ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2020. évi ülések
2020. december 17.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 12. 11.
Letöltés

ELŐTERJESZTÉSEK 1-20

ELŐTERJESZTÉSEK 20-34
Közzétéve: 2020. 12. 11.

Letöltés

Letöltés

ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés: kérelem a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. II. félévi marketingtevékenységek/stratégia megbízási szerződés teljesítési határideje módosításáról.
 2. Előterjesztés a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
 3. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.
 4. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására.
 5. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 6. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 7. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és hatályon kívül helyezésére.
 8. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására.
 9. Előterjesztés I. és III. számú felnőtt fogorvosi körzetek rendelési idejének, és a I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési rendjének módosítására.
 10. Előterjesztés megállapodás módosítása babaköszöntő csomag biztosítására.
 11. Előterjesztés népkonyha szolgáltatás biztosításáról.
 12. Előterjesztés elszámolási határidő meghosszabbításáról (Hajdúszoboszlói Fiatalok Fóruma Egyesület).
 13. Előterjesztés elszámolási határidő meghosszabbításáról (Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület).
 14. Előterjesztés Paintball pálya 2021. évi bérleti szerződésére.
 15. Előterjesztés Jókai sor 2. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 16. Előterjesztés Luther u. 47. szám alatti 1. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására.
 17. Előterjesztés Luther u. 47. szám alatti 2. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására.
 18. Előterjesztés Pintér Péter kérelméről.
 19. Előterjesztés a Hunpetrol 2018. Kft. kérelméről.
 20. Előterjesztés a Hajdúszoboszló 2475/27 hrsz alatti földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításáról.
 21. Előterjesztés a Hajdúszoboszló 146/6 hrsz alatti földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításáról.
 22. Beszámoló a 2020. évben végzett beruházási, felújítási munkákról.
 23. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020.01.01-2020.09.30 közötti időszakban végzett működéséről, valamint a működéssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.
 24. Előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására benyújtott pályázatról.
 25. Előterjesztés helyi piac fejlesztése pályázat előkészítési költségéről.
 26. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 27. Előterjesztés Szent István park őrzése tevékenységre vonatkozó költségátcsoportosítással kapcsolatosan.
 28. Előterjesztés közvilágítás bővítéssel kapcsolatosan.
 29. Előterjesztés közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan.
 30. Előterjesztés közterület használati kérelemről – tároló doboz kihelyezés.
 31. Előterjesztés a Szoboszlói Gyermekekért Egyesület kérelméről.
 32. Előterjesztés a képviselő-testület 2021. évi munkatervének meghatározására.
 33. Előterjesztés Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz történő csatlakozásról.
 34. Tájékoztató a hajdúszoboszlói gyepmesteri telep működéséről.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 35. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnokról
 36. Előterjesztés a 0554/1 hrsz-ú ingatlan a, és b, alrészlet haszonbérbeadásáról
 37. Előterjesztés a 2021. évi Járási Startmunka Programban való részvételről
 38. Előterjesztés a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről és nyilvános területekről szóló önkormányzati rendelet ismételt megalkotására
 39. Előterjesztés a Hivatal felújítási igényével kapcsolatosan
 40. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására
 41. Tájékoztató multifunkciós rendezvénycsarnok előkészítésének támogatásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 01. 20.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 20.
Letöltés
 1. 76/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. II. félévi marketingtevékenységek/stratégia megbízási szerződés teljesítési határideje módosításáról
 2. 77/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
 3. 78/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának jóváhagyásáról
 4. 30/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet1, Melléklet2
 5. 79/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 6. 31/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 8. 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 9. 80/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat I. és III. számú felnőtt fogorvosi körzetek rendelési idejének, és a I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési rendjének módosítására
 10. 81/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat megállapodás módosítása babaköszöntő csomag biztosítására
 11. 82/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat népkonyha szolgáltatás biztosításáról
 12. 83/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat elszámolási határidő meghosszabbításáról (Hajdúszoboszlói Fiatalok Fóruma Egyesület)
 13. 84/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat elszámolási határidő meghosszabbításáról (Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület)
 14. 85/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat Jókai sor 2. számú pavilon elővásárlási jogról való lemondásról
 15. 87/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat Luther u. 47. szám alatti 2. számú garázs elővásárlási jogról való lemondásról
 16. 88/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat Pintér Péter kérelmére
 17. 89/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Hunpetrol 2018. Kft. kérelmére
 18. 90/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló 2475/27 hrsz alatti földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításáról
 19. 91/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló 146/6 hrsz alatti földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításáról
 20. 92/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a 2020. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámoló elfogadására
 21. 93/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Volánbusz Zrt. Hajdúszoboszló város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2020.01.01-2020.09.30. időszak vonatkozásában elkészült tájékoztatójában foglaltak elfogadására
 22. 94/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására benyújtott pályázatról
 23. 95/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat helyi piac fejlesztése pályázat előkészítési költségéről
 24. 96/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 25. 97/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Szent István park őrzése tevékenységre vonatkozó költségátcsoportosítással kapcsolatosan
 26. 98/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat közvilágítás bővítéssel kapcsolatosan
 27. 99/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat közterületi utasváró pavilonok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan
 28. 100/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat közterület használati kérelemről – tároló doboz kihelyezés
 29. 101/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a képviselő-testület 2021. évi munkatervének meghatározására
 30. 102/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz történő csatlakozásról
 31. 103/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a hajdúszoboszlói gyepmesteri telep működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
 32. 104/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Hivatal felújítási igényével kapcsolatosan
 33. 105/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására
 34. 106/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a 2021. évi Járási Startmunka Programban való részvételről
 35. 107/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat multifunkciós rendezvénycsarnok előkészítésének támogatásáról
 36. 34/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről és nyilvános területekről
 37. 108/2020. (XII. 17.) Polgármesteri határozat a 0554/1 hrsz-ú ingatlan a, és b, alrészlet haszonbérbeadásáról
2020. november 19.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 11. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a polgármesteri program megvalósításáról az elmúlt egy évben.
 2. Előterjesztés a város egészségügyi ellátásának jelenlegi helyzetéről.
 3. Előterjesztés Tour de Hongrie 2021-es, 2022-es versenyeihez történő kapcsolódás tárgyában.
 4. Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására.
 5. Előterjesztés Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K támogatására.
 6. Előterjesztés támogatási jogcím módosításáról.
 7. Előterjesztés elszámolási határidő meghosszabbításáról.
 8. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok hasznosítására, fejlesztésére.
 9. Előterjesztés bérleti szerződés megújítására.
 10. Előterjesztés ingatlanrész értékesítéséről.
 11. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosításáról.
 12. Előterjesztés kupakgyűjtő szív közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés városüzemeltetési keretek átcsoportosításáról.
 14. Előterjesztés városüzemeltetési feladatok átcsoportosítására.
 15. Előterjesztés az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan.
 16. Válasz interpellációra lakótelepi részek állapotával kapcsolatban.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 12. 12.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 20.
Letöltés
 1. 59/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat a polgármesteri program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról
 2. 60/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat a város egészségügyi ellátásának jelenlegi helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
 3. 61/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat Tour de Hongrie 2021-es, 2022-es versenyeihez történő kapcsolódás tárgyában
 4. 62/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására
 5. 63/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K támogatására
 6. 64/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat támogatási jogcím módosításáról
 7. 65/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat elszámolási határidő meghosszabbításáról
 8. 66/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat önkormányzati ingatlanok hasznosítására, fejlesztésére
 9. 67/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat bérleti szerződés megújítására
 10. 68/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat ingatlanrész értékesítéséről
 11. 69/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat Gasztrotér hasznosításáról
 12. 70/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat kupakgyűjtő szív közterületen történő elhelyezéséről
 13. 71/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat városüzemeltetési keretek átcsoportosításáról
 14. 72/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat városüzemeltetési keretek átcsoportosításáról
 15. 73/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan
 16. 74/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat lakótelepi részek állapotával kapcsolatos interpellációval kapcsolatban
 17. 75/2020. (XI. 19.) Polgármesteri határozat Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról
 18. 29/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai működési rendjéről szóló 21/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet törlésére
2020. október 22.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 10. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 1-15
Közzétéve: 2020. 10. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK 13-33
Közzétéve: 2020. 10. 16.
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉS
Közzétéve: 2020. 11. 11.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gazdálkodásáról, hitelszerződéseinek módosításáról, hitelszerződés megkötéséről.
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének módosításáról.
 3. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására.
 4. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első 9 hónapjának végrehajtásáról.
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2020-2030-ig szóló Vállalkozásfejlesztési Koncepcióról.
 6. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 7. Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 8. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-3/C jelű módosításának elfogadásáról.
 9. Előterjesztés az Olajos Társasház fellebbezéséről.
 10. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 11. Előterjesztés nappali szociális ellátások (kiemelten a hajléktalan ellátás) biztosításáról.
 12. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 13. Előterjesztés ingatlanfelajánlás elfogadására.
 14. Előterjesztés ingatlanok cseréjére.
 15. Előterjesztés a 2924/1 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről.
 16. Előterjesztés közterületek felújításával kapcsolatban.
 17. Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
 18. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 19. Előterjesztés közterületi utasváró pavilonok telepítésére és üzemeltetésére.
 20. Előterjesztés csapadékvíz fejlesztés pályázathoz előkészítői tevékenységről.
 21. Előterjesztés helyi piac fejlesztése pályázat lehetőségről.
 22. Előterjesztés illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázati lehetőségről.
 23. Előterjesztés kupakgyűjtő szív közterületen történő elhelyezésére vonatkozóan.
 24. Előterjesztés nyilvános illemhely áthelyezésével kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés közterület használati kérelemről – könyvárusítás.
 26. Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésekről.
 27. Válasz interpellációra.
 28. Válasz interpellációra Erdő dűlővel kapcsolatban.
 29. Válasz interpellációra lakótelepi részek állapotával kapcsolatban.
 30. Válasz interpellációra lakossági igényekkel kapcsolatban.
 31. Válasz interpellációra forgalomtechnikai problémákkal kapcsolatban.
 32. Válasz interpellációra Wekerle utca vízelvezetésével kapcsolatban.
 33. Válasz törmeléklerakás tekintetében.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 34. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/A jelű módosításának partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 11. 25.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 05.
Letöltés
 1. 184/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 185/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat  az OTP Bank Származékos Kölcsönszerződés EXIM Kárenyhítő fogóeszközhitel szerződés tartalmának elfogadására
 3. 186/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat az OTP Bank Származékos kölcsönszerződés módosításának elfogadására
 4. 187/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat az OTP Bank Kölcsönszerződés módosításának elfogadására
 5. 188/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2020. évi üzleti terve módosításának elfogadásáról
 6. 189/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi, a 2018. évi és a 2019. évi gasztrorendezvények lebonyolításának pénzügyi ellenőrzéséről szóló tájékoztató elutasításáról
 7. 190/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi, a 2018. évi és a 2019. évi gasztrorendezvények lebonyolításának pénzügyi ellenőrzéséről szóló tájékoztatókkal  kapcsolatos újraszavazás elutasításáról
 8. 191/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum belső ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadására
 9. 192/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió belső ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztató elfogadásáéra
 10. 193/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslatot támogatására
 11. 24/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 12. 194/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első 9 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 13. 195/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Város 2020-2030-ig szóló Vállalkozásfejlesztési Koncepciójának támogatására
 14. 25/2020. (X.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
 15. 196/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 16. 197/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-3/C jelű módosításának elfogadásáról
 17. 26/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet a 9/2015.(IV.23.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 18. 198/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat az Olajos Társasház fellebbezésre
 19. 27/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 20. 199/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat nappali szociális ellátások (kiemelten a hajléktalan ellátás) biztosításáról
 21. 200/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 22. 201/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat ingatlanfelajánlás elfogadására
 23. 202/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat ingatlanok cseréjére
 24. 203/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a 2924/1 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről
 25. 204/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításával kapcsolatban (Daru zug parkoló, Baross zug útfelújítás, Lovas utca csapadékvíz elvezetés)  
 26. 205/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításával kapcsolatban
 27. 206/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a város kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
 28. 207/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan (Bambínó Óvoda, Aprónép Óvoda)
 29. 208/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a városi csapadékvíz hálózat tervezési és egyéb előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosítására
 30. 209/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat  a „Helyi piac fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat beadásához való hozzájárulásról
 31. 210/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a „Helyi piac fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat beadásához szükséges előkészítési költség biztosítására
 32. 211/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról
 33. 212/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a LUPUJ-BOOK Kft. közterület használati kérelemének támogatására– könyvárusítás
 34. 213/2020. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-5/A jelű módosításának partnerségi lezárásáról és környezeti vizsgálat szükségességéről


2020. szeptember 24.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 09. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 09. 18.
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 10. 16.
Letöltés
5. előterjesztés 1. számú melléklete
Letöltés
6. előterjesztés melléklete
Letöltés
 1. A Hajdúszoboszlói Helyi Választási Bizottság szóbeli tájékoztatója az 2020. szeptember 13-i időközi önkormányzati választás eredményéről.
  Önkormányzati képviselő eskütétele.
 2. Előterjesztés az önkormányzati bizottsági tagok megválasztására.
 3. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020.01.01-2020.06.30 közötti időszakban végzett működéséről.
 4. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról.
 5. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-2 jelű módosításának elfogadásáról.
 6. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-3 jelű módosításának elfogadásáról.
 7. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4 jelű módosításának partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről.
 8. Előterjesztés a HÉSZ 2020 évi felülvizsgálatához beérkezett javaslatokról, kérelmekről.
 9. Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására.
 11. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 12. Előterjesztés az AERO Club HSE kérelmével kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítására.
 14. Előterjesztés önkormányzati bérlakás állomány felülvizsgálatáról és e tárgyban a további feladatok meghatározásáról.
 15. Előterjesztés központi orvosi ügyelet működtetésének felülvizsgálatáról.
 16. Előterjesztés állami tulajdonú faanyag önkormányzati tulajdonba adásáról.
 17. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 18. Előterjesztés vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés megkötésére.
 19. Előterjesztés vízmérce őrpont elhelyezésére.
 20. Előterjesztés víziközmű vagyon 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 21. Előterjesztés szociális pályázatok benyújtásáról.
 22. Előterjesztés támfal felújításával kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés a Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése.
 24. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés az óvodák felújítási tervének elkészítésével kapcsolatosan.
 26. Előterjesztés a Reig Ingatlan Kft. kérelméről.
 27. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban.
 28. Előterjesztés E-városom applikációval kapcsolatosan.
 29. Tájékoztató a 2019. évi gasztrokulturális rendezvények pénzügyi ellenőrzésének megállapításaival kapcsolatban.
 30. Válasz kérdésre a Szent István parki közterület hasznosítási pályázatok eredményeiről.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 31. Előterjesztés műanyagmentes rendezvények megtartásának előmozdítására
 32. Előterjesztés faültetés támogatásáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 33. Előterjesztés Berényiné Szilaj Ilona illetményének megállapítására.
 34. Előterjesztés Dr. Bihari-Horváth László illetményének megállapítására.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 11. 02.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 05.
Letöltés
 1. 150/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 151/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati bizottsági tagok megválasztására
 3. 152/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020.01.01-2020.06.30 közötti időszakban végzett működéséről szóló tájékoztató elfogadására
 4. 153/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetése első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 5. 154/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-2 jelű módosításának elfogadására
 6. 22/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelet a 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 7. 155/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-3 jelű módosításának elfogadására
 8. 23/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelet a 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
 9. 156/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök M-4 jelű módosításának partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről
 10. 157/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a HÉSZ 2020 évi felülvizsgálatához beérkezett javaslatokra, kérelmekre
 11. 158/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat intézményi alapító okiratok módosítására
 12. 159/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására
 13. 160/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány támogatására
 14. 161/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat az AERO Club HSE kérelmének támogatására
 15. 162/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítására
 16. 163/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati bérlakás állomány felülvizsgálatáról és e tárgyban a további feladatok meghatározásáról
 17. 164/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat központi orvosi ügyelet működtetésének felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására
 18. 165/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat állami tulajdonú faanyag önkormányzati tulajdonba adásáról
 19. 166/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 20. 167/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés megkötésére
 21. 168/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat vízmérce őrpont elhelyezésére
 22. 169/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat víziközmű vagyon 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására
 23. 170/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat szociális pályázatok benyújtásáról
 24. 171/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat támfal felújításával kapcsolatosan
 25. 172/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítéséhez szükséges keret átcsoportosításáról
 26. 173/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan (Mesevár Óvoda, Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
 27. 174/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat óvodák felújítási tervéhez való keretösszeget biztosításáról
 28. 175/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a Reig Ingatlan Kft. kérelmének támogatására
 29. 176/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban
 30. 177/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat E-városom applikációval kapcsolatosan
 31. 178/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi gasztrokulturális rendezvények pénzügyi ellenőrzésének megállapításaival kapcsolatban
 32. 179/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat műanyagmentes rendezvények megtartásának előmozdítására
 33. 180/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat faültetés támogatásáról
 34. 181/2020. (IX. 24.) Képviselő-testületi határozat dr. Sóvágó László jutalmazással kapcsolatosan feltett kérdésére adott válasz elfogadására
2020. augusztus 27.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 08. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 20.
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 10. 16.
Letöltés
A „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázatról szóló tájékoztatás mellékleteiLetöltés
 1. Előterjesztés I. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására
 2. Előterjesztés a Liget Óvodában található melegítőkonyha felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatosan.
 3. Előterjesztés társulási megállapodás módosításának elfogadására
 4. Tájékoztatás a ”Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázatról
 5. Előterjesztés Stratégiai Együttműködési Megállapodásról
 6. Konyha átadás a Református Egyház részére

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 7. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület kérelme (egyéni képviselői indítvány)
 8. Előterjesztés Szent István parki pavilonok bérleti díjával kapcsolatos kérelemről.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 09. 11.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 05.
Letöltés
 1. 140/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 141/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat I. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására
 3. 142/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat a Liget Óvodában található melegítőkonyha pályázaton kívüli helyiségeinek felújításához szükséges forrás biztosítására
 4. 143/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat saját forrás biztosítására a Liget Óvodában található melegítőkonyha felújítására
 5. 144/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat társulási megállapodás módosításának elfogadására
 6. 145/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat a „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázatról szóló tájékoztatás elfogadására
 7. 146/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Stratégiai Együttműködési Megállapodás elfogadására
 8. 147/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat a Református Egyház részére történő konyha átadására
 9. 148/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Sportegyesület kérelmére
 10. 149/2020. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Szent István parki pavilonok bérleti díjával kapcsolatos kérelemre
2020. július 16.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 07. 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 07. 10. (az ülésen napirendre vett előterjesztésekkel kiegészítve)
Letöltés
 1. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2020. évi várható gazdálkodási adatairól, valamint a Prémium Zóna kiviteli szerződésének módosításáról.
 2. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjára.
 3. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításához érkezett igényekről.
 4. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről (2019. évről).
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására.
 6. Előterjesztés TdH rendezvényhez kapcsolódó költségátcsoportosításról.
 7. Előterjesztés a 7/2020 (I.23.) Képviselő-testületi határozat módosítására.
 8. Előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokról.
 9. Előterjesztés pályázati alapok további felosztására.
 10. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 11. Előterjesztés ovi sportpálya járda megépítésére.
 12. Előterjesztés gasztrokulturális fesztiválokhoz sörpadok és asztalok beszerzésére.
 13. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére.
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pótelőirányzat biztosításáról.
 15. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására.
 16. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására.
 17. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról.
 18. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 19. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására - fakivágási keret megemelése céljából. (visszavonásra került)
 20. Előterjesztés támogatás odaítélésével kapcsolatosan – Társasházak felújítása.
 21. Előterjesztés Ráday utcai járda felújításáról.
 22. Előterjesztés Kádár u. felújításának pályázatáról.
 23. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásról.
 24. Előterjesztés Szabadidő Parkban található játszótér bővítéséről.
 25. Előterjesztés játszó,- szórakoztató tevékenység végzésére vonatkozó kérelemről.
 26. Előterjesztés utcapiknik fesztivál rendezéséhez kapcsolódóan.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra a Hamvas utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításával kapcsolatban.
 29. Válasz kérdésre a Szent István parki közterület hasznosítási pályázatok eredményeiről.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 30. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzatáról
 31. Javaslat az üzletek éjszaki működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN

 32. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.
 33. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ZÁRT ELŐTERJESZTÉSEK

 34. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kérelem fellebbezésére.
 35. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 08. 07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 18.
Letöltés
 1. 107/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 108/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2020. évi várható gazdálkodási adatairól, valamint a Prémium Zóna kiviteli szerződésének módosításáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 3. 109/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról
 4. 110/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozata településrendezési eszközök módosításához érkezett igényekre
 5. 111/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszámoló elfogadására.
 6. 112/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására
 7. 113/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a TdH rendezvényhez kapcsolódó költségátcsoportosításról
 8. 114/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a 7/2020 (I. 23.) Képviselő-testületi határozat módosítására
 9. 115/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor személyes érintettségének elfogadásáról
 10. 116/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Civil szervezetek és Intézmények támogatása pályázatra érkezett támogatásokról
 11. 117/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor személyes érintettségének elfogadásáról
 12. 118/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat pályázati alapok továbbfelosztására
 13. 119/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat alapítványi pályázatok elbírálására
 14. 120/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat ovi sportpálya járda megépítésére
 15. 121/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat gasztrokulturális fesztiválokhoz sörpadok és asztalok beszerzésére
 16. 122/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat pótelőirányzat biztosítására a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére
 17. 123/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pótelőirányzat biztosításáról
 18. 17/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 19. 18/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 20. 19/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 21. 20/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 22. 124/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 23. 125/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat támogatás odaítélésével kapcsolatosan – Társasházak felújítása
 24. 126/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Ráday utcai járda felújításáról
 25. 127/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Kádár u. útburkolat felújítása és csapadékvíz elvezetéséhez szükséges forrás biztosításáról
 26. 128/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Kádár u. útburkolat felújítása és csapadékvíz elvezetéséhez nem elszámolható költségek forrásának biztosításáról
 27. 129/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásával kapcsolatosan
 28. 130/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat keretösszeg biztosításáról a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde konyha bővítéséhez és felújításához kapcsolódó komplett kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan
 29. 131/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Szabadidő Parkban található játszótér bővítéséről
 30. 132/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozatjátszó,- szórakoztató tevékenység végzésére vonatkozó kérelemre
 31. 133/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat utcapiknik fesztivál rendezéséhez kapcsolódóan
 32. 134/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről július hónapban adott tájékoztató tudomásul vételéről
 33. 135/2020. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum pótelőirányzatáról
 34. 21/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai működési rendjéről
2020. június 25.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 06. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 06. 19. (az ülésen napirendre vett előterjesztésekkel kiegészítve)
Letöltés
 1. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről.
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működéséről.
 3. Előterjesztés az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításának feltételeiről.
 4. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására.
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 6. Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására.
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és marketingkommunikációs tervének elfogadására.
 9. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására.
 10. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására.
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió beszámolója elfogadására.
 12. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 13. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosítására.
 14. Előterjesztés bérleti díj módosítás iránti kérelemről.
 15. Előterjesztés Jókai sor 9. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására.
 16. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás.
 17. Előterjesztés külterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 18. Előterjesztés pályázati lehetőségről.
 19. Előterjesztés Társasház-felújítási pályázat 2020. évi pályázati felhívásának módosítására.
 20. Előterjesztés a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan.
 21. Előterjesztés a Bocskai Rendezvényközpont beázással kapcsolatos helyreállításáról.
 22. Előterjesztés közterület használati kérelemről - street gokart.
 23. Előterjesztés közterület használati kérelemről – spray festés.
 24. Előterjesztés a Bocskai Múzeum fejlesztéshez kapcsolódó többletforrás igényről.
 25. Tájékoztatás a Mátyás Király sétány rekonstrukcióhoz kapcsolódó növénytelepítési tervről.
 26. Tájékoztatás együttműködésről Debrecen környéke zónacsoport terület levegőminőségi terv felülvizsgálatában.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra ingatlanok kaszálása, gondozása tárgyában.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 29. Előterjesztés a Járóbeteg Ellátó Centrum melletti vezetékáthelyezés nem várt költségeiről
 30. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad üzemeltetése során felmerülő pótmunkákról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 07. 22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 18.
Letöltés
 1. 83/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a napirendi javaslat elfogadására
 2. 84/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételére
 3. 85/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. IV. negyedévi és 2020. I. negyedévi működésével kapcsolatban felmerült költségek biztosítására
 4. 86/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat az Autóbusz állomás – TESCO Áruház közötti helyi autóbusz járat beindításához szükséges összeg biztosításáról
 5. 12/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról Melléklet
 7. 14/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 8. 88/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és marketingkommunikációs tervének elfogadására
 9. 89/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására
 10. 90/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és munkaterve elfogadására
 11. 91/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 12. 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. 92/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat bérleti díj módosítás iránti kérelemre
 14. 93/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat Jókai sor 9. számú pavilon elővásárlási jog gyakorlására
 15. 16/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról
 16. 94/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat külterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 17. 95/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat pályázat benyújtásának támogatásáról
 18. 96/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat társasház-felújítási pályázat 2020. évi pályázati felhívásának módosítására
 19. 97/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy Pál u. 7. szám alatti konyha előtető felújításával kapcsolatosan
 20. 98/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai Rendezvényközpont beázásával kapcsolatos helyreállítási költségeire
 21. 99/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat közterület használati kérelemre - street gokart
 22. 100/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat közterület használati kérelemre – spray festés
 23. 101/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Bocskai Múzeum fejlesztéshez kapcsolódó többletforrás biztosításáról
 24. 102/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Mátyás király sétány tervezett növénytelepítésével kapcsolatosan
 25. 103/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a LIVE IP HUNGARY projekt megvalósításában történő együttműködésről szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
 26. 104/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 27. 105/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg Ellátó Centrum melletti vezetékáthelyezés nem várt költségeiről
 28. 106/2020. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat a Szabadtéri Színpad üzemeltetése során felmerülő problémákra
2020. május 21.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi tevékenységeiről:
  a)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Beszámoló a gyermekétkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról.
 3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó értékeléséről.
 4. Beszámoló a 2019. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről.
 5. Előterjesztés a III. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására, praxisjog elidegenítésére.
 6. Előterjesztés 2020. évi nyári szünidei étkeztetés lebonyolításáról.
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Városi Televízió fejlesztési pótelőirányzatáról.
 8. Előterjesztés Magyar Telecom Nyrt. bérleti szerződés meghosszabbítására.
 9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a T-11 számú csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához.
 10. Előterjesztés Széchenyi- Semmelweis utca közötti terület bérbeadására.
 11. Előterjesztés rendelet módosítására – társasházak felújításának támogatása.
 12. Előterjesztés rendelet módosításáról - fizető parkolási rendszer.
 13. Előterjesztés a Manókert Óvoda vezeték kiváltásával illetve csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés a Szent István parkban játszó-, szórakoztató tevékenység végzésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről.
 16. Előterjesztés a Bethlen 98 Kft. előkert létesítési kérelméről.
 17. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum jelenleg zajló kivitelezésével kapcsolatosan.
 18. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr HVTV működését érintő interpellációjára.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 06. 22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 08. 18.
Letöltés
 1. 35/2020. (V. 21.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. beszámolójának elfogadásáról
 2. 36/2020. (V. 21.) Polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról
 3. 37/2020. (V. 21.) Polgármesteri határozat a gyermekétkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 4. 38/2020. (V. 21.) Polgármesteri határozata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
 5. 39/2020. (V. 21.) Polgármesteri határozat a 2019. évben a szociális szolgáltató intézményben (HKSZK) végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 6. 40/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a III. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására, praxisjog elidegenítésére
 7. 41/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a 2020. évi nyári szünidei étkeztetés lebonyolítására
 8. 42/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió fejlesztési pótelőirányzatáról
 9. 43/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Magyar Telecom Nyrt. bérleti szerződés meghosszabbítására
 10. 44/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat tulajdonosi hozzájárulásról a T-11 számú csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához
 11. 45/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Széchenyi- Semmelweis utca közötti terület bérbeadására
 12. 46/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat rendelet módosítására – társasházak felújításának támogatása
 13. 10/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 14. 11/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 15. 47/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Manókert Óvoda vezeték kiváltásával illetve csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan
 16. 48/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Szent István parkban játszó-, szórakoztató tevékenység végzésével kapcsolatosan
 17. 49/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a bringó-hintót üzemeltető cég kérelmére
 18. 50/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Bethlen 98 Kft. előkert létesítési kérelmére
 19. 51/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Kocsis Róbert képviselő úr HVTV működését érintő interpellációjára
 20. 52/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 21. 53/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat Kőrösi Gergő kérelmére
 22. 54/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a Búzavirág-94 Kft kérelmére
 23. 55/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat a gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatban adott válasz elfogadására
2020. április 23.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2020. 04. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 04. 17.
Letöltés
 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi tevékenységeiről: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
 2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2019. évi tevékenységéről.
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2019-es működéséről.
 4. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének – koronavírus-járvány miatt - felülvizsgálatára.
 5. Előterjesztés a közfoglalkoztatási költségek önrészének a biztosítására.
 6. Előterjesztés Az M-3 jelű településrendezési terv módosításáról - véleményezési szakasz lezárása.
 7. Előterjesztés multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési programjának elfogadására és tervpályázatának kiírására.
 8. Előterjesztés alapítványi pályázatok elbírálására.
 9. Javaslat a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szociális ellátásokkal kapcsolatos eltérő eljárási szabályokról.
 10. Előterjesztés rendelet módosításra - közterület hasznosítás
 11. Előterjesztés Társasházak felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotására, pályázati konstrukció elfogadására
 12. Előterjesztés bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében.
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 14. Előterjesztés a Szent István parkban árusító pavilonok telepítésével kapcsolatosan.
 15. Tájékoztatás a helyi autóbusz-közlekedésben buszjáratok járványügyi helyzet miatti időszakos szüneteltetésről és egyéb intézkedésről
 16. Tájékoztatás Mátyás Király sétány fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett növénytelepítési tervvel kapcsolatosan.
 17. Válasz kérdésre egyirányú forgalmú utakon történő kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségeiről a tehergépjármű forgalom célforgalomban történő kitiltása mellett
 18. Válasz interpellációra a Szent István parkban végzett fakivágásokkal kapcsolatosan.
 19. Válasz Árpád-Keleti-Hőforrás utcai nagytelek ügyében.
 20. Sürgősségi előterjesztés a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 21. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 05. 12.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.

Letöltés

 1. 12/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság beszámolójának elfogadására
 2. 13/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a polgármesteri hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 3. 14/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a mezei őrszolgálat 2019-es működéséről szóló beszámoló elfogadására
 4. 15/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésének – koronavírus-járvány miatt - felülvizsgálatára
 5. 16/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a közfoglalkoztatási költségek önrészének a biztosítására
 6. 17/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Az M-3 jelű településrendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételekre
  véleményezési szakasz lezárása
 7. 18/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Az M-3 jelű településrendezési terv módosítás véleményezési szakaszának lezárására
 8. 19/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat környezeti vizsgálat készíttetés indokolatlanságáról.
 9. 20/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat multifunkciós rendezvénycsarnok tervezési programjának elfogadására és tervpályázatának kiírására
 10. 7/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szociális ellátásokkal kapcsolatos eltérő eljárási szabályokról
 11. 8/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3
 12. 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról 21/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat társasházak felújításának támogatására vonatkozó rendelet megalkotására, pályázati konstrukció elfogadására Melléklet
 13. 22/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat bérleti díj csökkentésekkel kapcsolatos egyedi kérelmek ügyében
 14. 23/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan
 15. 24/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Szent István parkban árusító pavilonok telepítésével kapcsolatosan
 16. 25/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a helyi autóbusz-közlekedésben buszjáratok járványügyi helyzet miatti időszakos szüneteltetésről és egyéb intézkedésről
 17. 26/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Mátyás Király sétány fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett növénytelepítési tervvel kapcsolatosan
 18. 27/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat Majoros Petronella Alpolgármester Asszony kérdésére a Hajdúszoboszlói Városi Televízió működésével kapcsolatban
 19. 28/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a Civil szervezetek és Intézmények támogatására elkülönített alapból elnyerhető támogatásra érkezett pályázatokhoz kapcsolódóan
2020. március 26.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 03. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 03. 20. (az ülésen napirendre vett előterjesztésekkel kiegészítve)
Letöltés
 1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2019. évi munkájáról.
 3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Helyi Szervezetének és Területi Irodájának működéséről.
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2019-2024 közötti évek gazdasági programjának elfogadására.
 5. Előterjesztés Támogatási szerződés (ügyiratszám HSZ/651-15/2019) fel nem használt összegének átcsoportosítása.
 6. Előterjesztés a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához.
 7. Előterjesztés a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól.
 8. Előterjesztés Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezésről.
 9. Előterjesztés a Kulturális és Közművelődési keretből történő felhasználásra.
 10. Előterjesztés a Városi Sport és Utánpótlás keretből történő felhasználásra.
 11. Előterjesztés a Turisztikai célkeretből történő felhasználásra
 12. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra
 13. Előterjesztés alapítványok támogatására.
 14. Előterjesztés az óvodai továbbképzési program végrehajtásáról.
 15. Előterjesztés óvodai továbbképzési program elfogadására.
 16. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve elfogadására
 17. Előterjesztés iskolai fenntartói jog átadásának véleményezésére
 18. Előterjesztés a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására.
 19. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére.
 20. Előterjesztés Kőrösi Gergő kérelméről.
 21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához.
 22. Előterjesztés közterület hasznosítással kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról.
 24. Előterjesztés az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan.
 25. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről.
 26. Előterjesztés a Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz való csatlakozásról.
 27. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 28. Válasz interpellációra egyirányú forgalmú utakon történő kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségeiről.
 29. Válasz interpellációra Kovács Máté utcán megépített folyóka működésével kapcsolatban.
 30. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel kapcsolatosan.
 31. Válasz Árpád-Keleti-Hőforrás utcai nagytelek ügyében.
 32. Válasz volt Fütesz székház és környékének ügyében.
 33. Válasz Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára.
 34. Válasz Dr. Kovács Gergely alpolgármester úr interpellációjára.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 35. Előterjesztés gasztrokulturális fesztiválokhoz árusító pultok beszerzésére
 36. Sürgősségi indítvány járvány elleni védekezéshez előirányzat biztosítására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 37. Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának ügyében.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 04. 20.
Letöltés

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
Közzétéve: 2020. 04. 20.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. 50/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 51/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 3. 52/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul vételéről
 4. 53/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Helyi Szervezetének és Területi Irodájának működéséről szóló beszámolót tudomásul vételéről
 5. 54/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló város 2019-2024 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
 6. 55/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Támogatási szerződés (ügyiratszám HSZ/651-15/2019) fel nem használt összegének átcsoportosítása
 7. 56/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  a multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervpályázatához
 8. 57/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Szent István parkra kiírt ötletpályázat javaslatairól
 9. 58/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezés támogatásáról
 10. 59/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Kulturális és Közművelődési keretből történő felhasználásra
 11. 60/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Városi Sport és Utánpótlás keretből történő felhasználásra
 12. 61/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Turisztikai célkeretből történő felhasználásra
 13. 62/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra.
 14. 63/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat alapítványok támogatására
 15. 64/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az óvodai továbbképzési program végrehajtásáról
 16. 65/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat óvodai továbbképzési program elfogadására
 17. 66/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve elfogadására
 18. 67/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat iskolai fenntartói jog átadásának véleményezésére
 19. 68/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Gönczy P. u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlására
 20. 69/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére
 21. 70/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulásról a 0144 és 0143/1 hrsz-ú csatornából öntözéses vízjogi engedély kiadásához
 22. 71/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat közterület hasznosítással kapcsolatosan
 23. 72/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat közterületi parkolóhelyek megváltásáról
 24. 73/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az Aprónép Óvoda csőtörésével kapcsolatosan
 25. 74/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására
 26. 75/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz való csatlakozásról
 27. 76/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat a két ülés közötti eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 28. 77/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat interpellációra Kovács Máté utcán megépített folyóka működésével kapcsolatosan
 29. 78/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel kapcsolatosan
 30. 79/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat Dr. Kovács Gergely alpolgármester úr interpellációjára
 31. 80/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat gasztrokulturális fesztiválokhoz árusító pultok beszerzésére járvány elleni védekezéshez előirányzat biztosítására
 32. 81/2020. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat járvány elleni védekezéshez előirányzat biztosítására.
2020. február 20.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 02. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 14. (az ülésen napirendre vett előterjesztésekkel kiegészítve)
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
 2. Előterjesztés és kérelem a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósítására.
 3. Előterjesztés igazgatósági tag megválasztására.
 4. Előterjesztés együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására.
 5. Előterjesztés a településképi rendelet módosítására.
 6. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 7. Előterjesztés magasabb vezetői pótlék meghatározására.
 8. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.
 9. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására.
 10. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására.
 11. Előterjesztés I. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására.
 12. Előterjesztés paintball pálya kialakítására.
 13. Előterjesztés a Tokay u. 84. alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 14. Előterjesztés a Földesi u. 37. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására.
 15. Előterjesztés a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.
 16. Előterjesztés a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására.
 17. Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére.
 18. Előterjesztés a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
 19. Előterjesztés a Szép E. u. 16. szám alatti ún. Zenepavilont érintő bérleti szerződés meghosszabbítására.
 20. Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról.
 21. Előterjesztés a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 22. Előterjesztés közterületek felújításáról.
 23. Előterjesztés a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról.
 24. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban.
 25. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására.
 26. Előterjesztés társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan.
 27. Előterjesztés a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan.
 28. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.
 29. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2019-es turisztikai adatairól.
 30. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
 31. Válasz interpellációra Ady Endre utca kerékpárúttal és a Rákóczi utca Sportház előtti szakasz vízelvezetésével kapcsolatban.
 32. Válasz interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban.

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 33. Előterjesztés 123/2019. (VII. 04.) Kt. határozat kiegészítésére.

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről.
 2. Válasz interpellációra Török Péter Endre összeférhetetlenségével kapcsolatban.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 03. 10.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. 17/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 18/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 3. 19/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 4. 20/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének elfogadására
 5. 21/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat igazgatósági tag megválasztására
 6. 22/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat együttműködési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyására
 7. 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. 23/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 9. 24/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívás elkészítésére
 10. 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról
 11. 25/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására
 12. 26/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat paintball pálya kialakítására
 13. 27/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Tokay u. 84. alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 14. 28/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Földesi u. 37. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására
 15. 29/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a 6973/39 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés meghosszabbítására
 16. 30/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a 4439/2 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződés módosítására
 17. 31/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére
 18. 32/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Gábor Áron utcán lévő 2496/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
 19. 33/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Marosi György Csongor képviselő személyes érintettségének tudomásul vételéről
 20. 34/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szép E. u. 16. szám alatti
  ún. Zenepavilont érintő bérleti szerződés meghosszabbítására
 21. 35/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló, Hermann O. u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi előszerződésének meghosszabbításáról
 22. 36/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Surányi János u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére
 23. 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Melléklet
 24. 37/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat közterületek felújításáról
 25. 38/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a 2020. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról
 26. 39/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 27. 40/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a környezetvédelmi program 2020. évi intézkedési tervének elfogadására.
 28. 41/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat társasházak energetikai felújításhoz igényelt önkormányzati támogatással kapcsolatosan
 29. 42/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a Szent István park 2020. évi hasznosításával kapcsolatosan.
 30. 43/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről
 31. 44/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat 123/2019. (VII. 04.) Kt. határozat kiegészítésére.
 32. 45/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város 2019-es turisztikai adatairól szóló tájékoztatót tudomásul vételéről
 33. 46/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul kvételéről
 34. 47/2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat interpellációra a városi bölcsőde parkolási problémáival kapcsolatban
2020. január 23.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 01. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 01. 17. (az ülésen napirendre vett előterjesztésekkel kiegészítve)
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat Hajdúszoboszló város 2020. évi költségvetésére.
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak újraalkotására.
 3. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum működési struktúrájának átalakítását célzó, plusz támogatás felhasználásáról.
 5. Előterjesztés szándéknyilatkozat adásáról.
 6. Előterjesztés pályázati felhívások elkészítésére.
 7. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére.
 8. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű felújítására.
 9. Előterjesztés Trianoni emlékmű állítására.
 10. Előterjesztés rendeletek módosításáról (közterület-használat, fizető parkolási rendszer).
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 12. Válasz kérdésre Bányász utcán mentő részére parkolóhely kijelölésével kapcsolatban.
 13. Válasz kérdésre Bányász utca – Luther utca úttorkolatban az útfelbontás utáni helyreállítással kapcsolatban.
 14. Válasz kérdésre útfelbontás utáni helyreállítással kapcsolatban.
 15. Válasz kérdésre Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon parkolási problémáival kapcsolatban.
Válasz kérdésre alapítványi óvoda étkeztetési térítési díjával kapcsolatban.

ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés alapszabály és társulási megállapodás módosítás elfogadására.
 2. Előterjesztés építéshatósági feladatok átadásával kapcsolatban

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. cégvezető vezérigazgatójának kinevezéséről.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 05. 15.
Letöltés
 1. 1/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről Mellékletek
 3. 2/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak újraalkotására
 4. 3/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.
 5. 4/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum működési struktúrájának átalakítását célzó, plusz támogatás felhasználásáról
 6. 5/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat szándéknyilatkozat adásáról.
 7. 6/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat pályázati felhívások elkészítésére
 8. 7/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat  emlékoszlop áthelyezésére.
 9. 8/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a II. világháborús emlékmű felújítására
 10. 9/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat Trianoni emlékmű állítására
 11. 2/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi  szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról
 12. 3/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. 10/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázattal kapcsolatosan.
 14. 11/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat alapítványi óvoda étkeztetési térítési díjával kapcsolatban
 15. 12/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat alapszabály módosítás elfogadására
 16. 13/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat az egységes szerkezetbe foglalt Módosító okirat és a Társulási Megállapodás elfogadására
 17. 14/2020. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat építéshatósági feladatok átadásával kapcsolatban.