ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2019. évi ülések
2019. szeptember 19.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 09. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszló nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad és a Szabadidő Központ üzemeltetésről.
 4. Előterjesztés Tour de Hongrie 2020-as versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásáról.
 6. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 7. Előterjesztés Dr. Szarka Gabriella megbízási szerződésének módosítására.
 8. Előterjesztés víziközmű vagyon 2020-2034 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 9. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kérelméről.
 10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából.
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről.
 12. Tájékoztatás helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésre ellátásra kiírt pályázati eljárás eredményéről.
 13. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 14. Válasz kérdésre Hősök tere 19. előtti területtel kapcsolatban.
 15. Válasz kérdésre a Rákóczi utca vízelvezetésével kapcsolatban.
 16. Válasz kérdésre folyókával, szökőkúttal és köztéri padokkal kapcsolatban.
 17. Válasz kérdésre a Fürdő utcai mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhellyel kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 18. Előterjesztés önkormányzati bérlakás, bérleti jogviszonyának hosszabbítása ügyében, benyújtott fellebbezésre.
 19. Előterjesztés polgármester által hozott településképi döntés elleni fellebbezésről.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 11. 28.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 06.
Letöltés
 1. 142/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 143/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 3. 16/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló  10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 4. 144/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a Szabadtéri Színpad és a Szabadidő Központ üzemeltetésről
 5. 145/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a Tour de Hongrie 2020-as versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában
 6. 146/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozata Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásáról
 7. 147/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 8. 148/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat Dr. Szarka Gabriella megbízási szerződésének módosítására
 9. 149/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat víziközmű vagyon 2020-2034 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására
 10. 150/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kérelmére
 11. 151/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozatpénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából
 12. 152/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelmére
 13. 153/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat  a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésre ellátásra kiírt pályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elfogadására
 14. 154/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat Sport utcai parkolóhelyek kialakításáról
 15. 155/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételére
 16. 156/2019. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat folyókával, szökőkúttal és köztéri padokkal kapcsolatban adott válaszra

2019. augusztus 29.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 10. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 10. 10.
Letöltés
 1. 137/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 138/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi helyi közösségi közlekedés támogatására
 3. 139/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat költségvetési keret megemelésére
 4. 140/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének tartós megoldására

  ZÁRT ÜLÉSEN
 5. 141/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat helyi választási bizottság tagjainak megválasztására
2019. július 4.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 06. 28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 06. 28.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről.
 2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés digitalizált online program és 2019. évi nyári rendezvénysorozatról.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió pótelőirányzati kérelmére.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában csoportlétszám bővítésére.
 6. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi szolgáltatások szabályzatáról.
 7. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához kapcsolódó döntésekről.
 8. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására (a Szováti úti vasúti átjáró kapcsán).
 9. Előterjesztés a településrendezési terv módosítására irányuló kérelemről.
 10. Előterjesztés Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére.
 11. Előterjesztés Jókai sor 10. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 12. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti 15. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására.
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló állomás vízrendezésére és a K 2-0-0 jelű csatorna rendezésére.
 14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás tornatermi ajtó szélesítéséhez.
 15. Előterjesztés állami tulajdonban lévő utak kátyúzási feladatinak többletforrás igényéről.
 16. Előterjesztés a "Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" című pályázat megvalósítással kapcsolatosan.
 17. Előterjesztés az óvodakonyha pályázat megvalósításával kapcsolatosan.
 18. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázatról.
 19. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 20. Előterjesztés az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szabályzatok jóváhagyására.
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 22. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 23.  Válasz kérdésre a Damjanich utca forgalmi rendjével kapcsolatosan.
 24. Válasz kérdésre az intelligens gyalogátkelőhelyek kialakításával és térfigyelő kamerák felszerelésével kapcsolatban.
 25. Válasz kérdésre parkolóhely felfestésével kapcsolatban.
 26. Válasz kérdésre útirányjelző táblák kihelyezésével kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 27. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 08. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 09. 25.
Letöltés
 1. 111/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 112/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 14/2019. (VII.04.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 113/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. támogatására.
 5. 114/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió pótelőirányzati kérelmére
 6. 115/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában csoportlétszám bővítésére
 7. 116/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi szolgáltatások szabályzat jóváhagyására
 8. 117/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosításához kapcsolódóan
 9. 118/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosítására (a Szováti úti vasúti átjáró kapcsán)
 10. 15/2019. (VII. 04.) önkormányzati rendelet a 9/2015.(IV.23.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 11. 119/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv módosítására irányuló kérelemre
 12. 120/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére
 13. 121/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 10. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására
 14. 122/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat Hősök tere 3. szám mögötti 15. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására
 15. 123/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a  6848/8 és 6848/9 hrsz-ú, magántulajdonban lévő szakasza áthelyezésre
 16. 124/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a K 2-0-0 jelű csatorna új nyomvonal szerint kialakításával kapcsolatosan
 17. 125/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról tornatermi ajtó szélesítéséhez
 18. 126/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat állami tulajdonban lévő utak kátyúzási feladatainak többletforrás biztosításáról
 19. 127/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a "Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" című pályázat megvalósítással kapcsolatosan
 20. 128/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat az óvodakonyha pályázat megvalósításával kapcsolatosan
 21. 129/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a „Magyar Szürkék Útja” pályázathoz szükséges forrás biztosítására
 22. 130/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 23. 131/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szabályzatok jóváhagyására
 24. 132/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 25. 133/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bérlakások tetőfelújításával kapcsolatosan
 26. 134/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  ZÁRT ÜLÉSEN
 27. 135/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat köztemetés ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására
 28. 136/2019. (VII. 04.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati kitüntetések adományozására
2019. május 30.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 05. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységeiről:
  a)Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről.
 3. Beszámoló a 2018. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről és a Hajdúszoboszlói Kábítószer Egyeztető Fórum munkájáról.
 4. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének újabb módosítására.
 5. Előterjesztés múzeumi pályázat beadására.
 6. Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól.
 7. Előterjesztés közterület elnevezéséről.
 8. Előterjesztés garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására
 9. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására.
 10. Előterjesztés Jókai sor 1. sz. pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 11. Előterjesztés Liget utcai ingatlanok hasznosítására.
 12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Fürdő utcai peron megépítésére.
 13. Előterjesztés hozzájárulás öntözőcső fektetésére.
 14. Előterjesztés helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályázati eljárással kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés pályázat megvalósításához többletforrás biztosításáról.
 16. Előterjesztés pályázat benyújtásáról.
 17. Tájékoztató a lakótelepi parkolási problémák kezelésével kapcsolatos lehetőségekről.
 18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről.
 19. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 20. Válasz Majoros Petronella önkormányzati képviselő asszony interpellációjára.
 21. Válasz a Kenézy-Gönzy Pál utcák sarkán lévő volt FÜTESZ-ingatlannal kapcsolatos kérdésre.
 22. Válasz kérdésre lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.
 23. Válasz a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos kérdésre.
 24. Válasz Interpellációra Erzsébet utcai gyalogoshíd állapotával kapcsolatban.
 25. Válasz Interpellációra vadkamerák felszerelésével kapcsolatban.
 26. Válasz a volt kertmozi hasznosításával kapcsolatos kérdésre.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 08. 05.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 08. 09.
Letöltés
 1. 89/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 90/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 3. 91/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 4. 92/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2018.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 5. 93/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadására
 6. 94/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a 2018. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről és a Hajdúszoboszlói Kábítószer Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámoló elfogadására
 7. 95/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésének újabb módosítására
 8. 96/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozatmúzeumi pályázat beadására
 9. 97/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat a településképi rendelet végrehajtásához kapcsolódó többlet feladatok és a Helyi Építészeti-Műszaki tervtanács működtetéséhez szüksége forrás biztosítására
 10. 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól
 11. 98/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat közterület elnevezésére
 12. 99/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására
 13. 100/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat elővásárlási jog gyakorlására
 14. 101/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 1. sz. pavilon elővásárlási jogról való lemondásról
 15. 102/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 5402 hrsz-ú közterületen található 11. számú pavilon lebontására
 16. 103/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Fürdő utcai peron megépítésére
 17. 104/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat hozzájárulásról öntözőcső fektetésére
 18. 105/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályázati eljárással kapcsolatosan
 19. 106/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat pályázat megvalósításához többletforrás biztosításáról
 20. 107/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Bor János utca útburkolat felújítása című pályázat benyújtásáról
 21. 108/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzés tudomásul vételéről
 22. 109/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 23. 110/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 1. sz. pavilon elővásárlási jog gyakorlására
2019. április 25.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 04. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 04. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról.
 2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 4. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására.
 5. Előterjesztés Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K. támogatására.
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására.
 7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 8. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Program keretében pályázat benyújtására.
 9. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre.
 11. Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre.
 12. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására.
 13. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi rendelet függelékének módosítására.
 14. Előterjesztés a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására.
 15. Előterjesztés a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésre kijelöléséről.
 16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Hajdúszoboszló állomás vízépítési tervéhez.
 17. Előterjesztés a csónakázótó környékének rendbetételére.
 18. Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról (közterület hasznosítás).
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatban.
 20. Előterjesztés Országos Görpark Programban történő részvételi lehetőségről.
 21. Előterjesztés pályázati lehetőségről.
 22. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.
 23. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására.
 24. Előterjesztés a Notre Dame újjáépítéséhez nyújtandó támogatásról.
 25. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 26. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 27. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt pályázat elbírálására.
 28. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 06. 19.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 06. 19.
Letöltés
 1. 61/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 62/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt. 1522/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról elfogadott 2018. december 20-i képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás és Üzemeltetési Szerződés 5. módosítása jóváhagyására
 3. 63/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Zrt. 1522/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról elfogadott 2018. december 20-i képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó 3-12. sz. mellékletként csatolt okiratok jóváhagyására
 4. 64/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról
 5. 65/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület  támogatására
 6. 66/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
 7. 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet a Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Mellékletek
 8. 10/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról Mellékletek
 9. 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 10. 67/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K cég támogatására
 11. 68/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására
 12. 69/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására
 13. 70/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat Nemzeti Ovi-Sport Program keretében pályázat benyújtására
 14. 71/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány támogatására
 15. 72/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre
 16. 73/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésre
 17. 74/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat óvodai körzethatárok jóváhagyására
 18. 75/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi rendelet függelékének módosítására
 19. 76/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására
 20. 77/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok szerinti értékesítésre kijelöléséről
 21. 78/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló állomás vízépítési tervéhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 22. 79/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a csónakázótó környékének rendbetételére
 23. 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól
 24. 80/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatban
 25. 81/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat Országos Görpark Programban történő részvételről
 26. 82/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat pályázat benyújtásának támogatására
 27. 83/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat utcabútorok beszerzésére
 28. 84/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat bírósági ülnökök megválasztására
 29. 85/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 30. 86/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről április hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
2019. március 21.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről.
 4. Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról.
 5. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről szóló beszámolóhoz
 6. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről.
 7. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elfogadásáról.
 8. Előterjesztés a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
 9. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
 10. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 11. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásáról.
 12. Előterjesztés MoLaRi mérőpontos létesítésére.
 13. Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére.
 14. Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére.
 15. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett pályázatokról.
 16. Előterjesztés játszótér telepítésével kapcsolatosan a Semmelweis utcán.
 17. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.
 18. Előterjesztés az Aranykapu Óvoda pályázatáról.
 19. Előterjesztés jégpálya üzemeltetésről.
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről.
 21. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 22. Válasz interpellációra Dózsa György út – Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca csomópont biztonságosabbá tételével kapcsolatban.
 23. Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.
 24. Válasz interpellációra gazdátlan galambokkal kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 06. 19.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 06. 19.
Letöltés
 1. 41/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 42/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 43/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 4. 44/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 5. 45/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
 6. 46/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről szóló beszámolóhoz
 7. 47/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről
 8. 48/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) elfogadásáról
 9. 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város településképének védelméről Melléklet
 10. 49/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában
 11. 6/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet a 9/2015. (IV.23.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 12. 7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet a közművelődésről
 13. 50/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány és az Emlékszoba Alapítvány támogatására
 14. 51/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásáról
 15. 52/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat MoLaRi mérőpontok létesítésére
 16. 53/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére
 17. 54/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére
 18. 55/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett pályázatokról
 19. 8/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
 20. 56/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat az Aranykapu Óvoda pályázatáról
 21. 57/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat a jégpálya üzemeltetésről
 22. 58/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására
 23. 59/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 24. 60/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatos interpellációjára adott válaszra
2019. február 28.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 02. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 02. 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről.
 2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására.
 3. Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketingtevékenységük támogatására.
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 6. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.
 7. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére.
 8. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására.
 9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól).
 10. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára.
 11. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék.
 12. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 13. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről.
 14. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett ajánlatokról.
 15. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására.
 16. Előterjesztés 2019. évi fásításról.
 17. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól.
 19. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 05. 08.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 06. 19.
Letöltés
 1. 23/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
 2. 24/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum beszámolójának elfogadásáról
 3. 25/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat személyes érintettség miatti szavazási jogosultság megítéléséről
 4. 26/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat marketing pályázat megvalósításának támogatásáról
 5. 27/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat pótelőirányzat biztosításáról a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére
 6. 28/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat Fekete Borbála Alapítvány támogatására
 7. 29/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonásról
 8. 30/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére
 9. 31/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
 10. 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 11. 32/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára
 12. 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. 33/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 14. 34/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat árusítóhelyek kijelöléséről
 15. 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. 35/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett ajánlatokról
 17. 36/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására
 18. 37/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 2019. évi fásításról
 19. 38/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről
 20. 39/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a 2018-as turisztikai adatairól szóló tájékoztató elfogadására
 21. 40/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  ZÁRT ÜLÉSEN
 22. 21/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat rendkívüli települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására22/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
2019. január 24.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés
AJÁNLATOK (Street Food pályázatra -7. napirend melléklete)
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveiről:
  a)Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai Programjának módosítására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
 6. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.
 7. Előterjesztés a Street Food pályázat eredményéről.
 8. Előterjesztés óriáskerék telepítéséről.
 9. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 10. Előterjesztés az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan.
 11. Előterjesztés a II. Világháborús emlékmű állapotfelméréséről.
 12. Előterjesztés a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról.
 13. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásról.
 14. Előterjesztés „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására.
 15. Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky u. – Nádudvari út – Dózsa György út útkereszteződésben kialakítandó közlekedési lámpás irányítással kapcsolatban.
 16. Válasz interpellációra a Szabadidő Park és a Szabadtéri Színpad kivitelezési munkálataival kapcsolatosan.
 17. Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 18. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 03. 05.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 05. 08.
Letöltés
 1. 1/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2019. évi üzleti és beruházási tervével kapcsolatosan
 2. 2/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. erre az évre vonatkozó nagyberuházásaival kapcsolatos teendőinek támogatására
 3. 3/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2019. évi üzleti és beruházási tervével kapcsolatosan (újraszavazás)
 4. 4/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 5. 5/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti és beruházási tervének elfogadásáról
 6. 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Mellékletek
 7. 6/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat az általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 8. 7/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai Programjának módosítására
 9. 8/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 10. 9/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 11. 10/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Street Food pályázat eredményéről
 12. 11/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat óriáskerék telepítéséről
 13. 12/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban
 14. 13/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat az 1 jelű helyi menetrendszerinti autóbusz járat útvonalával kapcsolatosan
 15. 14/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a II. Világháborús emlékmű állapotfelméréséről
 16. 15/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról
 17. 16/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati felhívásról
 18. 17/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat „Hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása” alap létrehozására
 19. 18/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Építési Szabályzat módosítása a 6973/39 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
 20. 19/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a köztisztviselői állami alapból nyújtható támogatás igényléséről
 21. 20/2019. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat a Szent István parki pavilonok hasznosításáról