ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2019
2019. szeptember 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 09. 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 09. 25.
Letöltés
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszló nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői feladatinak ellátásáról (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer Szabályzatának módosítására
 8. Előterjesztés Dr. Szarka Gabriella megbízási szerződésének módosítására (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 9. Háziorvosi ügyelet megtagadására tett intézkedésről

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 10. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítása ügyében benyújtott fellebbezésre (A 2019. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés zárt ülésének napirendi pontja)
 11. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelmére
 12. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelmére
 13. Előterjesztés önkormányzati bérlakás/szakemberlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
 14. Temetési támogatás
 15. Első lakáshoz jutók támogatása
 16. Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
 17. Iker és többes ikergyermekek támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 10. 30.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 10. 30.
Letöltés
 1. 143/2019. (IX.17.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 144/2019. (IX.17.) INESZB határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 3. 145/2019. (IX.17.) INESZB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer Szabályzatának módosítására
 4. 146/2019. (IX.17.) INESZB határozat Dr. Szarka Gabriella megbízási szerződésének módosítására
 5. 147/2019. (IX.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda szakmai tanulmányút támogatására
 6. 148/2019. (IX.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda szakmai kiadványok éves előfizetésének támogatására
 7. 149/2019. (IX.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelmére
 8. 150/2019. (IX.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatosan
 9. 151/2019. (IX.17.) INESZB határozat Háziorvosi ügyelet megtagadására tett intézkedéssel kapcsolatosan
 10. 152/2019. (IX.17.) INESZB határozat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 11. 153/2019. (IX.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszló nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
2019. augusztus 29.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 09. 25.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 09. 25.

 1. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének tartós megoldására

  ZÁRT ÜLÉSEN
 2. Előterjesztés gondozási és önkormányzati bérlakás ügyében
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 10. 30.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 10. 30.
Letöltés
 1. 131/2019. (VIII.29.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 132/2019. (VIII.29.) INESZB határozat az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének tartós megoldására
2019. augusztus 1. - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 08. 21.

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony hosszabbításáról
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony hosszabbításáról
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 4. Rendkívüli települési támogatás
 5. Temetési támogatás
 6. Települési lakhatási támogatás
 7. Első lakáshoz jutók támogatása
2019. július 2.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 08. 10.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 08. 09.

 1. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi szolgáltatások szabályzatáról (A 2019. július 04-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2019. július 04-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására (A 2019. július 04-i képviselő-testületi ülés 19. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában csoportlétszám bővítésére (A 2019. július 04-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 08. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 07. 09.
Letöltés
 1. 109/2019. (VII.02.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 110/2019. (VII.02.) INESZB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi szolgáltatások szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatosan
 3. 111/2019. (VII.02.) INESZB határozat a a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában csoportlétszám bővítésével kapcsolatosan
 4. 112/2019. (VII.02.) INESZB határozat a 2019. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 113/2019. (VII.02.) INESZB határozat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 6. 114/2019. (VII.02.) INESZB határozat jegyzőkönyvvezetők munkájának elismeréséről
 7. 115/2019. (VII.02.) INESZB határozat a Kovács Máté Város Művelődési Központ és Könyvtár támogatására
2019. június 26. - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 08. 09.

 1. Előterjesztés  szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadására
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 4. Előterjesztés szociális telek igénylése ügyében
 5. Rendkívüli települési támogatás
 6. Első lakáshoz jutók támogatása

  Tájékoztatók, bejelentések
  A 2018. évi átfogó gyermekvédelmi beszámoló értékelése
2019. május 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 07. 09.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 08. 09.

 1. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének újabb módosítására (A 2019. május 30-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről (A 2019. május 30-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 3. Beszámoló a 2018. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről és a Hajdúszoboszlói Kábítószer Egyeztető Fórum munkájáról (A 2019. május 30-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés közterület elnevezéséről
 5. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásraMelléklet

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 6. Előterjesztés szakemberlakás bérleti jogviszony folytatásáról
 7. Első lakáshoz jutók támogatása
 8. Temetési támogatás
 9. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 08. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 07. 09.
Letöltés
 1. 83/2019. (V.28.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 84/2019. (V.28.) INESZB határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről adott tájékoztatóval kapcsolatosan
 3. 85/2019. (V.28.) INESZB határozat a 2018. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK ) végzett tevékenységéről és a Hajdúszoboszlói Kábítószer Egyeztető fórum munkájáról adott tájékoztatóval kapcsolatosan
 4. 86/2019. (V.28.) INESZB határozat közterület elnevezésével kapcsolatosan
 5. 87/2019. (V.28.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatására
 6. 88/2019. (V.28.) INESZB határozat az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének újabb módosításával kapcsolatosan
 7. 89/2019. (V.28.) INESZB határozat az új bölcsődei pályázattal kapcsolatos tájékoztató elfogadására
2019. április 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 08. 09.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 08. 09.

 1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésre kijelöléséről (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 15. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadására 
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésére (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 8. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 12. napirendi pontja)
 9. Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról (közterület hasznosítás) (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 18. napirendi pontja)
 10. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására (A 2019. április 25-i képviselő-testületi ülés 23. napirendi pontja)
 11. Előterjesztés 1. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi rendelet függelékének módosítására

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 12. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony hosszabbításáról
 13. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására
 14. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 08. 10.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 21.

Letöltés
 1. 59/2019. (IV.23.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 60/2019. (IV.23.) INESZB határozatI. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi rendelet függelékének módosításával kapcsolatosan
 3. 61/2019. (IV.23.) INESZB határozat a 2018. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 62/2019. (IV.23.) INESZB határozat a 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatosan
 5. 63/2019. (IV.23.) INESZB határozat a a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésével kapcsolatosan
 6. 64/2019. (IV.23.) INESZB határozat a a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 65/2019. (IV.23.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadására
 8. 66/2019. (IV.23.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésére
 9. 67/2019. (IV.23.) INESZB határozat a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésére
 10. 68/2019. (IV.23.) INESZB határozat óvodai körzethatárok jóváhagyására
 11. 69/2019. (IV.23.) INESZB határozat közterület hasznosítás rendelet hatályon kívül helyezésével, új rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 12. 70/2019. (IV.23.) INESZB határozat bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatosan
 13. 71/2019. (IV.23.) INESZB határozat Bóbita Óvoda támogatási kérelmével kapcsolatos tájékoztatás elfogadására
2019. március 19.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 04. 15.

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 04. 15.

 1. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről (A 2019. március 21-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 2. Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról (A 2019. március 21-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (A 2019. március 21-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 4. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2019. március 21-i képviselő-testületi ülés 17. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásáról (A 2019. március 21-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés fogyatékosok nappali ellátásának biztosítására    Melléklet

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
Tájékoztatás nyári szociális gyermekétkeztetés biztosításáról

ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Önkormányzati bérlakás kérelmek
 2. Rendkívüli települési támogatás
 3. Települési lakhatási támogatás
 4. Iker és többes iker gyermekek támogatása
 5. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 08. 10.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 10.

Letöltés
 1. 35/2019. (III.19.) INESZB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 36/2019. (III.19.) INESZB határozat a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről szóló tájékoztató elfogadásával kapcsolatosan
 3. 37/2019. (III.19.) INESZB határozat a víz és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról szóló tájékoztatás elfogadásával kapcsolatosan
 4. 38/2019. (III.19.) INESZB határozat a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet elfogadásával kapcsolatosan
 5. 39/2019. (III.19.) INESZB határozat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018 (X.25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 40/2019. (III.19.) INESZB határozat I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásával kapcsolatosan
 7. 41/2019. (III.19.) INESZB határozat fogyatékosok nappali ellátásának biztosítására
 8. 42/2019. (III.19.) INESZB határozat nyári szociális gyermekétkeztetés biztosításáról
 9. 43/2019. (III.19.) INESZB határozat előterjesztés kéréséről készítsen a szakemberlakással kapcsolatosan
2019. február 26.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2019. 03. 14.

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 2. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól). (A 2019. február 28-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. (A 2019. február 28-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. (A 2019. február 28-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 6. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 7. Köztemetés visszafizetése
 8. Rendkívüli települési támogatás
 9. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
 1. 22/2019. (II.26.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 23/2019. (II.26.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda oktatáspolitikai célkeretből történő támogatására
 3. 24/2019. (II.26.) INESZB határozat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 4. 25/2019. (II.26.) INESZB határozat bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázattal kapcsolatosan
 5. 26/2019. (II.26.) INESZB határozat rendelet módosításával kapcsolatosan – települési szilárd hulladék
 6. 27/2019. (II.26.) INESZB határozat a Cervixpathológiai  XXII. Tudományos Kongresszus támogatására
2019. február 8.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 2. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 10.

 1. 15/2019. (II.08.) INESZB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 16/2019. (II.08.) INESZB határozat szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra
2019. január 22.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2019. január 24-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére (A 2019. január 24-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakma Programjának módosítására (A 2019. január 24-i képviselő-testület 4. napirendi pontja)
 4. Hajdúszoboszló Gyermeksziget Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendje

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemmel kapcsolatosan
 6. Előterjesztés nagyobb önkormányzati bérlakásra történő csere kérelemmel kapcsolatosan
 7. Temetési támogatás
 8. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására (A 2019. január 24-i képviselő-testületi ülés zárt napirendi pontja)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 10.

 1. 1/2019. (I.22.) INESZB határozat Jónás Kálmán képviselő egyéni képviselői indítványának napirendre vételéről
 2. 2/2019. (I.22.) INESZB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 3. 3/2019. (I.22.) INESZB határozat a 2019. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 4/2019. (I.22.) INESZB határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 5. 5/2019. (I.22.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai Programjának módosításával kapcsolatosan
 6. 6/2019. (I.22.) INESZB határozat a Gyermeksziget Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendjével kapcsolatosan
 7. 7/2019. (I.22.) INESZB határozat Jónás Kálmán képviselő egyéni képviselői indítványára