ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2012. évi ülések

2012. december 20.

 

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Megnyitás

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
 3. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapítására
 4. Előterjesztés a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről – autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás tárgyában -
 5. Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására:
  a.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2013. évi díjtételeinek meghatározására,
  b.) a hulladék-kezelés 2013. évi díjának megállapítására,
  c.) az állati-hulladék 2013. évi kezelés-, ártalmatlanítás díjának megállapítására,
  d.) a 2013. évi temetéshely- és temetőhasználati díjak megállapítására,
 6. Beszámoló a köztemető fenntartásáról
 7. Előterjesztés a Városi Bölcsőde térítési díjairól és a helyi gyermekvédelmi rendelet módosításáról
 8. Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására:
  a.) Hajdúszoboszlói Városi Televízió pót-előirányzati igénye,
  b.) A Szép Ernő Középiskolai Kollégium pót-előirányzati igénye,
  c.) A Gönczy Pál, Thököly Imre és a Bárdos Lajos általános iskolák pót-előirányzati igénye
 9. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásról
 10. Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetési koncepciójáról
 12. Előterjesztés Szél Gyuláné. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
 13. Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározására
 14. Előterjesztés az átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek Gondozóháza intézményvezető kérelméről
 15. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás minimumfeltételeiről, illetve a Járóbeteg-Ellátó Centrum működésével kapcsolatban
 16. Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan:
  a.) a talajterhelési díjról szóló 28/2004.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására,
  b.) a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására,
  c.) a tiltott és közösségellenes magatartásokról szóló 16/2012.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés

 1. 182/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat költségvetési intézmény alapítására
 2. 183/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat Lukács Sándor Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ vezetői kinevezéséről.
 3. 184/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum, mint önállóan működő új költségvetési szerv alapítására
 4. 185/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről
 5. 23/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.6.) számú rendelet módosításáról
 6. 186/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a hulladék-kezelés 2013. évi díjának megállapítására
 7. 24/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 8. 25/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI.12.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 9. 26/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításáról
 10. 187/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a köztemető fenntartásáróladott beszámoló tudomásul vételéről
 11. 27/2012. (XII. 20.) rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására
 12. 188/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió pót-előirányzati igényének elutasításáról
 13. 189/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium pót-előirányzati igénye támogatásáról
 14. 190/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál, Thököly Imre és a Bárdos Lajos általános iskolák pót-előirányzati igényeinek támogatásáról
 15. 191/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásról
 16. 192/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
 17. 193/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról.
 18. 194/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat Szél Gyuláné kérelmére a Thököly Imre Általános Iskola – a szennyvíz elvezetés beruházás érdekében történő tulajdonosi hozzájárulásról
 19. 195/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 2013. évi munkatervének meghatározására
 20. 196/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat az átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek Gondozóházat üzemeltető Őszi Holdfény Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésének támogatására
 21. 197/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat az egészségügyi alapellátás minimumfeltételeiről, illetve a Járóbeteg-Ellátó Centrum működésével kapcsolatban meghozott döntésekről
 22. 28/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 23. 29/2012. (XII. 20.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására
 24. 30/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 16/2012. (VII. 05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 25. 198/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 26. 199/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat Kanizsay György Béla képviselő egyéni képviselői indítványa alapján közvilágítási szerződés felülvizsgálata, a közvilágítás költséghatékony csökkentése érdekében további ajánlatok bekérésére


2012. november 29. - rendkívüli ülés

 

AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Megnyitás

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására
 2. Előterjesztés ajánlat értékeléséről – autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyában

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
 2. 181/2012. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében megnevezésű pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításáról

2012. november 15.

 

AZ ÜLÉS MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Megnyitás

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról
 2. Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
 4. Előterjesztés a 2013. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására
 5. Tájékoztató a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapjainak meghatározására
 6. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosításáról
 7. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetői teendőinek ellátásáról
 8. Előterjesztés belterületbe vonásról (Fazekas Mihály utca)
 9. Előterjesztés a településrendezési tervek K-4 jelű módosításának szakmai egyeztetéséről
 10. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) Hungarospa Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről,
  b.) Starzynski János ingatlanvásárlási kérelméről
  c.) a Nyugati sor 52. szám előtti ingatlanrész tulajdonjogának rendezéséről
  d.) tulajdonosi hozzájárulás megadására (repülőtér)
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi feladat-ellátásának lehetőségeiről
 12. Előterjesztés a városi úthálózat rövidtávú (2012-2016.) fejlesztési koncepciójáról
 13. Előterjesztés közterületi játszóterek felülvizsgálatával kapcsolatosan
 14. Előterjesztés szerződés módosítására – csapadékvíz elvezetés 2011.
 15. Előterjesztés pályázati lehetőségekről – KEOP-2012-5.5.0/B.
 16. Előterjesztés a szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséről
 17. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről
 18. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
 19. Válasz kérdésekre, interpellációkra:
  a.) Máté Lajos képviselő úr geotermikus erőmű létesítésével kapcsolatos kérdésére,
  b.) Marosi György Csongor képviselő úr Bajcsy Zs. utca 43. szám előtti kapubejáró helyreállításával kapcsolatos interpellációjára,
  c.) Kanizsay György Béla képviselő úr  Haladás utcai csapadékvíz elvezetés építéssel kapcsolatos interpellációjára

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 160/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról
 2. 21/2012.(XI.15.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.23.)számú rendelet módosítására
 3. 161/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 4. 162/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2013. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására
 5. 163/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása tekintetében előadott tájékoztató tudomásul vételéről
 6. 164/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okirata módosításáról
 7. 165/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat Szandai Kázmér a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetői tisztségéről történő lemondásának tudomásul vételéről
 8. 166/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat belterületbe vonásról (Fazekas Mihály utca)
 9. 167/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek K-4 jelű módosításának szakmai egyeztetéséről
 10. 168/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat Hungarospa Zrt. kérelmére gyalogos aluljáró engedélyeztetéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
 11. 169/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat Starzynski János ingatlanvásárlási kérelmére
 12. 170/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a Nyugati sor 52. szám előtti ingatlanrész tulajdonjogának rendezéséről
 13. 171/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi feladat-ellátásának lehetőségeiről
 14. 172/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a városi úthálózat rövidtávú (2012-2016.) fejlesztési koncepciójának támogatásáról
 15. 173/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat közterületi játszóterek felülvizsgálatával kapcsolatosan
 16. 174/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Zrt-vel csapadékvíz elvezetés fejlesztések megvalósítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
 17. 175/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” megnevezésű KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázaton történő részvételi szándékról
 18. 176/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséről
 19. 177/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 20. 178/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 21. 179/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat a „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című ÉAOP pályázat támogatásáról

  Zárt ülés határozatai: 180/2012. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat

2012. október 31. - rendkívüli ülés

 

AZ ÜLÉS MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Megnyitás

MEGHÍVÓ, Előterjesztés megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához

Letöltés

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1.  159/2012. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához

2012. október 26. - rendkívüli ülés

 

AZ ÜLÉS MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Megnyitás

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Előterjesztés megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 158/2012. (X. 26.) Képviselő-testületi határozat a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás elvetésére

2012. október 11.

 

AZ ÜLÉS MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)

Megnyitás 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről
 2. Tájékoztató a  Magyar Vöröskereszt Balmazújváros – Hajdúszoboszló Területi Vezetőség munkájáról
 3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására
  a.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására
  b.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendelet módosításra
 4. Előterjesztés szociális típusú város-rehabilitációs pályázati szándék megváltoztatására
 5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásokra: 
  c.) TDM turisztikai pályázatában szereplő fejlesztés (ÉAOP-2.1.3-12) tulajdonosi hozzájárulásról
  d.) Bocskai István Szakképző Iskola kérelméről
 6. Előterjesztés a Városi Bölcsőde SZMSZ-ének, Szakmai Programjának és alapító Okiratának módosítására
 7. Előterjesztés az iskola fogorvosi alapellátás működtetéséről
 8. Előterjesztés hatáskör átadására
 9. Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására
 10. Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

  KÖZMEGHALLGATÁS 15,30 órától legalább 16,30 óráig
 11. Előterjesztés a Soproni Temető értékesítéséről
 12. Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatban:
  e.) a megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához
  b.) a polgármesteri hivatal átszervezésére, létszámának csökkentésére
 13. Előterjesztés a LEADER-HACS  költség megelőlegezésére
 14. Előterjesztés Hajdúsági és Bihari Víziközmű szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítására
 15. Tájékoztató játszóterek ellenőrzéséről
 16. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Letöltés

KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYVE

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1.  129/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről adott tájékoztató elfogadásáról
 2. 130/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros – Hajdúszoboszló Területi Vezetőség munkájáról adott tájékoztató elfogadásáról
 3. 19/2012.(X.11.) önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 9/2012. (III.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról
 4. 131/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a szociális típusú város-rehabilitációs pályázati szándék megváltoztatására
 5. 132/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a TDM turisztikai pályázatában szereplő fejlesztés (ÉAOP-2.1.3-12) tulajdonosi hozzájárulásról
 6. 133/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat Bocskai István Szakképző Iskola tanügyi épület díszudvar-részének lefedésére irányuló kérelmére
 7. 134/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Városi Bölcsőde SZMSZ, Szakmai Program és Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
 8. 135/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat az iskola fogorvosi alapellátás működtetéséről
 9. 136/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat hatáskör átadására
 10. 137/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ költségvetési intézmény alapítására
 11. 138/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítása
 12. 139/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és Sportiskola alapító okiratának módosítása
 13. 140/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratának módosítása
 14. 141/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása
 15. 142/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosítása
 16. 143/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása
 17. 144/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosítása
 18. 145/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása
 19. 146/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
 20. 147/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása
 21. 148/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
 22. 149/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat az úgynevezett Soproni-temető értékesítéséről
 23. 150/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a megállapodás elvetésére a járási hivatal kialakításához
 24. 151/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal átszervezésére, létszámának csökkentésére
 25. 152/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek módosítására
 26. 20/2012. (X.11.) számú rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról
 27. 153/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a LEADER-HACS költség megelőlegezésére
 28. 154/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítására
 29. 155/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a játszóterek ellenőrzéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 30. 156/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 157/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat

2012. október 4. - rendkívüli ülés

 

MEGHÍVÓ

nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1.  128/2012. (X. 04.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosítására
 2. 18/2012. (X.04.) számú rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról

2012. szeptember 6.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés

Előterjesztés az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési- és tandíjról szóló rendelet felülvizsgálatára

Letöltés
 1. Előterjesztés turisztikai Nonprofit Kft. helyi turisztikai desztinációs szervezetek továbbfejlesztése pályázat benyújtásáról és önerejének biztosításáról
 2. Előterjesztés a HAJDÚFÖLD Mezőgazdasági Vállalkozók Szövetkezetének kérelméről
 3. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására
 4. Előterjesztés Norvég Alap-pályázati  partnerségben részvételre
 5. Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
 6. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2012. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
 7. Előterjesztés a XVII-XVIII. Századi hajdúpalánk helyének megjelöléséről, emléktáblák kihelyezéséről
 8. Előterjesztés pályázat kiírására – autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására -
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszlót és Ebest összekötő kerékpárút nyomvonalának kijelöléséről
 10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Közbeszerzési Tervének módosításáról
 11. Előterjesztés közigazgatási folyamatok megújításához pályázat benyújtására
 12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 13. Tájékoztató a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott aktuális feladatról
 14. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről 

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 113/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat turisztikai Nonprofit Kft. helyi turisztikai desztinációs szervezetek továbbfejlesztése pályázat benyújtásáról és önerejének biztosításáról
 2. 114/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat a HAJDÚFÖLD Mezőgazdasági Vállalkozók Szövetkezetének kérelméről
 3. 115/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat Csontos János, a Bíbor Horse Lovasturisztikai Kft. tulajdonosa kérelméről
 4. 116/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat a Norvég Alap-pályázati partnerségben való részvételről
 5. 17/2012. (IX. 06.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 23.) számú rendelet módosítására
 6. 117/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2012. évi költségvetésének féléves végrehajtásának elfogadásáról
 7. 118/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat a XVII-XVIII. századi hajdúpalánk helyének megjelöléséről, emléktáblák kihelyezéséről
 8. 119/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat pályázat kiírására - autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására
 9. 120/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlót és Ebest összekötő kerékpárút nyomvonalának kijelöléséről
 10. 121/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Közbeszerzési Tervének módosításáról
 11. 122/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat közigazgatási folyamatok megújításához pályázat benyújtására
 12. 123/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 13. 124/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott aktuális feladatról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 14. 125/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési- és tandíjról szóló rendelet felülvizsgálatáról
 15. 126/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 127/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat

2012. július 5.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK 

Letöltés
 1. Előterjesztés oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
       a.) Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola,.
       b.) Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola,
       c.) Bárdos Lajos Általános Iskola,
       d.) Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola,
       e.) Szép Ernő Középiskolai Kollégium
 2. Előterjesztés bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére
 3. Előterjesztés távhőszolgáltatás 2012. október 1-től érvényes díjainak megállapítására
 4. Előterjesztés villamos és földgáz energia beszerzésére
 5. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításának előzetes bemutatásáról
 6. Előterjesztés a tiltott és kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 7. Előterjesztés csapadékvíz-elvezetés, fejlesztések szerződéseinek módosítására
 8. Előterjesztés a Bethlen utca, a Böszörményi és Rákóczi utca egy szakaszának üzemeltetésre történő átvételéről
 9. Előterjesztés Laboda István kérelméről
 10. Tájékoztatás gyalogátkelőhely létesíthetőségéről
 11. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 96/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 2. 97/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 3. 98/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 4. 99/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 5. 100/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okirata módosításának jóváhagyásáról
 6. 101/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Társulás Alapító Okiratának módosítására
 7. 102/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt. Alapító Okirat módosítására
 8. 103/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt-vel
 9. 104/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat távhőszolgáltatás 2012. október 1-től érvényes díjainak megállapítására
 10. 105/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a villamos és földgáz energia Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzatokból álló csoport keretében történő villamos és földgáz energia beszerzésére
 11. 106/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési tervek  felülvizsgálatának és módosításának támogatására
 12. 16/2012. (VII. 05.) önkormányzati rendelet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
 13. 107/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a csapadékvíz-elvezetés, fejlesztések szerződéseinek módosítására
 14. 108/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat a Bethlen utca, a Böszörményi és Rákóczi utca egy szakaszának üzemeltetésre történő átvételéről
 15. 109/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat gyalogátkelőhely létesíthetőségéről szóló tájékoztató figyelmen kívül hagyásáról
 16. 110/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 111-111/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat

2012. június 7.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Előterjesztés a 2012. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
 2. Előterjesztés felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes megtárgyalására
 3. Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői teendőinek ellátásról
 5. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjának módosításáról
 6. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai
 7. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési 
 8. Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.3-11/2 pályázat benyújtására
 9. Előterjesztés a 75/2 és 76/2 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről
 10. Előterjesztés az Antenna Hungária kérelméről
 11. Előterjesztés az iskola fogorvosi ellátás működtetésének javítása érdekében
 12. Előterjesztés gyermekek védelméről és az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendeletek módosítására
 13. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére és önkormányzati rendelet módosítására
 14. Előterjesztés a Kossuth utca – Hőforrás utca útkereszteződésben gyalogátkelőhely kijelöléséről
 15. Előterjesztés közüzemi számlák felülvizsgálatáról
 16. Előterjesztés a 2012. évi választókerületi felújítási munkákra
 17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi  közbeszerzési tervének  módosítására
 18. Tájékoztató I. világháborús emlékmű felújításáról
 19. Tájékoztató bíróság előtti kártérítési eljárásról
 20. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről
 21. Válasz a Bajcsy-Zsilinszky utca 43. előtti kapubeszakadásával kapcsolatos interpellációra

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 79/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatos fenntartásáról 2012. évben Hajdúszoboszló területén
 2. 80/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezet elfogadására és internetes szakmai-lakossági vitára bocsátására
 3. 81/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a Közgazdasági Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. 82/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői teendőinek ellátásról
 5. 83/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programja módosításainak jóváhagyásáról
 6. 84/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programja módosításainak jóváhagyásáról
 7. 85/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzat módosításainak jóváhagyásáról
 8. 86/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.3-11/2 pályázat benyújtására
 9. 87/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a 75/2 és 76/2 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről
 10. 88/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat az Antenna Hungária kérelmére a víztorony tetejére történő parabola antenna felszerelésére
 11. 89/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat az iskolafogászati alapellátás Tüdő-gondozó földszintjére történő áthelyezéséről
 12. 13/2012. (VI. 07.) rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletének (a továbbiakban:R) módosítására
 13. 14/2012. (VI. 07.) rendelet az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 9/2012. (III.22.) számú rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására
 14. 15/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről és önkormányzati rendelet módosításáról
 15. 90/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat közüzemi számlák felülvizsgálatáról
 16. 91/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújítási munkáinak elvégzésére
 17. 92/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi közbeszerzési terv módosítására
 18. 93/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat I. világháborús emlékmű felújításáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 19. 94/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a bíróság előtti kártérítési eljárásról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 20. 95/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

2012. május 10.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. a.) Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2011. évi működéséről
  b.) Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről és közszolgáltatási szerződés módosításáról
 2. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
 3. Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP-3.2.12-12/1. pályázat benyújtására 
 4. Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.11-12/1-2 pályázat benyújtására
 5. Előterjesztés az önkormányzati és a polgármesteri hivatali szervezeti és működési szabályzatok módosítására
 6. Előterjesztés „Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló” című TÁMOP-pályázat benyújtására
 7. Tájékoztató a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2011. évi eredményeiről
 8. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2012. évi árveréséről
 9. Előterjesztés a BAGIRA HEVI Nonprofit Kft. kérelméről
 10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi közúthálózat cseréjéről
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának újraalkotására
 13. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

 

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 65/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2011. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről
 2. 66/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat rendelet hatályon kívül helyezéséről és közszolgáltatási szerződés módosításáról
 3. 11/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 4. 67/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2011. évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról
 5. 68/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 100 %-os támogatású TÁMOP-3.2.12-12/1. Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében megnevezésű pályázat benyújtására
 6. 69/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.11-12/1-2 pályázat benyújtására
 7. 70/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati és a polgármesteri hivatali szervezeti és működési szabályzat módosításának jóváhagyásáról
 8. 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 9. 71/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat „Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló” című TÁMOP-pályázat benyújtására
 10. 72/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2011. évi eredményeiről adott tájékoztató elfogadásáról
 11. 73/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ingatlanok 2012. évi árveréséről
 12. 74/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat a BAGIRA HEVI Nonprofit Kft. kérelmének elutasításáról
 13. 75/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésének elfogadásáról
 14. 76/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi közúthálózat cseréjéről
 15. 77/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata újraalkotásának elfogadásáról
 16. 78/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2012. április 27. - rendkívüli ülés

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK 

 

 1. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgáltató Társulási Megállapodás módosítására
Letöltés

    2.   Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő           Részvénytársaság alapszabályának elfogadására

Letöltés

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 63/2012. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulási Megállapodás módosításáról és a 57/2012. (IV. 12.) képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezéséről
 2. 64/2012. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának elfogadására

2012. április 12.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Javaslat helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló rendelet és menetrend módosítására
 2. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti tervének elfogadása
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zrt. 2012. évi üzleti és beruházási tervének elfogadására
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi gazdasági beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
 5. Előterjesztés a Víziközmű Szolgáltató Társulás és gazdasági társaság létrehozására
 6. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
 7. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2011. évi végrehajtásáról
 8. Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP-pályázat benyújtására
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi közúthálózat cseréjéről
 10. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 53/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozathelyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló rendelet és menetrend módosítására
 2. 54/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
 3. 55/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozata Hajdúszoboszlói Zrt. 2012. évi üzleti és beruházási tervének elfogadásáról
 4. 56/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozata Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi gazdasági beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
 5. 57/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozata Víziközmű Szolgáltató Társulás és gazdasági társaság létrehozásáról
 6. 10/2012. (IV.12.) számú rendelet az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
 7. 59/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 100 %-os támogatású TÁMOP-3.2.13-12/1. a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában megnevezésű felhívásra
 8. 60/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 100 %-os támogatású TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című felhívásra
 9. 61/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi közúthálózat cseréjéről
 10. 62/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

2012. március 22.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 2. Önkormányzati cégek beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról:
  a.) Városgazdálkodási Zrt.
  b.) Közüzemi Kft.
 3. Előterjesztés a fizetőparkolási rendszerről
 4. Előterjesztés a Városgazdálkodási Zrt. és a Közüzemi Kft. egyesüléséről
 5. Előterjesztés egyes külterületi ingatlanok terület-felhasználási besorolásának megváltozatására
 6. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról (K-3 jelű korszerűsítési felülvizsgálat)
 7. Előterjesztés műfüves labdarúgópálya építésével kapcsolatban
 8. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosítására
 10. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008.(X.20.) önkormányzati rendelet módosítására (intézményi térítési díjak)
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat létszámkeretének -0,5 fővel történő - csökkentéséről
 12. Előterjesztés dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmére
 13. Előterjesztés az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról
 14. Előterjesztés 100%-os támogatottságú polgármesteri hivatali pályázat benyújtására
 15. Előterjesztés a környezet védelmi program 2012. évi intézkedési tervére
 16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi beruházási és felújítási programjáról
 17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervéről
 18. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 19. Tájékozató testületi ülések között történtekről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelet a fizető parkolási rendszerről
 2. 6/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelet Hajdúszoboszló Város Szabályozási Tervéről
  és Helyi Építési Szabályzatáról
 3. 7/2012. (III.22.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX. 18.) rendelet módosításáról
 4. 8/2012. (III.22.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.23.) számú rendelet módosítására
 5. 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelet az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról
 6. 25/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 7. 26/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolójához
 8. 27/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Közüzemi Kft. 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolójához
 9. 28/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Városgazdálkodási Zrt. és a Közüzemi Kft. egyesüléséről
 10. 29/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. 2011. december 31-i fordulónapra elkészített vagyonmérlegének  elfogadásáról
 11. 30/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vagyonmérlegének elfogadásáról
 12. 31/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra elkészített vagyonleltár elfogadásáról
 13. 32/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. 2011. december 31-i fordulónapra elkészített vagyonleltár elfogadásáról
 14. 33/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat az átalakulás után létrejövő Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.vagyonleltárának elfogadásáról
 15. 34/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vagyonmérleg tőkekülönbözet eredménytartalékba helyezéséről
 16. 35/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat az „Átalakulási Vagyonmérlegéről” könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról
 17. 36/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozata Hajdúszoboszlói Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft-nek a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel történő egyesülésére vonatkozó Egyesülési Szerződés elfogadásáról
 18. 37/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a jogutód gazdasági társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról
 19. 38/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök módosításának támogatásáról
 20. 39/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyásáról
 21. 40/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat műfüves labdarúgópálya építéséről
 22. 41/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról
 23. 42/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításának jóváhagyásáról
 24. 43/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmének elutasításáról
 25. 44/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat 100%-os támogatottságú polgármesteri hivatali pályázat benyújtására
 26. 45/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a környezet védelmi program 2012. évi intézkedési tervének elfogadásáról
 27. 46/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi beruházási és felújítási program elfogadásáról
 28. 47/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2012. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 29. 48/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató elfogadásáról
 30. 49/2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések között történtekről adott tájékoztató tudomásul vételéről

  Zárt ülés határozatai: 50-52 /2012. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat

2012. február 23.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
 2. Javaslat Hajdúszoboszló város önkormányzatának  2012.  évi költségvetésének megállapítására
 3. Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) Ör. rendelet módosítására
 4. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola házirendjének módosításáról
 5. Előterjesztés Pozsgay Ferenc kérelméről a Quad pálya bérleti szerződésének meghosszabbítására
 6. Előterjesztés a DIAMOND-BAU Kft kérelméről
 7. Előterjesztés Társ Szociális Alapszolgáltatási Központ Pszichiátriai Nappali Intézmény kérelmére
 8. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására
 9. Előterjesztés idős ellátást biztosító Szívek Otthona Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelméről
 10. Előterjesztés a Viktória Szálló Kft. gyógyászat üzemeltetési kérelméről
 11. Tájékoztató a Programkoordinációs Munkacsoport 2011. évi tevékenységéről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 1/2012. (II.23.) számú rendelet Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.)számú rendelet módosítására
 2. 2/2012. (II.23.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
 3. 3/2012. (II.23.) Ör. számú rendelet a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) Ör. számú rendelet módosításáról
 4. 4/2012. (II. 23.) rendelet a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú rendeletének (a továbbiakban:R ) módosítására
 5. 12/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola házirendje módosításának jóváhagyásáról
 6. 13/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Quad pálya bérleti szerződésének meghosszabbítására
 7. 14/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a testület  hozzájárulásáról a DIAMOND-BAU Kft kérelme alapján rámpa támfalainak a jelen állapotban való fennmaradásához
 8. 15/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat ellátási szerződés megkötésére a Társ Alapszolgáltatási Központ, Pszichiátriai Nappali Intézményével
 9. 16/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat idős ellátást biztosító Szívek Otthona Szolgáltatóval történő szerződéskötést támogatásának elvetéséről
 10. 17/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Viktória Szálló Kft.-vel történő gyógyászat üzemeltetési megállapodás megkötésére
 11. 18/2012 (II. 23.) Képviselő-testületi határozat a Programkoordinációs Munkacsoport 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 12. 19/2012 (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 100 %-os támogatású TÁMOP-pályázat benyújtására
 13. 20/2012 (II. 23.) Képviselő-testületi határozat az Aurum Family Hotel részére gyógyvíz biztosítására

  Zárt ülés határozatai: 21-24/2012 (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

2012. január 19.

 

MEGHÍVÓ

Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK

Letöltés
 1. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítésére
 2. Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat benyújtására
 3. Előterjesztés belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról (ÉAOP-3.1.2/A-11)
 4. Előterjesztés az intézmények pótelőirányzat igényéről
 5. Előterjesztés újságos pavilon áthelyezésével kapcsolatosan
 6. Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervének meghatározására
 7. Előterjesztés a közmeghallgatáson elmondottakra adott válaszok elfogadására
 8. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 9. Tájékoztató a kötelezően elrendelt tüdőszűrés helyzetéről
 10. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről

JEGYZŐKÖNYV

Letöltés

ÖSSZEFOGLALÓ

Letöltés

DÖNTÉSEK

Letöltés
 1. 1/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a 2011. évi költségvetési rendelet módosításainak támogatására
 2. 2/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a magyar-román határon átnyúló pályázat benyújtására
 3. 3/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról (ÉAOP-3.1.2/A-11)
 4. 4/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a Fókuszban 2002 Bt.-vel létrejött pályázatírói tevékenység Megbízási szerződés módosítására
 5. 5/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat az intézmények pótelőirányzat igényéről
 6. 6/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat újságos pavilon áthelyezésével kapcsolatosan
 7. 7/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2012. évi munkatervének meghatározására
 8. 8/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a közmeghallgatáson elmondottakra adott válaszok elfogadására
 9. 9/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentés tudomásul vételéről
 10. 10/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a kötelező tüdőszűrés helyzetéről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 11. 11/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztató  tudomásul vételéről