ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2023
 2023. december 12.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 12. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 20.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi III. negyedév teljesítéséről szóló beszámolóról (képviselő-testületi ülés 1. napirend)
 2. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról 2023. és 2024. évekre vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 2. napirend)
 3. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemről – társasház homlokzatfelújítása (képviselő-testületi ülés 8. napirend)
 4. Beszámoló a 2023. évben elvégzett beruházási, felújítási munkákról (képviselő-testületi ülés 9. napirend)
 5. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetéséhez szükséges forrás átcsoportosításra (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés díszkivilágítás üzemeltetéséhez szükséges forrás átcsoportosítására (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Előterjesztés pályázati lehetőségről (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 8. Előterjesztés komposztáló edények intézmények számára történő biztosításáról (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 10. Előterjesztés támogatási kérelem benyújtása az Interreg-VI-A-Románia-Magyarország Program pályázati felhívásra (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 11. Előterjesztés a települési főépítész határozatlan idejű megbízására (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
 
 2023. november 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 11. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 12. 11.
Letöltés
 1. Előterjesztés a 3337/16 hrsz-ú ingatlannak cca. 1400 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 7. napirend)
 2. Előterjesztés a 3337/17 hrsz-ú ingatlannak cca. 1600 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 8. napirend) 
 3. Előterjesztés nádas területek haszonbérbeadására (képviselő-testületi ülés 9. napirend)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 5. Előterjesztés a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 6. Előterjesztés energiaközösség létrehozásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 7. Javaslat a 25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 8. Előterjesztés a víztorony felújításával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 9. Előterjesztés fásítási kezdeményezéssel kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 10. Előterjesztés közterületek felújításáról (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 11. Előterjesztés a Libagát utcán balesetveszély elhárításához szükséges forrásigényről (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 12. Előterjesztés önkormányzati saját forrásból megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 13. Előterjesztés a kosárpálya felújításával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 14. Előterjesztés a Rákóczi utcán elvégzendő padkarendezésről (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 15. Előterjesztés Energiatakarékossági program felülvizsgálatáról (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 16. Előterjesztés ROHU pályázatok előkészítéséről (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 17. Előterjesztés Damjanich utca-Tóth Árpád forgalmi rend módosításáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
 
 2023. október 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 10. 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 22.
Letöltés
 1.  Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (képviselő-testületi ülés 7. napirend)
 2. Hajdúszoboszló Város Településrendezési Tervének „M9” módosításhoz kapcsolódó határozat elfogadásáról(képviselő-testületi ülés 8. napirend) 
 3. Előterjesztés a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemről (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 4. Előterjesztés a 3337/16 és a 3337/17 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekvásárlási és telekbérlési kérelemről (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 5. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területrész bérleti szerződéséről (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 6. Előterjesztés a Mutatványos tér pályázati felhívásáról (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 7. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 8. Előterjesztés fásítási kezdeményezéssel kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 9. Előterjesztés a Libagát utcán balesetveszély elhárításához szükséges forrásigényről (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 10. Előterjesztés a kosárpálya felújításával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 11. Előterjesztés az Attila utcai kapubejárók vízelvezetésével kapcsolatos felmérés költségigényéről (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 13. Tájékoztató menetrendszerinti autóbuszközlekedés kerekasztal egyeztetés eredményéről (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 14. Tájékoztató a TOP PLUSZ nyertes pályázatok előrehaladásáról (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 15. Előterjesztés Víziközmű-szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 16. Előterjesztés Csontos u - Kossuth u korlatok kivizsgalas 
 17. Előterjesztés Éltes Mátyás parkolás kivizsgálás 
 18. Előterjesztés Földvár u - Attila u kivizsgálás 
 19. Előterjesztés Kossuth u. Part-Sass utcák közötti forgalmi rend 
 20. Előterjesztés vasútállomás környékén parkolással kapcsolatban 
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 11. 13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
 
2023. szeptember 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
 1. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi II. negyedév teljesítéséről (képviselő-testületi ülés 1. napirend) 
 2. Tájékoztató a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről (képviselő-testületi ülés 3. napirend)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 5. napirend)
 4. Előterjesztés 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 5. Előterjesztés a Dryvit Profi Kft. kérelméről (képviselő-testületi ülés 14. napirend) 
 6. Előterjesztés a Korpád Kft. kérelméről (képviselő-testületi ülés 15. napirend) 
 7. Előterjesztés Liget utca buszöböl-áthelyezésről (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 8. Előterjesztés a 2497/2, 2496/3 és 2496/4 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt terület hasznosításáról (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 9. Előterjesztés vízi dodgem üzemeltetésre vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 10. Előterjesztés vízi hengerüzemeltetésre vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 11. Előterjesztés ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 12. Kérelem a 2475/27/A hrsz-ú ingatlan bővítéséhez történő tulajdonosi hozzájáruláshoz (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról benyúló épületrész megépítéséhez (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 14. Szabadidőpark görpálya elemek felújítása (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 15. Előterjesztés a társasházak homlokzatfelújítására kiírt pályázat eredményéről (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 16. Előterjesztés a Jázmin utca és Liliom utca közötti járda építéséről (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 17. Előterjesztés a Szováti út melletti járda építéséről (képviselő-testületi ülés 29. napirend) 
 18. Előterjesztés Óvoda pályázattal kapcsolatos támogatási többletigényről (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 19. Előterjesztés közforgalomtól elzárt parkoló kialakítására a Rákóczi u. 27. szám alatti ingatlanon (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 20. Előterjesztés fásításról (képviselő-testületi ülés 32. napirend)
 21. Előterjesztés a szociális városrehabilitációs pályázat soft eleméhez kapcsolódó többlet önerő szükségletéről (képviselő-testületi ülés 33. napirend)
 22. Előterjesztés a Járóbeteg-ellátó Centrum parkolójának felújítására (képviselő-testületi ülés 34. napirend)
 23. Előterjesztés az „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelem műszaki tartalom módosításáról (képviselő-testületi ülés 35. napirend)
 24. Előterjesztés az „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázattal kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 36. napirend)
 25. Előterjesztés a Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca körforgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítéséről (képviselő-testületi ülés 37. napirend)
 26. Előterjesztés dűlőutak karbantartásáról (képviselő-testületi ülés 38. napirend)
 27. Előterjesztés rakodóhely kijelöléséről
 28. Előterjesztés sebességmérő áthelyezéséről
 29. Előterjesztés Tokay utca 80-82. szám előtti kapubejáró helyreállításának kivizsgálásáról
 30. Előterjesztés Szilfákalja a Szilfákalja 18/A-F sz. alatti Társasház előtti járda használatával kapcsolatosan
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 10. 17.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 

 1.  
 
2023. július 13. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 07. 12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
 1. Tájékoztatás földgáz és villamos energia közbeszerzés eredményéről 
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 08. 15.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 

2023. június 27.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 07. 04.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 27.

Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2023. I. negyedévi alakulásáról (képviselő-testületi ülés 2. napirend)
 2. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégiumban működő konyha elektromos hálózatának felújításáról (képviselő-testületi ülés 3. napirend)
 3. Előterjesztés közterületek felújításáról (képviselő-testületi ülés 4. napirend)
 4. Előterjesztés forgalomirányító lámpák üzemeltetésére forrás biztosításáról (képviselő-testületi ülés 5. napirend)
 5. Előterjesztés a Búzavirág ’94 Kft kérelméről (képviselő-testületi ülés 6. napirend)
 6. Előterjesztés az illegális hulladékgyűjtés feladatellátás többletforrás igényéről (képviselő-testületi ülés 7. napirend)
 7. Tájékoztatás a Városi Bölcsődéhez parkolók kialakításának lehetőségeiről a jelenleg hatályos HÉSZ szerint (képviselő-testületi ülés 8. napirend)
 8. Előterjesztés e-töltők üzemeltetéséről (képviselő-testületi ülés 9. napirend)
 9. Előterjesztés energiatakarékossági program végrehajtása során elért eredményekről (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 10. Előterjesztés HÉSZ módosítás kezdeményezéséről (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 11. Előterjesztés a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz. – ú területtel kapcsolatban (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 12. Előterjesztés buszöböl-áthelyezésről (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 13. Előterjesztés MVM Net Zrt. Víztorony bérleti szerződésének meghosszabbításáról (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Lőtér épületrész bontásáról (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 15. Előterjesztés a Csónakázó-tó bérleti szerződésének módosításáról (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 16. Előterjesztés mozgó vendéglátás iránti kérelemről (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 17. Előterjesztés büféautó és szimulátor közterületi-használati kérelemről (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003. (X.16.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 19. Előterjesztés a Debreceni Déli Ipari Parkban megvalósuló beruházások Hajdúszoboszlóra vonatkozó környezeti hatásainak vizsgálatára irányuló tanulmány eredményéről (képviselő-testületi ülés 33. napirend) 
 20. Előterjesztés a Szurmai utcán parkolóhelyek létesítésével kapcsolatos ismételt kérelemről (képviselő-testületi ülés 35. napirend)
 21. Előterjesztés a Gasztro térrel kapcsolatos interpellációra adott, el nem fogadott válasz kivizsgálására
 22. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének felülvizsgálatáról és a kabai helyközi járatokat érintő vizsgálat eredményeiről
 23. Előterjesztés Debreceni útfélen megengedett legnagyobb sebesség növeléséről
 24. Előterjesztés Az inert hulladéklerakó nyitvatartási idejére vonatkozó interpellációra adott válasz kivizsgálására
 25. Előterjesztés a Mátyás király sétányon található élelmiszerüzlet előtt kialakított járdaszint kivizsgálásával kapcsolatosan
 26. Előterjesztés a Kör utca zsákutca szakaszán behajtási korlátozás bevezetéséről
 27. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést érintő Volánbusz kerekasztal egyeztetésre vonatkozó interpellációra adott, el nem fogadott válasz kivizsgálására
 28. Előterjesztés a Sport utca Hotel Silver előtti teljes szakaszának visszafüvesítése kivizsgálásával kapcsolatosan 
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 07. 17.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


2023. május 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 05. 26.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2022. évi gazdálkodásáról (képviselő-testületi ülés 1. napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről. (képviselő-testületi ülés 2. napirend) 
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervéről. (képviselő-testületi ülés 3. napirend) 
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezéséről (képviselő-testületi ülés 8. napirend)
 5. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatos elvi döntésre (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 33. napirend)
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 8/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 34. napirend)
 8. Előterjesztés a városnéző nosztalgiavonat útvonalának módosításáról (képviselő-testületi ülés 36. napirend)
 9. Előterjesztés közterületek felújításáról (képviselő-testületi ülés 37. napirend)
 10. Előterjesztés intézményfelújítási igényekről (képviselő-testületi ülés 38. napirend) 
 11. Előterjesztés a Fogthüy dűlő felújításával kapcsolatos kérelemről (képviselő-testületi ülés 39. napirend)
 12. Előterjesztés e-töltő üzemeltetésével kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 40. napirend)
 13. Előterjesztés Szurmai utca 4-6 szám alatti építési beruházó kérelméről (képviselő-testületi ülés 41. napirend)
 14. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről (képviselő-testületi ülés 44. napirend)
 15. Előterjesztés Ádám u - Gárdonyi csatorna státuszának kivizsgálása 
 16. Előterjesztés Forgalomtechnikai tükör _Kígyó utca 
 17. Előterjesztés Gábor Áron utca súlykorlátozás 
 18. Előterjesztés Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz – ú területtel kapcsolatban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 06. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


2023. április 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámolóról (képviselő-testületi ülés 1. napirend)
 2. Beszámoló a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról (képviselő-testületi ülés 8. napirend)
 3. Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátásához szükséges pótelőirányzat biztosításáról (képviselő-testületi ülés 9. napirend)
 4. Előterjesztés intézményfelújításra a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási igényéről (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 6. Előterjesztés az ÉRV Zrt. víziközműveken tervezett felújításairól (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 7. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 8. Előterjesztés Forgalomtechnikai javaslatról Előterjesztő: Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető
 9. Előterjesztés Pávai Vajna utcán súlykorlátozás bevezetéséről
 10. Előterjesztés Mátyás király sétány időszakos lezárásáról 
 11. Válasz kivizsgálása Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei és városi közutak állapotával kapcsolatos interpellációra adott válasz
 12. Válasz kivizsgálása Az ebesi kerékpárút melletti fakivágásokkal kapcsolatos kérdésre adott válasz
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 05. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


2023. március 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 03. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötendő megállapodásról
 2. Előterjesztés a Hétvezér telep és az Autóbusz-állomás között közlekedő menetrendszerinti 2A járatok működésének felülvizsgálatára
 3. Előterjesztés a HÉSZ módosításának kezdeményezéséről 
 4. Előterjesztés a CLUB 5 Bt. közterületi vendéglátó teraszának bővítési kérelméről
 5. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program 2023. évi intézkedési tervének elfogadására
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 7. Előterjesztés intézményfelújítási igényekről
 8. Előterjesztés közterületek felújításáról
 9. Előterjesztés ivóvízkutak vizsgálatáról és szakvélemény készítéséről
 10. Előterjesztés „Smoke & beer fesztivál” rendezésével kapcsolatosan
 11. Előterjesztés a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódó tanulmány elkészítéséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 04. 04.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


2023. február 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 02. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés
 1. Előterjesztés A Volánbusz Zrt. ajánlatáról a temetői járat időszakos működtetésére
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására
 3. Előterjesztés a 7781 hrsz-ú terület használatáról
 4. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban
 5. Előterjesztés közterületen történő bolhapiac kialakításáról
 6. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
 10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról (M/7 és M/8 módosítások)
 11. Előterjesztés a LED csere programhoz való csatlakozásról 
 12. Előterjesztés az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására
 13. Előterjesztés Mátyás király sétány forgalmi rend módosítási javaslatról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 03. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


2023. január 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 03. 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 03. 02.
Letöltés
 1. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről (képviselő-testületi ülés 2. napirend)
 2. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására (képviselő-testületi ülés 9. napirend)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 6. Előterjesztés információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 03. 02.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: