ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2023. évi ülések
2023. december 14.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 12. 08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 12. 08.
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi III. negyedév teljesítéséről szóló beszámolóról
 2. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról 2023. és 2024. évekre vonatkozóan
 3. Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
 5. Előterjesztés a pszichiátriai és fogyatékos betegek nappali ellátásának feladat-ellátási szerződéssel történő biztosítására
 6. Előterjesztés szociális ellátásokkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás határidejének meghosszabbításáról
 7. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 8. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemről – társasház homlokzatfelújítása
 9. Beszámoló a 2023. évben elvégzett beruházási, felújítási munkákról
 10. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetéséhez szükséges forrás átcsoportosításra
 11. Előterjesztés díszkivilágítás üzemeltetéséhez szükséges forrás átcsoportosítására
 12. Előterjesztés pályázati lehetőségről
 13. Előterjesztés komposztáló edények intézmények számára történő biztosításáról
 14. Előterjesztés Jókai sor 4. számú pavilon vételi szándékáról
 15. Előterjesztés József Attila u. 2. sz. alatt található ingatlan földhasználati díjának megállapításáról
 16. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett ajánlatról
 17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 18. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosítására 
 19. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására
 20. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására
 21. Előterjesztés a „Civil szervezetek pályázati alap” további felosztására
 22. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelméről
 23. Előterjesztés támogatási kérelem benyújtása az Interreg-VI-A-Románia-Magyarország Program pályázati felhívásra
 24. Előterjesztés a települési főépítész határozatlan idejű megbízására
 25. Előterjesztés költségvetési forrás átcsoportosítására és többletbevétel felhasználására 
 26. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekről
 27. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 28. Válasz a Bárány utcán az árokban álló vízzel kapcsolatos interpellációra
 29. Válasz a Rácz Farkas utcán padkafolyóka tisztításával kapcsolatos interpellációra
 30. Válasz a József Attila utcai kerékpárúttal kapcsolatos interpellációra
 31. Válasz a Szabadidő Park biztonsági rendszerével kapcsolatos interpellációra
 32. Válasz komposztáló edényzet beszerzésével kapcsolatosan elhangzott kérdésre
 33. Válasz a Multifunkciós rendezvényközpont megvalósításával kapcsolatos kérdésre
 34. Válasz a csapadékvíz elvezetés kivitelezését végző céggel kapcsolatos kérdésre
 35. Válasz gyógyvízkút létesítésével kapcsolatos kérdésre
 36. Válasz a „Smoke and Beer” fesztivállal kapcsolatos kérdésre
 37. Válasz a Gasztro-tér üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekre
 38. Válasz a hivatali szabadságolásra vonatkozó kérdésre

  Közmeghallgatás 16:00 órától

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 01. 31.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:  
még nem áll rendelkezésre 
2023. november 23.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 11. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 23.
Letöltés
22. számú előterjesztésLetöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSLetöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Járóbeteg-Ellátó Centrum alapító okiratainak módosítására 
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Szakmai programjának módosításáról
 3. Javaslat iskolavédőnői körzetek módosításáról
 4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosítására 
 5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására
 7. Előterjesztés a 3337/16 hrsz-ú ingatlannak cca. 1400 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan
 8. Előterjesztés a 3337/17 hrsz-ú ingatlannak cca. 1600 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan
 9. Előterjesztés nádas területek haszonbérbeadására
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről
 11. Előterjesztés a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról
 12. Előterjesztés energiaközösség létrehozásával kapcsolatosan
 13. Javaslat a 25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
 14. Előterjesztés a víztorony felújításával kapcsolatosan 
 15. Előterjesztés fásítási kezdeményezéssel kapcsolatosan 
 16. Előterjesztés közterületek felújításáról 
 17. Előterjesztés a Libagát utcán balesetveszély elhárításához szükséges forrásigényről
 18. Előterjesztés önkormányzati saját forrásból megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatosan
 19. Előterjesztés a kosárpálya felújításával kapcsolatosan 
 20. Előterjesztés a Rákóczi utcán elvégzendő padkarendezésről
 21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról
 22. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
 23. Előterjesztés Energiatakarékossági program felülvizsgálatáról
 24. Előterjesztés ROHU pályázatok előkészítéséről
 25. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 26. Válasz Dr. Kovács Gergely alpolgármester úr több témában elhangzott interpellációjára
 27. Válasz Biró Anita képviselő úrhölgy több témában elhangzott interpellációjára
 28. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr több témában elhangzott interpellációjára
 29. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr több témában elhangzott interpellációjára
 30. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr Bocskai zug vízelvezetésével kapcsolatos interpellációjára
 31. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr új Bölcsődével kapcsolatos kérdésére

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 32. Előterjesztés a polgármester 2023. évi jutalmazásáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 01. 25.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:  
még nem áll rendelkezésre 
2023. október 26.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 10. 20.
 Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 10. 20.
1-12. számú előterjesztések Letöltés
13-37. számú előterjesztések Letöltés
29. számú előterjesztés Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT
 1. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására
 2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának emlékérme díj adományozására
 3. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízására
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására
 7. Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Településszerkezeti Tervének „M9” módosításhoz kapcsolódó határozat elfogadásáról
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Református Anna Idősek Otthona kapacitás bővítés kérelméről
 10. Előterjesztés hiányzó szociális nappali ellátások biztosítására - Rákóczi utca 1. szám - új telephelyéről
 11. Előterjesztés a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemről
 12. Előterjesztés a 3337/16 és a 3337/17 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekvásárlási és telekbérlési kérelemről 
 13. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területrész bérleti szerződéséről
 14. Előterjesztés a Mutatványos tér pályázati felhívásáról
 15. Előterjesztés intézményekre vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzéséről
 16. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan
 17. Előterjesztés fásítási kezdeményezéssel kapcsolatosan
 18. Előterjesztés a Libagát utcán balesetveszély elhárításához szükséges forrásigényről
 19. Előterjesztés a kosárpálya felújításával kapcsolatosan
 20. Előterjesztés az Attila utcai kapubejárók vízelvezetésével kapcsolatos felmérés költségigényéről
 21. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről
 22. Tájékoztató menetrendszerinti autóbuszközlekedés kerekasztal egyeztetés eredményéről
 23. Tájékoztató a TOP PLUSZ nyertes pályázatok előrehaladásáról
 24. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetéséről
 25. Előterjesztés igazgatási szünetről
 26. Előterjesztés Víziközmű-szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról
 27. Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására
 28. Előterjesztés a Tour de Hongrie 2024-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában
 29. Tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről
 30. Válasz Kanizsay György Béla Képviselő Úr József Attila u. 2. sz. alatt található ingatlannal kapcsolatban feltett kérdésére
 31. Válasz a kosárpálya felújításával kapcsolatos interpellációra
 32. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr több témában elhangzott interpellációjára
 33. Válasz Mester József képviselő úr több témában elhangzott interpellációjára
 34. Válasz Biró Anita képviselő úrhölgy több témában elhangzott interpellációjára
 35. Válasz villanyoszlopok állapotával kapcsolatos interpellációra
 36. Válasz a Kossuth utca egy szakaszát érintő forgalmi renddel kapcsolatos interpellációra
 37. Válasz a vasútállomással szomszédos utcákban tapasztalható parkolási anomáliával kapcsolatos interpellációra

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 38. Válasz a Nyugati soron épült vágóhíddal kapcsolatos interpellációra

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 05.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:  
még nem áll rendelkezésre 
2023. szeptember 28.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 09. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 
Közzétéve: 2023. 09. 22.
Letöltés
27. számú előterjesztésLetöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEKLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi II. negyedév teljesítéséről
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda éves munkatervének véleményezésére
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítására
 4. Tájékoztató a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről
 5. Előterjesztés városi úszásoktatás megszervezésére
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására
 7. Előterjesztés a Járóbeteg - Ellátó Centrum szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérelmére
 8. Előterjesztés az önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában
 9. Előterjesztés a Járóbeteg - Ellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
 10. Előterjesztés idősek napi rendezvénysorozatról
 11. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására
 13. Előterjesztés 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására
 15. Előterjesztés a Dryvit Profi Kft. kérelméről 
 16. Előterjesztés a Korpád Kft. kérelméről 
 17. Előterjesztés Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jogának gyakorlásáról 
 18. Előterjesztés Liget utca buszöböl-áthelyezésről 
 19. Előterjesztés a 2497/2, 2496/3, 2496/4 és 2496/5 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt terület hasznosításáról
 20. Előterjesztés vízi dodgem üzemeltetésre vonatkozóan
 21. Előterjesztés vízi henger üzemeltetésre vonatkozóan
 22. Előterjesztés ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről
 23. Kérelem a 2475/27/A hrsz-ú ingatlan bővítéséhez történő tulajdonosi hozzájáruláshoz
 24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról benyúló épületrész megépítéséhez
 25. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 26. Szabadidőpark görpálya elemek felújítása
 27. Előterjesztés a társasházak homlokzatfelújítására kiírt pályázat eredményéről
 28. Előterjesztés a Jázmin utca és Liliom utca közötti járda építéséről
 29. Előterjesztés a Szováti út melletti járda építéséről
 30. Előterjesztés a Lurkó Óvoda felújításához kapcsolódó többletforrás igény benyújtásáról
 31. Előterjesztés közforgalomtól elzárt parkoló kialakítására a Rákóczi u. 27. szám alatti ingatlanon 
 32. Előterjesztés fásításról
 33. Előterjesztés a szociális városrehabilitációs pályázat soft eleméhez kapcsolódó többlet önerő szükségletéről
 34. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum meglévő parkoló felújítási tervének elkészítése vonatkozóanElőterjesztő: Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető
 35. Előterjesztés az „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelem műszaki tartalom módosításáról
 36. Előterjesztés az „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázattal kapcsolatosan
 37. Előterjesztés a Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca körforgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítéséről
 38. Előterjesztés dűlőutak karbantartásáról
 39. Előterjesztés a Szoboszlói Irodalom Házáról
 40. Előterjesztés a vendégmunkások jelenlétéhez kapcsolódó közbiztonsági és adózási intézkedésekről 
 41. Tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről
 42. Válasz az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium előtt érvényben lévő forgalmi renddel kapcsolatos interpellációra
 43. Válasz fakivágási, faültetési rendszer ésszerűsítésével kapcsolatos interpellációra
 44. Válasz a Rákóczi utca – Új utca – Tokay utca körforgalmi csomópont tervezésével kapcsolatos interpellációra
 45. Válasz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos interpellációra
 46. Válasz a fakivágással és az Ady Endre utca forgalmi rendjével kapcsolatos interpellációra
 47. Válasz a Csontos utcai átereszekkel kapcsolatos interpellációra
 48. Válasz illegális hulladék-elhelyezés kapcsán lefolytatott eljárások kapcsán feltett kérdésre
 49. Válasz a Bánomkertben tapasztalható szaghatással kapcsolatos interpellációra

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 50. Javaslat Bieliczkyné Buzás Éva temetési költségeinek biztosítására
 51. Válasz útjavításokkal kapcsolatos interpellációra
 52. Előterjesztés belterületbe vonási kérelem végső jóváhagyásra

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 11. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 08.
Letöltés
 1. 267/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Bieliczkyné Buzás Éva temetési költségeinek biztosításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 268/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonási kérelem végső jóváhagyásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 3. 269/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat útjavításokkal kapcsolatos interpellációra adott válasz napirendre vételéről
 4. 270/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat napirendek sorrendjének felcserélése
 5. 271/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat napirend előbbre hozásáról
 6. 272/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására 
 7. 273/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi II. negyedév teljesítéséről szól óbeszámoló elfogadására
 8. 274/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda éves munkatervének véleményezésére
 9. 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról
 10. 275/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
 11. 276/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat városi úszásoktatás megszervezésére
 12. 26/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
 13. 277/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg - Ellátó Centrum szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérellemmel kapcsolatosan
 14. 278/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában
 15. 279/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg - Ellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
 16. 280/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat idősek napi rendezvénysorozat támogatásáról
 17. 281/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
 18. 282/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elfogadására
 19. 283/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 20. 27/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról
 21. 284/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Dryvit Profi Kft. kérelmére
 22. 285/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Korpád Kft. kérelmére
 23. 286/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Jókai soron található pavilonokkal kapcsolatosan
 24. 287/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jogának gyakorlásáról
 25. 288/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Liget utca buszöböl-áthelyezésével kapcsolatosan
 26. 289/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat
 27. 290/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat
 28. 291/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat
 29. 292/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről
 30. 293/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a 2475/27/A hrsz-ú ingatlan bővítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos előterjesztés határozati javaslatának újra szavazásról
 31. 294/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat József Attila utca 2. sz. alatt található ingatlan  bővítésével kapcsolatosan
 32. 295/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Szilfákalja 47. sz. alatt található ingatlanból a közterület felett elhelyezni kívánt építményrész  megépítésével kapcsolatosan
 33. 296/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 34. 297/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat szabadidőpark görpálya elemek felújításáról
 35. 298/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a társasházak homlokzatfelújítására kiírt pályázat eredményéről
 36. 299/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Jázmin utca és Liliom utca közötti gyalogosforgalom további biztosításával kapcsolatosan
 37. 300/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Szováti út melletti járda építéséről
 38. 301/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Lurkó Óvoda felújításához kapcsolódó többletforrás igény benyújtásáról
 39. 302/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat közforgalomtól elzárt parkoló kialakítására a Rákóczi u. 27. szám alatti ingatlanon
 40. 303/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat fásításról
 41. 304/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a szociális városrehabilitációs pályázat soft eleméhez kapcsolódó többlet forrásának biztosításáról
 42. 305/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum meglévő parkoló felújítási tervének elkészítése vonatkozóan
 43. 306/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat az „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelem műszaki tartalom módosításáról.
 44. 307/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat  az „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázattal kapcsolatosan
 45. 308/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca körforgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítéséről
 46. 309/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat dűlőutak karbantartásáról
 47. 310/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a Szoboszlói Irodalom Házáról
 48. 313/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a vendégmunkások jelenlétéhez kapcsolódó közbiztonsági és adózási intézkedésekről
 49. 314/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 50. 315/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium előtt érvényben lévő forgalmi renddel kapcsolatos interpellációra
 51. 316/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Csontos utcai átereszekkel kapcsolatos interpellációra
 52. 317/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat Bieliczkyné Buzás Éva temetési költségeinek biztosítására
 53. 318/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonási kérelem végső jóváhagyásáról
 54. 319/2023. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat útjavításokkal kapcsolatos interpellációra
2023. július 13. - rendkívüli
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 07. 12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 
Közzétéve: 2023. 07. 12.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 6190. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 
 2. Előterjesztés a Rákóczi utca 70. szám alatt megépült bölcsőde tűzfal és kerítés építésével kapcsolatosan 
 3. Tájékoztatás földgáz és villamos energia közbeszerzés eredményéről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 08. 25.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 08.
Letöltés
 1. 258/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat a a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői álláshely pályázatának kiírásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 259/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 3. 260/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat a 6190. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
 4. 261/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat a Rákóczi u. 70. szám alatt megépült bölcsőde tűzfal és kerítés építésével kapcsolatosan
 5. 262/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat az energia közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztatás elfogadására
 6. 263/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ igazgatója megbízásának megszüntetéséről
 7. 264/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői álláshely pályázatának kiírásáról
 8. 265/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat bizottság létrehozásáról a pályázati eljárásban való közreműködésre
 9. 266/2023. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat helyettes vezető megbízásáról
2023. június 29.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 06. 23.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 06. 23.
1-15. számú előterjesztés Letöltés

16-30. számú előterjesztés

Letöltés
31-48. számú előterjesztésLetöltés
31. számú előterjesztés mellékleteLetöltés
Előterjesztés a Debreceni déli ipari parkban megvalósuló beruházások Hajdúszoboszlóra vonatkozó környezeti hatásainak vizsgálatára irányuló tanulmány eredményérőlLetöltés
Szakértői anyag - Hajdúszoboszló Város környezeti hatások vizsgálataLetöltés
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekrőlLetöltés
Ülésen napirendre vett előterjesztésLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolója
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2023. I. negyedévi alakulásáról
 3. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégiumban működő konyha elektromos hálózatának felújításáról
 4. Előterjesztés közterületek felújításáról
 5. Előterjesztés forgalomirányító lámpák üzemeltetésére forrás biztosításáról
 6. Előterjesztés a Búzavirág ’94 Kft kérelméről
 7. Előterjesztés az illegális hulladékgyűjtés feladatellátás többletforrás igényéről 
 8. Tájékoztatás a Városi Bölcsődéhez parkolók kialakításának lehetőségeiről a jelenleg hatályos HÉSZ szerint
 9. Előterjesztés e-töltők üzemeltetéséről
 10. Előterjesztés energiatakarékossági program végrehajtása során elért eredményekről 
 11. Előterjesztés HÉSZ módosítás kezdeményezéséről
 12. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására 
 13. Előterjesztés a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban
 14. Előterjesztés a Debreceni Déli Ipari Parkban megvalósuló beruházások Hajdúszoboszlóra vonatkozó környezeti hatásainak vizsgálatára irányuló tanulmány eredményéről
 15. Előterjesztés buszöböl-áthelyezésről 
 16. Előterjesztés MVM Net Zrt. Víztorony bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Lőtér épületrész bontásáról
 18. Előterjesztés a Csónakázó-tó bérleti szerződésének módosításáról 
 19. Előterjesztés a 2667/26 hrsz-ú ingatlan ingatlan hasznosítására
 20. Előterjesztés mozgó vendéglátás iránti kérelemről
 21. Előterjesztés büféautó és szimulátor közterületi-használati kérelemről
 22. Előterjesztés gyermekvédelmi, szociális tárgyú rendeletek módosítására
 23. Előterjesztés a Járóbeteg Ellátó Centrum térítés ellenében nyújtott szolgáltatások szabályzatáról
 24. Előterjesztés a területi védőnői szolgálat átadás - átvételéről és ezzel összefüggésben a haszonkölcsön szerződésről
 25. Előterjesztés Iratkezelési Szabályzat elfogadására
 26. Előterjesztés közbeszerzési eljárások során hozott döntésekről
 27. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda beszámolója elfogadására
 28. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 29. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003. (X.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
 30. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotásáról
 31. Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 32. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. megszűnésével kapcsolatos döntésről
 33. Előterjesztés adományozási megállapodásról
 34. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak eseményeiről
 35. Előterjesztés a Szurmai utcán parkolóhelyek létesítésével kapcsolatos ismételt kérelemről
 36. Válasz az 5. számú választókörzetet érintő, több témával kapcsolatos interpellációra
 37. Válasz a 4.sz. választókörzetet érintő, több témával kapcsolatos interpellációra
 38. Válasz az 1.számú választókörzetet érintő, több témával kapcsolatos interpellációra
 39. Válasz több témában elhangzott interpellációra
 40. Válasz a Bányász utcai játszótérrel és kosárlabdapályával kapcsolatos interpellációra
 41. Válasz a Mátyás király sétányról átültetett fákkal kapcsolatos interpellációra
 42. Válasz a Liszt Ferenc utcán hiányzó utcanév táblával kapcsolatos interpellációra
 43. Válasz közlekedési csomópont építésével kapcsolatos kérdésre
 44. Válasz a Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatos interpellációra
 45. Válasz a Városi Televízióval kapcsolatos kérdésre
 46. Válasz a Nyugati soron épült vágóhíddal kapcsolatos interpellációra
 47. Válasz környezetkárosításra vonatkozóan feltett kérdésre
 48. Válasz tehergépjármű-forgalommal kapcsolatos kérdésre

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 49. A város fásítása tárgyában érkezett képviselői indítvány

  ZÁRT ÜLÉSEN
 50. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására
 51. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 11. 03.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 08.

nyílt

zártLetöltés

Letöltés

 1. 211/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat "Egyéni képviselői indítvány fásítás tárgyában” előterjesztés napirendre vételéről
 2. 212/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 3. 213/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a tűzoltóság 2022. évi beszámolójának elfogadására
 4. 214/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2023. I. negyedévi alakulásáról szóló beszámoló elfogadására
 5. 215/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Kollégiumban működő konyha elektromos hálózatának felújításával kapcsolatosan
 6. 216/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításával kapcsolatosan
 7. 217/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat forgalomirányító lámpák üzemeltetésére forrás biztosításáról
 8. 218/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat az illegális hulladékgyűjtés feladatellátás többletforrás biztosítására
 9. 219/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlant megvásárlásáról
 10. 220/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsődéhez parkolók kialakításának lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 11. 221/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat e-töltők üzemeltetéséről
 12. 222/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat az energiatakarékossági program végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról
 13. 223/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat elvi hozzájárulásról a Hajdúszoboszló, József Attila utca, Szabó László zug, Gólya-zug és a 2.465 hrsz. ingatlan által határolt terület besorolásának módosítására
 14. 224/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat elvi hozzájárulásról a Szurmai utca 30. szám 2068/1 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítására
 15. 225/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat elvi hozzájárulásról a külterületen lévő 056/2 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítására
 16. 226/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat új beépítésre szánt terület kialakulásának szükségességéről
 17. 227/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Településrendezési eszközök 2023. évi M10 számú módosításának  megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslatához készült feljegyzés jóváhagyására
 18. 20/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról
 19. 228/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat napirendhez való hozzászólás jogának megadásáról
 20. 229/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatos vita lezárásáról. 
 21. 230/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat közkert kialakítására alkalmas területek felkereséséről
 22. 231/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Széchenyi utca, 1027/9 hrsz-ú közterület bérleti szerződésére vonatkozó bizottsági módosító javaslatokkal kapcsolatosan
 23. 232/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Széchenyi utca, 1027/9 hrsz-ú közterület bérleti szerződésével kapcsolatosan
 24. 233/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Széchenyi utca – Semmelweis utca közötti terület rendezésére 
 25. 234/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat napirend előre vételéről
 26. 235/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Déli Ipari Parkban megvalósuló beruházások Hajdúszoboszlóra vonatkozó környezeti hatásainak vizsgálatára irányuló tanulmánnyal kapcsolatosan
 27. 236/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat MVM Net Zrt. Víztorony bérleti szerződésének meghosszabbításáról
 28. 237/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Lőtér épületrész bontásáról
 29. 238/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Csónakázó-tó bérleti szerződésének módosításáról
 30. 239/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a 2667/26 hrsz-ú ingatlan ingatlan hasznosítására
 31. 240/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat mozgó vendéglátás iránti kérelemmel kapcsolatosan
 32. 241/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat büféautó és szimulátor közterületi-használati kérelemmel kapcsolatosan
 33. 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
 34. 242/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg Ellátó Centrum térítés ellenében nyújtott szolgáltatások szabályzatának elfogadására
 35. 243/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a területi védőnői szolgálat átadás - átvételéről és ezzel összefüggésben a haszonkölcsön szerződésről
 36. 244/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Iratkezelési Szabályzat elfogadására
 37. 245/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekről adott tájékoztatás tudomásul vételéről
 38. 246/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda beszámolója elfogadására
 39. 247/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda  szakmai napjának támogatásáról
 40. 22/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
 41. 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
 42. 24/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 43. 248/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. megszűnésével kapcsolatos döntésről
 44. 249/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat adományozási megállapodásról szóló napirenddel kapcsolatos vita lezárásáról 
 45. 250/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat adományozási megállapodás hatálybalépésének feltételéről 
 46. 251/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat adományozási megállapodás elfogadásáról
 47. 252/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 48. 253/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Szurmai utca 4-6 sz. ingatlan előtti parkoló kialakításával kapcsolatosan
 49. 254/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat Tokay u. 80-82. szám alatti kapubejáró helyreállításával kapcsolatosan
 50. 255/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat fásítás tárgyában

  ZÁRT ÜLÉSEN
 51. 256/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében
 52. 257/2023. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati kitüntetések adományozására
2023. május 25.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 05. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 1-30
Közzétéve: 2023. 05. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 31-57
Közzétéve: 2023. 05. 19.
Letöltés
Ülésen napirendre vett előterjesztések  Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervéről.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíjáról.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálója díjának emeléséről.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója munkabérének emeléséről.
 7. Előterjesztés családi rendezvényeken való közreműködés díjának megállapításáról
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezéséről 
 9. Előterjesztés 2022. évi adóztatási feladatok ellátásáról
 10. Előterjesztés Járóbeteg-Ellátó Centrum 2022. évi szakmai beszámolójáról
 11. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérelmére
 12. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményben végzett szakmai, - kiemelten a gyermekétkeztetési feladatok 2022. évi ellátásáról - tevékenységéről
 13. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. évben végzett szakmai tevékenységről
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosításáról
 15. Beszámoló a szociális szolgáltató intézmény (HKSZK) 2022. évben végzett tevékenységéről
 16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelete módosításáról 
 17. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződés mellékleteinek újbóli módosítására
 18. Előterjesztés Dr. Szabó Tímea Margit gyermekorvos rendelési idő módosításának kérelmére
 19. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény 2022. évi beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról
 20. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi átfogó értékeléséről
 21. Előterjesztés a 2270/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 22. Előterjesztés használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének engedélyezésére
 23. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 24. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatos elvi döntésre
 25. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására
 26. Tájékoztatás Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található idegen tulajdonú felépítmények helyzetéről
 27. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 28. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 29. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában új óvodai csoport indítására
 30. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására 
 31. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemről
 32. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására
 33. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete módosítására
 34. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 8/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
 35. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 36. Előterjesztés a városnéző nosztalgiavonat útvonalának módosításáról
 37. Előterjesztés közterületek felújításáról
 38. Előterjesztés intézményfelújítási igényekről
 39. Előterjesztés a Fogthüy dűlő felújításával kapcsolatos kérelemről
 40. Előterjesztés e-töltő üzemeltetésével kapcsolatosan
 41. Előterjesztés Szurmai utca 4-6 szám alatti építési beruházó kérelméről
 42. Előterjesztés adományozási felajánlás elfogadására
 43. Előterjesztés az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázat önerő biztosítása kapcsolatban
 44. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről
 45. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak eseményeiről
 46. Előterjesztés az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
 47. Válasz Jónás Kálmán képviselő úrnak az inert hulladéklerakó nyitvatartási idejére vonatkozó interpellációjára
 48. Válasz Jónás Kálmán képviselő úrnak burkolt felület és járdaburkolat közötti szintkülönbséggel kapcsolatos interpellációjára
 49. Válasz Jónás Kálmán képviselő úrnak a helyi tömegközlekedést érintően megfogalmazott interpellációjára
 50. Válasz Jónás Kálmán képviselő úrnak a Sport utca füvesítésével kapcsolatos interpellációra
 51. Válasz Jónás Kálmán képviselő úrnak a Pávai – Bródy utcák sarkán található közkúttal kapcsolatos interpellációra
 52. Válasz Jónás Kálmán képviselő úrnak a városban folyó építkezésekkel kapcsolatos információk elérhetőségére vonatkozó interpellációjára
 53. Válasz Marosi György Csongor képviselő úrnak a gasztro tér hasznosításával kapcsolatos interpellációjára
 54. Válasz Marosi György Csongor képviselő úrnak a csónakázó tó melletti terület hasznosításával kapcsolatos interpellációjára
 55.  Válasz Biró Anita képviselő asszonynak a Keleti utcán a vízelvezető árokban álló vízzel kapcsolatos interpellációjára
 56. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úrnak a Széchenyi u. - Semmelweis u. közötti területtel (1027/9. hrsz.) kapcsolatos interpellációjára
 57. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úrnak a Városbál bevételével és kiadásával kapcsolatos kérdésére

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 58. Válasz a hivatal alsó szintjének állapotával kapcsolatos interpellációra
 59. Előterjesztés a BÚZAVIRÁG 94 Kft. kérelméről
 60. Előterjesztés a a Gázlángpálya tervezésével kapcsolatosan

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 08. 16.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 22.
Letöltés
 1. 150/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hivatal alsó szintjének állapotával kapcsolatos interpellációval kapcsolatos előterjesztés napirendre vételéről
 2. 151/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Búzavirág 94 Kft. kérelméről szóló előterjesztés napirendre vételéről
 3. 152/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Gázláng pálya tervezésével kapcsolatos előterjesztés napirendre vételéről
 4. 153/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadásáról
 5. 154/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2022. évi gazdálkodásával kapcsolatosan
 6. 155/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a temető fenntartásról és a ravatalozó üzemeltetéséről  szóló beszámoló elfogadásáról
 7. 156/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására
 8. 157/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíjáról
 9. 158/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálója díjának emeléséről
 10. 159/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója munkabérének emeléséről
 11. 160/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat családi rendezvényeken való közreműködés díjának megállapításáról
 12. 161/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonásról
 13. 162/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat beépítettség mérték módosításával kapcsolatosan
 14. 163/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a LKH/6088-9/2023-ÉKM iktatószámú végzés elfogadására
 15. 164/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a 2022. évi adóztatási feladatokról szóló beszámoló elfogadására
 16. 165/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum 2022. évi beszámolójának elfogadására
 17. 166/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérelmére
 18. 167/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 19. 168/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 20. 169/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde új telephely törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatosan
 21. 170/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosítása támogatására
 22. 171/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a HKSZK 2022. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
 23. 17/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelete módosításáról
 24. 172/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Dr. Kovács Petronella vezető háziorvos hozzászólásának engedélyezésére
 25. 173/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződés mellékleteinek újbóli módosításával kapcsolatosan
 26. 174/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Dr. Szabó Tímea Margit gyermekorvos rendelési idő módosításának kérelmére
 27. 175/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Társ Szociális Intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátásáról szóló 2022. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
 28. 176/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2022. évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról
 29. 177/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a 2270/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 30. 178/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének engedélyezésére
 31. 179/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 32. 180/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat óriáskerék telepítésével kapcsolatosan
 33. 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 34. 181/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található idegen tulajdonú felépítmények helyzetével kapcsolatosan
 35. 182/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 36. 183/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 37. 184/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában új óvodai csoport indítására
 38. 185/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására
 39. 186/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a napirendhez kapcsolódó vita lezárásáról
 40. 187/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Környezettudatos Fogyasztásért Egyesület támogatási összeg felhasználása dátumának módosítására
 41. 188/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a 2023. évi támogatások elszámolási határidejének meghatározására
 42. 189/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat alapítványi pályázatok elbírálására
 43. 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 44. 190/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 45. 191/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a városnéző nosztalgiavonat útvonalának módosításáról
 46. 192/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújítási munkálataival kapcsolatosan
 47. 193/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekre
 48. 194/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Fogthüy dűlő felújításával kapcsolatos kérelemre
 49. 195/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a József Attila utcai e-töltő üzemeltetéséről
 50. 196/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Szurmai utca 4-6 szám alatti parkoló kialakításhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
 51. 197/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a parkolóhelyek tervezési és engedélyezési költségeivel kapcsolatosan
 52. 198/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat adományozási felajánlás elfogadására
 53. 199/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázathoz szükséges önerő biztosításával kapcsolatban
 54. 200/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről
 55. 201/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 56. 202/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
 57. 203/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán képviselő úr inert hulladéklerakó nyitvatartási idejére vonatkozó interpellációjára
 58. 204/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán képviselő úr burkolt felület és járdaburkolat közötti szintkülönbséggel kapcsolatos interpellációjára
 59. 205/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán képviselő úr helyi tömegközlekedést érintően megfogalmazott interpellációjára
 60. 206/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán képviselő úr Sport utca füvesítésével kapcsolatos interpellációra
 61. 207/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor képviselő úr gasztro tér hasznosításával kapcsolatos interpellációjára.
 62. 208/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat dr. Sóvágó László képviselő úr Széchenyi u. - Semmelweis u. közötti területtel (1027/9. hrsz.) kapcsolatos interpellációjára
 63. 209/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Búzavirág 94 Kft. kérelmével kapcsolatosan
 64. 210/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat a Gázláng pálya tervezésével kapcsolatosan
2023. április 27.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 04. 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 27.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján ingatlanokat érintő végleges döntésről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 06. 05.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 07. 06.
Letöltés
 1. 146/2023. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 147/2023. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján ingatlanokat érintő végleges döntésről
 3. 148/2023. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat hitélet funkció bekerüléséről
2023. április 20.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 04. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 14.
Letöltés
27. számú előterjesztésLetöltés
28. számú előterjesztés mellékleteLetöltés

Ülésen napirendre vett előterjesztések 

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámolóról 
 2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2022. évi beszámolójáról 
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatójának béremeléséről 
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjáról
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására 
 6. Előterjesztés Lévay Enikő ügyvezetői megbízásának újbóli meghosszabbítására 
 7. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2022. évi végrehajtásáról 
 8. Beszámoló a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 
 9. Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátásához szükséges pótelőirányzat biztosításáról 
 10. Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozatokra vonatkozó egyedi közzétételi lista megalkotásáról 
 11. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására 
 12. Előterjesztés a "Civil szervezetek pályázati alap" további felosztására 
 13. Előterjesztés a civil szervezetek pályázatai elbírálására 
 14. Előterjesztés a köznevelési alapítványi pályázati felhívás előkészítésére 
 15. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására 
 16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2022. évi beszámolójáról és 2023. évi munkatervéről 
 17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató főszerkesztőjének és dolgozóinak bérfejlesztésére 
 18. Előterjesztés garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására 
 19. Előterjesztés Dr. Szabó Tímea Margit, az I. számú gyermekorvosi körzet ellátó orvosának kérelméről 
 20. Előterjesztés egészségügyi alapellátás változásainak hatása a város lakosságára és a szakellátóra 
 21. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés mellékleteinek módosításáról 
 22. Előterjesztés szociális ellátásokkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás határidejének meghosszabbításáról 
 23. Előterjesztés intézményfelújításra a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási igényéről 
 24. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 25. Előterjesztés az ÉRV Zrt. víziközműveken tervezett felújításairól 
 26. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről 
 27. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak eseményeiről 
 28. Válasz dr. Kovács Gergely alpolgármester Hőforrás utca 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérdésére 
 29. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr munkásszállókkal kapcsolatos kérdésére 
 30. Válasz az Árpád utca – Hőforrás utca sarkán lévő ABC előtti oszlopokkal kapcsolatos interpellációra 
 31. Válasz az Árpád utca és Gárdonyi Géza utca közötti csatorna tisztításával kapcsolatos interpellációra 
 32. Válasz a közlekedési csomópontokban kilátási háromszögek biztosításával kapcsolatos interpellációra 
 33. Válasz a Semmelweis utcai csatorna fenntartásával kapcsolatos interpellációra 
 34. Válasz a Bányász utca – Szilfákalja forgalmi renddel és útburkolat helyreállítással kapcsolatos interpellációra 
 35. Kérdések, interpellációk

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 36. Előterjesztés a Hungarospa Zrt. igazgatósági tagjai tiszteletdíjának emeléséről
 37. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján feltételes ajánlattételről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 06. 05.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 07. 06.
Letöltés
 1.  105/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján feltételes ajánlattételről szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 106/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt. igazgatósági tagjai tiszteletdíjának emeléséről szóló előterjesztés napirendre vételéről
 3. 107/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadásáról
 4. 108/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
 5. 109/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
 6. 110/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatójának béremeléséről
 7. 111/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a szavazástól való tartózkodás elfogadásáról
 8. 112/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjáról
 9. 113/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt. igazgatósági tagjai tiszteletdíjának emeléséről
 10. 114/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásárról
 11. 115/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat Lévay Enikő ügyvezetői megbízásának újbóli meghosszabbításáról
 12. 116/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2022. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
 13. 117/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat köztisztasági feladatok ellátásához szükséges pótelőirányzat biztosításáról
 14. 14/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
 15. 15/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról
 16. 118/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat bírósági ülnökök megválasztására
 17. 119/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a "Civil szervezetek pályázati alap" további felosztására
 18. 120/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a civil szervezetek pályázatai elbírálására
 19. 121/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a köznevelési alapítványi pályázati felhívás előkészítésére
 20. 122/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására
 21. 123/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
 22. 124/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2023. évi munkatervének elfogadásáról
 23. 125/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a vita lezárásáról
 24. 126/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató-főszerkesztő jutalmának meghatározásáról.
 25. 127/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió főszerkesztőjének béremeléséről
 26. 128/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió szakalkalmazottjainak béremeléséről
 27. 129/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 28. 130/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat az I. számú gyermekorvosi körzet ellátó orvosának kérelmével kapcsolatosan
 29. 131/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat labordiagnosztikai szakfeladatának működéséhez szükséges többletfinanszírozás biztosításáról
 30. 132/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat háziorvosi rendelés idejével kapcsolatosan
 31. 133/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat feladat-ellátási szerződés mellékleteinek módosításáról
 32. 134/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat szociális ellátásokkal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás határidejének meghosszabbításáról
 33. 135/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási igényének támogatására
 34. 16/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 35. 136/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat az ÉRV Zrt. víziközműveken tervezett felújításainak elfogadására
 36. 137/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítésével kapcsolatosan
 37. 138/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről április hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
 38. 139/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat az Árpád utca és Gárdonyi Géza utca közötti csatorna tisztításával kapcsolatos interpellációval kapcsolatosan
 39. 140/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat szünet elrendeléséről
 40. 141/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat technikai és eljárási vita lezárásáról
 41. 142/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat hozzászólási lehetőség megadásáról
 42. 143/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester felhatalmazásával kapcsolatosan
 43. 144/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat oktatási-nevelési funkció  meghatározásával kapcsolatosan
 44. 145/2023. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat feltételes ajánlattételről
2023. március 23.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 03. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 03. 17.
Letöltés
Ülésen napirendre vett előterjesztések Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2022. évi munkájáról
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2022-es működéséről
 4. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötendő megállapodásról
 5. Előterjesztés a HÉSZ módosításának kezdeményezéséről 
 6. Előterjesztés a 2023-2024. évre történő óvodai beiratkozás előkészítésére 
 7. Előterjesztés óvodai beiskolázási terv elfogadására 
 8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum 2022. évi beszámolója és 2023. évre vonatkozó munkaterve jóváhagyására
 9. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi beszámolója és 2023. évre vonatkozó munkaterve jóváhagyására
 10. Előterjesztés támogatási szerződés módosításával kapcsolatosan
 11. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatója bérfejlesztésére
 12. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója bérfejlesztésére
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Városi Televízió igazgatója bérfejlesztésére
 14. Előterjesztés Lévay Enikő ügyvezető munkabérének emelésére
 15. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére
 16. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tulajdonátvételi indítványával kapcsolatosan
 17. Előterjesztés a Hétvezér telep és az Autóbusz-állomás között közlekedő menetrendszerinti 2A járatok működésének felülvizsgálatára
 18. Előterjesztés a CLUB 5 Bt. közterületi vendéglátó teraszának bővítési kérelméről
 19. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program 2023. évi intézkedési tervének elfogadására
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 21. Előterjesztés intézményfelújítási igényekről 
 22. Előterjesztés közterületek felújításáról
 23. Előterjesztés ivóvízkutak vizsgálatáról és szakvélemény készítéséről
 24. Előterjesztés „Smoke & beer fesztivál” rendezésével kapcsolatosan
 25. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról
 26. Előterjesztés árverésen értékesítendő ingatlanokról
 27. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti garázs elővásárlási jog gyakorlására
 28. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti garázs elővásárlási jog gyakorlására
 29. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről
 30. Előterjesztés a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódó tanulmány elkészítéséről
 31. Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
 32. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
 33. Válasz a Kuvasz dűlő (2. és 3. dűlő között) csapadékvíz elvezetési problémáival kapcsolatos interpellációra
 34. Válasz az 5. sz. választókörzetet érintő interpellációkra
 35. Válasz a Hősök terén található hírlap árusító pavilonállapotával kapcsolatos interpellációra
 36. Válasz a 4-es főút mentén történt fakivágásokkal kapcsolatban
 37. Válasz a Magyar Közút Zrt. képviselőinek személyes egyeztetésre történő meghívásáról
 38. Válasz térfigyelő kamerák működésével kapcsolatban
 39. Válasz Szilfákalja – Bányász utca közötti szakasz 2022 nyári parkolási helyzetével kapcsolatban feltett kérdésre
 40. Kérdések, interpellációk

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 41. Előterjesztés alapfeladatellátáshoz szükséges haszongépjármű vásárlásról
 42. Előterjesztés járóbeteg szakrendelők állami átvételének lehetőségéről

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 43. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család - és Gyermekjóléti Központ és a Gyermeksziget Bölcsőde intézményvezetőinek illetményemeléséről
 44. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének illetményemeléséről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 04. 06.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 11.

nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 58/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapellátáshoz szükséges haszongépjármű vásárlásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 59/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 3. 60/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat intézményi átszervezésről szóló előterjesztés  napirendre vételéről járóbeteg szakrendelők állami átvételének lehetőségéről szóló előterjesztés napirendre vételéről
 4. 61/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 5. 62/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolójának elfogadására
 6. 63/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat ki a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
 7. 64/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a mezei őrszolgálat 2022-es tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételéről
 8. 65/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat MÁV felvételi épület előtti/melletti területek gondozásával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatosan
 9. 66/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 4. sz. főút négynyomúsításával kapcsolatosan 
 10. 67/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat pihenőház és munkásszállás létesítésével kapcsolatosan
 11. 68/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a 2023-2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről szóló közlemény kiadásáról
 12. 69/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda a továbbképzési program végrehajtásához kapcsolódó beiskolázási tervének jóváhagyására
 13. 70/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum 2022. évi szakmai beszámolójának jóváhagyására
 14. 71/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum 2023. évi munkatervének elfogadására
 15. 72/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának jóváhagyására.
 16. 73/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi munkatervének jóváhagyására
 17. 74/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat támogatási szerződés módosításával kapcsolatosan
 18. 75/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum igazgatója béremelésére
 19. 76/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum három fő muzeológus szakdolgozója béremelésére 
 20. 77/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója bérfejlesztésére
 21. 78/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Városi Televízió igazgatója bérfejlesztésével kapcsolatosan
 22. 79/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat Lévay Enikő ügyvezető munkabérének emelésére
 23. 80/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tulajdonátvételi indítványával kapcsolatosan
 24. 81/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hétvezér telep és az Autóbusz-állomás között közlekedő menetrendszerinti 2A járatok működésének további biztosítására
 25. 82/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a CLUB 5 Bt. közterületi vendéglátó terasz bővítésének támogatására.
 26. 83/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Környezetvédelmi Program 2023. évi intézkedési tervének elfogadására
 27. 13/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 28. 84/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igény támogatásáról
 29. 85/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 30. 86/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat ivóvízkutak vizsgálatáról és szakvélemény készítéséről
 31. 87/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat hozzászólási lehetőség jóváhagyására
 32. 88/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat „Smoke & beer fesztivál” megrendezésének támogatására.
 33. 89/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról
 34. 90/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat árverésen értékesítendő ingatlanokról
 35. 91/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hősök tere 3. szám mögötti garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 36. 92/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Luther utca 47. szám alatti garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 37. 93/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 2023. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 38. 94/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódó tanulmány elkészítésével kapcsolatban
 39. 95/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 40. 96/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 41. 97/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a 4-es főút mentén történt fakivágásokkal kapcsolatban adott válaszra
 42. 98/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Közút Zrt. képviselőinek személyes egyeztetésre történő meghívásával kapcsolatos kérdésére adott válassal kapcsolatosan
 43. 99/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat alapellátáshoz szükséges haszongépjármű vásárlásáról
 44. 100/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a járóbeteg szakellátó intézményünk önkormányzati fenntartásban való megtartása iránti elkötelezettségéről

  ZÁRT ÜLÉSEN
 45. 101/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat vita lezárásásról
 46. 102/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Gyermeksziget Bölcsőde intézményvezetőinek illetményemeléséről
 47. 103/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család - és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőinek illetményemeléséről
 48. 104/2023. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének illetményemeléséről
2023. február 23.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 02. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 02. 17.
Letöltés
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetLetöltés
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéseLetöltés
    MellékletekLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Javadalmazási Szabályzatáról
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2023. évi Üzleti tervéről
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására
 6. Előterjesztés a Törökország és Szíria területén bekövetkezett földrengés áldozatainak megsegítésére nyújtott önkormányzati támogatásról
 7. Tájékoztatás az orvosi ügyelet 2023. február 1. napjától működő rendszeréről
 8. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi rendeletekben rögzített térítési díjak felülvizsgálatáról
 9. Előterjesztés a 7781 hrsz-ú terület használatáról
 10. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 11. Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési projekt többlettámogatási igénye elbírálásához meghatározott tartalmú határozat meghozataláról
 12. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban
 13. Előterjesztés közterületen történő bolhapiac kialakításáról
 14. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
 15. Előterjesztés A Volánbusz Zrt. ajánlatáról a temetői járat időszakos működtetésére
 16. Előterjesztés a Rákóczi utca 70. szám alatt épülő bölcsőde víz- és szennyvízbekötés kivitelezésével kapcsolatosan
 17. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére
 18. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadására. 
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
 21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
 22. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról (M/7 és M/8 módosítások)
 23. Előterjesztés az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságának további szélesítéséről
 24. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására
 25. Előterjesztés A 2-es számú posta újra nyitásával kapcsolatban
 26. Előterjesztés a LED csere programhoz való csatlakozásról 
 27. Előterjesztés az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására
 28. Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
 29. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2022-es turisztikai adatairól
 30. Válasz a Dózsa György úton épülő új áruházhoz kötődő gyalogosátkelőhely kialakítással kapcsolatos kérdésre
 31. Válasz közlekedési jelzőtábla cseréjével kapcsolatos interpellációra
 32. Válasz közlekedési jelzőtábla pótlásával kapcsolatos interpellációra
 33. Válasz a Márton zugban végzett beruházás utáni helyreállítással valamint a zug fejlesztési tervének elkészítésével kapcsolatos interpellációra  
 34. Válasz a városi rendezvények kommunikációját érintő kérdésére
 35. Válasz a testületi ülések televíziós közvetítésével kapcsolatos kérdésre
 36. Jelentés a települési támogatásokat érintően lefolytatott vizsgálatról.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 37. Egyéni képviselői indítvány a „DWA BRATANKI” című pályázat benyújtásáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 03. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 11.
Letöltés
 1. 30/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 31/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadására
 3. 32/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására
 4. 33/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására
 5. 34/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Törökország és Szíria területén bekövetkezett földrengés áldozatainak megsegítésére nyújtott önkormányzati támogatásról
 6. 35/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat az ügyeleti rendszer átalakításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 7. 36/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a szociális és gyermekvédelmi rendeletekben rögzített térítési díjak felülvizsgálatáról
 8. 8/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 9. 38/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a 7781 hrsz-ú terület használatáról
 10. 39/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Csontos u. 81. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 11. 40/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Bölcsőde fejlesztési projekt többlettámogatási igénye elbírálásához meghatározott tartalmú határozat meghozataláról
 12. 41/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban
 13. 42/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat közterületen történő bolhapiac kialakításáról
 14. 43/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatás elfogadásáról
 15. 44/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Rákóczi utca 70. szám alatt épülő bölcsőde víz- és szennyvízbekötés kivitelezésével kapcsolatosan
 16. 45/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívás elkészítésére
 17. 46/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadására
 18. 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 19. 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
 20. 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 21. 47/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 83/2016.(VI.26.) határozattal jóváhagyott, településszerkezeti terv 2022. évi M7. sz. módosításának elfogadásáról
 22. 48/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 83/2016.(VI.26.) határozattal jóváhagyott, településszerkezeti terv 2022. évi M8-FD-nélkül sz. módosításának elfogadásáról
 23. 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
 24. 49/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságának további szélesítéséről
 25. 50/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat támogatási szerződés módosítására
 26. 51/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat A 2-es számú posta újra nyitásával kapcsolatban
 27. 52/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a LED csere programhoz való csatlakozásról
 28. 53/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására
 29. 54/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről a február hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
 30. 55/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2022-es turisztikai adatairól szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 31. 56/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések televíziós közvetítésével kapcsolatos válaszra
 32. 57/2023. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a „DWA BRATANKI” című pályázat benyújtásáról
2023. február 2. - rendkívüli
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)még nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 02. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 02. 17.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal az ügyeleti ellátás tárgyában kötött megállapodások módosításáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 11.
Letöltés
 1. 28/2023. (II. 02.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 29/2023. (II. 02.) Képviselő-testületi határozat az Országos Mentőszolgálattal az ügyeleti ellátás tárgyában kötött megállapodások módosításáról
2023. január 26.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)még nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 01. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 01. 20.
Letöltés
16. számú előterjesztés melléklete
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről
 2. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről
 3. Előterjesztés szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására
 4. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 5. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Intézmény (HKSZK) alapdokumentumainak módosításáról
 6. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározására
 7. Előterjesztés a 2023. évben árverésen értékesítendő ingatlanokról
 8. Előterjesztés garázs felépítmény alatti földterület értékesítéséről
 9. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszló 0357 és 0359/2 hrsz-ú ingatlanok eseti hasznosításba adása nádkitermelés céljából
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosítására
 14. Beszámoló az igazgatási szünet időszakának tapasztalatairól
 15. Előterjesztés információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban
 16. Előterjesztés a gasztro tér hasznosítására kiírt pályázat eredményéről
 17. Előterjesztés támogatási szerződés módosításával kapcsolatosan
 18. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 19. Előterjesztés pályázati támogatási rendszer módosítására
 20. Tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
 21. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr nyilvános illemhely üzemeltetéssel és a VGN Zrt. honlapjának frissítésével kapcsolatos interpellációira
 22. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úr a Városi Televízió igazgató-főszerkesztőjének Kabai Televíziónál történő foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésére
 23. Válasz Máté Lajos képviselő úr városi lapban megjelent hirdetéssel kapcsolatos kérdésére
 24. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr egyirányú utcákban kerékpáros közlekedés biztosításával kapcsolatos interpellációjára
 25. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr Tokay utca útfelújításával kapcsolatos kérdésre
 26. Válasz Marosi György Csongor képviselő úrnak a Hajdúszoboszlói Városi Televízió költségvetése végrehajtásával kapcsolatosan feltett kérdéseire

  ZÁRT ÜLÉSEN
 27. Előterjesztés szakemberlakás kiutalásának kérelmére

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 28. Válasz Bródy Sándor utcán épülő munkásszállóval kapcsolatos interpellációra.
 29. Válasz Sport utcai parkolással kapcsolatosan
 30. Előterjesztés a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódóan javasolt intézkedésekről Hajdúszoboszlón.
 31. Egyéni képviselői indítvány (Előterjesztés a Hungarospa Zrt. jövőjéről)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 02. 13.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 11.

nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 1/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 2/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről
 3. 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú rendelet módosításáról
 4. 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet egyes szociális tárgyú helyi rendeletek módosításáról
 5. 3/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat esélyegyenlőségi referens napirendhez való hozzászólásának engedélyezéséről
 6. 4/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
 7. 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelet módosításáról
 8. 5/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Szolgáltató Intézmény (HKSZK) alapdokumentumainak módosításáról
 9. 6/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározására
 10. 7/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat garázs felépítmény alatti földterület értékesítéséről
 11. 8/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására
 12. 9/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló 0357 és 0359/2 hrsz-ú ingatlanok eseti hasznosításba adásáról
 13. 10/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
 14. 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 15. 11/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére
 16. 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítására
 17. 12/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat az igazgatási szünet időszakának tapasztalatairól kapcsolatos jegyzői beszámoló elfogadásáról
 18. 13/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban
 19. 14/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a napirendhez kapcsolódó vita lezárásáról
 20. 15/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a gasztro tér hasznosítására kiírt pályázat eredményéről
 21. 16/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat támogatási szerződés módosításával kapcsolatosan 
 22. 17/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 23. 18/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat pályázati támogatási rendszer módosítására
 24. 19/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 25. 20/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat városi lapban megjelent hirdetéssel kapcsolatos kérdésre
 26. 21/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódóan javasolt intézkedésekről 
 27. 22/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat napirendhez kapcsolódó vita lezárásáról
 28. 23/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat Hungarospa tulajdonosi, használati, irányítási viszonyaival kapcsolatos változtatásokhoz való hozzáállásról
 29. 24/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat városi televízió igazgató-főszerkesztőjével kapcsolatosan feltett kérdésére adott válasszal kapcsolatosan
 30. 25/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat nyugdíjasok számára ingyenes szemétszállítással kapcsolatos kérdésére adott válassal kapcsolatosan
 31. 26/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat támogatások mértékének növelésével kapcsolatos kérdésre adott válasszal kapcsolatosan

  ZÁRT ÜLÉSEN
 32. 27/2023. (I. 26.) Képviselő-testületi határozat szakemberlakás kiutalás kérelemre