ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2022. évi ülések
2022. december 15.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 12. 09.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 12. 09.

Letöltés

 24. számú testületi előterjesztésLetöltés
 29. számú testületi előterjesztésLetöltés
Ülésen napirendre vett előterjesztések
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról 2022. és 2023. évekre vonatkozóan
 2. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. I-III. negyedévi működéséről
 3. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
 4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
 5. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására
 6. Előterjesztés garázs felépítményre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
 7. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területrész hasznosítására irányuló nyílt pályázat értékeléséről
 8. Előterjesztés a települési főépítész további megbízására
 9. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 
 10. 16/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Előterjesztés településrendezési eszközök M8 jelű TRT módosításának környezeti eljárás eredményéről és partnerségi lezárásáról
 12. Előterjesztés településrendezési eszközök M7 jelű módosításának kiegészítésére
 13. Tájékoztató a téli időszakra való felkészüléssel kapcsolatban
 14. Előterjesztés a SZILVALIN-GONDOZÓ KFT. ajánlatáról a hiányzó szociális, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban
 15. Előterjesztés fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó együttműködési szándékról
 16. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezetének elhelyezéséről
 17. Javaslat a köztemetőkről és temetkezési rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 18. Beszámoló a 2022. évi beruházási, felújítási munkákról
 19. Előterjesztés a bölcsődei tagintézmény kivitelezéséhez szükséges saját többletforrás igényről
 20. Tájékoztatás a bölcsőde kivitelezéséhez szükséges, Támogató felé benyújtott többletforrás igényről
 21. Közvilágítási feladatellátáshoz szükséges forrás biztosításáról
 22. Előterjesztés a Gasztro tér hasznosítási pályázata kapcsán
 23. Előterjesztés a TOP_PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó többlet önerő biztosításáról
 24. Javaslat rendelet alkotásra „Hajdúszoboszló város helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről” tárgyban
 25. Előterjesztés óvodai munkaterv véleményezésére
 26. Előterjesztés a Városi Sportház működésével kapcsolatban
 27. Beszámoló a testületi ülések között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
 28. Előterjesztés törvényességi felhívás alapján megtett intézkedésekről

  Közmeghallgatás (16:00 órától)

 29. Válasz dr. Kovács Gergely alpolgármester úr Hajdú u. 31/A. szám előtti csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos interpellációjára
 30. Válasz Kanizsay György Béla képviselő úr Vasútállomás környékének gondozatlanságával kapcsolatos interpellációjára
 31. VÁLASZ Kanizsay György Képviselő Úr kerékpárút meghosszabbításával kapcsolatos kérdésére
 32. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr egyirányú utcákban kerékpáros közlekedés biztosításával kapcsolatos interpellációjára
 33. Válasz Marosi György Csongor képviselő úr Tokay utca útfelújításával kapcsolatos kérdésre
 34. VÁLASZ Marosi György Csongor képviselő úrnak a Hajdúszoboszlói Városi Televízió költségvetése végrehajtásával kapcsolatosan feltett kérdéseire
 35. Válasz Máté Lajos képviselő úr lovas turizmus fogadó helyének kialakítására vonatkozó interpellációjára
 36. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úr fürdőben történt bűncselekménnyel kapcsolatos interpellációjára

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 37. Előterjesztés egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló együttműködési megállapodás további meghosszabbításának lehetőségéről
 38. Előterjesztés a Hajdúszoboszló zártkert 9531 hrsz. alatti ingatlant érintő elővásárlási jogról való lemondásról
 39. Előterjesztés a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatban

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 01. 23.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 01. 23.
Letöltés
 1. 280/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 281/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat napirendek későbbi tárgyalásáról 
 3. 282/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 4. 283/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására 
 5. 284/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Volánbusz Zrt. helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek és ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2022. és 2023. évi várható alakulásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 
 6. 285/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. I-III. negyedévi működéséről szóló beszámolójának elfogadásról 
 7. 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 8. 286/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat garázs felépítményre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására 
 9. 287/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Csónakázó-tó melletti területrész hasznosítására irányuló nyílt pályázat értékeléséről 
 10. 288/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Csónakázó-tó melletti területrész hasznosítására irányuló nyílt pályázat nyertesének kihirdetéséről 
 11. 289/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat József Attila utca és a Csónakázó-tó közötti szakaszán található területrészének hasznosítására irányuló szerződés megkötésével kapcsolatban 
 12. 290/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a települési főépítész további megbízására 
 13. 22/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 14. 291/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat településrendezési eszközök M8 jelű TRT módosításának környezeti eljárás eredményéről és partnerségi lezárásáról 
 15. 292/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat településrendezési eszközök M7 jelű módosításának kiegészítésére 
 16. 293/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a téli időszakra való felkészüléssel kapcsolatban 
 17. 294/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a SZILVALIN-GONDOZÓ KFT. ajánlatáról a hiányzó szociális, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban 
 18. 295/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó együttműködési szándékról 
 19. 296/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezetének elhelyezéséről 
 20. 23/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 21. 297/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a 2022. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámoló elfogadására 
 22. 298/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a bölcsődei tagintézmény kivitelezéséhez szükséges saját többletforrás igény biztosítására 
 23. 299/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a bölcsőde kivitelezéséhez szükséges, Támogató felé benyújtott többletforrás igény elfogadására 
 24. 300/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat közvilágítási feladatellátáshoz szükséges forrás biztosításáról 
 25. 301/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Gasztro tér hasznosítási pályázata kapcsán 
 26. 302/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a TOP_PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó többlet önerő biztosításáról 
 27. 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű védett természeti értékekről 
 28. 303/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat óvodai munkaterv véleményezésére 
 29. 304/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Városi Sportház működésével kapcsolatban 
 30. 305/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló napirendhez való hozzászólási jog megadására. 
 31. 306/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a testületi ülések között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló napirendhez kapcsolódó vita lezárásáról 
 32. 307/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről 
 33. 308/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a törvényességi felhívás alapján megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására 
 34. 309/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat dr. Sóvágó László képviselő úr fürdőben történt bűncselekménnyel kapcsolatos interpellációjával kapcsolatosan 
 35. 310/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló együttműködési megállapodás további meghosszabbításának lehetőségéről 
 36. 311/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló zártkert 9531 hrsz. alatti ingatlant érintő elővásárlási jogról való lemondásról 
 37. 312/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatosan 
 38. 313/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat dr. Sóvágó László kérdésével kapcsolatosan
2022. november 17.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 11. 11.

Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést érintő várakoztatásról szóló beszámoló vasúti késések esetén. 
 2. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 3. Előterjesztés támogatási szerződés módosításával kapcsolatosan. 
 4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer korszerűsítésével kapcsolatosan.
 5. Tájékoztatás végső menedékes jogintézményben lévő fogyasztási helyek földgáz közbeszerzésről.
 6. Előterjesztés a Vízműtelepen lévő klórgáz adagoló rendszer felújításáról.
 7. Előterjesztés a városnéző nosztalgiavonat útvonalának módosításáról.
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Hermann O. u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Sportegyesület kérelmével kapcsolatosan.
 10. Javaslat a polgármesteri jutalom tárgyában. 
 11. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 12. Válasz a tankerületi központ áthelyezésével kapcsolatban. 
 13. Válasz a Hajdúszoboszlói Városi Televízió költségvetése végrehajtásával kapcsolatosan. 
 14. Válasz Máté Lajos Képviselő Úr Jókai sori pavilonokkal kapcsolatos kérdésére.
 15. Válasz Bíró Anita Képviselő Asszony Szabadidő park biztosításával kapcsolatos kérdésére.
 16. Válasz forgalmi rend kialakításával kapcsolatos interpellációra. 
 17. Válasz a Kossuth utcai és a Bethlen utca – Halasi Fekete Péter tér csomópontok átépítésével kapcsolatos kérdésre.
 18. Válasz a Hősök tere 3. sz. alatti tér rendezésével kapcsolatos kérdésre.
 19. Válasz egyirányú utcákban kerékpáros közlekedés biztosításával kapcsolatos interpellációra.
 20. Válasz Tokay utca útfelújításával kapcsolatos kérdésre.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 21. Előterjesztés Szilfákalja 20. előtti konténerek áthelyezésével és bekerítésével kapcsolatosan. 
 22. Előterjesztés Vitézi Rend kérelmével kapcsolatosan. 
 23. Előterjesztés bölcsőde kivitelezéséhez szükséges többletforrás és határidő hosszabbítási kivitelezői igényről. 
 24. Előterjesztés igazgatási szünetről. 

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 11. 30.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 

2022. október 20.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 10. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 10. 14.
Letöltés
13. számú testületi előterjesztésLetöltés
Az intézményi klíma beszerzéssel kapcsolatos előterjesztés (9. számú) kiegészítése
Letöltés
14. számú testületi napirendLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 7950/59 hrsz-ú ingatlan használatáról.
 2. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területrész hasznosítására irányuló nyílt pályázatról.
 3. Előterjesztés a Víztorony épületén elhelyezett távközlési állomás vonatkozásában a Cetin Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum szakmai ellenőrzéséről. 
 5. Előterjesztés egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló együttműködési megállapodás további meghosszabbításának lehetőségéről.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. 
 7. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
 8. Előterjesztés a Gasztro-tér hasznosítása kapcsán. 
 9. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. 
 10. Előterjesztés Szilfákalja 20. előtti hulladékgyűjtő konténerek bekerítéséről.
 11. Előterjesztés az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút felújításáról.
 12. Előterjesztés Repülőtérre tűzcsap telepítésére forrás biztosításáról.
 13. Előterjesztés energiatakarékossági program elfogadására. 
 14. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 15. Válasz közvilágítással kapcsolatos interpellációkra.
 16. Válasz a 4. sz. választókörzetet érintő, közterület állapotát érintően elhangzott interpellációkra.
 17. Válasz Aranykapu óvodához vezető út kátyúzásával kapcsolatos interpellációra. 
 18. Válasz a Bartók telepen telepítendő játszótéri elemekkel kapcsolatos kérdésre.
 19. Válasz két oktatási intézmény előtti gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételével kapcsolatos interpellációra.
 20. Válasz a 2. sz. vk. érintő, körzetbejárást követő teendőkkel kapcsolatosan.
 21. Válasz kutyafuttató kitáblázásával kapcsolatosan.  
 22. Válasz a Szabadidő Parkban kidőlt világítótestekkel kapcsolatosan. 
 23. Válasz Ady Endre utca útburkolatával kapcsolatosan. 
 24. Válasz Nádudvari úttal kapcsolatos interpellációra.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 25. Előterjesztés energiatakarékossági program elfogadására

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés
 1. 245/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 246/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat az energiatakarékossági program elfogadására
 3. 247/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a 7950/59 hrsz-ú ingatlan használatáról
 4. 248/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Csónakázó-tó melletti területrész hasznosítására irányuló nyílt pályázat jóváhagyásáról
 5. 249/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Csónakázó-tó melletti területrész hasznosítására irányuló beadott pályázati anyagok értékelésével kapcsolatosan
 6. 250/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Víztorony épületén elhelyezett távközlési állomás vonatkozásában a Cetin Zrt-vel kötendő bérleti szerződéssel kapcsolatosan
 7. 251/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum szakmai ellenőrzésével kapcsolatosan
 8. 252/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló együttműködési megállapodás további meghosszabbításának lehetőségéről 
 9. 253/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására 
 10. 254/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
 11. 255/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a Gasztro-tér hasznosítása kapcsán 
 12. 256/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan 
 13. 257/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút felújításáról 
 14. 258/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről 
 15. 259/2022. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat Kocsis Róbert hajléktalanokkal kapcsolatos kérdésére adott válasszal kapcsolatosan
2022. október 4. - rendkívüli
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 10. 03.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 10. 03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés energiaköltségek többlet forrásának biztosításáról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés
 1. 243/2022. (X. 04.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 244/2022. (X. 04.) Képviselő-testületi határozat földgáz közbeszerzéshez többlet fedezet biztosításáról
2022. szeptember 22.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 09. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 09. 16.
Letöltés
5. számú testületi előterjesztésLetöltés
Hajdúszoboszló Város településrendezési eszközök 2022. évi "M7"-számú módosítás (5. számú testületi előterjesztés része)
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK, KIEGÉSZÍTÉSEK
Közzétéve: 2022. 09. 26.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. I-II. negyedévi működéséről.
 2. Tájékoztató a 2022. évi városi költségvetés I-VII. hónapra vonatkozó teljesüléséről.
 3. Javaslat a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására.
 4. Előterjesztés bérleti jogról térítés ellenében történő lemondásról.
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló településrendezési eszközök „M-7” jelű TRT módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról.
 6. Előterjesztés a 6819/1 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés hosszabbításáról.
 7. Előterjesztés a Kötelesi u. 34. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
 8. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti terület tervezett hasznosítására.
 9. Javaslat szociális rendelet térítési díj felülvizsgálatára.
 10. Előterjesztés III. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátóorvosának kérelméről.
 11. Előterjesztés megállapodás módosítása babaköszöntő csomag biztosítására.
 12. Előterjesztés a Háttér Szakápolási Bt. kérelméről.
 13. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 14. Előterjesztés idősek napi rendezvénysorozatról.
 15. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum kardiológiai szakrendelés újraindításának kérelmére.
 16. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti Működési Szabályzat módosítására.
 17. Előterjesztés Szilvalin-Gondozó Kft. ajánlatáról hiányzó szociális, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban.
 18. Előterjesztés ideiglenes védelemre jogosultak és menedékesek számára történő szállás és ellátás biztosítása tárgyában.
 19. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
 20. Előterjesztés a Loós és Társa Kft. díjemeléssel kapcsolatos kérelméről.
 21. Előterjesztés a Gasztro tér hasznosítása kapcsán.
 22. Előterjesztés információs tábla és padok közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban.
 23. Előterjesztés Hajdúszoboszló, Dózsa György u. kerékpárút-hálózat kialakítás tanulmánytervéről.
 24. Előterjesztés 2022. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a víziközműveken jóváhagyott felújításokkal kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés József Attila utcán a Major utcánál gyalogátkelőhely kijelölési tervének elkészítéséről.
 26. Előterjesztés forgalomirányító lámpák üzemeltetésére forrás átcsoportosításáról.
 27. Előterjesztés hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésére.
 28. Előterjesztés Kuvasz dűlő közvilágítás bővítésének tervezéséről.
 29. Előterjesztés leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón című pályázat megvalósításához szükséges önerőről.
 30. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek kialakításáról.
 31. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 32. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 33. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 34. Válasz Nádaspart tó környéki kutak kiszáradásával kapcsolatban.
 35. Válasz Jónás Kálmán képviselő űr Szép Ernő utcával kapcsolatos interpellációjára
 36. Válasz Nádudvari út – Csepűs sor sarkán lévő tükörrel kapcsolatos interpellációra.
 37. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr utcabútorokkal kapcsolatos interpellációjára.
 38. Válasz fába költözött darazsakkal kapcsolatos interpellációra.
 39. Válasz Gábor Áron utcai fákkal kapcsolatos interpellációra.
 40. Válasz a Tessedik Sámuel utcai erdő fáival kapcsolatos interpellációra

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 41. Előterjesztés fásításról
 42. Előterjesztés felújítási kérelem engedélyezésére
 43. Előterjesztés óvodák energiamegtakarítási intézkedéseiről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 44. Előterjesztés Fagyal Sándor önkormányzati szakember-lakás kérelmére
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 11. 11.
nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 204/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 205/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. I-II. negyedévi működéséről szóló beszámoló elfogadására
 3. 16/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Melléklet
 4. 206/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2022. évi városi költségvetés I-VII. hónapra vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 5. 207/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat bérleti jogról térítés ellenében történő lemondásról
 6. 208/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló településrendezési eszközök „M-7” jelű TRT módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról
 7. 209/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a 6819/1 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés hosszabbításáról
 8. 210/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Kötelesi u. 34. szám alatti ingatlan értékesítéséről
 9. 211/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat József Attila utca és a Csónakázó-tó közötti szakaszán található területrészének szabadidős, turisztikai vagy vendéglátó célú hasznosítására
 10. 212/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hungarospa Zrt. között létrejött Üzemeltetési Szerződés módosítására
 11. 213/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a József Attila utca és a Csónakázó-tó közötti szakaszán található területrészének szabadidős, turisztikai vagy vendéglátó célú hasznosítására vonatkozó pályáztatással kapcsolatosan 
 12. 214/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat szociális rendelet térítési díj felülvizsgálatára
 13. 17/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 14. 215/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat III. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátóorvosának kérelmére
 15. 216/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat megállapodás módosítása babaköszöntő csomag biztosítására
 16. 217/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Háttér Szakápolási Bt. kérelmére
 17. 218/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 18. 219/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat idősek napi rendezvénysorozat támogatására
 19. 220/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum kardiológiai szakrendelés újraindításának kérelmére
 20. 221/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti Működési Szabályzat módosítására
 21. 222/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat ideiglenes védelemre jogosultak és menedékesek számára történő szállás és ellátás biztosítása tárgyában
 22. 18/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet a településen lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 23. 223/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Loós és Társa Kft. díjemeléssel kapcsolatos kérelmre
 24. 19/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
 25. 224/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Gasztro tér hasznosítása kapcsán
 26. 225/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat információs tábla és padok közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban
 27. 226/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat Dózsa György u. kerékpárút-hálózat kialakítás tanulmánytervével kapcsolatosan
 28. 227/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 2022. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a víziközműveken jóváhagyott felújításokkal kapcsolatosan
 29. 228/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat József Attila utcán a Major utcánál gyalogátkelőhely kijelölési tervének elkészítéséről
 30. 229/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat forgalomirányító lámpák üzemeltetésére forrás átcsoportosításáról
 31. 230/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésére
 32. 231/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat Kuvasz dűlő közvilágítás bővítésének tervezéséről
 33. 232/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón című pályázat megvalósításához szükséges önerőről
 34. 233/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat közterületi parkolóhelyek kialakításáról
 35. 234/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 36. 235/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 37. 236/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 38. 237/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat Gábor Áron utcai fákkal kapcsolatos interpellációra
 39. 238/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Tessedik Sámuel utcai erdő fáival kapcsolatos interpellációra
 40. 239/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat fásításról
 41. 240/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbitériuma Elnöksége felújítási kérelmének engedélyezésére
 42. 241/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat óvodák energiamegtakarítási intézkedéseiről

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 43. 242/2022. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati szakember-lakás kérelemre
2022. szeptember 13. - rendkívüli
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 09. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 09. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés földgáz közbeszerzéshez többlet fedezet biztosításáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 10. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 11. 11.
Letöltés
 1. 202/2022. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 203/2022. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat földgáz közbeszerzéshez többlet fedezet biztosításáról.
2022. szeptember 1. - rendkívüli
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 08. 26.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 08. 26.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés csapadékvíz fejlesztését célzó pályázat műszaki tartalom módosításáról.

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 2. Előterjesztés a város ivóvíz- és szennyvízközmű szolgáltatásra vonatkozó hosszú távú megállapodásra.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 10. 03.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 11. 11.
nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 197/2022. (IX. 01.) Képviselő-testületi határozat ügyrendi javaslattal kapcsolatosan
 2. 198/2022. (IX. 01.) Képviselő-testületi határozat a csapadékvíz fejlesztését célzó pályázat műszaki tartalom módosításáról szóló előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásáról
 3. 199/2022. (IX. 01.) Képviselő-testületi határozat a város ivóvíz- és szennyvízközmű szolgáltatásra vonatkozó hosszú távú megállapodásról szóló előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásáról
 4. 200/2022. (IX. 01.) Képviselő-testületi határozat csapadékvíz fejlesztését célzó pályázat műszaki tartalom módosításával kapcsolatosan

  ZÁRT ÜLÉSEN
 5. 201/2022. (IX. 01.) Képviselő-testületi határozat a város ivóvíz- és szennyvízközmű szolgáltatásra vonatkozó hosszú távú megállapodásra
2022. június 30.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 06. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 06. 15.
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
Közzétéve: 2022. 07. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről.
 2. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról.
 3. Előterjesztés a város ivóvíz- és szennyvízközmű szolgáltatásra vonatkozó hosszú távú megállapodásának előkészítésére.
 4. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez 2022. évi I. negyedéves közszolgáltatási beszámolóhoz.
 5. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést érintő várakoztatási javaslatról vasúti késések esetére.
 6. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 7. Előterjesztés bérleti jogról térítés ellenében történő lemondásról.
 8. Előterjesztés településrendezési eszközök M-7 jelű TRT módosításának partnerségi lezárásáról és környezeti vizsgálati szükségességéről.
 9. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározására.
 10. Előterjesztés végrendeleti örökség végrehajtására.
 11. Előterjesztés a Fogthüy utca 3. szám melletti 2296/3 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről.
 12. Előterjesztés József Attila u. 1. szám alatti terület haszonbérbeadására.
 13. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására.
 14. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására.
 15. Előterjesztés újonnan kialakított közterület elnevezéséről.
 16. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum szolgáltatási díjainak felülvizsgálatára.
 17. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 18. Előterjesztés szobor vásárlására.
 19. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek térítési díj felülvizsgálatára.
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására.
 21. Előterjesztés III. számú felnőtt fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról.
 22. Előterjesztés egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló együttműködési megállapodás meghosszabbításának lehetőségéről.
 23. Előterjesztés népkonyha szolgáltatás végzéséhez átadott ingatlanról szóló megállapodás módosításáról és a Népkonyha szolgáltatás ellenőrzéséről.
 24. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 25. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 26. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása című pályázat benyújtásáról és a 71/2022. (III. 24.) képviselő-testületi határozat végrehajtásáról.
 27. Előterjesztés a Gábor Áron utcai közterület hasznosítására vonatkozó kérelemről.
 28. Előterjesztés a Bethlen 98 Kft előkert létesítési kérelméről.
 29. Előterjesztés egyedi kérelemről Szent István parki közterület - használattal kapcsolatban.
 30. Előterjesztés innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval című pályázati felhívásról.
 31. Előterjesztés a Debreceni út - Tessedik Sámuel utca csomópontban közvilágítás kiépítésére.
 32. Előterjesztés gyalogátkelőhelyek kijelölési tervének elkészítéséről.
 33. Előterjesztés VP Leader pályázat előleg igényléséről.
 34. Előterjesztés Traffibox telepítésével kapcsolatosan.
 35. Előterjesztés a Mező utca útburkolatának felújításával kapcsolatosan.
 36. Előterjesztés energia- és költségmegtakarításra irányuló intézkedésekről.
 37. Tájékoztatás TOP PLUSZ Turisztikai pályázatra benyújtott koncepcióról.
 38. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 39. Válasz a Nádudvari út útburkolatának állapotával és a járda megvilágításával  kapcsolatos interpellációra.
 40. Válasz a Mátyás király sétányról átültetett fák állapotával kapcsolatos interpellációra.
 41. Válasz Majoros Petronella Alpolgármester Asszony szoborállítással kapcsolatos interpellációjára
 42. Válasz Majoros Petronella Alpolgármester Asszony biztosítással kapcsolatos interpellációjára
 43. Válasz József Attila utcai gyalog- és kerékpárúttal kapcsolatos interpellációra.
 44. Válasz napvitorla kihelyezésével kapcsolatos interpellációra.
 45. Válasz a Fejedelmi Kincstár épületének garanciális javításaival kapcsolatos interpellációra.
 46. Válasz Szilfákalja szilfáival kapcsolatos interpellációra.
 47. Válasz Jónás Kálmán Képviselő Úr Szép Ernő utcával kapcsolatos interpellációjára
 48. Válasz a Bánomkertben 30 km/h zóna kialakításával kapcsolatos interpellációra.
 49. Válasz a MoLaRi rendszerrel kapcsolatban.
 50. Válasz Traffibox telepítésével kapcsolatos interpellációra.
 51. Válasz Kocsis Róbert Milleneumi tölgy gallyazásával kapcsolatos interpellációjára.
 52. Válasz az energiahordozók árainak emelkedésével kapcsolatos kérdésre.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
 53. Előterjesztés - testvérvárosi megállapodás aláírása Rév településsel.

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 54. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 07. 19.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 07. 21.
Letöltés
 1. 151/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 152/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 153/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
 4. 154/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a város ivóvíz- és szennyvízközmű szolgáltatásra vonatkozó hosszú távú megállapodásának előkészítésére
 5. 155/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Volánbusz Zrt. 2022. év I. negyedévre vonatkozó helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésről szóló beszámolójának elfogadására
 6. 156/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedést érintő várakoztatási javaslatról vasúti késések esetére
 7. 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 157/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat bérleti jogról térítés ellenében történő lemondásról
 9. 158/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat településrendezési eszközök M-7 jelű TRT módosításának partnerségi lezárásáról és környezeti vizsgálati szükségességéről
 10. 159/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározására
 11. 160/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat végrendeleti örökség végrehajtására
 12. 161/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Fogthüy utca 3. szám melletti 2296/3 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről
 13. 162/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a József Attila u. 1. szám alatti terület haszonbérbeadására
 14. 163/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat szántó, nádas művelési ágú önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására
 15. 164/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat vásártér megnevezésű önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására
 16. 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 17. 14/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 8/2001. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 18. 166/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum szolgáltatási díjainak felülvizsgálatára
 19. 167/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 20. 168/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat szobor vásárlására
 21. 169/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat gyermekvédelmi, szociális rendeletek térítési díj felülvizsgálatára
 22. 15/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
  Melléklet 1
  Melléklet 2
  Melléklet 3
 23. 170/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Alapító okiratának módosító okiratának, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadására
 24. 171/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. augusztus 1-től hatályos Alapító okiratának módosító okirata, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirata elfogadására
 25. 172/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Szervezeti Működési Szabályzatának és a Szakmai programátnak elfogadására
 26. 173/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. augusztus 1-től hatályos Szervezeti Működési Szabályzatának és a Szakmai programjának elfogadására
 27. 174/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat III. számú felnőtt fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítására
 28. 175/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer ellátásáról szóló együttműködési megállapodás meghosszabbításának lehetőségével kapcsolatosan
 29. 176/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat népkonyha szolgáltatás végzéséhez átadott ingatlanról szóló módosított megállapodás támogatásáról
 30. 177/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 31. 178/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 32. 179/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat „Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés elfogadására
 33. 180/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron utcai közterület hasznosítására vonatkozó kérelemre
 34. 181/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Bethlen 98 Kft előkert létesítési kérelmére
 35. 182/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat egyedi kérelemre Szent István parki közterület - használattal kapcsolatban
 36. 183/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval című pályázat benyújtásáról
 37. 184/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni út - Tessedik Sámuel utca csomópontban közvilágítás kiépítésére
 38. 185/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat gyalogátkelőhelyek kijelölési tervének elkészítéséről
 39. 186/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat VP Leader pályázat előleg igényléséről
 40. 187/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat Traffibox telepítésével kapcsolatosan
 41. 188/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a Mező utca útburkolatának felújításával kapcsolatosan
 42. 189/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat energia- és költségmegtakarításra irányuló intézkedésekről
 43. 190/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat TOP PLUSZ Turisztikai pályázatra benyújtott koncepcióról szóló tájékoztató elfogadására
 44. 191/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 45. 192/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat Majoros Petronella Alpolgármester Asszony biztosítással kapcsolatos interpellációjára adott válasszal kapcsolatosan
 46. 193/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat Majoros Petronella Alpolgármester Asszony József Attila utcai gyalog- és kerékpárúttal kapcsolatos interpellációjára adott válasszal kapcsolatosan
 47. 194/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat testvérvárosi megállapodás aláírása Rév településsel
 48. 195/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat Jónás Kálmán kérdésére adott válasszal kapcsolatosan
2022. május 19.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 05. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 05. 13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről.
 3. Előterjesztés a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000.(X. 19.) Ör. módosítására.
 4. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) Ör. módosítására.
 5. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2021. évben végzett szakmai tevékenységéről.
 6. Beszámoló a szociális szolgáltató intézmény (HKSZK) 2021. évben végzett tevékenységéről
 7. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi átfogó értékeléséről.
 8. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról.
 9. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 10. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 11. Előterjesztés övezeti átsorolásról.
 12. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 13. Előterjesztés a gazdasági feladatok ellátására történő megállapodás jóváhagyásáról.
 14. Előterjesztés ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről.
 15. Előterjesztés Liget utca végén lévő ingatlan hasznosítására.ó
 16. Előterjesztés a Bölcsőde konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzéshez szükséges többlet önerő biztosításáról.
 17. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 18. Előterjesztés a Bocskai zug ivóvízelvezetés kivitelezési többletköltségeiről.
 19. Előterjesztés kisvonat megálló kialakításáról.
 20. Előterjesztés az Erzsébet utcai gyalogoshíd felújításáról.
 21. Előterjesztés a Szent István parkban megépült családbarát létesítmény (árusító egység mosdóval épületegyüttes) kezeléséről és hasznosításáról.
 22. Előterjesztés komposztáló ládák lakosság részére történő térítésmentes biztosításával kapcsolatos pályázatról.
 23. Előterjesztés a Mátyás király sétányról kikerülő utcabútorok elhelyezéséről.
 24. Előterjesztés VárosFa Programba benyújtott igénylésről.
 25. Előterjesztés a Hajráanyu Egyesület kérelméről.
 26. Előterjesztés Keresztesi Róbert freestyle foci kérelmével kapcsolatban.
 27. Előterjesztés egyedi kérelemről az önkormányzati tulajdonú pavilonok hasznosításával kapcsolatosan.
 28. Tájékoztató I. Hajdúszoboszlói Partnervárosi Találkozó megszervezéséről.
 29. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 30. Válasz Dr. Kovács Gergely Alpolgármester úr Bem utca 14. sz. előtti árokkal kapcsolatos interpellációjára.
 31. Válasz Dr. Kovács Gergely Alpolgármester úr gyalogos átkelőhely kijelölésével kapcsolatos interpellációjára.
 32. Válasz Dr. Kovács Gergely Alpolgármester úr közvilágítással kapcsolatos interpellációjára.
 33. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr Járóbeteg-Ellátó Centrum udvarán található gázelosztóval kapcsolatos interpellációjára.
 34. Válasz Biró Anita Képviselő úrhölgy kérdésére körzetét érintő tervekkel kapcsolatosan
 35. Válasz Jónás Kálmán Képviselő úr Erkel Ferenc utcai csatornapart lezárásával kapcsolatos interpellációjára.
 36. Válasz Jónás Kálmán Képviselő úr utcabútorokkal kapcsolatos interpellációjára.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 37. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosítására.
 38. Egyéni képviselői indítvány Lengyelországi Roadshow-n való részvételről.
 39. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr kérdésére.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 40. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 14.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 07. 21.
Letöltés
 1. 121/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 122/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására
 3. 122/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. 124/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2021. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 7. 125/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 8. 126/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadására
 9. 127/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 10. 10/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
 11. 128/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
 12. 129/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat elvi támogatásról övezeti átsoroláshoz
 13. 130/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat alapítványi pályázatok elbírálására
 14. 131/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat gazdasági feladatok ellátására történő megállapodás jóváhagyásáról
 15. 132/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
 16. 133/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat Liget utca végén lévő ingatlan hasznosítására
 17. 134/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Bölcsőde konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzéshez szükséges többlet önerő biztosításáról
 18. 135/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 19. 136/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai zug ivóvízelvezetés kivitelezési többletköltségeinek biztosítására, szerződés módosítására
 20. 137/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat kisvonat megálló kialakításáról
 21. 138/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat az Erzsébet utcai gyalogoshíd felújításáról
 22. 139/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Szent István parkban megépült családbarát létesítmény kezeléséről és hasznosításáról
 23. 140/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a komposztáló ládák lakosság részére történő térítésmentes biztosításával kapcsolatos pályázat felfüggesztéséről
 24. 141/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Mátyás király sétányról kikerülő utcabútorok elhelyezéséről
 25. 142/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat VárosFa Programba benyújtott igényekkel kapcsolatosan
 26. 143/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a Hajráanyu Egyesület kérelmének támogatására
 27. 144/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat Keresztesi Róbert freestyle foci bemutató kérelmlével kapcsolatosan
 28. 145/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati tulajdonú pavilonok hasznosításával kapcsolatosan
 29. 146/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat I. Hajdúszoboszlói Partnervárosi Találkozó megszervezésével kapcsolatosan
 30. 147/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul vételéről
 31. 148/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat Dr. Kovács Gergely Alpolgármester úr közvilágítással kapcsolatos interpellációjára adott válasszal kapcsolatosan
 32. 11/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
 33. 149/2022. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat lengyelországi roadshow-n való részvétel támogatására
2022. április 21.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 04. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 04. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2021. évi közszolgáltatási beszámolóhoz.
 2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi tevékenységeiről:
  Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
 3. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi tevékenységeiről:
  Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
 4. Javaslat Lévay Enikő ügyvezetői megbízásának újbóli meghosszabbítására.
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 6. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi végrehajtásáról.
 7. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről.
 8. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítására.
 9. Előterjesztés támogatási szerződések megkötésére ideiglenes védelemre jogosultak és menedékesek számára történő szállás és ellátás biztosítása tárgyában.
 10. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója, munkaterve és műtárgy revíziója elfogadására.
 11. Előterjesztés a Kulturális, Sport és Turisztikai alap felhasználására.
 12. Előterjesztés a Kulturális, Sport és Turisztikai pályázatok elbírálására.
 13. Előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokról.
 14. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 15. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.
 16. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény 2021. évi beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról.
 17. Előterjesztés III. számú felnőtt fogorvosi körzetet ellátó Dr. Kunkli Eszter fogorvos kérelméről.
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Klímastratégiájának (2020-2050) elfogadásáról.
 19. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2022. évi intézkedési tervének elfogadására.
 20. Előterjesztés VárosFA programban való részvételről.
 21. Előterjesztés a Bölcsőde konyha felújításához szükséges többlet önerő biztosításáról.
 22. Előterjesztés a Bihari utcán meglévő rekultivált inert lerakó más célú hasznosításáról.
 23. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 24. Előterjesztés Szabó László zug – Major zug átkötéséről.
 25. Előterjesztés a Gázláng Country Táncegyüttes kérelmével kapcsolatban.
 26. Előterjesztés a Jókai soron lévő 10-11. sorszámú önkormányzati tulajdonú pavilonokkal kapcsolatosan.
 27. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 28. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 29. Válasz Biró Anita Képviselő Asszony interpellációjára.
 30. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr éjjel-nappali üzlet mögötti területtel kapcsolatos interpellációjára.
 31. Válasz Kanizsay György Béla képviselő úr ebesi kerékpárút melletti erdőkkel kapcsolatos interpellációjára.
 32. Válasz Mester József képviselő úr az Aranykapu Óvoda bekötőútjának felújításával kapcsolatos interpellációjára.
 33. Előterjesztés települési főépítészi megbízásra.
 34. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. cégvezető vezérigazgatójának kinevezéséről.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 35. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 05. 18.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 05. 18.
Letöltés
 1. 89/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 90/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2021. évi közszolgáltatási beszámoló elfogadásról
 3. 91/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Volánbusz Zrt. 2021. évre vonatkozó 6.721.014,-Ft összegű működési támogatás boztosításáról
 4. 92/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról
 5. 93/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
 6. 94/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat Lévay Enikő ügyvezetői megbízásának újbóli meghosszabbítására
 7. 7/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
  Melléklet
 8. 95/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 9. 96/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 10. 97/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítására
 11. 98/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat támogatási szerződések megkötésére ideiglenes védelemre jogosultak és menedékesek számára történő szállás és ellátás biztosítása tárgyában
 12. 99/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum 2021. évre vonatkozó beszámolójának és 2022. évre vonatkozó munkatervének elfogadásról
 13. 100/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum 2019 - 2022 évekre vonatkozó teljes körű (összgyűjteményi) műtárgy-revíziójáról készült jegyzőkönyv elfogadásáról
 14. 101/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Kulturális, Sport és Turisztikai alap felhasználására
 15. 102/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Kulturális, Sport és Turisztikai pályázatok elbírálásáról
 16. 103/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatok elbírálásáról
 17. 104/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat alapítványok támogatására
 18. 105/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívás elkészítésére
 19. 106/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat Társ Szociális Intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátásáról szóló 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
 20. 107/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat III. számú felnőtt fogorvosi körzetet ellátó Dr. Kunkli Eszter fogorvos kérelmére
 21. 108/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Klímastratégiájának (2020-2050) elfogadásáról
 22. 109/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2022. évi intézkedési tervének elfogadására
 23. 110/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat VárosFA programban való részvételről
 24. 111/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Bölcsőde konyha felújításához szükséges többlet önerő biztosításáról
 25. 112/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 26. 113/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat Szabó László zug – Major zug átkötéséről
 27. 114/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Gázláng Country Táncegyüttes kérelmével kapcsolatban
 28. 115/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Jókai soron lévő 10-11. sorszámú önkormányzati tulajdonú pavilonokkal kapcsolatosan
 29. 116/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
 30. 117/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 31. 118/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 32. 119/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat települési főépítészi megbízásra
 33. 120/2022. (IV. 21.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. cégvezető vezérigazgatójának kinevezéséről
2022. március 24.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 03. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 03. 17.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2021. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2021-es működéséről.
 4. Előterjesztés kerékpárút karbantartó kistraktor megvásárlására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti és beruházási tervéről.
 6. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky u. 60. szám mögötti ingatlanrész értékesítéséről.
 7. Előterjesztés Bihari u. 1268/1 hrsz előtti ingatlanrész értékesítéséről.
 8. Előterjesztés Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 9. Előterjesztés Szent Erzsébet u. 2514/4 hrsz ingatlanrész értékesítéséről.
 10. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgatójának beszámolójáról.
 11. Előterjesztés a szociális szolgáltatásra kijelölt Dózsa György út 7. szám alatti ingatlannal kapcsolatban.
 12. Előterjesztés a területi védőnői szolgálat működtetésének átadására és a Járóbeteg-Ellátó Centrum alapdokumentumainak módosításáról.
 13. Előterjesztés óvodai körzethatárok módosítására.
 14. Előterjesztés óvodai továbbképzési program elfogadására.
 15. Előterjesztés a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 16. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 17. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 18. Előterjesztés a gasztro tér hasznosítása kapcsán pályázaton kívül érkezett ajánlatról.
 19. Előterjesztés „Komposztáló ládák biztosítása lakosság részére” felhívásról.
 20. Előterjesztés költségvetési forrás átcsoportosításáról.
 21. Előterjesztés a Bocskai zug ivóvízvezeték kiépítésének többletköltségeiről.
 22. Előterjesztés kátyúzással kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről.
 24. Előterjesztés a városunkban tartózkodó ukrajnai menekültek ellátásának segítésére.
 25. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS

 26. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úr interpellációjára. 

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 05. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 05. 18.
Letöltés
 1. 60/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 61/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló tudomásul vételéről
 3. 62/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 4. 63/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a mezei őrszolgálat 2021-es működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
 5. 64/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat kerékpárút karbantartó kistraktor megvásárlására
 6. 65/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti és beruházási tervének elfogadásáról
 7. 66/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Bajcsy-Zsilinszky u. 60. szám mögötti ingatlanrész értékesítéséről
 8. 67/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat Bihari u. 1268/1 hrsz előtti ingatlanrész értékesítéséről
 9. 68/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 10. 69/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat Szent Erzsébet u. 2514/4 hrsz ingatlanrész értékesítéséről
 11. 70/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgatójának beszámolójáról
 12. 71/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a szociális szolgáltatásra kijelölt Dózsa György út 7. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
 13. 72/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a területi védőnői szolgálat működtetésének átadására és a Járóbeteg-Ellátó Centrum alapdokumentumainak módosításáról
 14. 73/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat óvodai körzethatárok módosítására
 15. 74/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat óvodai továbbképzési program elfogadására
 16. 75/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola névváltozásának támogatásáról
 17. 76/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a  Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola új tanszak indításának támogatásáról
 18. 77/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola maximális tanulólétszám növelésének támogatására
 19. 78/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására
 20. 79/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat alapítvány támogatására
 21. 80/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a gasztro tér hasznosítása kapcsán és a pályázaton kívül érkezett ajánlattal kapcsolatosan
 22. 81/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat „Komposztáló ládák biztosítása lakosság részére” felhívásról
 23. 82/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai zug ivóvízvezeték kiépítésének többletköltségeiről
 24. 83/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai zug ivóvízvezeték kiépítésének többletköltségeiről
 25. 84/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat kátyúzással kapcsolatosan
 26. 85/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről
 27. 86/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat a városunkban tartózkodó ukrajnai menekültek ellátásának segítésére
 28. 87/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 29. 88/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat köszönetnyilvánításról
2022. február 24.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 02. 18.
Letöltés
2022. évi költségvetés előterjesztésLetöltés
2022. évi költségvetés előterjesztés mellékleteLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2022. évi költségvetésére.
 2. Előterjesztés Zöld Busz Programban történő részvételről.
 3. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására.
 4. Előterjesztés az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására.
 5. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
 6. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására.
 8. Előterjesztés pályázat benyújtásáról.
 9. Előterjesztés a zöldhulladék házhoz menő gyűjtésével kapcsolatosan.
 10. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmekről.
 11. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására.
 12. Előterjesztés a 7950/23 hrsz-ú terület használatáról.
 13. Előterjesztés a 0118 hrsz-ú árok önkormányzati tulajdonba vételéről.
 14. Előterjesztés pannók áthelyezésére.
 15. Előterjesztés Thököly Imre és Zrínyi Ilona mellszobrának közterületen történő elhelyezésére.
 16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgatója keresetkiegészítésére
 17. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére.
 18. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 19. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására a 2022–2024 közötti időszakra.
 20. Előterjesztés támogatási szerződés módosítási kérelmekkel kapcsolatosan.
 21. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására és térítési díj felülvizsgálatáról.
 22. Előterjesztés hiányzó, szociális nappali ellátások új telephelyéről.
 23. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről.
 24. Előterjesztés Gólyahír Védőnői Bt. kérelméről.
 25. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 26. Előterjesztés helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításról.
 27. Előterjesztés éjszakai autós gyorsulási verseny megrendezéséről.
 28. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2021-es turisztikai adatairól.
 29. Tájékoztató a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt rendezvényeiről.
 30. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr síkosságmentesítéssel kapcsolatos interpellációjára.
 31. Válasz Jónás Kálmán képviselő úr forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatos interpellációjára.
 32. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úr interpellációjára.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK:
 33. Egyéni képviselői indítvány lakótelepi parkolási anomália megszüntetése tárgyában,
 34. Egyéni képviselői indítvány „DWA BRATANKI” című pályázat benyújtásáról,
 35. Egyéni képviselői indítvány szánkódomb kialakítása tárgyában,
 36. Tájékoztató a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztésről.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 05. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 05. 18.
Letöltés
 1. 26/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
  Mellékletek
 3. 27/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Zöld Busz Programban történő részvételről
 4. 28/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a polgármester illetményének megállapítására
 5. 29/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására
 6. 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. 30/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemterv jóváhagyásáról
 8. 31/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és marketingkommunikációs tervének elfogadására, valamint marketing akciók és a forgalomélénkítő kampány támogatásáról
 9. 32/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat ipari övezet létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról
 10. 33/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a zöldhulladék házhoz menő gyűjtésével kapcsolatosan
 11. 34/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmek elvi támogatásáról
 12. 35/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására
 13. 36/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a 7950/23 hrsz-ú terület használatáról
 14. 37/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a 0118 hrsz-ú árok önkormányzati tulajdonba vételéről
 15. 38/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat pannók áthelyezésére
 16. 39/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Thököly Imre és Zrínyi Ilona mellszobrának közterületen történő elhelyezésére
 17. 40/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgatója keresetkiegészítésére
 18. 41/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívások elfogadására
 19. 42/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület  támogatásáról
 20. 43/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására a 2022–2024 közötti időszakra
 21. 44/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat támogatási szerződés módosítási kérelmekkel kapcsolatosan
 22. 45/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására és térítési díj felülvizsgálatáról
 23. 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
  Melléklet 1
  Melléklet 2
 24. 46/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat szociális nappali ellátások új telephelyéről
 25. 47/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelmével kapcsolatosan
 26. 48/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Gólyahír Védőnői Bt. kérelmével kapcsolatosan
 27. 49/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 28. 50/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításról
 29. 51/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat felszólalási lehetőség megadásáról
 30. 52/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat éjszakai autós gyorsulási verseny megrendezésével kapcsolatosan
 31. 53/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2021-es turisztikai adatairól szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 32. 54/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról
 33. 55/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat lakótelepi parkolási anomáliákkal kapcsolatosan
 34. 56/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat „DWA BRATANKI” című pályázat benyújtásának támogatásáról
 35. 57/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a Bihari utcai rekultivált törmeléklerakónál törmelékmentes föld elhelyezésének támogatásáról
 36. 58/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat a kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztésről
2022. január 27.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2022. 01. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2022. 01. 21.
Letöltés
18. számú előterjesztés 1. számú melléklete
Letöltés
18. számú előterjesztés 2. számú melléklete
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés „Hajdúszoboszló Város Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021-2025” dokumentum elfogadására.
 2. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-6/A-C jelű módosításának elfogadásáról.
 3. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmekről.
 4. Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására.
 5. Előterjesztés árverésen értékesítendő ingatlanokról.
 6. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására.
 7. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérelmére.
 8. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 9. Javaslat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 11. Előterjesztés kérelmek támogatásával kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 13. Előterjesztés pannók elhelyezésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés a TOP PLUSZ uniós pályázati felhívásokra előkészítés alatt álló és benyújtott projektekről.
 15. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázati lehetőségről.
 16. Előterjesztés a gasztro tér hasznosítása kapcsán.
 17. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos kérelemről.
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2021-2026. évre vonatkozó, Települési Környezetvédelmi Programja elfogadásáról.
 19. Előterjesztés egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedésről.
 20. Tájékoztatás az intézményekben (HKSZK, Bölcsőde) történt külső ellenőrzések eredményéről.
 21. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 22. Előterjesztés Balogh Alexandra önkormányzati szakember lakás kérelmére.
 23. Előterjesztés az Árpád u. 71. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 24. Előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 05. 10.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2022. 05. 10.
nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 1/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a napirend elfogadására
 2. 2/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat „Hajdúszoboszló Város Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021-2025” dokumentum elfogadására
 3. 3/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-6/A-C jelű módosításának elfogadásáról
 4. 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet a 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
  Melléklet 1
  Melléklet 2
 5. 4/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmek elvi támogatásáról
 6. 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról
  Melléklet
 7. 5/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat árverésen értékesítendő ingatlanokról
 8. 6/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására
 9. 7/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum szakorvosi óraszám átcsoportosítási kérelmére
 10. 8/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 11. 3/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017.(X.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 12. 9/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 13. 10/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat kérelmek támogatásával kapcsolatosan
 14. 11/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 15. 12/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat pannók elhelyezésével kapcsolatosan
 16. 13/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Élhető települések, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése és a Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatok benyújtásának támogatásáról
 17. 14/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Belterületi utak fejlesztése pályázat benyújtásának támogatásáról
 18. 15/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázat benyújtásának támogatásáról
 19. 16/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat keretösszeg biztosításáról a Mező utca felújításhoz kapcsolódó engedélyezési és közbeszerzési költségekhez
 20. 17/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a gasztro tér hasznosítása kapcsán
 21. 18/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat közterületi parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos kérelmek támogatásáról
 22. 19/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2021-2026. évre vonatkozó, Települési Környezetvédelmi Programja elfogadásáról
 23. 20/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat kétirányú kerékpáros közlekedés megvizsgálásával kapcsolatosan
 24. 21/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv tudomásul vételéről
 25. 22/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul vételéről
 26. 23/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 27. 24/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati szakember lakás kérelem támogatására
 28. 25/2022. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat az Árpád u. 71. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére