ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2021. évi ülések
2021. március 25.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 03. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 3-29.
Közzétéve: 2021. 03. 18.
Letöltés
 1. számú napirendLetöltés
 2. számú napirendLetöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2020. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2020-as működéséről.
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2020. évi tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a gazdasági feladatok ellátásra történő megállapodások jóváhagyásáról.
 6. Tájékoztató a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyag közbeszerzésről és a hozzá kacsolódó étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról.
 7. Előterjesztés vásárolt élelmezés térítési díjának újbóli megállapítására.
 8. Előterjesztés a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat végelszámolás lezárására.
 9. Előterjesztés bérleti szerződés módosítására.
 10. Előterjesztés 0374/10 hrsz bérleti szerződés hosszabbítására.
 11. Előterjesztés a Belső-Kösely menti területre készült tanulmánytervről.
 12. Előterjesztés a Gazdasági Iroda / Vagyonkezelés részéről a rendezési tervek felülvizsgálatához érkezett javaslatokról.
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről.
 14. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 15. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 16. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 17. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 18. Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére.
 19. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról.
 20. Előterjesztés az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés közterület - pavilon - használat változásával kapcsolatban.
 22. Előterjesztés a közterületi járdafelújítás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
 23. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség kérelméről.
 24. Előterjesztés intézményfelújítási igénnyel kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében.
 26. Tájékoztatás „Kipp-kopp, kopogok, bölcsődébe indulok – kisgyermeknevelők a fejlődés útján” című pályázat előleg elszámolásáról.
 27. Tájékoztatás Harsányi és Korpos utcák felújításának pályázatáról.
 28. Tájékoztató Hajdúszoboszló, Dobó I. u. 8. sz. alatt található önkormányzati bérlakás ügyében hozott rendkívüli döntésről.
 29. Válasz interpellációra.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre
2021. február 25.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 1-21
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 22-35
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 36-37
Közzétéve: 2021. 02. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervéről.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására.
 3. Előterjesztés: Kérelem a Hajdúszoboszlói Nonprofit Kft. marketingtevékenységek/stratégia megbízási szerződés teljesítési határideje módosításáról.
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2020. évi tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
 6. Tájékoztatás a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyag közbeszerzésről.
 7. Előterjesztés önkormányzati lakások árverésen történő értékesítésére.
 8. Előterjesztés a Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 9. Előterjesztés új utca nyitására.
 10. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 11. Előterjesztés intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyására.
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői megbízásának előkészítésére.
 13. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére.
 14. Előterjesztés kérelmek támogatásáról (kulturális, turisztikai keret).
 15. Előterjesztés kérelmek támogatásáról (civil alap).
 16. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek térítési díj felülvizsgálatára.
 17. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény 2020. évi beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról.
 18. Előterjesztés a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati bérlakások jogviszonyának eltérő szabályozásáról.
 19. Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzetben szakvizsga megszerzése miatti tartós helyettesítéséről.
 20. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnokról.
 21. Előterjesztés a településrendezési tervek M-4/B jelű módosítás véleményezési eljárás lezárásáról.
 22. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/A jelű módosításának elfogadásáról. (Leier Hungária Kft. kezdeményezése)
 23. Előterjesztés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
 24. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítását megalapozó tanulmánytervekről.
 25. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához beérkezett újabb kérelmekről.
 26. Előterjesztés többfunkciós rendezvényközpont megvalósításának előkészítő munkálatairól.
 27. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés egyéb kérdéseiről.
 28. Előterjesztés helyi piac fejlesztése pályázattal kapcsolatban.
 29. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázati lehetőségről.
 30. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
 31. Előterjesztés a mutatványos teret üzemeltető cég kérelméről.
 32. Előterjesztés a „utcapiknik” rendezvény megtartásáról.
 33. Tájékoztatás a közlekedési csomópontok biztonságosabbá tételére elkészült tanulmánytervekről.
 34. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2020-as turisztikai adatairól.
 35. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 36. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása pályázati felhívásra érkezett ajánlatokról
 37. Válasz interpellációra Az I.-es választó körzet lakossági problémáival kapcsolatban.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ELŐTERJESZTÉS:
 38. Előterjesztés Süveges László rendkívüli bérlakás kiutalásáról.
 39. Előterjesztés Tóthné Barna Hajnalka szakemberlakás kiutalásának kérelmére.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 04. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2021. január 28.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 01. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására.
 2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2021. évi költségvetésére.
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak módosítására.
 4. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 5. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 6. Javaslat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 7. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4/A (Peterman László kezdeményezése) jelű módosításának elfogadásáról.
 8. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/B jelű módosításának (Nagyhegyes Hús Kft. kezdeményezése) partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről.
 9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakásokról.
 10. Előterjesztés a 2667/26. hrsz. alatti ingatlan haszonbérbeadásáról.
 11. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló város címere használatának engedélyezésére.
 13. Előterjesztés kérelmek támogatásáról.
 14. Előterjesztés kérelmek támogatásáról (Civil Alap).
 15. Javaslat szociális rendelet módosítására.
 16. Előterjesztés a II. számú felnőtt fogorvosi körzet rendelési idejének, és az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési rendjének módosítására.
 17. Előterjesztés a bölcsőde nyári zárva tartásának időtartamáról.
 18. Előterjesztés lovarda megvalósításával kapcsolatosan.
 19. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázat módosítására.
 20. Előterjesztés csapadékvíz fejlesztés pályázat lehetőségről és annak műszaki tartalmáról.
 21. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezéséről közterületen.
 22. Tájékoztatás a 4. sz. főút Hajdúszoboszló – Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávosításával kapcsolatosan.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ELŐTERJESZTÉS:

 23. Előterjesztés települési lakhatási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
 24. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 23.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre