 8. 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 9. 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. 20/2013. (VII.27.) önkormányzati rendelet a közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/1992. (V.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. 21/2013. (VII.27.) önkormányzati rendelet helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003.(X.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 12. 96/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületében alapító tagságra vonatkozóan
 13. 97/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára hozott döntésről
 14. 98/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat települési értéktár létrehozásának elvetéséről
 15. 99/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat az idegenforgalmi adó 2014. évi mértékével kapcsolatosan
 16. 100/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat az 3528/2 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
 17. 101/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat Szarvas Szilárd kérelméhez való hozzájárulásról
 18. 102/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati beruházásokból kikerülő, újrahasznosítható bontott anyagok felhasználásáról
 19. 103/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) megszüntetéséről
 20. 104/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat a K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítéséről
 21. 105/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat az Aprónép Óvoda területén parkoló kialakítás tervének elvetéséről

  Zárt ülés határozatai: 106/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

2013. június 6.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 06. 06

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 05. 30.

Előterjesztések 2013. 06. 06

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztések a kistérségi társulással kapcsolatban:
  a) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről.
  b) A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításáról.
 2. Előterjesztés befektetés-ösztönzési stratégia elfogadására.
 3. Előterjesztés Dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmére.
 4. Előterjesztés a 2013. évi választókerületi felújítási munkákra.
 5. Előterjesztés egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek és rendeletének módosítására.
 6. Előterjesztések pályázatok benyújtására:
   a) Hivatali szervezet-fejlesztésre.
   b) LEADER-kiírásra.
   c) A közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésére.
 7. Előterjesztés turizmus-fejlesztési feladatok teljesítéséhez fedezet biztosítására.
 8. Előterjesztés szilárd hulladék-szállítás díját szabályozó önkormányzati rendeletrész hatályon kívül helyezésére.
 9. Előterjesztés Sári Antalné úti baleseti kártérítése ügyében.
 10. Előterjesztés a 3073 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről.
 11. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi I. negyedévi működéséről.
 12. Előterjesztés az intézmények felújítási igényéről.
 13. Tájékoztatás a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatos ajánlatkérés eredményéről.
 14. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről.
 16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
 17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.
 18. Válasz interpellációra az Aprónép Óvoda parkolási problémájával kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 07. 15.

Jegyzőkönyv 2013. 06. 06

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 06. 11.

Összefoglaló 2013. 06. 06

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 07. 17.

Határozatok 2013. 06. 06

 1. 68/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat az ülés napirendjeinek elfogadásáról
 2. 69/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszámoló elfogadásáról
 3. 70/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumai módosításokkal egységes szövegének elfogadásáról
 4. 71/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a befektetés-ösztönzési rendszertervet elfogadásáról, a "Szoboszlo Invest" önkormányzati internetes befektetési modul korszerűsítéséről
 5. 72/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat Dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmének elutasításáról
 6. 73/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Zrt 2013. évi választókerületi felújítási munkáira való megbízásáról
 7. 74/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek és rendeletének módosítására
 8. 14/2013. (VI.06.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására
 9. 75/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a Hivatali szervezet-fejlesztésre pályázat benyújtásáról (ÁROP-1.A.5-2013)
 10. 76/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a LEADER-kiírásra a Bocskai István fejedelem koronája hiteles másolatának elkészítésére irányuló pályázat benyújtásáról
 11. 77/2013. (VI. 6.) Képviselő-testületi határozat a közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésére pályázat benyújtásáról (ÁROP-1.A.6-2013)
 12. 78/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat turizmus-fejlesztési feladatok teljesítéséhez fedezet biztosítására
 13. 15/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 14. 79/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat Sári Antalné úti baleseti kártérítése ügyében hozott döntés tudomásul vételéről
 15. 80/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 3073 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
 16. 81/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi I. negyedévi működéséről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 17. 82/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat az intézmények felújítási igények támogatásáról ( Mesevár Óvoda, Bocskai István Múzeum)
 18. 83/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatos ajánlatkérés eredményéről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 19. 16/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 20. 84/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 2012. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről adott tájékoztató elfogadásáról
 21. 85/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv K-6 jelű módosítására
 22. 17/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet A helyi építési szabályzat módosításáról
 23. 86/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentés tudomásul vételéről
 24. 87/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között történt eseményekről 2013. június 6-án adott tájékoztató elfogadásáról
 25. 88/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat az Aprónép Óvoda parkolási problémájával kapcsolatos válasz elutasításáról.

2013. május 9.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

nem áll rendelkezésre

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 05. 09

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 05. 06.

Előterjesztések 2013. 05. 09

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2012. évi működéséről.
 2. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről.
 3. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletek módosítására.
 4. Előterjesztés Hősök tere (Emlékezés tere) pályázatból kimaradt szakasznak felújításáról.
 5. Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan.
 6. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.
 7. Válasz a Nádudvari út - Dózsa György út kereszteződésben a nemesített padkával kapcsolatos interpellációra.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 05. 21.

Jegyzőkönyv 2013. 05. 09

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 05. 10.

Összefoglaló 2013. 05. 09

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 05. 21.

Határozatok 2013. 05. 09

 1. 60/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározására
 2. 61/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2012. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 62/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, 2012. évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról
 4. 11/2013.(V. 09.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására
 5. 12/2013. (V. 09.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról
 6. 63/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat Hősök tere (Emlékezés tere) pályázatból kimaradt szakasznak felújításáról
 7. 64/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény Aranykapu Óvoda felújítására
 8. 65/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat a debreceni repülőtérre orosz turistákat szállító charterjáratok marketingjének támogatására
 9. 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 10. 66/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató elfogadására

  Zárt ülés határozatai: 67/2013. (V. 09.) Képviselő-testületi határozat

2013. április 18.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

nem áll rendelkezésre

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 04. 18

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 04. 12.

Előterjesztések 2013. 04. 18

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.
 2. Előterjesztés városmarketing-stratégia elfogadására.
 3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2012. évi végrehajtásáról.
 4. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi tevékenységeiről:
   a) Hungarospa Zrt.
   b) Városgazdálkodási Zrt.
   c) Turisztikai (TDM) Kft.
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 6. Előterjesztés a fesztivál tér fejlesztésére.
 7. Előterjesztés műterem-lakás hasznosítására.
 8. Előterjesztés az útcserékkel kapcsolatosan.
 9. Előterjesztés városi utak felújításával kapcsolatosan.
 10. Előterjesztés költségvetési forrás átcsoportosításáról.
 11. Előterjesztés Kanizsay György Béla képviselő úr kérdésére adott válasz kivizsgálására.
 12. Előterjesztés a 0554 hrsz-ú repülőtér telekalakításáról.
 13. Tájékoztató a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2012. évi eredményeiről.
 14. Előterjesztés intézkedési terv elfogadására a város turizmusában tapasztalható rendellenességek csökkentésére.
 15. Javaslat Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
 16. Előterjesztés kormányablak engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására.
 17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 05. 21.

Jegyzőkönyv 13. 04. 18

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 04. 25.

Összefoglaló 2013. 04. 18

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 05. 21.

Határozatok 2013 04. 18

 1. 42/2013. (IV. 18.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározására
 2. 43/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bizottsági tag választásának eredményérő
 3. 44/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat városmarketing-stratégia elfogadására
 4. 45/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2012. évi végrehajtásáról
 5. 46/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2012. évi beszámolójának és 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról, és a Victória Szálló Kft. együttműködési és bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
 6. 47/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.  2012. évi beszámolójának és a 2013. évi üzleti- és beruházási tervének elfogadásáról
 7. 48/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa közgyűlésén tulajdonosi képviselő kijelölésére
 8. 49/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
 9. 9/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról
 10. 50/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a Fesztivál-tér fejlesztésére
 11. 51/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat műterem-lakás hasznosítására
 12. 52/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat úthálózat csere engedélyezése tárgyában hozott határozat felülvizsgálatának kéréséről
 13. 53/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat városi utak felújításával kapcsolatosan
 14. 54/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat költségvetési forrás átcsoportosításáról
 15. 55/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a  0554 hrsz-ú repülőtér telekalakításához
 16. 56/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2012. évi eredményeiről adott tájékoztató elfogadásáról
 17. 57/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat testülete a város turizmusában tapasztalható rendellenességek csökkentésére irányuló intézkedési terv elfogadásáról
 18. 10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelete Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról
 19. 58/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat kormányablak engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
 20. 59/2013. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között történt eseményekről adott tájékoztató elfogadására

2013. március 21.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 03. 21

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 03. 14.

Előterjesztések 2013. 03. 21

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátására.
 3. Előterjesztés egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálatára.
 4. Előterjesztés a nyertes TDM fejlesztési pályázat támogatási szerződéséhez szükséges további döntésekről.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosításáról.
 6. Előterjesztés Településrendezési tervek K-4 jelű módosításáról.
 7. Előterjesztés Környezeti vizsgálat szükségességéről (A településrendezési terv K-6 jelű módosításához).
 8. Előterjesztés Településrendezési tervek 2013-ban induló (K-7) módosításáról.
 9. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a) Előterjesztés a Hajdúszoboszló–Ebes között tervezett kerékpárúttal kapcsolatos nyilatkozattételről.
  b) Előterjesztés az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszának tulajdonosi hozzájárulásáról és későbbi átvételéről.
  c) Előterjesztés a Rákóczi u. 177. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.
 10. Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan:
  a)  Előterjesztés Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról.
  b)  Előterjesztés a szociális alapellátások 2013 évi térítési díjairól.
  c)  Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról.
  d)  Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervéről.
 12. Előterjesztés környezetvédelmi program 2013. évi intézkedési tervére.
 13. Előterjesztés települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyban kiírt pályázati lehetőségről.
 14. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény igényéről.
 15. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.
 16. Válasz avar összeszedésével kapcsolatos képviselői kérdésre.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 05. 16.

Jegyzőkönyv 2013. 03. 21

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 03. 26.

Összefoglaló 2013. 036. 21

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 05. 16.

Határozatok 2013. 03. 21

 1. 24/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 2. 25/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátására
 3. 26/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálatára
 4. 27/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a nyertes TDM fejlesztési pályázathoz szükséges 84.522.264 Ft értékű ingatlan fedezetetre
 5. 28/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a a Középtávú Együttműködési Megállapodását megújítására a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel
 6. 29/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosításáról
 7. 30/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a Településrendezési tervek K-4 jelű módosításáról
 8. 5/2012. (III.21.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosításáról
 9. 31/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a Környezeti vizsgálat szükségességéről (A településrendezési terv K-6 jelű módosításához
 10. 32/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat Településrendezési tervek 2013-ban induló (K-7) módosításáról
 11. 33/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló–Ebes között tervezett kerékpárúttal kapcsolatos nyilatkozattételről
 12. 34/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszának tulajdonosi hozzájárulásáról és későbbi átvételéről
 13. 6/2012. (III.21.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról
 14. 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010.(XII.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására
 15. 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 16. 35/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozatHajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
 17. 36/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat környezetvédelmi program 2013. évi intézkedési tervének elfogadásáról
 18. 37/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény 60 db játszótéri elem felújítási igényének támogatására
 19. 38/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadására
 20. 39/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat avar összeszedésével kapcsolatos képviselői kérdésre adott válasz elutasításáról, további kivizsgálás kéréséről
 21. 40/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat támogatja a Szováti út zsákutca szakaszán 3,5 tonnás súlykorlátozás megszüntetésére, forgalmi rend visszíállítására

  Zárt ülés határozatai: 41/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat

2013. február 21.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 02. 21

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 02. 19.

Előterjesztések 2013. 02. 21


NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
 2. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetésének megállapítására
 3. Beszámoló a polgármesteri hivatal elmúlt 22 éves tevékenységéről
 4. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának átalakítására
 5. Előterjesztés a városháza energetikai korszerűsítési pályázatairól
 6. Előterjesztés az önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadására
 7. Előterjesztés új településrendezési sajátos jogintézményekről
 8. Előterjesztés rendelet módosítására – filmalkotás forgatása közterületen
 9. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan térítésmentes átvételéről
 10. Előterjesztés baleseti kártérítés megfizetése tárgyában
 11. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 13. Tájékoztató a Programkoordinációs Munkacsoport 2012. évi tevékenységéről
 14. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről
 15. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 03. 14.

Jegyzőkönyv 2013. 02. 21

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 02. 26.

Összefoglaló 2013. 02. 21

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 03. 14.

Határozatok 2013. 02. 21

 1. 2/2013. (II.21.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.23.) számú rendelet módosítására
 2. 3/2013. (II.21.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 3. 11/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal elmúlt 22 éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 4. 12/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozata polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának átalakításának jóváhagyásáról
 5. 13/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat „Épületenergetikai és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázat benyújtásáról
 6. 14/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő, és villamosenergia- igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. konstrukcióra pályázat beadásáról
 7. 15/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadására
 8. 16/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat új településrendezési sajátos jogintézményekről
 9. 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. 17/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 0637/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan térítésmentes átvételéről
 11. 18/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat baleseti kártérítés megfizetése Semmelweis utca 4. szám alatti lakos részére
 12. 19/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 13. 20/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatokról adott jelentés tudomásul vételéről
 14. 21/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat a Programkoordinációs Munkacsoport 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 15. 22/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 16. 23/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételérő

2013. január 24.

 

AZ ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL (HVTV felvétele)

ülés megtekintése

MEGHÍVÓ

Meghívó 2013. 01. 24

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2013. 01. 21.

Előterjesztések 2013. 01. 24

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés stratégiai dokumentumok elfogadására:
  a.) városmarketing (nem turisztikai),
  b.) befektetés-ösztönzési rendszer.
 2. Előterjesztés szolgálati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására.
 3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum önkormányzati fenntartásáról.
 4. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességéről (A településrendezési terv K-4 jelű módosításához a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján).
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központra vonatkozóan:
  a.) dolgozói létszám meghatározására.
  b.) alapító okiratának módosítására.
 6. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.
 7. Előterjesztés átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek Gondozóházának intézményvezetőjének kérelméről. (újratárgyalás)
 8. Előterjesztés a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatosan.
 9. Előterjesztés a Hősök terén található szökőkút felújításával kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2013. 02. 19.

jegyzőkönyv 2013. 01. 24

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2013. 02. 01.

Összefoglaló 2013. 01. 24

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2013. 02. 19.

Határozatok 2013. 01. 24

 1. 1/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat városmarketing stratégiai dokumentumok elfogadására
 2. 2/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat befektetés-ösztönzési rendszer stratégiai dokumentumok elfogadására
 3. 3/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum önkormányzati fenntartásáról
  4/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési terv K
 4. 4 jelű módosításához
 5. 5/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a dolgozói létszám meghatározására Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központra vonatkozóan
 6. 6/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ alapító okiratának módosítására
 7. 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 8. 7/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Malomsori Idősek Gondozóházával történő megállapodásra vonatkozó 196/2012. (XII.20.) számú határozat megváltoztatására
 9. 8/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatosan
 10. 9/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hősök terén található szökőkút felújításával kapcsolatosan
 11. 10/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a sportrepülőtér telkének megosztásáról