ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2014


2014. december 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. Előterjesztés a 0121 hrsz-ú ingatlan értékesítendő ingatlanok listájára való felvételéről (9.sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a 6819/1 hrsz – ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról (10.sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László bokszakadémia kérelméről (11.sz.testületi napirend)
 4. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról (12.sz.testületi napirend)
 5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez (13.sz.testületi napirend)
 6. Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan (14.sz.testületi napirend)
 7. Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan (15.sz. testületi napirend)
 8. Tájékoztatás a közterületek 2014 évi hasznosításáról
 9. Előterjesztés a közterület – használat, közterület – hasznosítás 2015. évi díjtételeinek meghatározására (16.sz.testületi napirend)
 10. Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan (17.sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés Bethlen utca – Hősök tere – Luther utca – Szilfákalja csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszerelésekről (18.sz. testületi napirend)
 12. Tájékoztatás a közterületek 2014 évi hasznosításáról
 13. Előterjesztés forgalmi rend változásáról 
 14. Előterjesztés kétirányú kerékpáros – közlekedésről az egyirányú forgalmú utakon
 15. Előterjesztés ruhagyűjtő konténerek kihelyezési kérelmével kapcsolatosan
 16. Kérelem sebességkorlátozó tábla kihelyezésére 
 17. Kérelem súlykorlátozási tábla kihelyezésére
 18. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. 114/2014. (XII.17.) VMB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 115/2014. (XII.17.) VMB határozatot az előterjesztő visszavonta
 3. 116/2014. (XII.17.) VMB határozat a 6819/1 hrsz – ú ingatlan haszonkölcsönbe adásával kapcsolatosan
 4. 117/2014. (XII.17.) VMB határozat a Hajdúszoboszlói Papp László bokszakadémia kérelmével kapcsolatosan
 5. 118/2014. (XII.17.) VMB határozat termőföldek haszonbérbe adásával kapcsolatosan
 6. 119/2014. (XII.17.) VMB határozat tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez
 7. 120/2014. (XII.17.) VMB határozat csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan 
 8. 121/2014. (XII.17.) VMB határozat a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan 
 9. 122/2014. (XII.17.) VMB határozat a Fesztivál téren működő nyilvános WC üzemeltetésével kapcsolatosan
 10. 123/2014. (XII.17.) VMB határozat a Szilfákalján működő vendéglátó ipari előkert bérlésére vonatkozóan
 11. 124/2014. (XII.17.) VMB határozat a Szent István Park közterületének  bérlésére vonatkozóan (gumiköteles trambulin)
 12. 125/2014. (XII.17.) VMB határozat a Hőforrás utca – Ádám utca sarok közterületének  bérlésére vonatkozóan (virágárus)
 13. 126/2014. (XII.17.) VMB határozat a Szilfákalja 42 szám előtti közterület  bérlésére vonatkozóan (könyvárus)
 14. 127/2014. (XII.17.) VMB határozat a közterületek 2015 évi hasznosításával kapcsolatosan
 15. 128/2014. (XII.17.) VMB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 16. 129/2014. (XII.17.) VMB határozat közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan
 17. 130/2014. (XII.17.) VMB határozat Bethlen utca – Hősök tere – Luther utca – Szilfákalja csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszerelésekről 
 18. 131/2014. (XII.17.) VMB határozat forgalmi rend változásáról
 19. 132/2014. (XII.17.) VMB határozat kétirányú kerékpáros – közlekedésről az egyirányú forgalmú utakon
 20. 133/2014. (XII.17.) VMB határozat ruhagyűjtő konténerek kihelyezési kérelmével kapcsolatosan
 21. 134/2014. (XII.17.) VMB határozat sebességkorlátozó tábla kihelyezésére
 22. 135/2014. (XII.17.) VMB határozat súlykorlátozási tábla kihelyezésére
 23. 136/2014. (XII.17.) VMB határozat az Erkel Ferenc utcai „Várakozni Tilos” táblák levételéről

2014. november 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014.I-III. negyedévi működéséről
 2. Tájékoztatás pályázati keretében történő többnyelvű információs táblarendszer kialakításáról
 3. Előterjesztés aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadására. (5.sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása tárgyában (10.sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról (11.sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő ingatlanok listájára való felvételéről (12.sz.testületi napirend)
 7. Előterjesztés a 4.sz. főúttal párhuzamos földutak átvételéről (14.sz. testületi napirend) 
 8. Előterjesztés Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbtervezéséről (15.sz. testületi napirend) 
 9. Előterjesztés Vasútállomás előtti terület kátyúzásáról (16.sz. testületi napirend) 
 10. Előterjesztés kétirányú kerékpáros – közlekedésről az egyirányú forgalmú utakon 
 11. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
 12. Egyebek
 13. Zárt ülésen: Előterjesztés a Szép Ernő utcán található sportpályák megvásárlásáról (zárt ülés: 1 sz. testületi napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. 97/2014. (IX.30.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 98/2014. (IX.30.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014.I-III. negyedévi működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 3. 99/2014. (IX.30.) VMB határozat pályázati keretében történő többnyelvű információs táblarendszer kialakításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 4. 100/2014. (IX.30.) VMB határozat aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagával kapcsolatosan
 5. 101/2014. (IX.30.) VMB határozat a sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulással és önrész biztosításával kapcsolatosan
 6. 102/2014. (IX.30.) VMB határozat a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításával kapcsolatosan
 7. 103/2014. (IX.30.) VMB határozat a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő ingatlanok listájára való felvételével kapcsolatosan
 8. 104/2014. (IX.30.) VMB határozat a 4.sz. főúttal párhuzamos földutak átvételével kapcsolatosan
 9. 105/2014. (IX.30.) VMB határozat a Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbtervezésével kapcsolatosan
 10. 106/2014. (IX.30.) VMB határozat Vasútállomás előtti terület kátyúzásával kapcsolatosan
 11. 107/2014. (IX.30.) VMB határozat kétirányú kerékpáros – közlekedésről
 12. 108/2014. (IX.30.) VMB határozat reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan -Kossuth utca 94/a. 
 13. 109/2014. (IX.30.) VMB határozat reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan -a Fertő utca 41. 
 14. 111/2014. (IX.30.) VMB határozat állandó jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről
 15. 112/2014. (IX.30.) VMB határozat elnökhelyettes kijelöléséről
 16. 113/2014. (IX.30.) VMB határozat a bizottság elnevezésének változtatásáról

  ZÁRT ÜLÉSEN
 17. 110/2014. (XI.24.) VMB határozat a Szép Ernő utcai sportpályák megvásárlásáról
2014. szeptember 30.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. Előterjesztés digitális külterületi térkép beszerzéséhez fedezet biztosítására
 2. Előterjesztés a Balatonboglári üdülő felújítási munkáiról

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18
Letöltés
 1. 93/2014. (IX.30.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 94/2014. (IX.30.) VMB határozat digitális külterületi térkép beszerzéséhez fedezet biztosítására
 3. 95/2014. (IX.30.) VMB határozata a Balatonboglári üdülő felújítási munkával kapcsolatosan
 4. 96/2014. (IX.30.) VMB határozat az Aprónép Óvoda szennyvízelvezetési problémáinak megoldására
2014. szeptember 9.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. Előterjesztés szennyvízátemelő szivattyú beszerzésére.
 2. Előterjesztés utcabútorok beszerzése költségvetési keret felhasználásáról.
 3. Előterjesztés Major utca forgalmi rend változásáról 
 4. Előterjesztés Liliom utca – Ibolya utca közötti átjárás biztosításáról
 5. Előterjesztés Ádám utca és a Kossuth utca végén sebességkorlátozás elrendeléséről
 6. Előterjesztés Deák Ferenc utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
 7. Előterjesztés a Lorinvest Zrt reklámtábla kihelyezési kéreleméről
 8. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról.
 9. Jelentés az önkormányzat 2010-2014 évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról.
 10. Előterjesztés a településrendezési tervek K-7 jelű módosításáról.
 11. Előterjesztés 2014. évi fásításról.
 12. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014.I.félévi működéséről
 13. Előterjesztés intézmény-felújítási pótmunkákról
 14. Előterjesztés a Lorinvest Zrt kérelméről
 15. Javaslat a közterület név- és házszámozás megjelölésnek szabályairól szóló 8/2001.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18.

Letöltés

 1. 73/2014. (IX.09.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 74/2014. (IX.09.) VMB határozat szivattyú vásárlással kapcsolatosan
 3. 75/2014. (IX.09.) VMB határozat köztéri utcabútorok beszerzésével kapcsolatosan
 4. 76/2014. (IX.09.) VMB határozat a 2014. évi fásítási munkálatokkal kapcsolatosan
 5. 77/2014. (IX.09.) VMB határozat a Major utca 17-19. számú társasházak előtti útszakasz oszlopos lezárásával kapcsolatosan
 6. 78/2014. (IX.09.) VMB határozat „Elsőbbség adás” tábla kihelyezésével kapcsolatosan a Major utca 17-19. számú társasházak előtti útszakaszra vonatkozóan
 7. 79/2014. (IX.09.) VMB határozat „Elsőbbség adás” tábla kihelyezésével kapcsolatosan a Major utcára átkötő útszakasz csatlakozási pontjaira vonatkozóan
 8. 80/2014. (IX.09.) VMB határozat útlezárás megszüntetéséről és lakó-pihenő övezet kiterjesztéséről a Liliom utca és Ibolya utca kereszteződésben
 9. 81/2014. (IX.09.) VMB határozat a Kossuth utcán sebességkorlátozás elrendelésével kapcsolatosan
 10. 82/2014. (IX.09.) VMB határozat az Ádám utcán sebességkorlátozás elrendelésével kapcsolatosan
 11. 83/2014. (IX.09.) VMB határozat forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozóan külső szakértő igénybevételéről
 12. 84/2014. (IX.09.) VMB határozat a József Attila utca utcán a Szilfa Étteremmel szemben lévő zöldterületen reklámtábla kihelyezésével kapcsolatosn
 13. 85/2014. (IX.09.) VMB határozat a 2014. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 14. 86/2014. (IX.09.) VMB határozat az önkormányzat 2010-2014 évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatosn
 15. 87/2014. (IX.09.) VMB határozat Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatosan
 16. 88/2014. (IX.09.) VMB határozat a 6/2009.(III.16) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 17. 89/2014. (IX.09.) VMB határozat a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság tájékoztatójának tudomásul vételéről
 18. 90/2014. (IX.09.) VMB határozat a 2014. évi intézmény-felújítási pótmunkák elfogadására
 19. 91/2014. (IX.09.) VMB határozat ellenszolgáltatás nélküli úttest igénybevételi kérelemmel kapcsolatosan
 20. 92/2014. (IX.09.) VMB határozat a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló rendelet módosításával kapcsolatosan
2014. július 2.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.07.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről (6. számú képviselő – testületi napirend)
 2. Előterjesztés külterületi közvilágítás bővítéssel kapcsolatosan (8. számú képviselő – testületi napirend)
 3. „Közvilágítás feladatvállalás” c. értékelő tanulmány
 4. Előterjesztés településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor – Horse Kft kérelme) (3/A. számú képviselő – testületi napirend)
 5. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) ZRt. Kérelmére (előzetes döntés) (3/B. számú képviselő – testületi napirend)
 6. Előterjesztés forgalmi rend módosítási javaslatokkal kapcsolatban
 7. Előterjesztés közterület büféautó üzemeltetése céljából történő használatára vonatkozóan
 8. Előterjesztés elektromos kisautó üzemeltetési kérelméről
 9. Előterjesztés az intézmények 2014. évi felújítási munkáiról 
 10. Papagájvilág Alapítvány tájékoztató levelének megtárgyalása

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18
Letöltés
 1. 58/2014. (VII.02.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 59/2014. (VII.02.) VMB határozat Luther u. 47. szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatosan
 3. 60/2014. (VII.02.) VMB határozat a közvilágítást érintő fejlesztésekkel kapcsolatosan
 4. 61/2014. (VII.02.) VMB határozat a „Közvilágítás feladatvállalás” című értékelő tanulmány elfogadására
 5. 62/2014. (VII.02.) VMB határozat Hajdúszoboszló településszerkezeti tervének és a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatosan
 6. 63/2014. (VII.02.) VMB határozat településrendezési terveink módosításával kapcsolatosan
 7. 64/2014. (VII.02.) VMB határozat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatosan a Malom sor – Álmos utca torkolatnál 
 8. 65/2014. (VII.02.) VMB határozat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatosan az Ady Endre utca – Vadas utca torkolatánál 
 9. 66/2014. (VII.02.) VMB határozat megállási tilalom elrendeléséről az Arany János utcán a Bányász utca és a Wesselényi utca közötti szakaszon 
 10. 67/2014. (VII.02.) VMB határozat büféautóból történő árusítással kapcsolatosan az un. „vakparkolóban”
 11. 68/2014. (VII.02.) VMB határozat a Mátyás Király sétányon elektromos kisautók közlekedtetésével kapcsolatosan 
 12. 69/2014. (VII.02.) VMB határozat a 2014. évi intézmény-felújítási keret felhasználásának támogatásáról
 13. 70/2014. (VII.02.) VMB határozat a Papagájvilág Alapítvány tájékoztatójának tudomásul vételéről, korábbi döntés fenntartásáról
 14. 71/2014. (VII.02.) VMB határozat arculati elemek kihelyezésének támogatásáról
 15. 72/2014. (VII.02.) VMB határozat „Várakozni Tilos” tábla kihelyezéséről a Szurmai utcán
2014. június 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
 1. Előterjesztés az intézmények 2014. évi felújítási munkáiról

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.08.

Letöltés

Határozatképesség hiányában a bizottság nem tudott a napirendekről érdemben tárgyalni, döntést hozni
2014. június 10.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Luther utca 47.szám alatti ingatlan értékesítéséről (8. sz. képviselő-testületi napirend)
 2. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan (9. sz. képviselő-testületi napirend)
 3. Előterjesztés rendeletmódosítással kapcsolatosan – közterület használat, közterület hasznosítási helyi szabályai (10. sz. képviselő-testületi napirend)
 4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről
 5. Tájékoztató a Bihari utcai kisajátításról (13. sz. képviselő-testületi napirend)
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről
 7. Előterjesztés ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről
 8. Előterjesztés a Nor – Fitt Bt reklámtábla kihelyezési kérelméről
 9. Előterjesztés a J& FOOD Kft reklámtábla kihelyezési kérelméről
 10. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatban

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.08.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18.
Letöltés
 1. 48/2014. (VI.10.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 49/2014. (VI.10.) VMB határozat a Luther utca 47.szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 3. 50/2014. (VI.10.) VMB határozat a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan
 4. 51/2014. (VI.10.) VMB határozat közterület használat, közterület hasznosítási helyi szabályai rendeletmódosítással kapcsolatosan 
 5. 52/2014. (VI.10.) VMB határozat a Bocskai István Múzeum kérelmével kapcsolatosan
 6. 53/2014. (VI.10.) VMB határozat a Bihari utcai kisajátításról szóló anyag tudomásul vételéről
 7. 54/2014. (VI.10.) VMB határozat ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről
 8. 55/2014. (VI.10.) VMB határozat a Nor – Fitt Bt reklámtábla kihelyezési kérelmére
 9. 56/2014. (VI.10.) VMB határozat a J& FOOD Kft reklámtábla kihelyezési kérelmére
 10. 57/2014. (VI.10.) VMB határozat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatban
2014. május 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
 1. Előterjesztés Péter Imre kérelméről
 2. Előterjesztés a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatosan (6.sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 3. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014.I.negyedévi működéséről
 4. Előterjesztés elektromos kisautók üzemeltetési kérelméről
 5. Előterjesztés mozgóárusítási kérelméről
 6. Előterjesztés a Kemencés Kft rendeletmódosítási kérelméről

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18.
Letöltés
 1. 41/2014. (V.13.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 42/2014. (V.13.) VMB határozat közterület-használati kérelemre henna testfestés és hajfonás tevékenység végzésére
 3. 43/2014. (V.13.) VMB határozata a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatosan
 4. 44/2014. (V.13.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014.I.negyedévi működéséről szól tájékoztató tudomásul vételéről
 5. 45/2014. (V.13.) VMB határozat elektromos kisautók üzemeltetési kérelemre
 6. 46/2014. (V.13.) VMB határozat mozgóárusítási kérelemre
 7. 47/2014. (V.13.) VMB határozat a Kemencés Kft rendeletmódosítási kérelmére
2014. április 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi működéséről szóló beszámolóhoz (1.sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013.évi tevékenységeiről: (2.sz.képviselő-testületi napirend)
  a. Hungarospa Zrt
  b. Városgazdálkodási Zrt
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról (4.sz.képviselő-testületi napirend)
 4. Előterjesztés a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra (5.sz.képviselő-testületi napirend)
 5. Előterjesztés Településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor-Horse Kft kérelme) szükséges önkormányzati döntésekről (6.sz.képviselő-testületi napirend)
 6. Előterjesztés országos és helyi közúthálózat cseréjével kapcsolatos szakértői felkérésről (15.sz.képviselő-testületi napirend)
 7. Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről, telepítéséről (16.sz.képviselő-testületi napirend)
 8. Előterjesztés a Dózsa György úti kerékpárút tervezési feladataival kapcsolatosan (17.sz.képviselő-testületi napirend)
 9. Előterjesztés a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével kapcsolatban (18.sz.képviselő-testületi napirend)
 10. Előterjesztés Villás Sándor kérelméről
 11. Kérelem terület biztosítására nonprofit turisztikai tevékenységekhez
 12. Előterjesztés homlokzati cégtábla és cégér kihelyezésével kapcsolatban
 13. Előterjesztés forgalomcsillapító küszöb létesítésével kapcsolatban
 14. Előterjesztés a Szabadtéri színpad felújításáról
 15. Kígyó Patika kérelme

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.08.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18.
Letöltés
 1. 25/2014. (IV.22.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 26/2014. (IV.22.) VMB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 27/2014. (IV.22.) VMB határozat a Városgazdálkodási Zrt. 2013.évi tevékenységeiről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 28/2014. (IV.22.) VMB határozata HungaroSpa Zrt. 2013.évi tevékenységeiről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 5. 29/2014. (IV.22.) VMB határozat Hajdúszoboszló város 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 6. 30/2014. (IV.22.) VMB határozat a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra
 7. 31/2014. (IV.22.) VMB határozat Településrendezési tervek K-6 jelű módosításával kapcsolatosan
 8. 32/2014. (IV.22.) VMB határozat országos és helyi közúthálózat cseréjével kapcsolatos szakértői felkéréssel kapcsolatosan
 9. 33/2014. (IV.22.) VMB határozat utcabútorok beszerzéséről, telepítéséről
 10. 34/2014. (IV.22.) VMB határozat a Dózsa György úti kerékpárút tervezési feladataival kapcsolatosan
 11. 35/2014. (IV.22.) VMB határozat a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével kapcsolatban
 12. 36/2014. (IV.22.) VMB határozat Villás Sándor kérelmére
 13. 37/2014. (IV.22.) VMB határozat terület biztosítására nonprofit turisztikai tevékenységekhez
 14. 38/2014. (IV.22.) VMB határozat homlokzati cégtábla és cégér kihelyezésével kapcsolatban
 15. 39/2014. (IV.22.) VMB határozat a Szabadtéri színpad felújításának támogatásáról
 16. 40/2014. (IV.22.) VMB határozat Kígyó Patika kérelmére
2014. március 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Szent István parkban lévő árusok kérelmeiről
 2. Előterjesztés településrendezési tervek K-7 jelű módosításához szükséges önkormányzati döntésekről (6.sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés a 2014. évi útszőnyegezésről (7.sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről (9.sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervére (10.sz. képviselő-testületi javaslat)
 6. Előterjesztés a kondi park létesítésének helyszínéről (12. sz. képviselő-testületi javaslat)
 7. Előterjesztés a Szent István parkban nyilvános árverésen történő értékesítésről
 8. Előterjesztés a Bocskai múzeum felújítási igényéről
 9. Előterjesztés a Hodosi Süti Kft közterület – hasznosítási kérelméről
 10. Előterjesztés Törökdomb utcán „Egyirányú forgalmi út” forgalmi jelzőtábla 
 11. megismétlésével kapcsolatban
 12. Tájékoztatás a 2014. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18

Letöltés

 1. 13/2014. (III.18.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 14/2014. (III.18.) VMB határozat a Szent István parkban lévő árusok kérelmeire
 3. 15/2014. (III.18.) VMB határozat településrendezési tervek K-7 jelű módosításával kapcsolatosan
 4. 16/2014. (III.18.) VMB határozat a 2014. évi útszőnyegezéssel kapcsolatosan
 5. 17/2014. (III.18.) VMB határozat közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítésével kapcsolatosan
 6. 18/2014. (III.18.) VMB határozat a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervével kapcsoltosn
 7. 19/2014. (III.18.) VMB határozat a kondi park létesítésének helyszínéről
 8. 20/2014. (III.18.) VMB határozat a Szent István parkban nyilvános árverésen történő értékesítésről
 9. 21/2014. (III.18.) VMB határozat a Bocskai múzeum felújítási igényére
 10. 22/2014. (III.18.) VMB határozat a Hodosi Süti Kft közterület – hasznosítási kérelmére
 11. 23/2014. (III.18.) VMB határozat a Törökdomb utcán „Egyirányú forgalmi út” forgalmi jelzőtábla
 12. megismétlésével kapcsolatban 
 13. 24/2014. (III.18.) VMB határozat a 2014. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről

2014. február 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről és bevétel felhasználásáról (1. sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 2. Előterjesztés az önkormányzat 2014-2020 évekre szóló gazdaságfejlesztési programjának elfogadására (3. sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 3. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának (újra) kérelmezésére. (8. sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 4. Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. (11. sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)
 5. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés 2013.évi bevételeiről és ráfordításairól. (12. sz. képviselő-testületi napirendi javaslat)

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.18.
Letöltés
 1. 7/2014. (II.25.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 8/2014. (II.25.) VMB határozat a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítésével és bevétel felhasználásával kapcsolatosan
 3. 9/2014. (II.25.) VMB határozat az önkormányzat 2014-2020 évekre szóló gazdaságfejlesztési programjával kapcsolatosan
 4. 10/2014. (II.25.) VMB határozat állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának (újra) kérelmezésével kapcsolatosan
 5. 11/2014. (II.25.) VMB határozat az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan
 6. 12/2014. (II.25.) VMB határozata helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés 2013.évi bevételeiről és ráfordításairól
2014. február 14.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
 1. Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetése

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.17.
Letöltés
 1. 6/2014. (II.14.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadására
2014. január 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020.10.09.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzat pályázati forrásszerző tevékenységéről, a teendőkről. (2.sz. képviselő-testületi napirend)
 2. Előterjesztés extrémsport – pálya helyszínének kijelöléséről (11.sz. képviselő-testületi napirend)
 3. Előterjesztés a Hőforrás utca útrekonstrukció megvalósításával kapcsolatosan – ÉAOP – 3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú pályázat – (13.sz. képviselő-testületi napirend)
 4. Előterjesztés reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatosan
 5. Előterjesztés a Városi Piac lefedésére készített tanulmánytervvel kapcsolatosan (CD melléklet és tervezői prezentáció egészíti ki az előterjesztést)

  Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020.10.09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021.05.17.
Letöltés
 1. 1/2014. (I. 28.) VMB határozat a napirendi javaslat elfogadásáról
 2. 2/2014. (I. 28.) VMB határozat extrémsport – pálya helyszínének kijelölésével kapcsolatosan
 3. 3/2014. (I. 28.) VMB határozat a Hőforrás utca útrekonstrukció megvalósításával kapcsolatosan 
 4. 4/2014. (I. 28.) VMB határozat reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos rendelettervezet alkotására
 5. 5/2014. (I. 28.) VMB határozat reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatosan