ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2017. évi ülések
2017. december 21.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 12. 15.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 12. 15.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tevékenységének átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítésére.
 2. Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
 3. Előterjesztés építési korlátozások elrendelésének kibővítéséről.
 4. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre.
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről.
 6. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására.
 7. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról.
 8. Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére.
 9. Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére.
 10. Előterjesztés termőföldek hasznosítására.
 11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére.
 12. Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról.
 13. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
  megalkotásáról.
 17. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos módosításairól.
 18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.
 19. Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában.
 20. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 21. Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározására.
 22. Válasz kérdésre a Szováti útfélen történt tűzesettel kapcsolatban.
 23. Válasz interpellációra Szilfákalja járdaburkolatra gépjárművel történő felhajtással kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 06. 01.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 06. 01.
 Letöltés
 1. 218/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 219/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítéséről adott tájékoztató elfogadásáról
 3. 220/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
 4. 19/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 9/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. 221/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat intézményi létszámbővítésről
 6. 20/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mellékletek
 7. 21/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet egyes egészségügyi, szociális, adó és anyakönyvi tárgyú  önkormányzati rendeletek módosításáról Mellékletek
 8. 222/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázat beadásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 9. 223/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére
 10. 224/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére
 11. 225/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat termőföldek hasznosítására
 12. 226/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére
 13. 227/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
 14. 228/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan
 15. 229/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan
 16. 230/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat   hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan
 17. 22/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
 18. 23/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 19. 24/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 20. 231/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
 21. 232/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat közterületek elnevezése tárgyában
 22. 233/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 23. 234/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározására.
2017. november 23.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 11. 17.

 Letöltés

KÖZMEGHALLGATÁS MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 11. 17.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 11. 17.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására.
 2. Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére.
 3. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről.
 4. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására.
 5. Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról.
 6. Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására.
 7. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre.
 8. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre.
 9. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre.
 10. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 11. Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról
 12. Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére
 13. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére
 14. Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére
 15. Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére
 16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére
 17. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról
 18. Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról.
 19. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan.
 20. Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan.
 21. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 22. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról.
 23. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 24. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 25. Válasz a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan állapotával kapcsolatos interpellációra.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig.

  ZÁRT ÜLÉSEN:

  1. Előterjesztés települési lakhatási támogatás ügyében benyújtott fellebbezésére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 01. 10.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 02. 20.
 Letöltés
 1. 193/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 194/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására.
 3. 195/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat központi orvosi ügyelet átszervezésére
 4. 196/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat A VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről
 5. 197/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására.
 6. 198/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról.
 7. 199/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására.
 8. 200/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre.
 9. 201/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 10. 202/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre
 11. 203/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 12. 204/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról.
 13. 205/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat az Árpád zug tulajdonjog rendezésére.
 14. 206/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 15. 207/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 16. 208/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére.
 17. 209/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat termőföldek haszonbérbe adásáról.
 18. 210/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról készült beszámoló elfogadásáról.
 19. 211/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a DAHUT Társulási Megállapodás elfogadásáról
 20. 212/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat a társulási működési költségeihez történő hozzájárulásról.
 21. 213/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán társulási tanács Önkormányzati képviseletére történő megbízásáról 
 22. 18/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 23. 214/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról
 24. 215/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 25. 216/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 26. 217/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat ideiglenes műjégpálya létrehozására.
2017. október 19.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 10. 13.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 10. 13.

 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról.
 2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról.
 4. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek módosítására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolójáról.
 6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére.
 7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására
 8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
 9. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására.
 10. Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására.
 11. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására.
 12. Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról.
 13. Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 14. Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről.
 15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához.
 16. Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról.
 17. Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról.
 18. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról.
 19. Előterjesztés a startmunka programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról.
 20. Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról.
 21. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről.
 22. Előterjesztés ideiglenes elárusító és vendéglátóipari területek kijelölésére.
 23. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
 24. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 25. Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól.
 26. Tájékoztatás az elektromos vezetékek védőtávolságába nőtt növényzet gallyazási munkáival kapcsolatos bizottsági kivizsgálásról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 01. 10.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 01. 10.

 Letöltés

 1. 168/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 169/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 15/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról
 5. 17/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról
 6. 170/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi működéséről és munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 7. 171/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésének támogatásáról
 8. 172/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására
 9. 173/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására
 10. 174/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat sport fejlesztési projekt megvalósítására
 11. 175/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat sportpálya korszerűsítési pályázat beadására
 12. 176/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat vagyonkezelési szerződés módosítására
 13. 177/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról
 14. 178/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 15. 179/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról
 16. 180/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához.
 17. 181/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utca felújításának támogatásáról
 18. 182/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról
 19. 183/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat köztisztviselők javadalmazásáról
 20. 184/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a startmunka programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 185/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a startmunka program terv kidolgozásának kéréséről
 22. 186/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról
 23. 187/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről
 24. 188/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat az ideiglenes elárusító és vendéglátóipari területek kijelölésére
 25. 189/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a város kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 26. 190/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről október hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
 27. 191/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat a külterületi utak fenntartásáról szóló tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vételéről
 28. 192/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat az áramszolgáltató által végzett fagallyazási munkálatokkal kapcsolatos bizottsági kivizsgálás eredményéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2017. szeptember 7.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 08. 30.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 08. 30.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének módosítására.
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők kijelöléséről.
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítésről.
 4. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli bérbeadására.
 5. Előterjesztés dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelméről.
 6. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának kérelmére.
 7. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan.
 8. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről.
 9. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról.
 10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 11. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából.
 13. Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről.
 14. Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemről.
 15. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 09. 25.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 10. 09.

 Letöltés

 1. 149/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 150/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének módosítására
 3. 151/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat Rákóczi u. 70. sz. az épület elbontásához való hozzájárulásról
 4. 152/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a 5998, 5999, 6000 hrsz-ú beépítetlen telkeket összevonásáról
 5. 153/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítésről
 6. 154/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli bérbeadására
 7. 155/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelmével kapcsolatosan
 8. 156/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának kérelmére
 9. 157/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan
 10. 158/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről
 11. 159/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról
 12. 160/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására
 13. 161/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan hozott 116/2016. (VII.07.) számú határozat kiegészítésére
 14. 162/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan hozott 118/2017. (VI.15.) számú határozat kiegészítésére
 15. 163/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából
 16. 164/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat belterületi utak fenntartása keret megemeléséről
 17. 165/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemmel kapcsolatosan
 18. 166/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 19. 167/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről szeptember hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
2017. július 6.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

 Letöltés

MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 07. 03.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 03.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről (2016. évről).
 2. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához beérkezett kérelmekről
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan.
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan.
 5. Előterjesztés pályázatból létrejövő fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatos kiegészítésre.
 6. Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére.
 7. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.
 8. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.
 9. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására.
 10. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére.
 11. Előterjesztés a Rácz Farkas utca 19. szám alatti telek értékesítésére.
 12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötéséhez.
 13. Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 14. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról.
 15. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról.
 17. Előterjesztés a Szent István park felújításáról.
 18. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca).
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról.
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 22. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel kapcsolatosan.
 23. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel kapcsolatosan.
 24. Válasz interpellációra Hősök tere támfal burkolatával és a Kossuth u. – Hőgyes u. útkereszteződéssel kapcsolatban.
 25. Válasz interpellációra kilátási háromszögekkel kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 08. 02.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 08. 22.

 Letöltés

 1. 125/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 126/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszámoló elfogadására
 3. 127/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat elvi támogatásról a HÉSZ módosulásához
 4. 128/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére
 5. 12/2017. (VII. 06.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 6. 13/2017. (VII. 06.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól
 7. 14/2017. (VII. 06.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások módosításáról
 8. 129/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére
 9. 130/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötéséhez
 10. 131/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére
 11. 132/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat bérleti szerződés felmondásáról
 12. 133/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan
 13. 134/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat üzletrész vásárlásról
 14. 135/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat szerződéskötési szándékról a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozóan
 15. 136/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási szándékról
 16. 137/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat képviseletére az Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsába
 17. 138/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a Zöld város pályázat módosításáról
 18. 139/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a Szent István park felújításáról
 19. 140/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca
 20. 141/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió intézményvezetőjének a szükséges szakképesítésének megszerzésére vonatkozó határidő módosítására
 21. 142/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi közbeszerzési terv egy közbeszerzéssel való kiegészítéséről
 22. 143/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 23. 144/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntés kiegészítéséről
 24. 145/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozata Szabadtéri Színpad megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
 25. 146/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 26. 147/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel kapcsolatosan.
2017. június 15.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 06. 08.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 06. 08.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 2. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására.
 3. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására.
 4. Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának rendezvénytervéről.
 5. Előterjesztés szobor áthelyezésére.
 6. Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály módosítására.
 7. Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről.
 8. Előterjesztés Gábor Áron utca 57. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.
 9. Előterjesztés régi tanügyi épület villámvédelmi rendszer kiépítésére.
 10. Előterjesztés öntözőcsatorna használatára.
 11. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról.
 12. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról.
 13. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről.
 16. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására.
 17. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 07. 03.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 04.
 Letöltés
 1. 105/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 106/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 3. 107/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására
 4. 108/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosítására
 5. 109/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának rendezvénytervéről
 6. 110/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat szobor áthelyezésére
 7. 111/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály módosítására
 8. 112/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről
 9. 113/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utca 57. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
 10. 114/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat öntözőcsatorna használatára
 11. 115/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról
 12. 116/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról
 13. 117/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázathoz kapcsolódó megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
 14. 118/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázathoz kapcsolódó ingatlan szerzéshez és telekalakításhoz szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
 15. 119/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázathoz kapcsolódó Ady Endre utca- Hősök tere szakasz, valamint a Hajdúszoboszló-Ebes közötti kerékpárút megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
 16. 120/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan
 17. 121/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről
 18. 122/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat szabadidő központ létrehozására
 19. 123/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 20. 124/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról
2017. május 18.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 05. 12.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 05. 12
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról.
 2. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan.
 3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó értékeléséről
 4. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére.
 5. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan.
 7. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez.
 8. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására.
 9. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról.
 10. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról.
 11. Előterjesztés közterületek elnevezéséről.
 12. Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről.
 13. Előterjesztés a Zöld város pályázattal kapcsolatos döntésről.
 14. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.
 15. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 16. Előterjesztés bérleti díj módosítására.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 07. 03.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 04.
 Letöltés
 1. 82/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 83/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat bizottsági tag személyéről
 3. 84/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan
 4. 85/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadására
 5. 86/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat bölcsődei férőhely bővítésére
 6. 87/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatosan
 7. 88/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan
 8. 89/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a turisztikai emlékmű javasolt helyszínével kapcsolatosan
 9. 90/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez
 10. 91/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására
 11. 92/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat pályázat tartalma és bekerülési költség módosításáról
 12. 93/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utca bal oldali parkolósávjának pályázaton kívül történő kiépítéséről
 13. 94/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
 14. 95/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat közterületek elnevezéséről
 15. 96/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezés ének tudomásul vételéről
 16. 97/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényélésről
 17. 98/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 18. 99/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat multifunkciós sportcsarnok megépítéséről
 19. 100/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat Szabadtéri Színpad megépítéséről
 20. 101/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a Zöld város pályázattal kapcsolatos döntésről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 102/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a fejlesztési elképzelésekkel történő egyetértésről és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról.
 22. 103/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Középtávú fejlesztési koncepciójának elfogadásáról

  ZÁRT ÜLÉSEN
 23. 104/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat bérleti díj módosítására.
2017. április 20.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 04. 13.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 04. 13.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységeiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
 2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási kérelem jóváhagyására a Reiseagentur Salamon részére.
 3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról.
 4. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 6. Javaslat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
 7. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
 8. Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
 9. Előterjesztés múzeumi pályázat önrészéről.
 10. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére.
 11. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára.
 12. Előterjesztés a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú  és 10123/5 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére.
 13. Előterjesztés elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat optikai összekötéséhez.
 14. Előterjesztés öntözőtelep létesítéséről.
 15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop cseréjének építési munkáihoz.
 16. Előterjesztés pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása tárgyában.
 17. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről.
 18. Előterjesztés a Mátyás király sétány rendezettebbé tételéről.
 19. Előterjesztés javadalmazásokról:
  a.) Előterjesztés köztisztviselők, cégvezetők javadalmazásáról.
  b.) Előterjesztés a 2017. április 19-i Gazdasági Bizottság-i ülés határozata szerint.
 20. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 21. Válasz kérdésre a Bányász utcán zöldfelület állapotával kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 07. 03.

 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 04.

 Letöltés

 1. 63/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 64/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 3. 65/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 4. 66/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 5. 67/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási kérelem jóváhagyására a Reiseagentur Salamon részére
 6. 68/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására
 7. 7/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 8/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról Melléklet
 9. 9/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet a bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről
 10. 10/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
 11. 11/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól. Melléklet
 12. 69/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat múzeumi pályázat önrészéről
 13. 70/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat intézményi átszervezés véleményezésére
 14. 71/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára
 15. 72/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú és 10123/5 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére
 16. 73/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat elvi hozzájárulásról Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat optikai összekötéséhez
 17. 74/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat öntözőtelep létesítéséről
 18. 75/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat
 19. 76/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása tárgyában tulajdonosi hozzájárulásról MOL árjelző totemoszlop cseréjének építési munkáihoz
 20. 77/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről
 21. 78/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Mátyás király sétány rendezettebbé tételéről
 22. 79/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat köztisztviselők, cégvezetők javadalmazásáról
 23. 80/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat polgármester havi illetményéről és költségtérítéséről
 24. 81/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
2017. március 23.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 03. 17.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:  2017. 03. 17.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről.
 4. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről szóló beszámolóhoz.
 5. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására.
 6. Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban.
 7. Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes kérésének támogatására.
 8. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására.
 10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról.
 11. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára.
 12. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására.
 13. Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés pályázati lehetőségről.
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről.
 16. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására.
 17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról.
 18. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel kapcsolatosan.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés önkormányzat által nyújtott lakáshitel visszafizetésének hátralékosairól.
 2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 07. 03.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

  nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 04.
 Letöltés
 1. 41/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározására
 2. 42/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 3. 43/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 4. 44/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a mezei őrszolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 5. 45/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
 6. 46/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat óvodai körzethatárok jóváhagyására
 7. 47/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban
 8. 48/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes kérésének támogatására
 9. 49/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat Fekete Borbála Alapítvány  támogatására
 10. 50/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány támogatására
 11. 6/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 12. 51/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat pénzügyi forrás biztosításáról
 13. 52/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat forrás biztosítására közterületek felújítása céljára
 14. 53/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására.
 15. 54/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan
 16. 55/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat pályázati lehetőségről.
 17. 56/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
 18. 57/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat szabadidő központ létrehozására.
 19. 58/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívással kapcsolatosan
 20. 59/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat felterjesztési jog gyakorlása tárgyában (köztisztviselői illetményemelés).

  ZÁRT ÜLÉSEN
 21. 60/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat önkormányzat által nyújtott lakáshitel visszafizetésének hátralékosairól.
 22. 61/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére.
 23. 62/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat kifogás elbírálásáról.

2017. február 23.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 02. 16.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 02. 16.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának elbírálására.
 2. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.
 3. Beszámoló a köztemető fenntartásáról.
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Javadalmazási Szabályzatának, valamint Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadására.
 5. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről.
 6. Előterjesztés Az önkormányzat építésüggyel kapcsolatos új feladatairól.
 7. Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására.
 8. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 9. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában.
 10. Tájékoztató főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatosan.
 11. Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására.
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesztések elfogadásáról.
 14. Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban.
 15. Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.
 17. Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás.
 18. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési tervének elfogadására.
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című pályázattal kapcsolatosan.
 20. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról.
 22. Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról.
 23. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.
 24. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 25. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai adatairól.
 26. Tájékoztatás a startmunka programokról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 05. 15.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 03.
 Letöltés
 1. 14/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 15/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának elbírálására
 3. 17/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Köztemető 2015-2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 5. 18/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 6. 19/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat építésüggyel kapcsolatos új feladatairól
 7. 20/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat óvodaalapítás elvi támogatására
 8. 21/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 9. 22/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában
 10. 23/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatosan
 11. 24/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására
 12. 25/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesztések elfogadásáról
 13. 26/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsági tagok javaslásáról.
 14. 27/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat mandátum meghosszabbításáról
 15. 28/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetben való elfogadásáról.
 16. 29/2017. (II. 23.)  Képviselő-testületi határozat Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban.
 17. 30/2017. (II. 23.)  Képviselő-testületi határozat a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan.
 18. 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 19. 31/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési tervének elfogadására.
 20. 32/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című pályázattal kapcsolatosan.
 21. 33/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan
 22. 34/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat Visegrádi Alap pályázat benyújtásáról
 23. 35/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról
 24. 36/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 25. 37/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 26. 38/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai adatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
 27. 39/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a startmunka programokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 28. 40/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán kérdésére adott válasz tudomásul vételéről

  ZÁRT ÜLÉSEN
 29. 16/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozata Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.
2017. január 19.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2017. 01. 13.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2017. 01. 13.
 Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására.
 4. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására.
 5. Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére.
 6. Javaslat az egészségügyi alapellátás rendeletének módosítására.
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására.
 8. Előterjesztés a Dusa Ingatlan Kft. kérelméről.
 9. Előterjesztés a 7801/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére.
 10. Előterjesztés a CATV-HUNGARIA Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről.
 11. Előterjesztés a HÍR-KER Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről.
 12. Előterjesztés perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatról
 13. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 14. Válasz interpellációra a Bordángát utca folytatásán történt beavatkozással kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2017. 04. 18.
 Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:

 nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2017. 07. 03.
 Letöltés
 1. 1/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 2016. évben biztosított támogatások jóváhagyásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 2/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat A képviselő-testület napirendjének meghatározására
 3. 3/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2017. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 4. 4/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 5. 5/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 6. 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 7. 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Melléklet
 8. 6/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosítására
 9. 7/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat közművelődési megállapodás megkötésére
 10. 3/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) rendeletének módosítására
 11. 8/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumai módosításának elfogadására
 12. 9/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a CATV-HUNGARIA Kft. részére
 13. 10/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a HÍR-KER Kft. részére
 14. 11/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatról
 15. 12/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 16. 13/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat alapítványok részére 2016. évben biztosított támogatások jóváhagyásáról