ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2021. évi ülések
2021. október 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 15.
Letöltés
 1. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. 1-9. havi bevételi adatairól és a 2021. évi várható eredményéről.
 2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. napelemes kiserőmű létesítésére.
 3. Előterjesztés gyógyvíz igénnyel kapcsolatosan.
 4. Előterjesztés a 10576 hrsz-ú ingatlan értékestéséről.
 5. Előterjesztés pénzügyi fedezet biztosításáról a településrendezési tervek módosításához.
 6. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 7. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő támogatásra.
 8. Előterjesztés szobor áthelyezésére.
 9. Előterjesztés emléktáblák kihelyezésére.
 10. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 11. Előterjesztés a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
 12. Előterjesztés a „Helyi fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására.
 13. Előterjesztés a Lurkó Óvoda fejlesztési tervével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés fásításról.
 15. Előterjesztés Sarkcsillag Invest Kft. Nosztalgia kisvonat végleges megállóhelyének módosítási kérelméről.
 16. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 17. Válasz az óriáskerék ügyével kapcsolatos kérdésre.
 18. Válasz Bíró Anita képviselő úrhölgy 5. sz. választókörzet javítási munkálataival kapcsolatos interpellációjára.
 19. Válasz képviselői kérdésre.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

még nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
2021. szeptember 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. szeptember 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. szeptember 17.
Letöltés
 22. számú előterjesztés 2. számú mellékleteLetöltés
 23. számú előterjesztés mellékleteiLetöltés
 1. Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlói Területi Szervezetének tevékenységéről.
 2. Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés Digi Kft. bérleti szerződés hosszabbítására.
 4. Előterjesztés a Szilfákalja u. 29. szám alatti 5793/32/A/32 hrsz. alatti garázs értékesítéséről.
 5. Előterjesztés a Dobó I. u. 8. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
 6. Előterjesztés a Kötelesi u. 34. szám alatti épület bontásáról.
 7. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. dolgozóinak 2021. évi bérfejlesztéséről.
 8. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmekről.
 9. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására.
 10. Előterjesztés a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola támogatására.
 11. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására.
 12. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 13. Előterjesztés idősek napi rendezvénysorozatról.
 14. Előterjesztés Másholország-Közös Ügyünk a Gyermekünk Egyesület kérelmére.
 15. Előterjesztés népkonyha szolgáltatásról.
 16. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020. évi beszámolóval kapcsolatosan.
 17. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I. negyedévi beszámolójáról.
 18. Előterjesztés a helyi autóbuszközlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatosan.
 19. Előterjesztés a víziközművek 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításáról.
 20. Előterjesztés a víziközmű vagyon 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 21. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan.
 22. Előterjesztés négyévszakos játszóház fejlesztési területének kijelölésére, tervezési koncepció elfogadására.
 23. Előterjesztés a Gázláng pálya beépítési tervének jóváhagyására vonatkozóan.
 24. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása kapcsán.
 25. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda kérelméről.
 26. Előterjesztés hulladéktároló konténer közterületen történő elhelyezéséről.
 27. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezéséről közterületen.
 28. Előterjesztés bérleti díj csökkentéssel kapcsolatos egyedi kérelem ügyében.
 29. Előterjesztés a Bocskai Korona bevezetésének lehetőségéről.
 30. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
 31. Tájékoztatás az állati hulladék kezelésével kapcsolatos díjszabásról
 32. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 33. Válasz szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos interpellációkra.
 34. Válasz a József Attila utcán lévő villanyoszlopok karbantartásával kapcsolatosan.
 35. Válasz csatorna karbantartásával kapcsolatos interpellációra.
 36. Válasz Majoros Petronella Alpolgármester Asszony interpellációjára.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK:

 37. A Polgári Olvasókör kérelmével kapcsolatosan
 38. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésével kapcsolatosan
 39. Előterjesztés a vHajdúszoboszló és Térsége Közhasznú Kézilabda Egyesület székhelybejegyzésével kapcsolatosan
 40. Válasz a TESCO melletti fakivágásokkal kapcsolatos kérdésre

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

még nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
2021. szeptember 1. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. augusztus 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. augusztus 27.
Letöltés
 1. Előterjesztés a 46/2021. (VII. 07.) Kt. határozat kiegészítéséről.
 2. Előterjesztés földvásárlásra ipari park létesítéséhez.
 3. Előterjesztés pótelőirányzati igényről.
 4. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés a településrendezési tervek M6/A-C jelű módosításának partnerségi lezárásáról és a környezeti vizsgálat szükségességéről.
 6. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-6/B. jelű módosításának elfogadásáról (American Legends Kft. kezdeményezése).
 7. Előterjesztés az Olajos Társasház újabb fellebbezéséről.
 8. Előterjesztés az Olajos Társasház támogatásáról szóló 125/2020. (VII. 16.) sorszámú Képviselő-testületi határozat visszavonása.
 9. Előterjesztés Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további önerő biztosításáról.
 10. Előterjesztés Szent István parki pavilonok bérlésével kapcsolatban.
 11. Előterjesztés Nosztalgia kisvonat részére ideiglenes megállóhely biztosítása.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

még nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
2021. július 7.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. június 30.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. június 30.
Letöltés
20. számú képviselő-testületi előterjesztés
Letöltés

23-27. számú képviselő-testületi előterjesztés
Közzétéve: 2021. július 6.

Letöltés
28. számú képviselő-testületi előterjesztés
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről.
 2. Előterjesztés övezeti átsorolásról.
 3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás egyesületi székhely bejegyzésére.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői pályázatának kiírásáról.
 5. Javaslat egészségügyi és szociális rendeletek módosítására.
 6. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére.
 7. Előterjesztés vezetékjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásra.
 8. Előterjesztés a Hajdútourist Kft. kérelméről.
 9. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 10. Előterjesztés Tour de Hongrie 2022-es, 2023-es versenyeihez történő kapcsolódás tárgyában.
 11. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés a Dobó István utcai közkifolyóval kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása kapcsán.
 14. Előterjesztés a Harangház oszlopfőinek felújításával kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a volt Gázláng pálya fejlesztési lehetőségeiről.
 16. Előterjesztés streetgokart közterületi helyszínen történő elhelyezésével kapcsolatban.
 17. Előterjesztés elektromos guruló állatok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban.
 18. Előterjesztés előkert létesítési kérelemről.
 19. Előterjesztés közterület-használati kérelemmel kapcsolatban
 20. Előterjesztés „Rejtélyek városa” játékprogram közterületen történő megvalósításáról.
 21. Tájékoztató állati hulladékok kezelésével kapcsolatos díjszabásról.
 22. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 23. Előterjesztés a Liget Óvoda konyhafelújítás során felmerülő pótmunkához kapcsolódó többlet önerő biztosításáról
 24. Előterjesztés Nádudvari út - Dózsa György út – Bajcsy-Zsilinszky utca csomópont átépítésével kapcsolatosan
 25. Előterjesztés Rákóczi utca – Új utca – Tokay utca csomópont átépítésével kapcsolatosan
 26. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 27. Előterjesztés az önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 28. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására.
 29. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 08. 27.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2021. június 28. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. június 28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. június 28.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítására
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 07. 21.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
 1. 29/2021. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 30/2021. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítására
2021. június 17.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 06. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (1-5)
Közzétéve: 2021. 06. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (6-19)
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (20)
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (21-25)
Letöltés 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására, gyógyvíz-szolgáltatási szerződés megkötésére.
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámoló.
 3. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó menetrendi javaslat.
 4. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4/B jelű módosításának elfogadásáról.
 5. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/B jelű módosításának elfogadásáról.
 6. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-6/B jelű módosításának (American Legends Kft. kezdeményezése) partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről.
 7. Előterjesztés a Szováti útfélen található ingatlan megvásárlására.
 8. Előterjesztés a Plón Gyula utca megnyitására.
 9. Előterjesztés intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyására.
 10. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmével kapcsolatosan.
 11. Előterjesztés a Gönczy Pál Református és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 13. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 14. Előterjesztés József Attila utca – Jókai sor – Debreceni út – Arany János utca csomópont átépítésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a Liget Óvoda konyhafelújításához kapcsolódó többlet önerő biztosításáról.
 16. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal felújítása tárgyában.
 17. Javaslat az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
 18. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezéséről közterületen.
 19. Előterjesztés Food Truck autó kihelyezése kapcsán.
 20. Előterjesztés streetgokartok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban.
 21. Előterjesztés közterület használati kérelemről – könyvárusítás.
 22. Előterjesztés közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről.
 24. Előterjesztés a Bocskai Korona bevezetésének lehetőségéről.
 25. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről, valamint a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről; a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések megerősítése.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 26. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad beruházás kapcsán készült szakértői véleményről.
 27. Előterjesztés települési rendszeres gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 07. 21.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
 1. 1/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 2/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására, gyógyvíz-szolgáltatási szerződés megkötésére
 3. 3/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatosan
 4. 4/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó menetrendi javaslattal kapcsolatosan
 5. 5/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-4/B jelű módosításának elfogadásáról
 6. 16/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 7. 6/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-5/B jelű módosításának elfogadásáról
 8. 17/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 9. 7/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-6/B jelű módosításának (American Legends Kft. kezdeményezése) partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről
 10. 8/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Szováti útfélen található ingatlan megvásárlására
 11. 9/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Plón Gyula utca megnyitásának törlésére
 12. 10/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyására
 13. 11/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmével kapcsolatosan
 14. 12/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál Református és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan
 15. 13/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 16. 14/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat alapítványi pályázatok elbírálására
 17. 15/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat József Attila utca – Jókai sor – Debreceni út – Arany János utca csomópont átépítésével kapcsolatosan
 18. 16/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Liget Óvoda konyhafelújításához kapcsolódó többlet önerő biztosításáról
 19. 17/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal felújítása tárgyában
 20. 18/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelet az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) önkormányzati rendelet és módosító rendeletei hatályon kívül helyezéséről
 21. 18/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat kerékpártároló elhelyezéséről közterületen
 22. 19/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat Food Truck autó kihelyezése kapcsán
 23. 20/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat streetgokartok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban
 24. 21/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat közterület használati kérelemre – könyvárusítás
 25. 22/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan
 26. 23/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a bringó-hintót üzemeltető cég kérelmére
 27. 24/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai Korona bevezetésének lehetőségéről
 28. 25/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 29. 26/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan Mesekorzó kialakításához.
 30. 27/2021. (VI. 17.) Képviselő-testületi határozat a Szabadtéri Színpad beruházáshoz kapcsolódóan
2021. május 20.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 05. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 05. 13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi gazdálkodásáról.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről.
 3. Előterjesztés bérleti jogról térítés ellenében történő lemondásról.
 4. Előterjesztés könyvvizsgáló megbízására.
 5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi átfogó értékeléséről.
 6. Beszámoló a szociális szolgáltató intézmény (HKSZK) 2020. évben végzett tevékenységéről.
 7. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2020. évben végzett szakmai tevékenységéről.
 8. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról.
 9. Előterjesztés praxisközösséghez való csatlakozásról.
 10. Előterjesztés az önkormányzat kisállat-ivartalanítási programjáról.
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Egyesített Óvoda beszámolója elfogadására.
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői megbízására.
 13. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve módosítására.
 14. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 15. Előterjesztés elszámolási határidő meghosszabbításáról.
 16. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kiutalásával kapcsolatosan.
 17. Előterjesztés a Hőforrás u. 4. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről.
 19. Előterjesztés a Liget Óvoda konyhafelújításához kapcsolódó önerő biztosításáról.
 20. Előterjesztés a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
 21. Előterjesztés pannók megvilágításáról.
 22. Előterjesztés közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződés módosítása.
 23. Előterjesztés a „utcapiknik” rendezvény megtartásáról.
 24. Előterjesztés a Nelson Hotel Kft. előkert létesítési kérelméről.
 25. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről.
 26. Előterjesztés bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelem ügyében
 27. Tájékoztató bölcsőde konyhafelújítás pályázat kapcsán.
 28. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 29. Z/1. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.

 30.  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 06. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
 1. 156/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi gazdálkodásával kapcsolatosan
 2. 157/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. a temető fenntartásáról és a ravatalozó üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 158/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat bérleti jogról térítés ellenében történő lemondásról.
 4. 159/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat könyvvizsgáló megbízására
 5. 160/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2020. évre vonatkozó beszámolóval kapcsolatban
 6. 161/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 7. 162/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2020. évben végzett szakmai tevékenységéről
 8. 163/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 9. 164/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat praxisközösséghez való csatlakozásról
 10. 165/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat az önkormányzat kisállat-ivartalanítási programjával kapcsolatosan
 11. 166/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló Egyesített Óvoda beszámolója elfogadására
 12. 167/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői megbízására
 13. 168/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve módosítására
 14. 169/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 15. 170/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat elszámolási határidő meghosszabbításáról
 16. 171/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat önkormányzati bérlakás kiutalásával kapcsolatosan
 17. 172/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 4. szám alatti 3811/31 és 3812/3 hrsz-ú ingatlanok árverésen történő együttes értékesítéséről
 18. 173/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Hungarospa Zrt. tulajdonában álló ingatlanok egy tömbként való értékesítéséről
 19. 174/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére
 20. 175/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Liget Óvoda konyhafelújításához kapcsolódó önerő biztosításáról
 21. 176/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 22. 15/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú rendelet módosításáról
 23. 177/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat pannók megvilágításáról
 24. 178/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződés módosítására
 25. 179/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat „utcapiknik” rendezvény megtartására
 26. 180/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Nelson Hotel Kft. előkert létesítési kérelmére
 27. 181/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a bringó-hintót üzemeltető cég kérelmére
 28. 182/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelem ügyében
 29. 183/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat bölcsőde konyhafelújítás pályázattal kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak elfogadására
 30. 184/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 31. 185/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében
 32. 186/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványára
 33. 187/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóhelyettesi álláshelyének betöltésére
 34. 188/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat az AERO CLUB Hajdúszoboszló Sportegyesület kérelmére
 35. 189/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat a helyettes szülői hálózat maradvány támogatási összegének 2021. évi felhasználásáról
 36. 190/2021. (V. 20.) Polgármesteri határozat közterületek felújításáról
2021. április 22.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 04. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 15.
Letöltés
 1.a számú előterjesztés kiegészítéseLetöltés
 1.a számú előterjesztés 1. mellékleteLetöltés 
 1.a számú előterjesztés 2. mellékleteLetöltés
 1.a számú előterjesztés 3. mellékleteLetöltés
 26. számú előterjesztésLetöltés
 26. számú előterjesztés kiegészítéseLetöltés
 26. számú előterjesztés 1. mellékleteLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok beszámolói 2020. évi tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése):
  a. Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. beszámolója.
  b. Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója.
 2. Előterjesztés könyvvizsgáló megbízására.
 3. Beszámoló a 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2020. évi végrehajtásáról.
 5. Javaslat Lévay Enikő ügyvezetői megbízásának meghosszabbítására.
 6. Előterjesztés Nyéki István vezérigazgatói megbízásának meghosszabbítására.
 7. Előterjesztés ipari park előkészítéséről.
 8. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról.
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői – álláshely – pályázatának kiírására.
 10. Előterjesztés a Kulturális, Sport és Turisztikai pályázatok elbírására.
 11. Előterjesztés a Kulturális, Sport és Turisztikai alap felhasználására.
 12. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 13. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.
 14. Előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatására érkezett pályázatokról.
 15. Előterjesztés a Covid – 19 vírus elleni védőoltások beadásával kapcsolatban, az alap és szakellátásban megnövekedett feladatokról.
 16. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati lehetőségről.
 17. Előterjesztés a helyi menetrendszeri autóbusz- közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámoló.
 18. Előterjesztés közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződés módosítása.
 19. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2021. évi intézkedési tervének elfogadására.
 20. Előterjesztés az elektromos autótöltők üzemeltetésével kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés rendelet módosításra közterület – pavilon – használat változásával kapcsolatban.
 22. Előterjesztés a Kossuth u. 11. szám alatti tornaterem felújításával kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés a mutatványos teret üzemeltető cég kérelméről.
 24. Előterjesztés a Bethlen 98 Kft. előkert létesítési kérelméről.
 25. Előterjesztés közterület – használati kérelemmel kapcsolatban.
 26. Előterjesztés 2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségekről.
 27. Majoros Petronella alpolgármester interpellációja.

 28.  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 05. 13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 10.
Letöltés
 1. 118/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság beszámolójával kapcsolatosan
 2. 119/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadására
 3. 120/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat könyvvizsgáló megbízására
 4. 13/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
  Mellékletek
 5. 121/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2020. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
 6. 122/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat Lévay Enikő ügyvezetői megbízásának meghosszabbítására
 7. 123/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat Nyéki István vezérigazgatói megbízásának meghosszabbítására
 8. 124/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat ipari övezet előkészítéséről
 9. 125/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének megbízása kiírásra érkezett pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
 10. 126/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat Dr. Sós Csaba magasabb vezetői megbízásáról
 11. 127/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői – álláshely – pályázatának kiírására
 12. 128/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Kulturális, Sport és Turisztikai pályázatok elbírására
 13. 129/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Kulturális, Sport és Turisztikai alap felhasználására
 14. 130/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat alapítvány támogatására
 15. 131/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat pályázati felhívás elkészítésére
 16. 132/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatására érkezett pályázatokról
 17. 133/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Covid – 19 vírus elleni védőoltások beadásával kapcsolatban, az alap és szakellátásban megnövekedett feladatokról
 18. 134/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati lehetőséggel kapcsolatban
 19. 135/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a helyi menetrendszeri autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatosan
 20. 136/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződés módosítására
 21. 137/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a környezetvédelmi program 2021. évi intézkedési tervének elfogadására
 22. 138/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat az elektromos autótöltők üzemeltetésével kapcsolatosan
 23. 14/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 24. 139/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Kossuth u. 11. szám alatti tornaterem felújításával kapcsolatosan
 25. 140/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a mutatványos teret üzemeltető cég kérelmére
 26. 141/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Bethlen 98 Kft. előkert létesítési kérelmére
 27. 142/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat közterület – használati kérelemmel kapcsolatban
 28. 143/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat 2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatosan
 29. 144/2021. (IV. 22.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör kérelmével kapcsolatosan
2021. március 25.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 03. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 3-28.
Közzétéve: 2021. 03. 18.
Letöltés
 1. számú napirendLetöltés
 2. számú napirendLetöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07. 29.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2020. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2020-as működéséről.
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2020. évi tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a gazdasági feladatok ellátásra történő megállapodások jóváhagyásáról.
 6. Tájékoztató a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyag közbeszerzésről és a hozzá kacsolódó étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról.
 7. Előterjesztés vásárolt élelmezés térítési díjának újbóli megállapítására.
 8. Előterjesztés a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat végelszámolás lezárására.
 9. Előterjesztés bérleti szerződés módosítására.
 10. Előterjesztés 0374/10 hrsz bérleti szerződés hosszabbítására.
 11. Előterjesztés a Belső-Kösely menti területre készült tanulmánytervről.
 12. Előterjesztés a Gazdasági Iroda / Vagyonkezelés részéről a rendezési tervek felülvizsgálatához érkezett javaslatokról.
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről.
 14. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 15. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 16. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 17. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 18. Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 19. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról.
 20. Előterjesztés az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés közterület - pavilon - használat változásával kapcsolatban.
 22. Előterjesztés a közterületi járdafelújítás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
 23. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség kérelméről.
 24. Előterjesztés intézményfelújítási igénnyel kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében.
 26. Tájékoztatás „Kipp-kopp, kopogok, bölcsődébe indulok – kisgyermeknevelők a fejlődés útján” című pályázat előleg elszámolásáról.
 27. Tájékoztatás Harsányi és Korpos utcák felújításának pályázatáról.
 28. Tájékoztató Hajdúszoboszló, Dobó I. u. 8. sz. alatt található önkormányzati bérlakás ügyében hozott rendkívüli döntésről.
 29. Válasz interpellációra.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 30. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója és munkaterve elfogadására
 31. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 05. 13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 10.
Letöltés
 1. 78/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadására
 2. 79/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 3. 80/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a mezei őrszolgálat 2020-as működéséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 81/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a polgármesteri hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 5. 82/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a gazdasági feladatok ellátásra történő megállapodások jóváhagyásáról
 6. 83/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat az élelmezési anyagok közbeszerzéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 7. 84/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat vásárolt élelmezés térítési díjának újbóli megállapítására
 8. 85/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat végelszámolás lezárására
 9. 86/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat 3337/17 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés módosítására
 10. 87/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a 0374/10 hrsz bérleti szerződés hosszabbítására
 11. 88/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Belső-Kösely menti területre készült tanulmánytervvel kapcsolatosan
 12. 89/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Gazdasági Iroda / Vagyonkezelés részéről a rendezési tervek felülvizsgálatához érkezett javaslatokra
 13. 90/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 14. 91/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására
 15. 92/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Hőgyes Endre Gimnázium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére
 16. 93/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére
 17. 94/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Szép Ernő Kollégium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére
 18. 95/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére
 19. 96/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan
 20. 97/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan
 21. 98/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a közterület - pavilon - használat változásával kapcsolatban
 22. 99/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a közterületi járdafelújítás támogatásáról szóló rendelet megalkotására
 23. 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Melléklet
 24. 12/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a közterületi járdafelújítás támogatásáról
 25. 100/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség kérelmére
 26. 101/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat intézményfelújítási igénnyel kapcsolatosan
 27. 102/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében
 28. 103/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat külön keretek átvezetéséről
 29. 104/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat külön keretek átvezetésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vételéről
 30. 105/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Harsányi és Korpos utcák felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatos tájékoztatásban foglaltak elfogadására
 31. 106/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló, Dobó I. u. 8. sz. alatt található önkormányzati bérlakás ügyében hozott rendkívüli döntésről szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 32. 107/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat a a Bocskai István Múzeum beszámolója és munkaterve elfogadására
 33. 108/2021. (III. 25.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére
2021. február 25.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 1-21
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 22-35
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 36-37
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervéről.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására.
 3. Előterjesztés: Kérelem a Hajdúszoboszlói Nonprofit Kft. marketingtevékenységek/stratégia megbízási szerződés teljesítési határideje módosításáról.
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2020. évi tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
 6. Tájékoztatás a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyag közbeszerzésről.
 7. Előterjesztés önkormányzati lakások árverésen történő értékesítésére.
 8. Előterjesztés a Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 9. Előterjesztés új utca nyitására.
 10. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 11. Előterjesztés intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyására.
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői megbízásának előkészítésére.
 13. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére.
 14. Előterjesztés kérelmek támogatásáról (kulturális, turisztikai keret).
 15. Előterjesztés kérelmek támogatásáról (civil alap).
 16. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek térítési díj felülvizsgálatára.
 17. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény 2020. évi beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról.
 18. Előterjesztés a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati bérlakások jogviszonyának eltérő szabályozásáról.
 19. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzetben szakvizsga megszerzése miatti tartós helyettesítéséről.
 20. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnokról.
 21. Előterjesztés a településrendezési tervek M-4/B jelű módosítás véleményezési eljárás lezárásáról.
 22. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/A jelű módosításának elfogadásáról. (Leier Hungária Kft. kezdeményezése)
 23. Előterjesztés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
 24. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítását megalapozó tanulmánytervekről.
 25. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához beérkezett újabb kérelmekről.
 26. Előterjesztés többfunkciós rendezvényközpont megvalósításának előkészítő munkálatairól.
 27. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés egyéb kérdéseiről.
 28. Előterjesztés helyi piac fejlesztése pályázattal kapcsolatban.
 29. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázati lehetőségről.
 30. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
 31. Előterjesztés a mutatványos teret üzemeltető cég kérelméről.
 32. Előterjesztés a „utcapiknik” rendezvény megtartásáról.
 33. Tájékoztatás a közlekedési csomópontok biztonságosabbá tételére elkészült tanulmánytervekről.
 34. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2020-as turisztikai adatairól.
 35. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 36. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása pályázati felhívásra érkezett ajánlatokról
 37. Válasz interpellációra Az I.-es választó körzet lakossági problémáival kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ELŐTERJESZTÉS:
 38. Előterjesztés rendkívüli bérlakás kiutalásáról.
 39. Előterjesztés szakemberlakás kiutalás kérelemre.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 04. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 10.

Letöltés

 1. 29/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
 2. 30/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására
 3. 31/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Kft. marketingtevékenységek/stratégia megbízási szerződés teljesítési határideje módosításáról
 4. 32/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 5. 33/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyag közbeszerzésről
 6. 34/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló, Hősök tere 6/D 2/6. lakás nyilvános árverésen történő értékesítéséhez való hozzájárulásról
 7. 35/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló, Médy I. u. 13. ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítéséhez
 8. 36/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5. ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítéséhez.
 9. 37/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti 6219 hrsz-ú ingatlan árverésen történő értékesítésére
 10. 38/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat új utca nyitására
 11. 39/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 12. 40/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyására
 13. 41/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői megbízásának előkészítésére
 14. 42/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat pályázati felhívások elkészítésére
 15. 43/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat kérelmek támogatásáról (kulturális, turisztikai keret)
 16. 44/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat kérelmek támogatásáról (civil alap)
 17. 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 18. 45/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Társ Szociális Intézmény 2020. évi beszámolója elfogadásáról
 19. 46/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati bérlakások jogviszonyának eltérő szabályozásáról
 20. 47/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat I. számú gyermekorvosi körzetben szakvizsga megszerzése miatti tartós helyettesítéséről
 21. 48/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a multifunkciós rendezvénycsarnok megvalósulásával kapcsolatosan
 22. 49/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a településrendezési tervek M-4/B jelű módosítás véleményezési eljárás lezárásáról
 23. 50/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a településrendezési eszközök M-5/A jelű módosításának elfogadásáról
 24. 9/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 25. 51/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
 26. 52/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a településrendezési tervek módosítását megalapozó tanulmánytervekről
 27. 53/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a településrendezési tervek módosításához beérkezett újabb kérelmekre
 28. 54/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat többfunkciós rendezvényközpont megvalósításának előkészítő munkálatairól
 29. 55/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéssel kapcsolatosan
 30. 56/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a helyi piac fejlesztése pályázattal kapcsolatban
 31. 57/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázati lehetőségeivel kapcsolatosan
 32. 58/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 33. 10/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet
 34. 59/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a mutatványos teret üzemeltető cég kérelmére
 35. 60/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a közlekedési csomópontok biztonságosabbá tételére elkészült tanulmánytervekkel kapcsolatosan
 36. 61/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszló város 2020-as turisztikai adatairól szóló tájékoztató elfogadására
 37. 62/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről
 38. 63/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a Gasztrotér hasznosítása pályázati felhívásra érkezett ajánlatokkal kapcsolatosan
 39. 64/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat a ROBOTIC SIEGFRIED Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról.
 40. 65/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat előirányzatok közötti átcsoportosításra
 41. 66/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat rendkívüli bérlakás kiutalásáról
 42. 67/2021. (II. 25.) Polgármesteri határozat szakemberlakás kiutalás kérelemmel kapcsolatosan
2021. január 28.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 01. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására.
 2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2021. évi költségvetésére.
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak módosítására.
 4. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 5. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 6. Javaslat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 7. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4/A (Peterman László kezdeményezése) jelű módosításának elfogadásáról.
 8. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/B jelű módosításának (Nagyhegyes Hús Kft. kezdeményezése) partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről.
 9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakásokról.
 10. Előterjesztés a 2667/26. hrsz. alatti ingatlan haszonbérbeadásáról.
 11. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló város címere használatának engedélyezésére.
 13. Előterjesztés kérelmek támogatásáról.
 14. Előterjesztés kérelmek támogatásáról (Civil Alap).
 15. Javaslat szociális rendelet módosítására.
 16. Előterjesztés a II. számú felnőtt fogorvosi körzet rendelési idejének, és az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési rendjének módosítására.
 17. Előterjesztés a bölcsőde nyári zárva tartásának időtartamáról.
 18. Előterjesztés lovarda megvalósításával kapcsolatosan.
 19. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázat módosítására.
 20. Előterjesztés csapadékvíz fejlesztés pályázat lehetőségről és annak műszaki tartalmáról.
 21. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezéséről közterületen.
 22. Tájékoztatás a 4. sz. főút Hajdúszoboszló – Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávosításával kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ELŐTERJESZTÉS:

 23. Előterjesztés települési lakhatási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
 24. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 23.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 10.
Letöltés
 1. 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Mellékletek
 2. 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
  Mellékletek
 3. 2/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak módosításáról
 4. 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. 3/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról
 6. 5/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet  a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017.(X.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. 4/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a településrendezési eszközök M-4/A (Peterman László kezdeményezése) jelű módosításának elfogadásáról
 8. 6/2021.(I. 28.) önkormányzati rendelet a 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 9. 5/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a településrendezési eszközök M-5/B jelű módosításának (Nagyhegyes Hús Kft. kezdeményezése) partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről
 10. 6/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat önkormányzati tulajdonú lakások bérleti jogának pénzbeli térítéséről
 11. 7/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat hátralék rendezése részletfizetési lehetőségének megadásáról
 12. 8/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
 13. 9/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a 2667/26. hrsz. alatti ingatlan haszonbérbeadásáról
 14. 10/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására
 15. 11/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat Hajdúszoboszló város címere használatának engedélyezésére
 16. 12/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat kérelmek támogatásáról
 17. 13/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat kérelmek támogatásáról (Civil Alap)
 18. 7/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet szociális ellátások módosításáról
 19. 14/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a II. számú felnőtt fogorvosi körzet rendelési idejének, és az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési rendjének módosítására
 20. 15/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat a bölcsőde nyári zárva tartásának időtartamáról
 21. 16/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat lovarda megvalósításával kapcsolatosan
 22. 17/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat útburkolat felújítása és csapadékvíz elvezetésének fejlesztése című pályázat elszámolható költségeinek biztosításáról
 23. 18/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat többlet önerő biztosításáról
2021. január 11.
1. 1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről és nyilvános területekről