ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Előterjesztések

Időpont, előterjesztések tartalomjegyzéke

Előterjesztések 

2010. január 14.

 1. Előterjesztés az önkormányzat pályázati szabályzatának elfogadására
 2. Előterjesztés pályázatok benyújtására:
  a.) Városközpont-rehabilitációs pályázat benyújtására
  b.) Regionális informatikai szolgáltatói pályázat benyújtására
  c.)  Interreg  pályázat készítésére,
 3. Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 6. Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására
 7. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű  Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására
 8. Előterjesztés intézményi pótigényekről
 9. Előterjesztés a Soproni temető értékesítésére
 10. Előterjesztés a Hajdú R + J Kft. kérelméről
 11. Előterjesztés NDP pályázat önerejéről
 12. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 13. Válasz az általános közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, észrevételekre
Letöltés

2010. február 10. - rendkívüli ülés


 1. Előterjesztés belterületi utak felújításához szükséges pénzügyi forrásokról
Letöltés

2010. február 25.

 1. Előterjesztés az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
 2. Előterjesztés helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 2010. évi közlekedéséről
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
 4. Előterjesztés szakképzési beiratkozási keretlétszám emelésére
 5. Beszámoló a repülőtér hasznosításáról és az ebből származó bevétel felhasználásról
 6. a.) Előterjesztés intézményi pótigényekről
  b.) Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének megállapítására
 8. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a K.V. Ingatlan Befektetési Kft. önkormányzati ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelméről,
  b.) a galyatetői ingatlan értékesítésére,
  c.) önkormányzati ingatlanok 2010. évi értékesítésére,
  d.) Balogh Ferenc kérelméről
 9. Javaslat interreg-pályázati beruházás helyszínének meghatározására
 10.  Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű  Általános Iskola pedagógiai programjáról
 11. Beszámoló a „Városok és Falvak Szövetsége” – Kulturális Régió Egyesület 2009. évi tevékenységéről
 12. Előterjesztés önkormányzati rendeletek megalkotására, illetve módosítására:
  a.) a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
  b.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú rendelet módosítása
 13. Előterjesztés a nádudvari kommunális szilárdhulladék-lerakó üzemeltetési szerződésének módosításáról
 14. Előterjesztés segélykérő készülék elhelyezéséről
 15. Tájékoztató az Állami Számvevőszék energiagazdálkodási-racionalizálási célellenőrzéséről
 16. Tájékoztató a belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztésre benyújtott pályázatról
 17. Tájékoztató a Programkoordinációs Munkacsoport 2009. évi munkájáról
 18. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Válasz a Dózsa György út – Nádudvari út kereszteződésében a jobbra kanyarodó sávval kapcsolatos interpellációra

Letöltés

2010. március 25.

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásáról
 2. a.) Tájékoztató Hajdúszoboszló közbiztonságának 2009. évi értékeléséről
  b.) Tájékoztató a közterület-felügyelet 2009. évi munkájáról
 3. Szakmai beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, feladatairól
 4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Előterjesztés a településrendezési tervek 2009-ben indult módosításának közlekedési alátámasztó munkarészéről
 6. Előterjesztés a településrendezési tervek 2010. évi módosításával kapcsolatos kérelmekről
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2010. évi beruházási és felújítási programjáról
 8. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) Quad-pálya bérleti szerződés meghosszabbítására
  b.) Kalandpark kialakítására
 9. Javaslat pályázati  beruházás helyszínének kijelölésére (Interreg)
 10. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű  Általános Iskola és a Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási intézmény pedagógiai programjáról
 11. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról
 12. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratának módosításáról
 13. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2010. évi intézkedési tervére
 14. Előterjesztés a József Attila utca rekonstrukciós pályázatával kapcsolatosan
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervéről
 16. Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minőségügyi rendszer céljainak 2009. évi teljesítéséről
 17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 18. Előterjesztés idegenforgalmi bizottság nevének megváltoztatására
 19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Válasz Nagy Bálint képviselő úr interpellációjára
2.a Letöltés
2.b Letöltés

2010. április 22. 

 1. Önkormányzati  gazdasági társaságok beszámolói a 2009. évi gazdálkodásról, a 2010. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való felkészülésről:
  a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b.) Városgazdálkodási Zrt.
  c.) Közüzemi Kft.
 2. Előterjesztés a rendőrkapitánysággal támogatási megállapodás kötésére
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2009. évi végrehajtásáról
 5. Előterjesztés a TDM irodaépület tervvázlatának elfogadására (INTERREG)
 6. Előterjesztés a Fesztivál tér beépítési koncepciójáról
 7. Előterjesztés közbiztonsági felajánlás elfogadására
 8. Előterjesztés a helyi utak, útjavítási, kátyúzási munkáira
 9. Előterjesztés külterületi önkormányzati út értékesítésére
 10. Előterjesztés a Kaszakút-ér  0 + 500 szelvényében áteresz cseréjéről
 11. Előterjesztés referencia-intézményi minősítés elindítására
 12. Tájékoztató a Klaus Lindemann szakértőnkkel folyó együttes munkáról
 13. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 14. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) Nagy Bálint képviselő úr jelképhasználatával kapcsolatos kérdésére,
  b.) Az önkormányzati utakon a károkozókkal kapcsolatos interpellációra,
  c.) A vasútállomás előtti autóbusz-megállóban autóbusz-váró elhelyezésével kapcsolatos interpellációra,
  d.) A Szováti út melletti árokkal és a Rákóczi utca 173.szám ingatlan előtti jelzőtáblával kapcsolatos interpellációra,
  e.) A Rákóczi utca 49. számú ingatlan előtti csapadékvíz elvezető folyókával kapcsolatos interpellációra,
  f.) Az utcabútorok állapotfelvételével kapcsolatos interpellációra
1.a Letöltés
1.b Letöltés

2010. május 20.

 1. Javaslat helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok menetrendjének módosításáról
 2. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői álláshelyéről
 4. Előterjesztés a TDM támogatási szerződés megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára
 5. Előterjesztés a településrendezési tervek 2010. évi módosításával kapcsolatos újabb kérelmekről
 6. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) a 12/2008.(VII.03.) számú rendelet – fizető parkolási rendszerről,
  b.) a 21/2008.(IX.18.) sz. rendelet- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 7. Előterjesztés önkormányzati kezelésű hidakra vonatkozó javítási munkálatok költségigényéről
 8. Előterjesztés a Belső-Kösely torkolati szivattyúállás fejlesztésének pénzügyi szükségletéről
 9. Előterjesztés a közvilágítás bővítésének költségigényéről
 10. Előterjesztés a városi csapadékvíz-elvezető csatornák építési és felújítási munkáira
 11. Előterjesztés a Fürdő utca és Gábor Áron utca összekötő szakaszának kiépítésére
 12. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetője bérének megállapítására
 14. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására
 15. Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti  ingatlan bérbeadására
 16. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről
 17. Előterjesztés vízmegtakarítási program elindítására
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről
 19. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.)Közvilágítással kapcsolatos  kérdésre,
  b.)A Bárdos Iskola előtti parkoló megnyitásával kapcsolatos kérdésre,
  c.)A közterületi támfalak javításával kapcsolatos kérdésre,
  d.)A 34121 j.út mentén eldugult víznyelőkkel kapcsolatos interpellációra,
  e.)A Déli sor 23. sz. előtt található kátyúval kapcsolatos interpellációra
nem áll rendelkezésre

2010. június 10.

 1. a.) Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2009. évi működéséről
  b.) Előterjesztés a 2010. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
 2. a.) Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek készítésének költségeiről
  b.) Előterjesztés a városi bölcsőde ideiglenes telephelyének kijelölésére
 3. a.) Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
  b.) Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola házirendjéről
  c.) Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  d.) Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógia programjáról
 4. Előterjesztés referencia intézményi minősítés elindítására
 5. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények értékelésére
 6. Előterjesztés belterületbe vonásról
 7. a.) Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  b.) Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programjáról
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között megvalósítandó kerékpárúthoz kapcsolódó előkészítési költségek részleges finanszírozásáról
 9. Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval kapcsolatosan
 10. Előterjesztés a választókerületek felújítási munkáiról    
 11. Előterjesztés a a városi költségvetési keret átcsoportosítására
 12. Tájékoztató a Gábor Áron utca útépítés I. ütemének építésével kapcsolatosan
 13. Beszámoló a város környezetvédelmének helyzetéről, a pályázati támogatások felhasználásáról
 14. Beszámoló az önkormányzat energiaracionalizálási tevékenységéről, a feladatokról a pályázati lehetőségek tükrében
 15. Előterjesztés a Pálfi István TISZK TIOP pályázatának finanszírozására
 16. Előterjesztés a TDM – Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére
 17. Beszámoló az Állami Számvevőszék helyi adókat érintő ellenőrzéséről
 18. Előterjesztés bérleti szerződés meghosszabbítására
 19. Előterjesztés a Vénkert közvilágításának bővítéséről
 20. Előterjesztés önkormányzati utak útszőnyegezési munkálatainak költségigényéről
 21. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos kérdésre
  b.) rágcsáló irtással kapcsolatos kérdésre
  c.) belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos interpellációra
  d.) előzetes válasz képviselői kérésre
Letöltés

2010. július 01.

 1. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 2. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola pedagógiai programjáról
 3. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium pedagógiai programjáról
 4. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények pedagógiai, illetve nevelési programjáról
 5. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény és a Szép Ernő Középiskolai Kollégium Szerezeti és Működési Szabályzatáról
 6. Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési támogatás felosztására
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület NB III-as indulásának támogatására
 8. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 9. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és szakközépiskola házirendjéről
 10. Előterjesztés belterületbe vonásról
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárút megvalósításának  előkészítéséhez szükséges – nem pénzügyi tárgyú - döntésekről
 12. Előterjesztés állami, miniszteri és megyei kitüntetések javaslattételének szervezésére
 13. Előterjesztés EU Önerő Alap pályázat benyújtására
 14. Előterjesztés LEADER pályázatok megvalósításához szükséges előleg biztosítására
 15. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) Az önkormányzat jelképeit szabályozó 34/2007.(XII.13.) számú rendelet módosítása,
  b.)  A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú rendelet módosítása
 16. Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó sikerdíj kifizetéséről
 17. Előterjesztés gyalogos-átkelőhelyek megvalósításával kapcsolatosan
 18. Előterjesztés a városi közvilágítás 2010. évi díjáról
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 20. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 22. Tájékoztató adóztatott építményekről
 23. Tájékoztató képviselő-testületi ülések közötti eseményekről
 24. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos kérdésre
  b.) rágcsáló irtással kapcsolatos kérdésre
  c.) a önkormányzati utak a padkarendezésével kapcsolatos interpellációra
 25. Előterjesztés turisztikai Kft-nk működéséhez tagi hozzájárulás biztosítására
Letöltés

2010. augusztus 05.

 1. Előterjesztés biztosítási jogviszony megszüntetésére
 2. Előterjesztés a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítására (vendégfogók)
 3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához 
Letöltés

2010. szeptember 09.

 1. Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
 3. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításával kapcsolatos kérdésekről
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló  város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004.(X.01.) számú rendeletének módosításáról
 5. Előterjesztés általános iskolák pedagógiai programjainak módosításáról
 6. Előterjesztés az a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás működésének áthelyezési költségeire
 8. Előterjesztés a Mátyás király sétány 10. szám (Hotel Béke) villamos-energia ellátása tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatban
 9. Előterjesztés Bíró Imre kérelméről
 10. Előterjesztés Parti Gyula kérelméről
 11. Előterjesztés a Bródy Sándor utca 10. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 12. Előterjesztés a Gábor Áron utca átépítésével kapcsolatosan
 13. Előterjesztés a nádudvari kommunális hulladéklerakó 2010. évi lerakási díjának meghatározásáról      
 14. Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról
 15. Előterjesztés önkormányzati utak útszőnyegezési és gyalogátkelőhely kialakítási munkálatainak többlet-költség igényéről
 16. Előterjesztés 2010. évben tervezett fásításról 
 17. Jelentés az Állami Számvevőszék 2008. évi ellenőrzéséhez készített intézkedési terv végrehajtásáról
 18. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 19. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről       
 20. Tájékoztatás a szennyvíz-projekt megvalósításának jelenlegi helyzetéről 
 21. Előterjesztés Dede Ernő képviselő úr kérdésére adott válasz kivizsgálására
 22. Jelentés az önkormányzat 2007-2010. évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról
 23. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 24. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) a játszóterek takarításával kapcsolatos kérdésre
  b.) a városi hitel 2010. évi alakulásával kapcsolatos kérdésre
  c.) a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos interpellációra
  d.) a Luther utcai játszótér karbantartásával kapcsolatos interpellációra
  e.) megsüllyedt csapadékvíz-elvezető folyókával és eldugult víznyelőkkel kapcsolatos interpellációra 
Letöltés

Időpont, előterjesztések tartalomjegyzéke

Előterjesztések

2009. január 29.

 1. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad és a Fesztivál tér hasznosítási stratégiájára, fejlesztésének tennivalóira
 2. Előterjesztés az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről
 3. Előterjesztés helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
 4. Előterjesztés a kistérségi központi háziorvosi ügyelet ügyeleti díjának emeléséről
  Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője
 5. Előterjesztés belterületbe vonásról
 6. Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
 7. Előterjesztés vagyonügyekben:
  a.) az Aquaman Kft. kérelméről
  b.) az Arany J. u. 42. szám  alatti ingatlan tulajdonjog rendezése
  c.) intézményi pótelőirányzatokra,
  d.) a lőtér melletti magánúttal kapcsolatosan 
 8. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2008. évi tevékenységéről
 9. Tájékoztató „Városok és Falvak Szövetsége” – Kulturális Régió Egyesület 2008. évi tevékenységéről
 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 11. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 12. Válasz Kanizsay Béla képviselő úrnak a fogott telkekkel kapcsolatos kérdésére
Letöltés

2009. február 26.

 1. a.) Beszámoló a repülőtér hasznosításáról és az ebből származó bevétel felhasználásáról
  b.) Tájékoztató a sportrepülőtér rendezési folyamatáról
 2. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének meghatározására
 3. Előterjesztés az állattartás feltételeit szabályozó 18/2003. (X. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Előterjesztés az Állami Számvevőszék szilárd hulladékgazdálkodási       ellenőrzéséről
 5. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelet alkotására
 6. Javaslat TÁMOP-foglalkoztatási pályázat benyújtására
 7. Előterjesztés távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági bejelentésről
 8. Előterjesztés vagyonügyekben:
  a, önkormányzati ingatlanok 2009. évi értékesítésére,
  b, a városi bölcsőde telekalakítására,
  c, használati jog létesítésére,
  d, közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba vételére (SPAR szupermarket),
  e, közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba vételére (TESCO-ALDI),
  f, Antenna Hungaria Zrt. kérelméről,
  g, ingatlanrész értékesítésére, HÉSZ módosítására,
  h, a Fesztivál tér bérleti szerződésének elfogadására
 9. Előterjesztés a Közoktatási Esélyegyenlőségi Program aktualizálására
 10. Előterjesztés közmeghallatáson elmondottakra adott válaszok elfogadására
 11. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 12. Előterjesztés a dűlő utak elnevezéséről
 13. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 14. Előterjesztés Nemzeti Vágtán indulás feltételeinek biztosításáról
Letöltés

2009. március 26.

 1. Javaslat Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására és eskütételére
 2. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, javításának feladatairól
 3. Előterjesztés a hajdúszoboszlói minta Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet megalakulásának és a TDM Szervezet fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítésének támogatására
 4. Előterjesztés a településrendezési tervek 2009. évi módosításával kapcsolatos kérelmekről
 5. Előterjesztés ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatosan
 6. Előterjesztés a közterületi ideiglenes árusítóhelyekről
 7. Előterjesztés a kommunális szilárd hulladék 2009.évi lerakási díjával kapcsolatosan
 8. Előterjesztés a 2009/2010. tanévben a általános iskolákban indítható első osztályok számáról
 9. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítására
 10. Előterjesztés az 5725/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2009. évi  közfoglalkoztatási tervének elfogadására
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi beruházási programjáról
 13. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2009. évi intézkedési tervére
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervéről
 15. Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minőségügyi rendszer céljainak 2008. évi teljesítéséről
 16. Előterjesztés dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző teljesítményértékelésének felülvizsgálatára
 17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 18. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 19. Válasz képviselői kérdésekre:
  a.) Váradi Ferenc képviselő úr köztéri padokkal kapcsolatos kérdésére,
  b.) Erdei Gyula képviselő úr nyugdíjas étkezők térítési díjával kapcsolatos kérdésére
Letöltés

2009. április 23.

 1. Önkormányzati  gazdasági társaságok beszámolói a 2008. évi gazdálkodásról, a 2009. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való felkészülésről:
  a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b.) Városgazdálkodási Zrt.
  c.) Közüzemi Kft.
 2. a.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
  b.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2008. évi végrehajtásáról
 3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008.(IX.18.) rendelet módosítására,
  b.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) rendelet módosítására,
  c.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008.(IX.18.) rendelet módosítására
 4. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről
 5. Előterjesztés a Közoktatási Intézkedési Terv aktualizálására
 6. Előterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat befejező ütemének végrehajtásáról
 7. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi költségvetésének módosítására
 8. Előterjesztés „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói Kistérségben” című pályázat benyújtására
 9. a.) Előterjesztés sportlétesítmények felújítására kiírt pályázatról (Sportház)
  b.) Előterjesztés a Bocskai Sporttelep épületének felújítására
 10. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására, valamint az erre vonatkozó hatáskör bizottságra átruhására
 11. Tájékoztatás szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről (KEOP-7.1.2.0)
 12. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 13. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra:
  a.) Örvendi László és Kanizsay Béla képviselő urak kérdéseire,
  b.) Jelzőlámpás csomópont működésével kapcsolatos interpellációra,
  c.) Belterületi kerékpárút nyomvonallal és vízelvezetéssel kapcsolatos interpellációra,
  d.) Szandai Kázmér képviselő úr interpellációjára,
  e.) Harsányi István képviselő úr interpellációjára
Letöltés

2009. május 21.

 1. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
 2. Előterjesztés a közterületek rendjéért akcióprogram és akcióterv meghatározására
 3. Előterjesztés az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának szervezeti szempontból történő felülvizsgálatáról
 4. Előterjesztés a 12/2008.(VII.03.) számú önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 6. Előterjesztés belterületbe vonásról
 7. Előterjesztés vagyonügyekben:
  a.)    a Mozgó Grill Kft. kérelméről,
  b.)    Quad-pálya létesítésére
 8. Előterjesztés a József Attila utca burkolat-felújításáról
 9. Előterjesztés a HÖF-CÉDE játszóterek felújítási pályázatról
 10. Előterjesztés a várható útfelújítási pályázati lehetőségekről (TEUT)
 11. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-Szervezési Társuláshoz való csatlakozásra
 12. Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának módosítására
 13. Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására
 14. Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat előkészítésének pénzügyi finanszírozására
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről
 16. Tájékoztató belterületi kerékpárút-hálózattal kapcsolatosan
 17. Tájékoztató csípőszúnyog elleni védekezésre nyert támogatásról
 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra:
  a.) a Nádudvari úton közvilágítási oszlop áthelyezésével és útpadka rendezésével kapcsolatosan,
  b.) a vasútállomás előtti terület forgalmi rendjével kapcsolatosan,
  c.) folyóka és járda felújítással kapcsolatosan,
  d.) a Szurmai utca szélesítésével és hulladékgyűjtők kihelyezésével kapcsolatosan,
  e.)  a jelzőlámpás csomópont kiépítésével kapcsolatosan,
  f.) Radácsi Gusztáv képviselő úr interpellációjával kapcsolatosan,
  g.) a   Major utcai palackozott italok boltjával kapcsolatosan
Letöltés

2009. június 11.

 1. Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalára 
 2. Előterjesztés  „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” koncepció előzetes elfogadására
 3. Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola-Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról
 5. Előterjesztés magasabb vezetői álláshely meghirdetéséről a Szép Ernő Középiskolai Kollégiumban
 6. Előterjesztés belterületbe vonásról
 7. Előterjesztés a vénszőlőskerti tulajdonosok kérelméről
 8. Előterjesztés önkormányzati bérlakás átminősítésére
 9. Előterjesztés vagyonügyekben:
  a.) ingatlancseréről,
  b.) kerékpárút önkormányzati tulajdonba vételére,
  c.) Árpád uszoda tetőborításának felújítására,
  d.) Közgazdasági Szakközépiskola kérelméről,
  e.) adásvételi szerződés felbontására,
  f.) a Bocskai Mozi helyiségbérleti szerződés felmondásából eredő fizetési kötelezettségre vonatkozóan      
 10. Előterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
 11. Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának módosítására
 12. Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési támogatás felosztására
 13. Előterjesztés komplex helyzetelemzési feladatok ellátására
 14. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.(IV.20.) sz. rendelet módosítására
 15. Előterjesztés az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan
 16. Jelentés az önkormányzat pályázati tevékenységéről, a további feladatokról
 17. Tájékoztató pályázatokkal kapcsolatosan:
  a.) ÉARFT-TEUT-2009. pályázat fejlesztési költségeiről,
  b.) ÉARFT-CÉDE-2009. pályázat fejlesztési költségeiről,
  c.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) számú rendeletének módosítására
 18. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 19. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra:
  a.)  a Nádudvari úton gyalogátkelőhely fejlesztésével kapcsolatosan,
  b.)  a Hőforrás utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérdésre,
  c.)  az Árpád utca forgalomtechnikai jelzésével kapcsolatosan,
  d.)  Radácsi Gusztáv kérdésére vonatkozóan,
  e.)  Harsányi István képviselő úr interpellációjával kapcsolatosan
 20. Dr. Rácz Tiborné önkormányzati képviselő írásbeli interpellációja
Letöltés

2009. július 02.

 1. Előterjesztés a 2008. évben végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás tapasztalatairól
 2. Előterjesztés geotermikus hőerőmű létesítésével kapcsolatban (a szerződéseket csak elektronikus úton továbbítjuk!)
 3. Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további előkészítő döntések meghozatalára 
 4. Előterjesztés  a Nagyhegyes – Hajdúszoboszló térségi összekötő kerékpárút megvalósításával kapcsolatosan
 5. Előterjesztés a termál kutak kísérőgáz hasznosításra vonatkozó szerződés aláírására
 6. Előterjesztés a városi közvilágítással kapcsolatosan
 7. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására
 8. Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítására
 9. Előterjesztés ingatlancseréről
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Labdarugó Sportegyesület kérelméről
 11. Előterjesztés szolgálati lakás bérbeadására vonatkozóan
 12. Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 2010. évi mértékének megállapításával kapcsolatosan
 13. Előterjesztés a HAJDÚÉP Kft. kérelméről
 14. Előterjesztés a város belterületi csapadékvíz hálózat felújításával kapcsolatosan
 15. Előterjesztés közbeszerzési szabályzat módosítására
 16. Előterjesztés közbeszerzési tervmódosítására
 17. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 18. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Előterjesztés Radácsi képviselő úr interpellációjára adott válasz kivizsgálásának eredményéről
 21. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra:
  a.)  az Ady Endre utcai óvoda kerítés felújításával kapcsolatos kérdésre, 
  b.) Szandai Kázmér képviselő úr interpellációjával kapcsolatosan,
  c.) dr. Rácz Tiborné interpellációjára
Letöltés

2009. szeptember 10.

 1. Javaslat az Oktatási Bizottságba nem képviselő tag megválasztására és eskütételére
 2. Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további előkészítő döntések meghozatalára 
 3. Előterjesztés geotermikus hőerőmű létesítésével kapcsolatban
 4. Előterjesztés a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 5. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum európai uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítésére
 6. a.) Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására,
  b.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2009. évi költségvetésének féléves      végrehajtásáról
 7. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) néhai Rácz György hagyatékával kapcsolatosan,
  b.) a MAZSIHISZ  kérelméről,
  c.) a HAJDÚ-ÉP Kft.kérelméről,
  d.) a 43/5 hrsz-ú beépítetlen terület bérbeadásáról,
  e.) a 9421 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésére,
  f.) a Soproni temető értékesítésére
  g.) a „Lungo Drom” Hajdúszoboszlói Tagszervezete helyiségigényére
 8. Előterjesztés pályázatírói díj megfizetésére
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszló autópályán történő jobb előre jelzésére
 10. Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrendszerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására
 11. Előterjesztés a 2009. évben tervezett fásításról
 12. Előterjesztés a közvilágítási hálózat bővítésének igényéről
 13. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről
 14. Tájékoztató a volt 3. számú Általános Iskola épületének hasznosításáról
 15. Tájékoztató a városi uszoda tető káresemény  vis maior támogatásáról
 16. Tájékoztató a város csapadékvíz hálózatának fejlesztésével kapcsolatos pályázatról
 17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 18. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
Letöltés

2009. szeptember 24 - rendkívüli ülés

 1. A József Attila utca burkolat-felújításával kapcsolatos költségekről
 2. A Jókai sor útburkolatának felújításáról
 3. Funkcióbővítő városközpont-rehabilitációs pályázat újra benyújtása
nem áll rendelkezésre

2009. október 15.

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetéről
 2. a.) Beszámoló a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött támogatási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,
  b.) Zárójelentés a közterületek rendjéért akcióprogram teljesítéséről
 3. Előterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
 4. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére
 5. A Városgazdálkodási Zrt. előterjesztései:
  a.) Előterjesztés a Szent István park felújítására,
  b.) Előterjesztés a Liget utca-Bánomkerti utca és a Diófa utca közötti szakaszának burkolatjavítására,
  c.) Előterjesztés a városi csapadékvíz elvezető csatornák felújítására,
  d.) Előterjesztés a  Gábor Áron utcai burkolatszélesítésre és burkolatmegőrzésre,
  e.) Tájékoztató a Szilfákalja 13, 17. szám alatti önkormányzati szociális bérlakások bérlőinek magatartásával kapcsolatosan
 6. Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvvel összefüggő jogharmonizációs feladatok  végrehajtására
 7. Előterjesztés a Pálfi István TISZK Alapító Okiratának egybeszerkesztett módosítására
 8. Előterjesztés gyógyszertári ügyelet-készenlét tárgyában       
 9. Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására      
 10. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról
 11. Előterjesztés a Tölgyfa utca útburkolatának megépítéséről           
 12. Előterjesztés az ÉAOP-2009-5.1.2.D2. belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések önerő szükségletéről
 13. Előterjesztés a LEADER kiírásra pályázatok benyújtására
 14. Előterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat építés III. ütem pénzügyi finanszírozásával kapcsolatban
 15. Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózat építés I. üteméhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról
 16. Tájékoztató a 2008. évi kompetenciamérés eredményeiről
 17. Tájékoztató a helyi adózási kérdésekről
 18. Tájékoztató a nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetési költségeivel kapcsolatosan
 19. Tájékoztató kép képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Válasz képviselői interpellációkra:
  a.) a Dózsa György úton a TESCO Áruházig közlekedő járat megállási lehetőségeivel kapcsolatos interpellációra,
  b.) utcanév táblák kihelyezésével és kivágott fákkal kapcsolatos interpellációra,
  c.) a Kösely Kupa felvonuláskor a főtér félpályás útlezárásával kapcsolatos interpellációra,
  d.) a városi közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos interpellációra,
  e.) a TESCO Áruház melletti ingatlanon történő törmelék lerakásával kapcsolatos interpellációra
nem áll rendelkezésre

2009. november 26.  

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelméről
 2. Előterjesztés a 2010 évi belső ellenőrzési terv megállapítására
 3. Előterjesztés közbiztonsági pályázat benyújtására
 4. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) számú rendelet módosítására,
  b.) a helyi adókról szóló 26/2007.(XI.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 5. Előterjesztés a Vénszőlőskerti tulajdonosok részére megtartott lakossági fórumról
 6. Előterjesztés helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről
 7. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ felújítására pályázat benyújtásáról
 8. Előterjesztés a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatosan:
  a.) Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására
  b.) Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetésének három negyedéves végrehajtásáról
 9. Előterjesztés  nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 10. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetési koncepciójáról
 11. Előterjesztés oktatási intézmények házirendjének módosításáról
 12. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatáról
 13. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Programjának módosításáról
 14. Előterjesztés a „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” koncepció előkészítő szakaszának lezárására
 15. Előterjesztés panelprogram keretében fűtéskorszerűsítés pótigényére
 16. Előterjesztés a HÉRA alapítvány pályázati támogatásáról
 17. Előterjesztés a polgármesteri hivatal létszámának újbóli megállapítására
 18. Előterjesztés a béren kívüli juttatások meghatározására az önkormányzati alkalmazottak körében 2010-ben
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői álláshely pályázatáról
 20. Előterjesztés a Hőforrás utca 3. szám alatti ingatlan értékesítésére
 21. Előterjesztés mezőgazdasági út burkolatrekonstrukciós munkáira
 22. Előterjesztés hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról
 23. Előterjesztés köztéri játszóterek felülvizsgálatáról
 24. Előterjesztés NDP pályázati lehetőségekről
 25. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 26. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 27. Előterjesztés a nádudvari kommunális hulladéklerakó 2009 és 2010. évi lerakási díjának (üzemeltetési költségének) meghatározásáról 
 28. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 29. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra:
  a.) Radácsi Gusztáv képviselő úr kérdéseire,
  b.) Marosi György képviselő úr kérdésére,
  c.) A Luther – Hőgyes utcai parkoló felújításával kapcsolatos kérdésre,
  d.) A Dózsa György úton a Tesco Áruházig közlekedő járat megállási lehetőségeivel kapcsolatos interpellációra,
  e.) Utcanév táblák megrongálásával és kihelyezésével kapcsolatos interpellációra
Letöltés

2009. december 17. 

 1. Javaslat a 2010. évi közszolgáltatási díjak megállapítására:
  a.) helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a veszteségtérítés mértékéről
  b.) települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj módosítására
  c.) a hulladékkezelés 2010. évi díjának megállapítására
  d.) az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos ártalmatlanítási díj 2010. évi mértékére
  e.) közterület-használat, közterület-hasznosítás 2010. évi díjtételeinek meghatározására
 2. a.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról
  b.) Előterjesztés a 2010. évi temetői fenntartási díjak megállapítására
 3. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium magasabb vezetőjének megbízásáról
 4. Előterjesztés ügyvitelkorszerűsítési-informatikai stratégia elfogadására
 5. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására,
  b.) a helyi adókról szóló 26/2007.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 6. Előterjesztés a Belső-Kösely  torkolati szivattyúállás fejlesztésének pénzügyi szükségletéről
 7. Előterjesztés pótelőirányzat felújítási igényről
 8. Előterjesztés az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
 9. Előterjesztés hírközlési torony létesítésére

  17.00 órától  ÁLTALÁNOS KÖZMEGHALLGATÁS
 10. Előterjesztés a képviselő-testület 2010. évi munkatervének meghatározására
 11. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére
 12. Előterjesztés az Államigazgatási Hivatal HVTV-re vonatkozó szakmai véleményéről
 13. Előterjesztés öntözőcső fektetéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra
 14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 15. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 16. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 17. Válasz kérdésre és interpellációkra:
  a.) ARTISJUS-szal kapcsolatos kérdésekre és interpellációra,
  b.) Marosi György Csongor és Radácsi Gusztáv képviselőknek a HVTV. átadás-átvételével kapcsolatos kérdésére,
  c.) 2009. október 23-i ünnepség plakátjának szövegével kapcsolatban feltett kérdésre
nem áll rendelkezésre

Időpont, előterjesztések tartalomjegyzéke

Előterjesztés

2008. január 17.

 1. Jelentés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
 2. Előterjesztés a Szent István parkban lévő árushelyek egységes arculatának kialakításáról
 3. Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására
 4. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a Siesta Üdülőszövetkezet kérelméről,
  b.) a Hetednapi Adventista Egyház kérelméről,
  c.) szántó bérleti szerződés meghosszabbítására,
  d.) a Hóvirág u. 83. szám alatti telek értékesítésére
 5. Előterjesztés pótigényekről
 6. Tájékoztató a Programkoordinációs Bizottság 2007. évi munkájáról
 7. Beszámoló testvérvárosi kapcsolatokról
 8. Előterjesztés Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára adott válasz kivizsgálására
 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról   
 10. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 11. Válasz képviselői interpellációkra:
  a.) Erdei Gyula képviselő úr parkolással kapcsolatos interpellációjára,
  b.) Váradi Ferenc képviselő úr városi zászlókkal kapcsolatos interpellációjára,
  c.) Nagy Bálint képviselő úr mozival kapcsolatos interpellációjára,
  d.) Marosi György Csongor képviselő úr fenyőfa árusítással kapcsolatos interpellációjára,
  e.) Kocsis Róbert képviselő úr Bárdos iskola előtti parkolással kapcsolatos interpellációjára, 
  f.) Majoros Petronella képviselő asszony interpellációira
Letöltés

2008. február 18.- rendkívüli ülés

 1. Előterjesztés LEADER - HA-VER (Hajdúsági Versenyképesség) Helyi Közösségbe átlépésre
 2. Válasz a Hajdúk Helyi Közössége levelére 
Letöltés

2008. február 28.

 1. Előterjesztés településrendezési terv módosításáról
 2. a.) Beszámoló a hajdúszoboszlói AERO Klub tevékenységéről
  b.) Javaslat a repülőtérre új hasznosítási megállapodás megkötésére, a          sportrepülőtér fejlesztésére
 3. Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására           
 4. Javaslat Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének megállapítására         
 5. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a lőtér kerítésének megépítésére
  b.) önkormányzati ingatlanok 2008. évi értékesítésére
  c.) a Bakó József és felesége kérelméről
  d.) tulajdonosi hozzájárulás kísérő gázvezeték megépítéséhez
 6. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kéréséhez
 7. Előterjesztés a városi parkolási tanulmányterv készítésének jelenlegi állásáról
 8. Előterjesztés térségi és városi kerékpárút hálózattal kapcsolatosan
 9. Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban
 10. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
 11. Előterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű pályázatról
 12. Jelentés a  lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 13. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 14. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) Radácsi Gusztáv képviselő úr Fürdő utcai építkezéssel kapcsolatos kérdésére,
  b.) Marosi György képviselő úr intézkedést kezdeményezésére,
  c.) Vágó Zsolt képviselő úr Szováti útfél karbantartására vonatkozó interpellációjára,
  d.) Vágó Zsolt képviselő úr Erzsébet utcai hirdető táblával kapcsolatos interpellációjára,
  e.) Vágó Zsolt hajléktalanokkal kapcsolatos (MÁV állomás) interpellációjára
Letöltés

2008. március 27.

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló közbiztonságáról (2007. év)
 2. Előterjesztés a 2007. évben végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás tapasztalatairól
 3. Előterjesztés a város közigazgatási területén létesítendő geotermikus erőművel kapcsolatosan
 4. Előterjesztés a városi közvilágítás 2008. évi díjáról
 5. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata és Kollektív Szerződése jóváhagyására
 6. Előterjesztés a Városi Bölcsőde ÉAOP pályázat keretein belül történő felújításának lehetőségéről
 7. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Városi Televízió tevékenységéről, terveiről
 8. Tájékoztató a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény tevékenységéről
 9. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2007. évi végrehajtásáról
 10. Rendezési tervekkel kapcsolatos előterjesztések:
  a.)  Előterjesztés belterületbe vonásról,
  b.) Előterjesztés a városközpont revitalizációjával kapcsolatos tanulmánytervekről
 11. Előterjesztés lakásbérbeadási jegyzék (címjegyzék) elfogadására
 12. Jelentés a hulladékszállítás tapasztalatairól
 13. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a KORDEN Kft. kérelméről,
  b.) az I.F.K. 2001. Kft. kérelméről,
  c.) tulajdonosi hozzájárulás megadására
 14. Előterjesztés települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj módosítására
 15. Előterjesztés az Aztecoffee kávézó teraszának létesítésével kapcsolatosan
 16. Előterjesztés pályázati lehetőségekről
 17. Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi beruházási programjáról
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervéről
 19. Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról
 20. Előterjesztés általános és középiskolák pedagógiai programjáról
 21. Előterjesztés Fazekas István népi iparművész ingóhagyatékára vonatkozó közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatban
 22. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról
 23. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program 2008. évi intézkedési tervére
 24. Előterjesztés dűlőutak elnevezéséről
 25. Előterjesztés Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára adott válasz kivizsgálásáról
 26. Tájékoztatás a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 27. Válasz képviselői interpellációkra:
  a.) Majoros Petronella képviselő asszony TESCO-val kapcsolatos kérdésére
  b.) Váradi Ferenc képviselő úr gyógyszertári üggyel kapcsolatos interpellációjára,
  c.) Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára
Letöltés

2008. április 24.

 1. Előterjesztés a városközpont rehabilitációs pályázat benyújtására
 2. Előterjesztés „biciklitaxi” szolgáltatásról városunkban
 3. Önkormányzati gazdasági társaságok közgyűléseire felkészülés
  a.) Hungarospa Gyógyfürdő Zrt.
  b.) Városgazdálkodási Zrt.
  c.)  Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.    
 4. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, rendelet alkotás a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásról
 5. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) óvodai ételkiszállítás felülvizsgálatára,
  b.) napkollektor telepítésére a Szép Ernő Kollégiumban,
  c.) szolgalmi jog bejegyzésére,
  d.) Bakó József és felesége kérelméről,
  e.) Damjanich u. 1-5. szám alatti ingatlanok értékesítésére 
 6. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről
 7. Előterjesztés törvényességi észrevételekkel kapcsolatosan 
 8. Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 9. hivatallal kapcsolatos előterjesztések:
  a.) Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minőségügyi rendszer céljainak 2007. évi teljesítéséről
  b.) Jelentés a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatának eddigi eredményeiről, javaslat a további teendőkre
 10. Előterjesztés a Városi Bölcsőde felújítása tárgyú pályázattal kapcsolatban
 11. Előterjesztés Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás kialakítására
 12. Előterjesztés közművelődési intézmények dolgozói létszámának meghatározására
 13. Előterjesztés oktatási-nevelési intézmények dolgozói létszámának meghatározására
 14. Tájékoztató a 23/2008.(II.28.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról
 15. Előterjesztés interpellációra adott válasz kivizsgálására
 16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 17. Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 18. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) Dede Ernő képviselő úr adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésére,
  b.) Váradi Ferenc képviselő úr hangoskodó fiatalokkal és a fametszéssel kapcsolatos interpellációjára,
  c.) Rácz Tiborné képviselő asszony interpellációjára, 
  d.) Marosi György Csongor képviselő úr több témával kapcsolatos interpellációjára,
  e.) Erdei Gyula képviselő úr több témával kapcsolatos interpellációira
Letöltés

2008. május 08.

 1. Előterjesztés a 2008. évi ÉA-TEUT útfelújítási pályázatról
 2. Előterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról (utcanév táblák beszerzése) 
nem áll rendelkezésre

2008. május 15.

 1. Tájékoztató a Körzeti Városi Gyámhivatal 2007. évi munkájáról
 2. Előterjesztés vagyonügyekben
  a.) a Mátyás király sétány 4-6. szám alatti ingatlan villamos energia ellátására
  b.) a Kálvint tér 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
  c.)  a 9421 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésére
 3. Előterjesztés a  Hajdúszoboszló  Hőforrás u.3.sz. alatti bérlők elhelyezésére
 4. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola Minőségirányítási Programjának jóváhagyására
 5. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények  alapító okiratainak módosításáról
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről
 7. Előterjesztések a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kapcsolatosan:
  a.) a HCKÖ működésének törvényességéről,
  b.) a HCKÖ működési támogatás iránti kérelme
  c.) a HCKÖ lakás felújítási támogatást kérő kezdeményezése
 8. Előterjesztés térségi kerékpárút hálózattal kapcsolatosan
 9. Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról
 10. Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 11. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra:
  a.) belterületi kerékpárút tervezéssel kapcsolatos kérdésre,
  b.) Váradi Ferenc képviselő úr légi marketing elszámolásával kapcsolatos kérdésére,
  c.) Szandai Kázmér képviselő úr tüdőszűréssel kapcsolatos kérdésére,
  d.) kullancs elleni védekezéssel kapcsolatos interpellációra,
  e.) köztéri pad áthelyezésével kapcsolatos interpellációra,
  f.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára,
 12. Váradi Ferenc képviselő úr Bocskai Filmszínházra vonatkozó  indítványa
Letöltés

2008. június 12.

 1. A hajdúszoboszlói városi rendőrkapitányság támogatási megállapodás kezdeményezése
 2. Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására
 3. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények értékelésére
 4. Előterjesztés magasabb vezetői megbízásra
 5. Előterjesztés ÉAOP pályázat benyújtására és önerő biztosítására
 6. Tájékoztató a körzeti építéshatóság tevékenységéről, terveiről
 7. Jelentés az önkormányzat hivatala, cégei, intézményei pályázati tevékenységéről, a 
 8. Előterjesztés a településrendezési tervmódosítás alátámasztó munkarészéhez tartozó környezeti vizsgálat szükségességéről
 9. Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 2009. évi mértékének megállapításával kapcsolatban
 10. Előterjesztés a 13. havi illetménnyel kapcsolatban
 11. Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
  a.) a Gábor Áron u. 32. szám alatti ingatlan visszavásárlásáról,
  b.) a FIBERNET Rt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme,
  c.) a volt gyepmesteri telep értékesítésére,
  d.) saját használatú út kialakítására,
  e.) Peterman László ingatlancsere és belterületbe vonás iránti kérelme,
  f.) a Tokay utca 84. szám alatti telek visszavásárlásáról,
  g.) tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan közterületi járda építésére,
  h.) a volt 3.számú általános iskola épületének átadása a Hőgyes E. Gimnázium részére
 12. Előterjesztés a polgármesteri hivatal létszámának újbóli megállapítására
 13. Előterjesztés törvényességi észrevételekkel kapcsolatosan:
  a.) a 8/1999.(V.1.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatosan,
  b.) a Tokay utcai önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatosan 
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás iránti kérelméről
 15. Előterjesztés lakossági tüdőszűrés megszervezésére és költségeinek biztosítására
 16. Előterjesztés kistérségi szociális intézmény létrehozásáról
 17. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására, illetőleg megalkotására:
  a.) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007.(X.18.) Ör.számú rendelet módosításra,
  b.) az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos helyi rendelet elfogadására    
 18. Előterjesztés választókerületek felújítására
 19. Előterjesztés Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan
 20. Tájékoztató a 2008. évi romániai roadshowról
 21. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 22. Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 23. Válasz képviselői interpellációkra:
  a.) a Lovas utcai, szakszervezeti ingatlannal kapcsolatos interpellációra,
  f.) az állattartással kapcsolatos rendelet betartásának ellenőrzésével kapcsolatos interpellációjára,
Letöltés

2008. július 03.

 1. Beszámoló a 2007. évi menetrendszerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről
 2. a.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság átszervezésére
  b.) Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzéséhez pályázat benyújtására
 3. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
 4. Előterjesztés a volt 3. számú Általános Iskola épületének további hasznosítására
 5. Előterjesztés a Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezete működési feltételeinek biztosítására
 6. Előterjesztés Gyermekek Érdekképviseleti Fórumának működési szabályai elfogadására
 7. Előterjesztés a településrendezési tervekkel kapcsolatos egyeztetésekről
 8. Előterjesztés Hajdúszoboszló város parkolási rendjéről
 9. Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalmi rendjével kapcsolatosan
 10. Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létesítésére
 11. Részjelentés a hivatal felülvizsgálatáról és javaslat az ügyrend módosítására
 12. Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
  a.) állami tulajdonú ingatlanok igénylésére ,
  b.) a Körzeti Földhivatal kérelméről,
  c.) a volt gyepmesteri telep értékesítésére,
  d.) transzformátor állomás áthelyezéséről,
  e.) a Mátyás király sétány 4-6.  szám alatti ingatlan villamos energia ellátásra,
 13. Előterjesztés „Europad” telepítésével kapcsolatban
 14. Javaslat közterületi ideiglenes árusítóhely kijelölésére
 15. Tájékoztató szúnyoggyérítésre nyert támogatásról
 16. Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 17. Válasz képviselői kérdésre és interpellációkra:
  a.) Kocsis Róbert képviselő úr szobortalapzat helyreállításával kapcsolatos kérdésére,
  b.) fakivágással, kaszálással és hiányzó hulladékgyűjtővel kapcsolatos interpellációra,
  c.) interpellációra adott válasz kivizsgálására,
  d.) Szandai Kázmér képviselő úr interpellációjára
Letöltés

2008. augusztus 01. - rendkívüli ülés

 1. Előterjesztés a parkolási díjak és annak rendszere megváltoztatásá-ra
 2. Egyéni képviselői indítvány a mozi üzemeltetésével kapcsolatosan
 3. Előterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítására
 4. Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére
nem áll rendelkezésre

2008. szeptember 18.

 1. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 2. Előterjesztések a Fesztivál tér és környezetének rendezésére:
  a.) a Fesztivál térre tartós bérleti jog biztosítására,
  b.) „Hagyományok, ízek Hajdúszoboszlón program-központú turisztikai fejlesztési koncepció elkészítésére
 3. Előterjesztés a Bocskai Filmszínház működési feltételeinek meghatározására
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
 5. Előterjesztés a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek támogatására regisztráció benyújtására
 6. Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
 7. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
 8. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a galyatetői ingatlan hasznosítására,
  b.) szolgalmi jog létesítésére,
  c.) Baráti Zoltán kérelméről,
  d.) önkormányzati üdülő értékesítésére,
  e.) vízelvezető árok létesítésére,
  f.) a Nádaspart Kft. kérelméről,
  g.) a 110/2008.(V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosításra,
  h.) a Tessedik utcán található 3337/13. hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 9. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, illetőleg megalkotására:
  a.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú rendelet módosításáról,
  b.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999.(V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
  c.) a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000.(XI.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására,
  d.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására,
 10. Előterjesztés Támogató Szolgálat működtetésére
 11. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola elengedhetetlen karbantartási munkáiról
 12. Előterjesztés a városi utak forgalmi rend felülvizsgálatáról
 13. Előterjesztés a Médy-Libagát utcák burkolat felújítása tárgyú pályázat többlet önerő igényéről
 14. Előterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról (utcanév táblák beszerzése)
 15. Előterjesztés a Csipkéskert villamos energia ellátásának lehetőségéről
 16. Előterjesztés a 2008-ban tervezett fásításról
 17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 18. Előterjesztés a Nemzeti Vágta díjazásának felhasználására
 19. Tájékoztatás közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről
 20. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
Letöltés

2008. október 16.

 1. Előterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás társulási megállapodásának kiegészítésére
 2. Tájékoztató a 2007. évi kompetenciamérés eredményeiről
 3. Előterjesztés választókerületek felújításának megvalósításáról
 4. Előterjesztés 2008. évben tervezett fásításról
 5. Előterjesztés kistérségi integrált szociális intézmény létrehozására
 6. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a tiszacsegei üdülő megvásárlására,
  b.) a Csatornakerti Hegyközség kérelméről,
  c.) a Hőforrás utca 140. és 142. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kérelméről,
  d.) szántó bérleti szerződés meghosszabbítására,
  e.) a Soproni temető felszámolására
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 8. a.) Tájékoztató az önkormányzat civil szervezetekkel történő együttműködéséről, az aktuális teendőkről
  b.) Roma Polgárjogi Mozgalom helyiséghasználati kérelméhez hozzájárulás
 9. Tájékoztatás közterületi üzemi balesetből eredő kártérítés megfizetéséről
 10. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 11. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációra
  a.) Erdei Gyula képviselő úr járdafelújítással kapcsolatos kérdésére,
  b.) Váradi Ferenc képviselő úrnak a hivatali munkamegosztással kapcsolatos kérdésére,
  c.) Majoros Petronella szabálytalan parkolással kapcsolatos interpellációjára
Letöltés

2008. november 20.

 1. Előterjesztés fedett utas-várók telepítésével kapcsolatban 
 2. Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság kérelméről
 3. Előterjesztés pót-előirányzati igényekről
  a.) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság pótigényéről
  b.) Egyesített Óvodai Intézmény pótigénye
 4. Előterjesztés településrendezési tervek módosításáról és a Helyi Építési Szabályzat újraalkotásáról (szabályzat és tervek külön CD-n)
 5. Előterjesztés építési tilalmak megszüntetéséről
 6. Előterjesztés szintbeli vasúti átjáró megszüntethetőségéről
 7. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításával kapcsolatos új kérelmekről
 8. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan értékesítésére,
  b.) közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba vételére,
  c.) a MÁV Zrt. kérelméről,
  d.) Katonáné Egri Tünde kérelméről,
  e.) A 110/2008.(V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról,
  f.) biztosítási pályázat elbírálására
  g.) a Hajdúszoboszló Városi Televízió támogatási kérelméről
 9. Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
 10. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetési koncepciójáról
 12. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény és a Hajdúszoboszló Városi Televízió alapító okiratának módosításáról
 14. Előerjesztés a fizető parkolási rendszer tanulmánytervéről
 15. Előterjesztés az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségéről
 16. Előterjesztés részleges környezetvédelmi felülvizsgálat készítésének ötelezettségéről
 17. Javaslat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.(IV.20) ) Ör.
  számú rendelet módosítására
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 19. Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatosan:
  a.) összegző jelentés a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatáról,
  b.) javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására
  c.) a 2009. évi belső ellenőrzési tervek elfogadására
 20. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 21. Tájékozató kompetencia alapú oktatással kapcsolatban benyújtandó pályázatunkról
 22. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti időben történt eseményekről
 23. Válasz képviselői interpellációkra
  a.) Kocsis Robert képviselő úr szökőkút üzemeltetésével kapcsolatos kérdésére,
  b.) Radácsi Gusztáv  képviselő úrnak az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos interpellációjára
Letöltés

2008. december 18.

 1. Javaslat a 2009. évi közszolgáltatási díjak megállapítására:
  a.) helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a veszteségtérítés
  b.) víz-, és csatornaszolgáltatás 2009. évi díjának megállapítására,
  c.) a távhő- és melegvíz szolgáltatás 2009. évi díjának megállapítására
  d.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
  e.) települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj módosítására
  f.) a hulladékkezelés 209. évi díjának megállapítására
  g.) az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos ártalmatlanítási díj 2009. évi mértékére
 2. a.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról
  b.) Előterjesztés a 2009. évi temetői fenntartási díjak megállapítására
 3. Beszámoló a város idegenforgalmának helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról
 4. Előterjesztés belső ellenőrzés társulásban történő ellátására
 5. Előterjesztés a Gábor Áron u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlására
  Előadó: irodavezető-főkönyvelő
 6. Előterjesztés a Gólya zug nyomvonalának kialakítására
 7. Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások normativ állami támogatás lemondásainak vizsgálatáról
 8. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000.(XI.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 9. Előterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítására

  16.00 – 17.00 óráig  ÁLTALÁNOS KÖZMEGHALLGATÁS

  (17 óra után is, amennyiben szót kérő állampolgár tartózkodik a teremben)
 10. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium pótigényére
 11. Előterjesztés oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 12. Előterjesztés Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Bárdos Lajos Általános Iskola házirendjének módosításáról
 13. Előterjesztés Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Bocskai István Szakképző Iskola pedagógiai programjának módosításáról
 14. Előterjesztés Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Programjának módosításáról
 15. Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról
 16. Előterjesztés pedagógus létszám megállapítására
 17. Előterjesztés Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosításáról
 18. Előterjesztés a képviselő-testület 2009. évi munkatervének meghatározására
 19. Előterjesztés EU. önerő alapra történő pályázatok benyújtásáról
 20. Előterjesztés a Mátyás király sétányt érintő forgalmi rendjével kapcsolatosan
 21. Előterjesztés közterületi ideiglenes árusítóhelyek megvalósításáról
 22. Javaslat a polgármester helyettesítésének rendjére a kistérségi többcélú társulásban
 23. Tájékoztató a Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás működésének biztosítására
 24. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 25. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 26. Válasz kérdésre és interpellációkra:
  a.) Majoros Petronella képviselő asszony városi televízióval kapcsolatos kérdésére és interpellációjára,
  b.) Erdei Gyula képviselő úr Böszörményi úti építkezéssel kapcsolatos interpellációjára.
Letöltés

Időpont, előterjesztések tartalomjegyzéke

Előterjesztés

2007. január 25.

 1. Javaslat rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására
 2. a.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEB tagjainak visszahívására, új FEB tagok megválasztására
  b.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására
 3. a.) Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEB tagjainak visszahívására, új FEB tagok megválasztására
  b.) Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítására
 4. Jelentés a polgármesteri hivatal 2005-2006. évi összehangolt teljesítmény- és minőségügyi rendszerének eredményeiről és javaslat a következő ciklus (2007-2010.) céljainak meghatározására
 5. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) állami tulajdonú ingatlanrész önkormányzati tulajdonba vételéről
  b.) Szabó István és felesége kérelméről
  c.) a Szerencsejáték Felügyelet megkereséséről
  d.) a Bajcsy-Zsilinszky utcán létesítendő transzformátorállomásról
  e.) hipermarket áruház közúti kapcsolatának kialakításáról
  f.) a Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlanra beérkezett vételi ajánlatokról
  g.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
  h.) pótigényekről
 6. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000(XI.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 8. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról
 9. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
 10. Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola nevelési és pedagógiai programjáról és az alapító okiratáról 
 11. Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programban való részvételre, a pályázat előkészítésére
 12. Tájékoztató a hajdútelepítés 400 éves évfordulójának megünneplésére létrehozott Programkoordinációs Bizottság éves munkájáról
 13. Előterjesztés dűlő utak elnevezéséről
 14. Előterjesztés közlekedési szövetségben való részvételről
 15. Előterjesztés egyes városüzemeltetési feladatok költségvetési pótigényéről
 16. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 17. Kérdésekre, interpellációkra, közmeghallgatáson elhangzottakra válaszok:
  a.) Szabó László közmeghallgatáson felvetett észrevételeire válasz,
  b.) Szandai Kázmér képviselő úr kérdésére válasz,
  c.) Erdei Gyula képviselő úr kérdésére válasz,
  e.) Nagy Bálint képviselő úr interpellációjára válasz
Letöltés

2007. február 22.

 1. Javaslat a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetéséről
 3. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására 
 4. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a Szilfákalja u. 30. szám alatti üzlethelyiségek értékesítésére,
  b.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan,
  c.) önkormányzati ingatlanok 2007. évi értékesítésére,
  d.) cigány kisebbségi önkormányzat helyiséghasználatára
 5. Előterjesztés kollégiumi csoportok átszervezésére
 6. Előterjesztés általános iskolai tanulócsoportok átszervezésére
 7. Előterjesztés tanácsosi, főtanácsosi, illetve munkatársi, főmunkatársi címek adományozásáról kulturális-közművelődési intézményekben
 8. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 9. Előterjesztés az AGRICON 97 Mezőgazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság kérelméről
 10. Előterjesztés a 4. sz. főút Hajdúszoboszló elkerülővel érintett úthálózati elemek cseréjéről
 11. Tájékoztató az UNDP 2005. pályázat keretein belül elkészített energiaauditokról 
 12. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 13. Kérdésekre, interpellációkra válaszok:
  a.) Dr. Papp Jenő alpolgármester kérdésére válasz,
  b.) Vágó Zsolt  képviselő úr kérdésére és interpellációjára válasz,
  c.) Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára válasz
Letöltés

2007. március 22.

 1. Tájékoztatás a városban tervezett gázrekonstrukciókról
 2. Előterjesztés a 2006. évben végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás tapasztalatairól
 3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000(IV.20.) Ör.számú rendelet módosításáról,
  b.) a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet módosítására,
  c.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú rendelet módosítására,
  d.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására,
  e.) az SZMSZ felülvizsgálatáról és javaslat a módosítására,
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2006. évi végrehajtásáról
 5. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan,
  b.) állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről,
  c.) egyes szociális bérlakások lakásbérletének megszüntetéséről, ingatlanok kiürítéséről,
  d.) a Szép Ernő és Tessedik utca közötti önkormányzati ingatlanok hasznosítására,
  e.) megszüntetett álláshelyekre vonatkozó nyilatkozattételre
 6. Előterjesztés önkormányzati tömbfeltáró út kialakításáról
 7. Előterjesztés belterületi határ módosítására
 8. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának elfogadására  
 9. Előterjesztés a hajdúszoboszlói kistérségi többcélú társulás szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának megtárgyalására
 10. Előterjesztés városfejlesztési programjavaslat elfogadására
 11. Előterjesztés uniós informatikai pályázatokkal kapcsolatosan:
  a.) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 30/2005.(X.27.) számú rendelet módosításáról
  b.) az önkormányzati adatvagyon kialakításának és működésének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 12. Előterjesztés az 1. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervéről
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2007. évi beruházási
 15. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2007. évi intézkedési tervére
 16. Tájékoztató a város infrastrukturális állapotfelméréséről
 17. Előterjesztés az Erdő dűlő zártkert villamos energia ellátására
 18. Előterjesztés a 4. sz. főút Hajdúszoboszló elkerülővel érintett úthálózati elemek cseréjéről
 19. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről
 20. Kérdésre, interpellációkra válaszok:
  a.) Harsányi István képviselő úr kérdésére válasz,
  b.) Radácsi Gusztáv képviselő úr kérdésére válasz,
  c.) Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony interpellációjára,
  d.) Vágó Zsolt  képviselő úr s interpellációjára válasz,
  e.) Erdei Gyula interpellációjára válasz
Letöltés

2007. április 19.

 1. Önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés
  a.) Hungarospa Gyógyfürdő Zrt.
  b.) Városgazdálkodási Zrt.
  c.) Hajdúszoboszlói  Közüzemi Kft.
 2. Jelentés a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati közalapítványok 2006. évi pénzügyi beszámolója
 3. Előterjesztés kistérségi központi orvosi ügyelet létrehozására
 4. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadására
 5. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására
 6. Előterjesztés önkormányzati befektetési tájékoztató tartalmának meghatározására
 7. Előterjesztés közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítására
 8. Előterjesztés a belterületi határ módosítására
 9. Vagyonnal kapcsolatos előterjesztések:
  a.) Hungarospa Zrt-vel üzemeltetési szerződés megkötése,
  b.) a Baross utca – Szél-zug összenyitásáról,
  c.) PB gáztartás létesítésére,
  d.) beépítési kötelezettség meghosszabbítására,
  e.) a Soproni-temető felszámolására,
  f.) kisajátítási eljárás megindítására,
  g.) fogott telkek értékesítésére,
  h.) a Széchenyi utca megnyitására,
  i.) a 3049 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére,
  j.) a Dózsa Gy. u. 2. szám  alatti ingatlan értékesítésére
 10. Oktatási iroda előterjesztései:
  a.) az Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítésére,
  b.) ajándékozási szerződés jóváhagyására
 11. Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatával ingatlanügyben történő megállapodásra
 12. Előterjesztés az ÉA-TEUT 2007. pályázatokról
 13. A Jobbik Magyarországért Mozgalom felajánlása
 14. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről
 15. Kérdésre, interpellációkra válaszok:
  a.) Erdei Gyula interpellációira válasz,
  b.) Dr. Rácz Tiborné interpellációira válasz,
  c.) Szandai Kázmér interpellációira válasz,
  d.) Vágó Zsolt interpellációjára válasz,
  e.) Kocsis Róbert interpellációjára válasz,
  f.) Marosi György Csongor interpellációjára válasz
Letöltés

2007. május 17.

 1. A rendőrkapitányság beszámolója a város biztonságának helyzetéről, javításának feladatairól
 2. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2006. évi ellátásáról és fejlesztésük tennivalóiról
 3. Előterjesztés a Kovás Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről, terveiről
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft-vel és a Hajdúszoboszlói Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződésekről
 6. Előterjesztés a parkolási rendszer felülvizsgálatára, javaslat új parkolási területek kijelölésére
 7. Előterjesztés térségi összekötő kerékpárutak megvalósíthatósági tanulmányáról
 8. Előterjesztés a 3343 és 3337/17 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
 9. Előterjesztés a Széchenyi utca megnyitására
 10. Előterjesztés a Hóvirág utca 83. szám alatti telek értékesítésre kijelöléséről
 11. Előterjesztés a Hősök tere 19. szám alatti üzlethelyiség átalakítására
 12. Előterjesztés az általános iskolákban indítható első osztályok számáról
 13. Előterjesztés intézményi minőségirányítási programok jóváhagyására
 14. Előterjesztés a Magyar Királyok Panoptikumának hajdúszoboszlói állandó
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2006. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről
 16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési
 17. Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan
 18. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 19. Tájékozató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 20. Kérdésekre, interpellációkra válasz:
  a.) Erdei Gyula interpellációira válaszban döntés (április 19-i ülésre kiküldve, de nem került megtárgyalásra)
  b.) Vágó Zsolt interpellációjára válaszban döntés (április 19-i ülésre kiküldve, de nem került megtárgyalásra)
  c.) Radácsi Gusztáv kérdésére válasz
  d.) Majoros Petronella kérdéseire válasz
Letöltés

2007. június 14.

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetőjének megbízására
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat intézményi önértékeléséhez
 3. Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola intézményi önértékeléséhez
 4. Előterjesztés Kistérségi többcélú társulás többletfeladatúvá alakítására
 5. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 6. Előterjesztés az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési- és tandíjról szóló rendelet módosítására
 7. Előterjesztés a CHAPLIN 2000. Bt. stúdió helyiség igénylése kérelmében
 8. Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatosan:
  a.) jelentés a hivatal fejlesztési, korszerűsítési tervének teljesítéséről, javaslat új ciklusterv meghatározására,
  b.) a hivatal takarékossági intézkedési tervének elfogadására,
  c.) tájékoztató a hivatal kafetéria rendszeréről, az önkormányzati intézmények általi alkalmazhatóságáról,
  d.) a Hősök tere 3. sz. alatti irodahelyiség bérleti jogának visszaszerzésére, az ingatlan hasznosítására 
 9. Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalmi rendjével kapcsolatosan
 10. Előterjesztés lakossági gázvezeték építés támogatásáról
 11. Tájékoztató szúnyoggyérítésre nyert támogatásról
 12. Előterjesztés „botlókövek” elhelyezésére a városban
 13. Előterjesztés az iszaptározó tavak rekultivációs munkái finanszírozásáról
 14. Tájékoztató a Nádudvari kommunális hulladéklerakó tulajdonjogi és üzemeltetési 
  rendezéséről
 15. Hajdúszoboszló Város szilárd hulladékszállítási helyzetével kapcsolatosan
 16. Előterjesztés a „fajátszótér” felújításáról
 17. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan,
  b.) Hajdúszoboszlói Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság kérelméről,
  c.) Munkaügyi Központ állami tulajdonba adására,
  d.) a Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére,
  e.) szállodákat összekötő átjáró létesítésére
  f.) a 2008. évi idegenforgalmi adó mértékéről
  g.) Kecskeméti Györgyné bérlakással kapcsolatos kérelméről
 18. Előterjesztés pályázati tanácsadó cégekkel megbízási szerződés megkötésére
 19. Tájékoztató a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszak magyar pályázati rendszeréről
 20. Tájékozató az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatosan
 21. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 22. Válaszok interpellációkra:
  a.) Kanizsay Béla interpellációjára válasz,
  b.) Dr. Rácz Tiborné interpellációjára válasz
Letöltés

2007. július 5.

 1. Előterjesztés a www.szoboszloinvest.hu befektetési portál tartalmának meghatározására
 2. Előterjesztés kistérségi többcélú társulási megállapodás elfogadására
 3. Előterjesztés a MÁV Zrt. kérelméről
 4. Előterjesztés a Vénszőlőskert részleges belterületbe vonásáról
 5. Előterjesztés intézmények átvilágítására
 6. Előterjesztés általános iskolai tanulócsoportok átszervezésére
 7. Előterjesztés tantermek használatbavételéről és nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft-vel és a Hajdúszoboszlói Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződésekről
 9. Előterjesztés a városi rendőrkapitányság motorkerékpár vásárlási igényéről
 10. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
  a.) az önkormányzati kitüntetéseket szabályozó rendelet módosítására,
  b.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003(X.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
  c.) a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének szabályairól szóló 5/2001(IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
  d.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999(V.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
  e.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 27/2006(VII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
  f.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának törvényességi felülvizsgálatáról
 11. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a Munkaügyi Központ állami tulajdonba adásával kapcsolatos utólagos döntés meghozatalára,
  b.) Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére,
  c.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan
 12. Előterjesztés a cigány kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
 13. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal „B” épületének komplex akadálymentesítéséről
 14. Előterjesztés az ÉAOP pályázat benyújtására és önerő biztosítására
 15. Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények pótigényéről
 16. Előterjesztés a fürdő előtti árushelyek egységes arculatának kialakítására
 17. Előterjesztés az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan
 18. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 19. Tájékoztató közbeszerzési eljárások eredményeiről
 20. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr kérdéseire
Letöltés

2007. szeptember 06.

 1. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
 3. Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására
 4. Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények pótigényeiről
 5. Előterjesztés a hajdúszoboszlói repülőtér fejlesztésével kapcsolatban
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város szilárd hulladékkezelési rendszerének finomítására, korrekciójára
 7. Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat építésének befejező üteméről
 8. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a Nádaspart Lakópark közlekedési létesítményének megvalósításáról,
  b.) a Vörösmarty u. 73. szám alatti ingatlan értékesítéséről,
  c.) a Tölgyfa utcai 2667/7 hrsz-ú telek értékesítésére,
  d.) a Magyar Telecom Nyrt. kérelméről,
  e.) ingatlan felajánlás elfogadására és a 4722/2.  hrsz-ú telek értékesítésére,
  f.) a Vadas u. 39. szám alatti telkek értékesítésének felfüggesztésére
 9. Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására
 10. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatosan:
  a.) a norvég alapból kiírt pályázati felhívásra, projekt-koncepció benyújtására,
  b.) hallgatói ötletpályázat kiírásáról,
  c.) az önkormányzati utak fejlesztése című pályázati lehetőségről,
  d.) a Hőgyes Endre Gimnázium ÉAOP pályázat keretein belüli felújításának lehetőségéről,
  e.) akadálymentesítési pályázatok benyújtására
 11. Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárúttal kapcsolatosan
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 14. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről
 15. Előterjesztés a Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagja lemondásának elfogadásáról és új bizottsági tag megválasztásáról
 16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 18. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra
  a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,    
  b.) Marosi György Csongor, Harsányi István és Erdei Gyula képviselő urak kérdéseire,
  c.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára,
  d.) Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára,
  e.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára
Letöltés

2007. szeptember 20. -rendkívüli ülés

 1. Előterjesztés LEADER – helyi közösségben részvételre
Letöltés

2007. október 18.

 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetéről
 2. Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elfogadására
 3. a.) Beszámoló tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról
  b.) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség 2007-ben végzett tevékenységéről
  c.) Tájékoztató a védelmi feladatokról
 4. Előterjesztés a Hungarospa Gyógyfürdő ZRt. kérelméről
 5. Előterjesztések a Városgazdálkodási Zrt. előkészítésében:
  a.) az új parkolási területek kijelölésére, parkoló automaták felszerelésére,
  b.) az őszi kátyúzási munkák szükségességéről,
  c.) a „fajátszótér” felújításáról
 6. Előterjesztések önkormányzati rendelet alkotására és módosításokra:
  a.) 7/1995(IV.13.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről,
  b.) A helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú rendelet módosítására,
  c.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról,
  d.) A települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló rendelet megalkotásáról,
  e.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 7. Előterjesztés a Zichy  Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola nevelési és pedagógiai programjáról
 8. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
 9. Előterjesztés óvodai felvételi körzetek meghatározásáról
 10. Előterjesztés a maximális iskolai osztálylétszám túllépéséhez kapcsolódó döntéshozatali eljárásról
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság kérésével kapcsolatosan
 12. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére,
  b.) állami tulajdonú külterületi út önkormányzati tulajdonba vételére,
  c.) a Kötelesi utca végén található ingatlanok megosztására,
  d.) a Tölgyfa utcai telek értékesítésére,
  e.) a pedagógiai szakmai szolgáltatás pótigényéről
 13. Tájékoztatás a szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióról
 14. Tájékoztató a Vadas utca burkolat felújításáról
 15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 16. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 17. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra
  a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,    
  b.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára,
  c.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára
Letöltés

2007. november 22.

 1. a.) Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának I-III. negyedéves helyzetéről
  Előadó: kapitányságvezető
  b.) Tájékoztató a polgármesteri hivatal közterület-felügyeletének I-III. n. éves munkájáról
 2. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola ÉAOP pályázat keretein belüli felújításának lehetőségéről
 3. Előterjesztés az uszoda ÉAOP pályázat keretein belüli felújításának lehetőségéről
 4. a.) Előterjesztés a hulladékkezelés 2008. évi díjának megállapítására
  b.) Jelentés a kötelező hulladékszállítás érvényesítése érdekében tett intézkedésekről, javaslat a rendszer kezelésének fejlesztésére
 5. Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására
 6. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetési koncepciójáról
 8. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a cigány kisebbségi önkormányzat kérelméről
  b.) a HajSza Se kérelméről
  c.) a Keleti főcsatorna melletti üdülő értékesítésére
 9. Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola házirendjéről
 10. Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 11. Előterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
 12. Előterjesztés az OLLÉ labdarugó-pálya létesítési programra vonatkozó döntések meghozatalára
 13. Előterjesztés a Bihari Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítására
 14. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 15. Előterjesztés a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés módosítására
 16. Előterjesztés az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteméről
 17. Előterjesztés a Szent László római Katolikus Egyházközség utca elnevezési kérelméről
 18. Előterjesztés a hallgatói ötletpályázat eredményéről
 19. Előterjesztés ajánlatkérési eljárás során meghozott döntésről
 20. Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalomcsillapítási tanulmánytervéről
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 22. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
 23. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 24. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra
  a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,    
  b.) Marosi György Csongor képviselő úr főmérnökhöz intézett interpellációira,
  c.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára,
  d.) Marosi György Csongor képviselő úr Széchenyi utca megnyitásával kapcsolatos interpellációjára,
  e.) Marosi György Csongor képviselő úr önkormányzatnál létrehozott, munkacsoportokkal kapcsolatos interpellációjára,
  f.) Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára,
  g.) Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony interpellációjára,
  h.) Örvendi László képviselő úr interpellációjára
Letöltés

2007. december 13.

 1. Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra
 2. Javaslat a 2008. évi közszolgáltatási díjak megállapítására
  a.) menetrendszerinti helyi autóbuszjáratok díjairól és veszteségtérítés mértékéről
  b.) víz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása
  c.) a távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának megállapítása
  d.) a közterület használat, közterület hasznosítás díjtételeiről (rendelet függelékének módosítása)
  e.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 3. Beszámoló a köztemető fenntartásáról
 4. Előterjesztés a 2008. évi temetői fenntartási díjak megállapítására
 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakások lakbérének 2008. január 1-től történő megállapításához
 6. Előterjesztés lakás kiürítési per folytatásáról

  16 ÓRÁTÓL LAKOSSÁGI  KÖZMEGHALLGATÁS
 7. Előterjesztés önkormányzati rendeletek megalkotására:
  a.) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló rendelet megalkotására,
  b.) az önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről szóló rendelet megalkotására, valamint a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet módosítására
  c.) a helyi adórendelet módosításáról
 8. Előterjesztés a települési bel- és külterületi vízrendezés támogatása című pályázati lehetőségről
 9. Előterjesztés a www.hajduszoboszlo.hu portálrendszerünk fejlesztésére
 10. Előterjesztés vagyoni ügyekben:
  a.) a 0122/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére,
  b.) a Bocskai utca 5.szám alatti ingatlan értékesítésére,
  c.) a Keleti főcsatorna melletti üdülő értékesítésére,
  d.) porta-épület átadására,
  e.) a Rácz Farkas u. 17. szám alatti ingatlan földterületének rendezésére,
  f.) a Pannon GSM bérleti szerződés meghosszabbítására
  g.) közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
 11. Előterjesztés önkormányzati esélyegyenlőségi terv és program elfogadására
 12. Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények új alapító okiratának elfogadására
 13. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 3 tanulócsoportjának áthelyezéséről
 14. Előterjesztés a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítására
 15. Előterjesztés a képviselő-testület 2008. évi munkatervének meghatározására
 16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 17. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
 18. Válasz képviselői kérdésre, interpellációkra:
  a.) Váradi Ferenc képviselő úr kérdésére,
  b.) Örvendi László képviselő úr kérdésére,
  c.) Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára,
  d.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára,
  e.) Majoros Petronella képviselő asszony interpellációjára
Letöltés