ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2018
>
2018. december 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére (A 2018. december 20-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés hosszabbítására (A 2018. december 20-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) rendelet módosítására (A 2018. december 20-i képviselő-testületi ülés 8.
  napirendi pontja)
 4. Előterjesztés óvodai SZMSZ és Házirend elfogadására (A 2018. december 20-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a víziközmű szolgáltató alapszabály módosításáról (A 2018. december 20-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet
  módosításáról (A 2018. december 20-i képviselő-testületi ülés 12. napirendi pontja)

  Tájékoztatók, bejelentések

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 7. Rendkívüli települési támogatás
 8. Települési lakhatási támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
2018. december 4.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 12. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés szolgáltatási megállapodás megszűnéséről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 2. Előterjesztés szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra
 3. Első lakáshoz jutók támogatása
 4. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés
 1. 203/2018. (XII.04.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 204/2018. (XII.04.) INESZB határozat Tarcsai István egyéni vállalkozóval kötött Megállapodás megszüntetésére
2018. november 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 12. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a város 40 %-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról (A 2018. november 22-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2018. november 22-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról (A 2018. november 22-i képviselő-testület 4. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2018. november 22-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony hosszabbításáról
 6. Előterjesztés Hönkormányzati bérlakás kérelemre
 7. Bursa Hungarica felülvizsgálat
 8. Bursa Hungarica
 9. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
2018. október 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (A 2018. október 25-i testületi ülés 16. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadására (A 2018. október 25-i testületi ülés 6. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására (A 2018. október 25-i testületi ülés 7. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 5. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 6. Előterjesztés szociális étkeztetéssel kapcsolatos panasz és speciális étkeztetés problémáiról
 7. Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére
 8. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról (A 2018. október 25-i testületi ülés 4. napirendi pontja)
 9. Egyéni képviselői indítvány (Hold zug)

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 12. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 05. 21.
Letöltés
 1. 169/2018. (X.24.) INESZB határozat napirend levételének elutasításáról
 2. 170/2018. (X.24.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 3. 171/2018. (X.24.) INESZB határozat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
 4. 172/2018. (X.24.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadására
 5. 173/2018. (X.24.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására
 6. 174/2018. (X.24.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda sportrendezvények szállítás költségeinek támogatására
 7. 175/2018. (X.24.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget Óvodája részére tanulmányi kirándulásának támogatására
 8. 176/2018. (X.24.) INESZB határozat szociális étkeztetéssel kapcsolatos panasz és speciális étkeztetés problémáival kapcsolatosan
 9. 177/2018. (X.24.) INESZB határozat hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére
 10. 178/2018. (X.24.) INESZB határozat az I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatosan
 11. 179/2018. (X.24.) INESZB határozat egyéni képviselői indítvánnyal kapcsolatosan
2018. szeptember 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 10. 02.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer Szabályzatának módosítására
  SZABÁLYZAT

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 2. Temetési támogatás

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 05. 21.
Letöltés
 1. 152/2018. (IX.25.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 153/2018. (IX.25.) INESZB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban adható támogatások módosítására
 3. 154/2018. (IX.25.) INESZB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzatát elfogadására
2018. szeptember 11.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 09. 11.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról
 2. Előterjesztés intézményi pótelőirányzatok kéréséről
 3. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
  Melléklet
 4. Tájékoztatás nyugat-nílusi láz esetekről
  JEC tájékoztató nyugat-nílusi lázzal kapcsolatosan
 5. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 6. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony folytatása, lakáscsere
 7. Előterjesztés Sóvágó Csaba önkormányzati bérlakás kérelmére
 8. Települési lakhatási támogatás
 9. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 05. 21.
Letöltés
 1. 133/2018. (IX.11.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 134/2018. (IX.11.) INESZB határozat Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló végrehajtásáról
 3. 135/2018. (IX.11.) INESZB határozat a versenytárgyalás összegével kapcsolatosan
 4. 136/2018. (IX.11.) INESZB határozat a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 137/2018. (IX.11.) INESZB határozat napirendi pont áthelyezéséről
 6. 138/2018. (IX.11.) INESZB határozat a nyugat-nílusi láz esetekkel kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételéről
 7. 139/2018. (IX.11.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Városi Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatására
 8. 140/2018. (IX.11.) INESZB határozat intézményi pótelőirányzatok biztosítására
 9. 141/2018. (IX.11.) INESZB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
2018. augusztus 30.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 09. 11.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásának biztosítása, helyettes szülői hálózattal

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
 2. Tájékoztató óvodai és iskolai szociális segítő feladatok ellátásáról (szóbeli)
 3. Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatellátásról (szóbeli)
 4. Tájékoztatás nyugat-nílusi láz esetekről
 5. JEC tájékoztató nyugat-nílusi lázzal kapcsolatosan
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 11. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 05. 21.
Letöltés
 1. 128/2018. (VIII.30.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 129/2018. (VIII.30.) INESZB határozat gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásának biztosítására, helyettes szülői hálózattal
 3. 130/2018. (VIII.30.) INESZB határozat az óvodai és iskolai szociális segítő feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadására
 4. 131/2018. (VIII.30.) INESZB határozat a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató elfogadására
 5. 132/2018. (VIII.30.) INESZB határozat a nyugat-nílusi lázzal kapcsolatos tájékoztató napirendről való levételéről
2018. július 03.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 08. 08.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására
 2. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V.30.) Ör. számú rendelet módosítására
 3. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására
 4. Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és működtetéséről

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítására
 6. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelemre
 7. Köztemetés visszafizetése
 8. Első lakáshoz jutók támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
2018. június 12.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 08. 08.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégia 2018-2020
 3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására
 4. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 5. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 08. 08.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 08.
Letöltés
 1. 97/2018.(VI.12.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 98/2018.(VI.12.) INESZB határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával kapcsolatosan
 3. 99/2018.(VI.12.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégiájával kapcsolatosan
 4. 100/2018.(VI.12.) INESZB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
 5. 101/2018.(VI.12.) INESZB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár  támogatására
 6. 102/2018.(VI.12.) INESZB határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatával kapcsolatosan
2018. május 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékeléséről (A 2018. május 17-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés
 1. 97/2018. (VI.12.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 98/2018. (VI.12.) INESZB határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
 3. 99/2018. (VI.12.) INESZB határozat Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum helyi 2018-2020-ra vonatkozó drogstratégiájának és középtávú cselekvési tervének elfogadására
 4. 100/2018. (VI.12.) INESZB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására
 5. 101/2018. (VI.12.) INESZB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár támogatására
 6. 102/2018. (VI.12.) INESZB határozat a rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára való javaslásról
2018. május 4.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
2018. április 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (A 2018. április 19-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (A 2018. április 19-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről (A 2018. április 19-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 4. Tájékoztatás Illésné Szabó Mónika kérelmével kapcsolatban

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 5. Temetési támogatás
 6. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 12.
Letöltés
 1. 57/2018. (IV.17.) INESZB határozat a napirendi meghatározására
 2. 58/2018. (IV.17.) INESZB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 3. 59/2018. (IV.17.) INESZB határozat a Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 4. 60/2018. (IV.17.) INESZB határozat az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről
 5. 61/2018. (IV.17.) INESZB határozat Illésné Szabó Mónika kérelmével kapcsolatban
 6. 62/2018. (IV.17.) INESZB határozat a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának véleményezésével kapcsolatosan
 7. 63/2018. (IV.17.) INESZB határozat a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezésével kapcsolatosan
 8. 64/2018. (IV.17.) INESZB határozat Hodosi Sándor elhalálozásával kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételéről
2018. március 29. - zárt

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Rendkívüli élethelyzetre hivatalból indított eljárásáról
 2. Rendkívüli települési támogatás
 3. Első lakáshoz jutók támogatása

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

2018. március 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2017-es működéséről (A 2018. március 22-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 3. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 4. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (A 2018. március 22-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a „Családok Éve” kapcsán létrejövő operatív együttműködésről
 6. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Alapszervezetének 2017. évi beszámolója és megszűnéséről

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 7. Előterjesztés önkormányzati bérlakás cseréjére
 8. Előterjesztés önkormányzati bérlakás ügyében
 9. Rendkívüli települési támogatás
 10. Temetési támogatás
 11. Első lakáshoz jutók támogatása
 12. Települési lakhatási támogatás

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés
 1. 37/2018. (III.20.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 38/2018. (III.20.) INESZB határozat a mezei őrszolgálat 2017-es működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 3. 39/2018. (III.20.) INESZB határozat a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatására
 4. 40/2018. (III.20.) INESZB határozat a szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 5. 41/2018. (III.20.) INESZB határozat a „Családok Éve” program támogatásával kapcsolatosan
 6. 42/2018. (III.20.) INESZB határozat a Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Alapszervezetének 2017. évi beszámolójával és megszűnésével kapcsolatosan
2018. február 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2018. február 22-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 22/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet alkalmazásáról (A 2018. február 22-i képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja)
 3. Javaslat Hajdúszoboszló város kiemelt turisztikai övezetének településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 4. Előterjesztés a Földesi u. 26. szám alatti telek szociális szempontok szerint történő értékesítéséről
 5. Iker és többes iker gyermekek gondozási támogatása
 6. Temetési támogatás
 7. Települési lakhatási támogatás
 8. Rendkívüli települési támogatás
 9. Első lakáshoz jutók támogatása
 10. Előterjesztés Szilágyi István önkormányzati bérlakás kérelmére
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 12.
Letöltés
 1. 20/2018. (II.20.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 21/2018. (II.20.) INESZB határozat a 2017. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 3. 22/2018. (II.20.) INESZB határozatreklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 22/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet alkalmazásával kapcsolatosan
 4. 23/2018. (II.20.) INESZB határozat Hajdúszoboszló város kiemelt turisztikai övezetének településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet 2. §-ába javasolt utcával kapcsolatosan
 5. 24/2018. (II.20.) INESZB határozat a Hajdúszoboszló város kiemelt turisztikai övezetének településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával kapcsolatosan
2018. január 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK:
Közzétéve: 2021. 10. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2018. január 25-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére (A 2018. január 25-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 3. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2018. évi nyitvatartási rendje
 4. Bejelentések, tájékoztatók
  -    Tájékoztató a Járóbeteg-Ellátó Centrum 2017. évi OEP többletfinanszírozásáról

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának folytatására
 6. Első lakáshoz jutók támogatása
 7. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve:2021. 10. 12.
Letöltés
 1. 1/2018.(I.23.) INESZB határozat a napirend meghatározására
 2. 2/2018.(I.23.) INESZB határozat a város 2018. évi költségvetési tartalék meghatározásával kapcsolatosan
 3. 3/2018.(I.23.) INESZB határozat a város 2018. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 4/2018.(I.23.) INESZB határozat az általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 5. 5/2018.(I.23.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde nyitvatartási munkanap csökkentésével kapcsolatosan
 6. 6/2018.(I.23.) INESZB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2018. évi nyitvatartási rendjének elfogadására
 7. 7/2018.(I.23.) INESZB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum 2017. évi OEP többletfinanszírozásáról szóló tájékoztató elfogadására