ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2016
 2016. december 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokra (A 2016. december 15-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2016. december 15-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetéséről (A 2016. december 15-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 4. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatás kérése oktatáspolitikai célkeretből
 5. Javaslat a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati rendelet módosítására (A 2016. december 15-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 6. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 7. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 8. Köztemetés
 9. Rendkívüli települési támogatás
 10. Temetési támogatás
 11. Települési lakhatási támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
 1. 164/2016. (XII.13.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 165/2016. (XII.13.) INESZB határozat intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokkal kapcsolatosan
 3. 166/2016. (XII.13.) INESZB határozat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 167/2016. (XII.13.) INESZB határozat Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésével kapcsolatosan
 5. 168/2016. (XII.13.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ünnepi játékvásárlásának támogatására
 6. 169/2016. (XII.13.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör részére támogatására
 7. 170/2016. (XII.13.) INESZB határozat a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
2016. november 28. - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának részbeni elengedéséről szóló kérelemre
 3. Rendkívüli települési támogatás
 4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
 5. Egyebek
2016. november 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.( A 2016. november 17-i képviselő-testület 6. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés intézményi átszervezésre.(A 2016. november 17-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője további megbízásának véleményezésére
 4. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2016. november 17-i képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Család-és Gyermekjóléti Központ átszervezésére (A 2016. november 17-i képviselő-testület 3. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői kinevezésére (A 2016. november 17-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelmére (A 2016. november 17-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 8. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2016. november 8. - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Rendkívüli települési támogatás
 2. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 3. Bursa Hungarica felülvizsgálat
 4. Egyebek
2016. október 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés a város egészségügyi alap-és szakellátás helyzetéről.(A 2016. október 20-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására. (A 2016. október 20-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére. (A 2016. október 20-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására. (A 2016. október 20-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívásról. (A 2016. október 20-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 6. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 7. Temetési támogatás
 8. Települési lakhatási támogatás
 9. Bursa Hungarica  felülvizsgálat
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 07.

Letöltés

 1. 130/2016. (X.18.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 131/2016. (X.18.) INESZB határozat  2014-2016. év egészségügyi alap-és szakellátás helyzetéről szóló átfogó beszámolóval kapcsolatosan
 3. 132/2016. (X.18.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójával kapcsolatosan
 4. 133/2016. (X.18.) INESZB határozat intézményi átszervezés kezdeményezésére
 5. 134/2016. (X.18.) INESZB határozat egyes önkormányzati rendeletek módosításával kapcsolatosan
 6. 135/2016. (X.18.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívás tudomásul vételéről
2016. október 11.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadására II. forduló
 2. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 3. Előterjesztés Kovácsné Bíró Ilona önkormányzati bérlakás kérelmére
 4. Előterjesztés Keserű Katalin önkormányzati bérlakás kérelmére
 5. Temetési támogatás
 6. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
 1. 121/2016. (X.11.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 122/2016. (X.11.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadására II. forduló
2016. szeptember 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Szabályzatának módosítására
 2. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 3. Rendkívüli települési támogatás
 4. Temetési támogatás
 5. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
 1. 113/2016. (IX.20.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 114/2016. (IX.20.) INESZB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Szabályzatának módosítására
2016. szeptember 6.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. (A 2016. szeptember 08-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról. (A 2016. szeptember 08-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívásról. (A 2016. szeptember 08-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat biztosítására. (A 2016. szeptember 08-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 5. Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme
 6. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői pályázatának kiírásáról.(A 2016. szeptember 08-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 7. Jónás Kálmán képviselő támogatási kérelme
 8. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 9. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 10. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 11. Szociális alapon értékesíthető építési telkek
 12. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 07.

Letöltés

 1. 88/2016. (IX.06.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 89/2016. (IX.06.) INESZB határozat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 3. 90/2016. (IX.06.) INESZB határozat Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 91/2016. (IX.06.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi felhívással kapcsolatosan
 5. 92/2016. (IX.06.) INESZB határozat költségvetési pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan garantált bérminimum 2016. évi különbözetének fedezésére
 6. 93/2016. (IX.06.) INESZB határozat Nyugdíjas Pedagógus Klub által szervezett "Díszdiplomába részesülő nyugdíjas pedagógusok megajándékozása, megvendégelése támogatására
 7. 94/2016. (IX.06.) INESZB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői pályázatának kiírásáról
 8. 95/2016. (IX.06.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett "szociálisan rászorult családok kirándulásának támogatására
 9. 96/2016. (IX.06.) INESZB határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 10. 97/2016. (IX.06.) INESZB határozat Egyesített Óvoda "Tanulmányi kirándulás" támogatására
 11. 98/2016. (IX.06.) INESZB határozat tag delegálásáról Szociálpolitikai kerekasztal ülésére
2016. augusztus 4.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadására

  ZÁRT ÜLÉSEN
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének hosszabbítási kérelmére
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 77/2016. (VIII.04.) INESZB határozat a napirend elfogadására
 2. 78/2016. (VIII.04.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadásával kapcsolatosan (Kocsis Mihályné )
 3. 79/2016. (VIII.04.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadásával kapcsolatosan (Ruháné Rásó Andrea)
 4. 80/2016. (VIII.04.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakások pályázati úton történő bérbeadásával kapcsolatosan (Duró Imréné)
 5. 81/2016. (VIII.04.) INESZB határozat szakember (költségelvű) lakáspályázat újra kiírásáról
2016. július 12 . - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
2016. július 5.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés az Oktatáspolitikai célfeladatból történő felhasználásra /Az előterjesztés melléklete az Emlékülés teljes programja/

  ZÁRT ÜLÉSEN
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítása ügyében benyújtott fellebbezésre
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 70/2016. /VII.05./ INESZB határozat Debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatására emlékülés megszervezésére.
 2. 71/2016. /VII.05./ INESZB határozat a nyári napközis tábor részére mentőláda beszerzésre
2016. június 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumáról
 2. Egyebek
  - Tájékoztatás első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesült hátralékosok (230 család) beidézéséről
  - Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetés alakulásáról

  ZÁRT ÜLÉSEN
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 4. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 5. Rendkívüli települési támogatás
 6. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 62/2016. /VI.28./ INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumának működési szabályaival kapcsolatosan
 2. 63/2016. /VI.28./ INESZB határozat az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásában részesült hátralékosokkal kapcsolatos tájékoztatás elfogadására
 3. 64/2016. /VI.28./ INESZB határozat a nyári szünidei étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadására
2016. június 7.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés a Szabó László Alapfokú Művészeti iskola támogatására
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetőjének megbízására (a képviselő-testület 2016. június 09-i ülésének 3. napirendi pontja)
 3. A Társ Szociális Intézmény 2015. évi beszámolója
 4. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára
 5. (a képviselő-testület 2016. június 09-i ülésének 11. napirendi pontja)
 6. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására (a képviselő-testület 2016. június 09-i ülésének 10. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés a 181/2015.(X.08.) Képviselő-testületi határozat végrehajtásáról
 8. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 9. Előterjesztés Önkormányzati bérlakás cseréje ügyében
 10. Rendkívüli települési támogatás
 11. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

 1. 47/2016. /VI.07./ INESZB határozat a Szabó László Alapfokú Művészeti iskola támogatására
 2. 48/2016. /VI.07./ INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával kapcsolatosan
 3. 49/2016. /VI.07./ INESZB határozat Nagy Marianna Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői beosztására jelöléséről
 4. 50/2016. /VI.07./ INESZB határozat a Társ Szociális Intézmény 2015. évi beszámolójának elfogadására
 5. 51/2016. /VI.07./ INESZB határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára
 6. 52/2016. /VI.07./ INESZB határozat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotásával kapcsolatosan
 7. 53/2016. /VI.07./ INESZB határozat a 181/2015. (X.08.) képviselő-testületi határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
2016. május 10.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról (A 2016. május 12-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
  -    HKSZK vezetője
  -    járási hivatal vezetője
 2. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére (A 2016. május 12-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítására (A 2016. május 12-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására (A 2016. május 12-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával kapcsolatosan (A 2016. május 12-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 6. Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására (A 2016. május 12-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 7. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés módosításáról
 8. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 9. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kiutalására
 10. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítására
 11. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítására
 12. Települési lakhatási támogatás
 13. Rendkívüli települési támogatás
 14. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés
 1. 29/2016. (V.10.) INESZB határozat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó beszámolóval kapcsolatosan
 2. 30/2016. (V.10.) INESZB határozat intézményi átszervezés véleményezésére
 3. 31/2016. (V.10.) INESZB határozat a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan óvodai célokra történő hasznosításával kapcsolatosan
 4. 32/2016. (V.10.) INESZB határozat a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan átadásával kapcsolatosan
 5. 33/2016. (V.10.) INESZB határozat beépítési kötelezettség meghosszabbításával kapcsolatosan
 6. 34/2016. (V.10.) INESZB határozat a hulladékgazdálkodási rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 35/2016. (V.10.) INESZB határozat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet újraalkotásával kapcsolatosan
 8. 36/2016. (V.10.) INESZB határozat a szünidei gyermekétkeztetés módosításával kapcsolatosan
2016. április 12.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (A 2016. április 14-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2016. április 14-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés óvodai felvétel időpontjának meghatározására
 4. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 5. Temetési támogatás
 6. Települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 22/2016. (IV.12.) INESZB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 2. 23/2016. (IV.12.) INESZB határozat a város 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 24/2016. (IV.12.) INESZB határozat óvodai felvétel időpontjának meghatározására
2016. március 29. - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 2. Temetési támogatás
 3. Települési támogatás
 4. Egyebek
2016. március 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbitériuma kérésével kapcsolatban. (A 2016. március 17-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés oktatáspolitikai célfeladatból történő felhasználásra
 3. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására. (A 2016. március 17-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 4. Javaslat szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására. (A 2016. március 17-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 5. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 6. Települési lakhatási támogatás
 7. Testületi zárt előterjesztések:
  -    Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyben benyújtott fellebbezésére.
  -    Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyben benyújtott fellebbezésére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 9/2016. (III.16.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbitériuma kérésével kapcsolatban
 2. 10/2016. (III.16.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda nevelést segítő munkatársak képzésére adott támogatásáról
 3. 11/2016. (III.16.) INESZB határozat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 4. 12/2016. (III.16.) INESZB határozat a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosításával kapcsolatosan
2016. március 1. - zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Rendkívüli települési támogatás
 2. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 3. Köztemetés visszafizetése
 4. Temetési támogatás
 5. Gyermekétkeztetés
 6. Egyebek