ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2011. évi ülések

2011. december 15.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

 

1-10

Letöltés

11-21

Letöltés

 1. Javaslat a 2012. évi közszolgáltatási díjak megállapítására:
  a.) a helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a veszteségtérítés mértékéről
  b.) a közterület-használat, közterület hasznosítás 2012. évi díjtételeinek meghatározására
  c.) a közterület-használat, közterület-hasznosításról szóló önkormányzati rendelet módosítására
  d.) víz- és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására, Előadó: Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója
  e.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2012.  évi díjának meghatározásáról
  f.) a hulladékkezelés 2012. évi díjának megállapítására
  g.) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007.(XI.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  h.) az állati-hulladék 2012. évi kezelési-, ártalmatlanítási díjának megállapítására és a 11/2008.(VI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 2. Beszámoló a köztemető fenntartásáról
 3. a.) Előterjesztés a 2012. évi temetői fenntartási díjak megállapítására
  b.) Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/200.(X.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 4. a.) Előterjesztés a szociális bérlakások lakbérének 2012. január 1-től történő megállapításához
  b.) Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 22/2000.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Előterjesztés az Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő kerékpárút tervezésével kapcsolatosan
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2012. évi költségvetési koncepciójáról

  16 órától általános közmeghallgatás
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. helyi turisztikai desztinációs szervezetek továbbfejlesztése pályázat benyújtásáról és önerejének biztosításáról
 8. Előterjesztés belterületbe vonásról (Fazekas Mihály utcai tulajdonosok kérelme)
 9. Előterjesztés a rendezési tervek K-4 jelű felülvizsgálatára és módosítására
 10. Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat előkészítésére
 11. Előterjesztés a Gyógyfürdő továbbfejlesztéséről
 12. Előterjesztés biztosítási pályázat elbírálására 2012 – 2014. évekre vonatkozóan
 13. Előterjesztés szakszervezeti üdülő elővásárlási jogával kapcsolatosan
 14. Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására
 15. Előterjesztés roma szervezetek karácsonyi rendezvényének támogatására
 16. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről   
 17. Előterjesztés a  Bihari úti rekultivált lerakó hasznosításával kapcsolatosan
 18. Előterjesztés az Alfa Társasház panelprogramban történő részvételére
 19. Előterjesztés a Harangház felújításával kapcsolatosan    
 20. Előterjesztés a Városgazdálkodási Zrt. 2012. január 1. napjával megbízott vezérigazgatójának munkabérével és munkaszerződésével kapcsolatosan.
 21. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről

JEGYZŐKÖNYVEK


14.00 órától kezdődő nyilvános ülés

Letöltés

17.25 órától kezdődő nyilvános ülés

Letöltés

Közmeghallgatás jegyzőkönyve

Letöltés

Jeges Imre kérdésének kivizsgálása

Letöltés

Vaskó Istvánné kérdésének kivizsgálása

Letöltés

Hungarospa Zrt. tájékoztatása

Letöltés

Tóth Mihály kérdésének kivizsgálása

Letöltés

Serestyén Lajos kérdésének kivizsgálása

Letöltés

VGZRT tájékoztatása

Letöltés

Juhász Péter kérdésének kivizsgálása

Letöltés

DÖNTÉSEK


1. Kivonat: 241-258/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Letöltés

2. Kivonat: 24-25/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet

Letöltés

 1.  241/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a  veszteségtérítés mértékéről
 2. 18/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
 3. 19/2011.(XII.15.) ÖR. sz. rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás  helyi szabályairól szóló  5/2009.(II.26.) számú rendelet  módosításáról
 4. 20/2011.(XII.15.) ÖR. sz. rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás  helyi szabályairól szóló  5/2009.(II.26.) számú rendelet  módosításáról
 5. 242/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2012.  évi díjának meghatározásáról
 6. 21/2012. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 7. 243/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a köztemető fenntartásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 8. 22/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 9. 23/2011.(XII.15.)  számú rendelet az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 22/2000. (XII. 14.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 10. 244/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat az Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő kerékpárút tervezésével kapcsolatosan
 11. 245/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés elfogadásáról
 12. 246/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonás támogatásáról a Fazekas Mihály utcai tulajdonosok kérelme alapján
 13. 247/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a rendezési tervek K-4 jelű felülvizsgálatára és módosítására
 14. 248/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a magyar-román határon átnyúló pályázat előkészítésére
 15. 249/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Gyógyfürdő továbbfejlesztéséről
 16. 250/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat biztosítási pályázat elbírálására 2012 – 2014. évekre vonatkozóan
 17. 251/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat szakszervezeti üdülő elővásárlási jogával kapcsolatosan
 18. 252/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat roma szervezetek karácsonyi rendezvényére szóló támogatási kérelem elutasítására
 19. 253/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelmének elutasításáról
 20. 254/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a  Bihari úti rekultivált lerakó hasznosításának támogatásáról
 21. 255/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat az Alfa Társasház panelprogram támogatási kérelmének elutasításáról
 22. 256/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Harangház felújításával kapcsolatosan
 23. 257/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Zrt. 2012. január 1. napjával megbízott vezérigazgatójának munkabérével és munkaszerződésével kapcsolatosan
 24. 258/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 25. 24/2011. (XII. 15.) sz. rendelet a településen fizetendő víz-, és csatornaszolgáltatási díjakról szóló 6/2005. (II.24.) sz. rendeletének módosításáról
 26. 25/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet módosításáról

  Zárt ülés határozatai: 259-260/2011. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

2011. november 17.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

 1. Előterjesztés az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről
 2. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői kinevezésére
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására
 5. Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
 6. Előterjesztés a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítására
 7. a.) Beszámoló az önkormányzat és a rendőrkapitányság között létrejött támogatási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
  b.) Tájékoztató  a közterületek rendjéért – rendőrséggel közös – akcióprogram teljesítéséről
 8. Előterjesztés kötelező tüdőszűrés elrendeléséről
 9. Előterjesztés LEADER helyi akciócsoportban az önkormányzat részvételére
 10. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
 11. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
 12. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pótigényére
 13. Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására
 14. Előterjesztés szociális bérlakás átminősítésére
 15. Előterjesztés a városi közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 16. Előterjesztés belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések pályázati felhíváshoz kapcsolódó önerő biztosításáról
 17. Előterjesztés Felügyelő Bizottsági tagságról
 18. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 19. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Válasz kérdésre és interpellációkra:
  a.) a Gönczy szobor talapzatával kapcsolatos kérdésre,
  b.) a 34121 jelű úton víznyelők tisztításával kapcsolatos interpellációra,
  c.) a Kender utcai ingatlanok vonatkozásában

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 220/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről valamint a fejlesztések irányvonaláról szóló beszámoló elfogadására
 2. 221/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői kinevezésére
 3. 222/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. 223/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására
 5. 224/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
 6. 225/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata és Alapító Okirata módosításának elfogadására
 7. 226/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat és a rendőrkapitányság között létrejött támogatási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 8. 227/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a közterületek rendjéért - rendőrséggel közös - akcióprogram teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
 9. 228/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a kötelező tüdőszűrés elrendeléséről)
 10. 229/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat részvételére a LEADER helyi akciócsoportban
 11. 17/2011.(XI.17.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.)számú rendelet módosítására
 12. 230/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a 2011. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
 13. 231/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozata Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pótigényének biztosításáról
 14. 232/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat pót-előirányzati igény biztosítására
 15. 233/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat szociális bérlakás átminősítésére
 16. 234/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a városi közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 17. 235/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című projekt vonatkozásában a saját hozzájárulás mértékéről
 18. 236/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című projekt vonatkozásában a létrejött létesítmény működtetése fedezetének biztosításáról
 19. 237/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat Felügyelő Bizottsági tagságról
 20. 238/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 239/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyonátadásával kapcsolatosan
 22. 240/2011. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

2011. október 20.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

 1. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 2. Beszámoló a város közoktatásának helyzetéről, fejlesztésének feladatairól
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtásához
 5. Előterjesztés az informatikai eszközök fejlesztésére elkülönített alap felosztására
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő kerékpárút kivitelezése kapcsán felmerülő nem elszámolható költségekről
 7. Előterjesztés Hegedűs Lajos kérelméről
 8. Beszámoló a város turizmusának helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról
 9. Előterjesztés a tervezett kínai szakmai útról 
 10. Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatról
 11. Előterjesztés az Aqua Koncentrátum Kft. kérelméről
 12. Előterjesztés a 2011. évben tervezett fásításról
 13. Előterjesztés a Kormányhivatal alpolgármester hiányára vonatkozó törvényességi észrevételéről
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 15. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 
 16. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 17. Válasz sósvíz leválasztásával, valamint kerékpárút felújításával kapcsolatos interpellációra
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 203/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 2. 204/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a város közoktatásának helyzetéről, fejlesztésének feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 205/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról szóló előterjesztés elhalasztásáról
 4. 206/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat létszámcsökkentési pályázat benyújtásához
 5. 16/2011.(X.20.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.24.)számú rendelet módosítására
 6. 207/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat az informatikai eszközök fejlesztésére elkülönített alap felosztására
 7. 208/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő kerékpárút kivitelezése kapcsán felmerülő nem elszámolható költségekről
 8. 209/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat Hegedűs Lajos önkormányzati ingatlanvásárlási kérelméhez való hozzájárulásról
 9. 210/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a város turizmusának helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról szóló beszámoló elfogadásáról.
 10. 211/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a tervezett kínai szakmai úttal kapcsolatban
 11. 212/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás elvetéséről
 12. 213/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat az Aqua Koncentrátum Kft. kérelmének elutasításáról
 13. 214/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2011. évben tervezett fásításról
 14. 215/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat alpolgármester hiányára vonatkozó törvényességi észrevételéről
 15. 216/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 16. 217/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi.
 17. 218/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 219/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat

2011. szeptember 8.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület társasági adóból lehetséges finanszírozásáról
 2. Előterjesztés a Kossuth Társasház (Hősök tere 3.) kérelméről
 3. Előterjesztés a Görög Katolikus Egyház kérelméről
 4. Előterjesztés dr. Kiss Miklós főorvos nyugdíjaztatásából adódó többletkiadások fedezetére
 5. a.) Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
  b.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
 6. Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására
 7. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. –nek a Hajdúszoboszlói VG Zrt-be történő beolvadásához szükséges döntések meghozatalára
 9. Előterjesztés a 5396 hrsz-ú ingatlanértékesítéséről
 10. Előterjesztés Karika Gábor kérelméről
 11. Előterjesztés a Nirmalan Kft. kérelméről
 12. Előterjesztés üzleti célú molinó kihelyezésével kapcsolatosan
 13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázati lehetőségről
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 15. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 16. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 17. Válasz képviselői interpellációra, kérdésekre
  a.) dr. Rácz Tiborné képviselő asszony kutyasétáltatással kapcsolatos interpellációjára 
  b.) Máté Lajos képviselő úr kérdésére és interpellációjára,
  c.) Harsányi István képviselő úr Délibáb szálló előtti parkolással kapcsolatos kérdésére    
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 14/2011. (IX.08.) számú rendelet  Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.)számú rendelet módosítására
 2. 15/2011.(IX. 8.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú rendeletének módosítására
 3. 173/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület társasági adóból lehetséges finanszírozásáról
 4. 174/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Kossuth Társasház (Hősök tere 3.) főtéri homlokzatának felújításához a 2011. évi költségvetés "Panel lakások korszerűsítésére" szolgáló előirányzatából nyújtandó támogatásról
 5. 175/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Görög Katolikus Egyház parókia felújításához nyújtandó támogatásról
 6. 176/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 2011. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásáról
 7. 177/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatásáról
 8. 178/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. –nek a Hajdúszoboszlói VG Zrt-be történő beolvadásához szükséges döntések meghozatalához
 9. 179/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Szücs Pál könyvvizsgáló által készített "Független Könyvvizsgálói Jelentés" elfogadására.
 10. 180/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. közbenső mérlegének elfogadására
 11. 181/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Bartha Katalin könnyvizsgáló által készített "Független Könyvvizsgálói Jelentést" elfogadására
 12. 182/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vagyonmérleg tervezetének elfogadására
 13. 183/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat  a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. vagyonmérleg tervezetének elfogadására
 14. 184/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a jogutód vagyonmérleg tervezet elfogadására.
 15. 185/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vagyonleltár tervezetének elfogadására.
 16. 186/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. vagyonleltár tervezetének elfogadására.
 17. 187/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a jogutód vagyonleltár tervezet  elfogadására.
 18. 188/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a gazdasági társaságok .,Átalakulási Vagyonmérleg Tervezetéről" Derzsényi Sándorné könyvvizsgáló állal készített könyvvizsgálói jelentést elfogadására
 19. 189/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.-nek a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-be történő beolvadására vonatkozó "Beolvadási Szerződéstervezet" elfogadására
 20. 190/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat az Egyesülési Szerződés Tervezetet elfogadására
 21. 191/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a jogutód gazdasági társaság alapító okiratának módosításának elfogadására.
 22. 192/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a 5396 hrsz-ú ingatlanértékesítéséről
 23. 193/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat ingatlan bérbe adásáról
 24. 194/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a Nirmalan Kft. kérelmének elutasításáról
 25. 195/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat üzleti célú molinó kihelyezésével kapcsolatosan)
 26. 196/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
 27. 197/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 28. 198/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntések szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 29. 199/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 200-202/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat

2011. szeptember 2.- ünnepi testületi ülés

 

A Hajdúk letelepítésének 405. évfordulója alkalmával történt kitüntetések átadásáról
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

2011. augusztus 25. - rendkívüli testületi ülés

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

 1. Előterjesztés állásfoglalás adására a távhőszolgáltatás díjainak miniszter általi megállapításához
 2. Előterjesztés TDM fejlesztési pályázat benyújtására
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

 1. 171/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat állásfoglalás adására a távhőszolgáltatás díjainak miniszter általi megállapításához
 2. 172/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat TDM fejlesztési pályázat benyújtására

Letöltés

2011. július 7.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

 1. Előterjesztés Kínában teendő promóciós célú látogatásra
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által elnyert pályázat önerejének biztosítására
 3. Előterjesztés referencia intézmények kialakítására
 4. a.) A „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek fejlesztésre” kiírt pályázaton való részvétel
  b.) A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi feladat- és gazdálkodási terve
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására
 7. Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési támogatás felosztására
 8. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról (Kolozsvári Zsanett kérelme)
 9. Előterjesztés Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP pályázatok önerejének biztosításáról
 10. Előterjesztés a Liget utcai magánutak tulajdonjogainak rendezéséről
 11. Előterjesztés a Délibáb Hotel kérelméről
 12. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2012. évi mértékével kapcsolatosan
 13. Előterjesztés belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések támogatásáról szóló pályázati felhívásról
 14. Előterjesztés a gyalogátkelőhelyek kijelölésével, kivitelezésével kapcsolatban
 15. Előterjesztés a Nádudvari kommunális hulladéklerakóval kapcsolatosan
 16. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről
 17. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről
 18. Válasz képviselői interpellációra
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 149/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat Kínában teendő promóciós célú látogatásra
 2. 150/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által elnyert pályázat önerejének biztosítására
 3. 151/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat referencia intézmények kialakítására
 4. 152/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek fejlesztésre” kiírt pályázaton való részvételre
 5. 53/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi feladat- és gazdálkodási tervének tudomásul vételéről
 6. 154/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési szabályzat módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására
 7. 155/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására
 8. 156/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat eszközbeszerzésre biztosított költségvetési támogatás felosztására
 9. 157/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosításáról (Kolozsvári Zsanett kérelmére)
 10. 158/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP pályázatok önerejének biztosításáról
 11. 159/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Liget utcai magánutak tulajdonjogainak rendezéséről
 12. 160/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Délibáb Hotel kérelméhez való hozzájárulásról
 13. 161/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozataz idegenforgalmi adó 2012. évi mértékérő
 14. 162/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések támogatásáról szóló pályázat előkészítésére.
 15. 163/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a gyalogátkelőhelyek kijelölésével, kivitelezésével kapcsolatban
 16. 164/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Nádudvari kommunális hulladéklerakóval kapcsolatosan
 17. 165/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 18. 166/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 19. 167/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat Dr. Vincze Ferenc jegyző Majoros Petronella Vadász Söröző nyitvatartásával kapcsolatos interpellációjára adott válaszának elfogadására
 20. 168/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okirata módosításának jóváhagyásáról

  Zárt ülés döntései: 169-170/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
   

2011. június 16.

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

 1. a.) A munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatója a város munkaerő-piaci helyzetéről, a (köz)foglalkoztatási lehetőségekről
  b.) Tájékoztató foglalkoztatási pályázati projekt megvalósulásáról
 2. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2010. évi működéséről
 3. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 5. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 6. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 7. Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
 8. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
 9. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról
 10. Előterjesztés  a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról
 11. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról
 12. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosításáról
 13. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programjának módosításáról
 14. Előterjesztés a kertmozi üzemeltetéséről
 15. Jelentés a gyógyvíz értékesítés helyzetéről
 16. Előterjesztés a közterületek felújítási munkáiról

  16 órától általános közmeghallgatás
 17. Előterjesztés az utcabútorok beszerzésére vonatkozóan
 18. Előterjesztés a városközpont-rehabilitációs pályázat második fordulós dokumentumok elfogadásáról
 19. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek fennmaradásával kapcsolatban
 20. Előterjesztés  gyalogátkelőhelyek kijelölésével kapcsolatosan
 21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 22. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 23. Tájékoztató a Városi Bölcsőde fejlesztése projekttel kapcsolatban
 24. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
 25. Válasz rágcsálóirtással kapcsolatos interpellációra
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 123/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a munkaügyi központ kirendeltségének a város munkaerő-piaci helyzetéről, a (köz)foglalkoztatási lehetőségekről adott tájékoztatójának elfogadásáról
 2. 124/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat foglalkoztatási pályázati projekt megvalósulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 3. 125/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2010. évi működéséről készített beszámoló tudomásul vételéről
 4. 126/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyásáról
 5. 127/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáró
 6. 128/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 7. 129/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 8. 130/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Szakképző Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 9. 131/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
 10. 132/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 11. 133/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 12. 134/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 13. 135/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 14. 136/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának jóváhagyásáról
 15. 137/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a kertmozi üzemeltetéséről
 16. 138/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a gyógyvíz értékesítés helyzetéről adott jelentés jóváhagyásáról
 17. 139/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a közterületek felújítási munkáiról
 18. 140/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat az utcabútorok beszerzésére vonatkozóan141/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a városközpont-rehabilitációs pályázat második fordulós dokumentumok elfogadásáról
 19. 142/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat közterületi parkolóhelyek fennmaradásával kapcsolatban
 20. 143/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 21. 144/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásul ételéről
145/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsőde fejlesztése projekttel kapcsolatban adott tájékoztató elfogadására
146/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadására

Zárt ülés döntései: 147-148/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat

2011. május 26. - rendkívüli testületi ülés

 


ELŐTERJESZTÉSEK


 1. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. (TDM) 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznú jelentése
 2. Előterjesztés a 2011. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
JEGYZŐKÖNYV

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 121/2011. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.
 2. 122/2011. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat a 2011. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről


2011. május 19.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

Sürgősségi előterj. Dr. Gali Sándor r. alezredes kinevezésének véleményezésére

Letöltés

 1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról, a teendőkről
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai szakszolgálat alapító okiratának módosításáról
 3. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola házirendjének módosításáról
 4. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 5. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola házirendjének módosításáról
 6. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának módosításáról
 7. Előterjesztés településrendezési terv módosítására (a Bocskai István Szakképző Iskola kérelme)
 8. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola felújítására pályázat benyújtására
 9. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről
 10. Előterjesztés a helyi környezet és természet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 11. Előterjesztés pályázathoz szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről
 13. Előterjesztés önkormányzati utak építési és felújítási munkálatainak költségigényéről
 14. Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéshez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról
 15. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium KEOP-2011-4.9.0 pályázat benyújtására véglegesített tartalommal
 16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
 18. Válasz képviselői kérdésre  és interpellációra
  a.) a szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági fórumról feltett kérdésre,
  b.) az E-On által kivágott fákkal kapcsolatos interpellációra
JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

  102/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat Dr. Gali Sándor rendőr alezredes kinevezésének véleményezésére 103/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról, a teendőkről szóló beszámoló elfogadásáról 104/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata módosításának jóváhagyásáról 105/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola házirendje módosításának jóváhagyásáról 106/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról 107/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola házirendje módosításának jóváhagyásáról 108/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyásáról 109/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Szakképző Iskola felújítására pályázat benyújtására 110/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Szakképző Iskola kérelmére történő településrendezési terv módosítására 111/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat arról, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2010. évi gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről szóló beszámolóját nem fogadja el. 112/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat arról, hogy a képviselő testület a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet módosítását nem támogatja. 113/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére történő megbízásról 114/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat 2010. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzés elfogadásáról 115/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati utak építési és felújítási munkálatainak költségigényéről 116/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsőde fejlesztéshez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról 117/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium által tervezett KEOP-2011-4.9.0 energetikai pályázat benyújtásának támogatásáról 118/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentés tudomásul vételéről 119/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés döntései: 120/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat

  2011. április 28.

   

  MEGHÍVÓ

  Letöltés

  ELŐTERJESZTÉSEK

  Letöltés

  2.a) melléklete

  Letöltés

  Egyéni  képviselői indítvány: Városi Trianon megemlékezés szervezése

  Letöltés

  1. a.) A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. besszámolója a 2010. évi gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való felkészülésről
   b.) Előterjesztés Czeglédi Gyula vezérigazgatói megbízásának meghosszabbítására
  2. a.) A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról, a  2011. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való felkészülésről
   b. ) A Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről
   c.)  Előterjesztés az önkormányzati gazdasági társaságok egyesüléséről (első döntés meghozatala)
  3. Előterjesztés az önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági (ciklus)   
  4. Beszámoló a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről 2006-2011.
  5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okirat módosításáról
  6. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról
  7. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratának módosításáról
  8. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási programjának módosításáról
  9. a.) Beszámoló Hajdúszoboszló város  2010. évi költségvetés végrehajtásáról
   b.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység  2010. évi  végrehajtásáról       
  10. Előterjesztés szociális város-rehabilitációs pályázat előkészítéséhez fedezet  biztosítására
  11. Előterjesztés a felülvizsgálat alapján új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására
  12. a.) Jelentés a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének eredményeiről és feladatairól
   b.) Előterjesztés dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző teljesítményértékelésének felülvizsgálatára
  13. Előterjesztés Szép Ernő Középiskolai Kollégium KEOP-2011-4.9.0. pályázat benyújtására
  14. Előterjesztés  a városi csapadékvíz elvezető csatornák építési és felújítási munkáira
  15. Előterjesztés a mentőkocsik számának csökkentéséről a Hajdúszoboszlói Mentőállomáson
  16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulások megadásáról:
   a.)Décsei István kérelme közterületi szobor elhelyezéséhez
   b.)Jókai sor 8. szám alatti játékterem működéséhez
  17. Előterjesztés önkormányzati képviselő személy kiválasztására
  18. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosításról szóló önkormányzati rendelet módosítására
  19. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására
  20. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2011.évi közbeszerzési tervének módosítására
  21. Tájékoztató képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
  22. Válasz Harsányi István képviselő úr Újvárosi utcai állattartással kapcsolatos interpellációjára
  JEGYZŐKÖNYV

  Letöltés

  ÖSSZEFOGLALÓ

  Letöltés

  DÖNTÉSEK

  Letöltés

  1. 75/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2010. évi gazdálkodásáról, a 2011. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való felkészülésről szóló
  2. 76/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat Czeglédi Gyula vezérigazgatói megbízásának meghosszabbítására
  3. 77/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. a 2010. évi gazdálkodásáról, a 2011. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való felkészülésről szóló beszámolójának elfogadásáról
  4. 78/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. 2010. évi gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről szóló beszámolójának elfogadásáról
  5. 79/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati gazdasági társaságok egyesüléséről
  6. 80/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat 2011-2014-es ciklusra szóló gazdasági program elfogadására
  7. 81/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2006-2011 közötti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
  8. 82/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
  9. 83/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról
  10. 84/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Szakképző Iskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
  11. 85/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási program módosításának jóváhagyásáról
  12. 11/2011. (IV.28.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
  13. 86/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
  14. 87/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat szociális város-rehabilitációs pályázat előkészítéséhez fedezet biztosítására
  15. 12/2011. (IV. 28.) számú rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
  16. 88/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének eredményeiről és feladatairól szóló jelentés elfogadásáról
  17. 89/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző teljesítményértékelésének felülvizsgálatáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
  18. 90/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat Szép Ernő Középiskolai Kollégium KEOP-2011-4.9.0. pályázat benyújtására
  19. 91/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a városi csapadékvíz elvezető csatornák építési és felújítási munkáira
  20. 92/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a mentőkocsik számának csökkentéséről a Hajdúszoboszlói Mentőállomáson
  21. 93/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat Décsei István szoborkihelyezésének támogatására
  22. 94/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 8. szám alatti játékterem működéséhez való hozzájárulásról
  23. 95/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat ülésére önkormányzati képviselő személy kiválasztásáraHajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
  24. 13/2011.(IV. 28.) Ör. sz. rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú rendelet módosításáró
  25. 96/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a 2011.évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
  26. 97/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
  27. 98/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat Tóth Attila egyéni képviselői indítványára, a trianoni megemlékezésnek a város hivatalos ünnepségei közzé történő felvételéről
  28. 99/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat Szilágyiné Pál Gyöngyi Kocsis Róbert képviselő úr kérdésére adott válaszáról

   Zárt ülés döntései:
   100-101/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

  2011. március 31.

   

  MEGHÍVÓ

  Letöltés

  ELŐTERJESZTÉSEK

  Letöltés

  1. Tájékoztató Hajdúszoboszló közbiztonságának 2010. évi helyzetéről, a közbiztonság    érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  2. Javaslat rendelet módosítására – helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 2011. évi díjairól
  3. Előterjesztés gyógyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatosan:
     a.) gyógy-szolgáltatások végzésére a Hotel Délibábban,
     b.) gyógyvíz-vásárlási kérelmekről  
  4. Előterjesztés a városi közvilágítás átépítésével, bővítésével kapcsolatban 
  5. Előterjesztés ÉAOP-4.1.3/B pályázathoz – bölcsőde fejlesztés – költségvetési forrás biztosításáról
  6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2011. évre érvényes intézményi térítési díjairól
  7. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről 
  8. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításával kapcsolatos kérdésekről
  9. Előterjesztés kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázatról
  10. Előterjesztés Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP-2011-4-.9.0, valamint KEOP-6.2.0/B/09-11  pályázatok benyújtására 
  11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás városi közüzemi ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat állapot felvételi és bővítési engedélyéhez
  12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Damjanich utca 10. szám alatti hotel kerítés építéséhez
  13. Előterjesztés épület bontásáról
  14. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
  15. Előterjesztés emléktábla állításával kapcsolatosan
  16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi beruházási és felújítási programjáról
  17. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról
  18. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2011. évi intézkedési tervére
  19. Előterjesztés a Hőforrás utca 30/A és 43. számú ingatlanok előtti buszmegállók megszüntetésével kapcsolatosan
  20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervéről
  21. Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat II. fordulós dokumentumainak benyújtásáról
  22. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
  23. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
  JEGYZŐKÖNYV

  Letöltés

  ÖSSZEFOGLALÓ

  Letöltés

  DÖNTÉSEK

  Letöltés

  1. 9/2011. (III. 31.) sz.  számú rendelet a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
  2. 10/2011. (III. 31.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról
  3. 49/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a közbiztonság 2010. évi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
  4. 51/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat gyógyvíz-vásárlási kérelmekről
  5. 52/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP-2011-4-.9.0, valamint KEOP-6.2.0/B/09-11  pályázatok benyújtásáról
  6. 53/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a városi közvilágítás átépítésével, bővítésével kapcsolatban)
  7. 54/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat az ÉAOP-4.1.3/B pályázathoz – bölcsőde fejlesztés – költségvetési forrás biztosításáról
  8. 55/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás beszámolójának elfogadásáról
  9. 56/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosításával kapcsolatos kérdésekről
  10. 57/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatosan
  11. 58/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a városi közüzemi ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat állapot felvételi és bővítési engedélyéhez
  12. 59/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Damjanich utca 10. szám alatti hotel kerítés építéséhez
  13. 60/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat épület bontásáról
  14. 61/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadásáról
  15. 62/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat emléktábla állításával kapcsolatosan
  16. 63/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat 2011. évre vonatkozó beruházási, felújítási program és ütemterv elfogadásáról
  17. 64/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elfogadásáról
  18. 65/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  az önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2011. évi intézkedési terv elfogadásáról
  19. 66/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a Hőforrás utca 30/A és 43. számú ingatlanok előtti buszmegállók megszüntetéséről
  20. 67/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
  21. 68/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat városközpont-rehabilitációs pályázat II. fordulós dokumentumainak benyújtásáról
  22. 69/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat a tudomásul vételéről közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztató
  23. 70/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató
  24. 71/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

   Zárt ülés döntései:
   72-74/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

  2011. február 24.

   

  MEGHÍVÓ

  Letöltés

  ELŐTERJESZTÉSEK

  Letöltés

  1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetésének megállapítására
  2. Előterjesztés a a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítására
  3. Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására
  4. Tájékoztató a Programkoordinációs Munkacsoport 2010. évi munkájáról
  5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
  6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat létszámkeretének társulási feladatok bővülése miatti emeléséről
  7. Beszámoló a repülőtér hasznosításáról és az ebből származó bevétel felhasználásáról
  8. Előterjesztés a Bocskai Filmszínház helyzetének rendezésére
  9. Előterjesztés önkormányzati rendeletek megalkotására, illetve módosítására:
      a.) javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására,
      b.) az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotására,
      c.) a 2011. évi közterület-használati díjtáblázat módosításáról
      d.) a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására
  10. Előterjesztés a nemzetközi EnSure (Energy Saving sin Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply) projektben való részvételre
  11. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2011. évi értékesítésére
  12. Előterjesztés Hotel Corvin Palace építésének ideiglenes  villamosenergia  ellátására
  13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás duzzasztó műtárgy létesítésére
  14. Előterjesztés a 3001 hrsz-ú ingatlan használatba adására
  15. Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. által bérelt ingatlanokra vonatkozó (Hajdúszoboszló 7, Hajdúszoboszló 2) 2011. évi infláció emelés elhagyásáról
  16. Válasz képviselői interpellációkra:
      a.) Örvendi László képviselő úrnak  a Sziget és Zsoldos dűlő, valamint a magántulajdonban lévő földterületek hígtrágya szennyezettségével kapcsolatosan,
      b.) a szennyvíz-csatornaépítés utáni helyreállítással kapcsolatosan,
      c.) a Hőforrás utcai lakók felvetett problémáival kapcsolatosan
  JEGYZŐKÖNYV

  Letöltés

  ÖSSZEFOGLALÓ

  Letöltés

  DÖNTÉSEK

  Letöltés

  1. 4/2011. (II.24.) Ör. számú rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
  2. 5/2011.(II.24.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására
  3. 6/2011. (II. 24.) számú rendelet az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól
  4. 7/2011.(II.24.) számú rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás  helyi szabályairól szóló  5/2009.(II.26.) számú rendelet  módosításáról
  5. 8/2011. (II. 24.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú rendeletének módosításáról
  6. 30/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
  7. 31/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat pedagógus dolgozói létszám meghatározásáról
  8. 32/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Programkoordinációs Munkacsoport 2010. évi munkájáról
  9. 33/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadásáról
  10. 34/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat létszámkeretének társulási feladatok bővülése miatti emeléséről
  11. 35/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat 2010. évi hasznosításából származó bevételeinek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
  12. 36/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat az AERO Klub Hajdúszoboszló a 2011-es repülőtér hasznosításból származó bevételeinek felhasználásáról
  13. 37/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat az AERO Klubbal kötött Hasznosítási Szerződés módosításáról
  14. 38/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai Filmszínház helyzetének rendezéséről
  15. 39/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a nemzetközi EnSure (Energy Saving sin Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply) projektben való részvételről
  16. 40/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ingatlanok 2011. évi értékesítéséről
  17. 41/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Hotel Corvin Palace építésének ideiglenes  villamosenergia  ellátásáról
  18. 42/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról  duzzasztó műtárgy létesítéséhez
  19. 43/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a 3001 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról
  20. 44/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Telekom Nyrt. által bérelt ingatlanokra vonatkozó (Hajdúszoboszló 7, Hajdúszoboszló 2) 2011. évi infláció emelés elhagyásáról

   Zárt ülés döntései: 45-48/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat

  2011. január 20.

   

  MEGHÍVÓ

  Letöltés

  ELŐTERJESZTÉSEK

  1-10:

  Letöltés

  11-15:

  Letöltés

  16-32:

  Letöltés

  1. A Hajdúszoboszlói Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a város tűzvédelmének helyzetéről
  2. Előterjesztés a Vendéglátóipari Képző Központ területének használati és üzemeltetési jog átadására
  3. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására
  4. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására
  5. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  6. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola házirendjének módosításáról
  7. Beszámoló a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására
  8. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására
  9. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  10. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosításáról
  11. Előterjesztés gyógyvízigényekkel kapcsolatosan
  12. Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására
  13. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról és a szerkezeti terv elfogadásáról
  14. Előterjesztés a hajdúszoboszlói kistérség energia-stratégiájának elfogadására
  15. Előterjesztés kistérségi foglalkoztatási stratégia elfogadására
  16. Előterjesztés szociális típusú város-rehabilitációs pályázat előkészítésére
  17. Előterjesztés Fenntartható Fejlődési Ideiglenes Bizottság létrehozására
  18. Előterjesztés a Fesztivál-tér bérleti szerződésének meghosszabbítására
  19. Előterjesztés a 2011. évi közfoglalkoztatás lehetőségeiről
  20. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételéről  
  21. Előterjesztés közszolgáltatási feladatokat ellátó városi cégek összevonására
  22. Előterjesztés a Szurmai utca 27-29., Major utca 32. számú társasházak villamosenergia ellátásának tulajdonosi hozzájárulására
  23. Előterjesztés garázs értékesítésére
  24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására 
  25. Előterjesztés építési telek kialakítására
  26. Előterjesztés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „KKK KÖZL-BIZT-2010.”  pályázat beadásáról
  27. Előterjesztés a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  28. Előterjesztés interpellációra adott válasz kivizsgálására
  29. Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  30. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
  31. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
  32. Válasz Kanizsay György Béla képviselő úr kérdésére
  JEGYZŐKÖNYV

  Letöltés

  ÖSSZEFOGLALÓ

  nem áll rendelkezésre

  DÖNTÉSEK

  Letöltés

  1. 1/2011.(I.20.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására
  2. 2/2011. (I. 20.) számú rendelet Hajdúszoboszló város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosításáról
  3. 3/2011. (I. 20.) számú rendelet a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről
  4. 1/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat A Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójának elfogadásáról
  5. 2/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Vendéglátóipari Képző Központ területének használati és üzemeltetési jog átadásáról
  6. 3/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának módosításának jóváhagyásáról
  7. 4/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának módosításának jóváhagyásáról
  8. 5/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
  9. 6/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola házirendjének módosításának jóváhagyásáról
  10. 7/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai programjának módosításának jóváhagyásáról
  11. 8/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola pedagógiai programjának módosításának jóváhagyásáról
  12. 9/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
  13. 10/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosításának elfogadásáról.
  14. 11/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosításáról és a szerkezeti terv elfogadásáról
  15. 12/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a hajdúszoboszlói kistérség energia-stratégiájának elfogadásáról
  16. 13/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat kistérségi foglalkoztatási stratégia elfogadásáról
  17. 14/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat szociális típusú város-rehabilitációs pályázat előkészítéséről
  18. 15/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat Fenntartható Fejlődési Ideiglenes Bizottság létrehozásáról
  19. 16/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozata Fesztivál-tér bérleti szerződésének meghosszabbításáról
  20. 17/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2011. évi közfoglalkoztatás lehetőségeiről
  21. 18/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételéről
  22. 19/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat közszolgáltatási feladatokat ellátó városi cégek összevonásáról
  23. 20/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szurmai utca 27-29., Major utca 32. számú társasházak villamosenergia ellátásának tulajdonosi hozzájárulásáról
  24. 21/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat garázs értékesítéséről
  25. 22/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
  26. 23/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat építési telek kialakításáról
  27. 24/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „KKK KÖZL-BIZT-2010.”  pályázat beadásáról
  28. 25/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentés tudomásul vételéről
  29. 26/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
  30. 27/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul vételéről
  31. 28/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat szociális bérlakás kiutalásáról

   Zárt ülés határozatai: 29/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat