ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2015
2015. december 14.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről (2015. december 17-i  képviselő-testületi ülés 12./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (2015. december 17-i  képviselő-testületi ülés 10./ napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté nyilvánítására (2015. december 17-i  képviselő-testületi ülés 8./ napirendi pontja)
 4. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére (2015. december 17-i  képviselő-testületi ülés 9./ napirendi pontja)
 5. Előterjesztés célkeretből történő felhasználásra
 6. Bejelentések, tájékoztatások   
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 14.
Letöltés
 1. 72/2015. (XII.14.) KSNB sz. határozat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló rendeletalkotással kapcsolatosan
 2. 73/2015. (XII.14.) KSNB sz. határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatosan
 3. 74/2015. (XII.14.) KSNB sz. határozat a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté nyilvánítására
 4. 75/2015. (XII.14.) KSNB sz. határozat általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 5. 76/2015. (XII.14.) KSNB sz. határozat Célkeret átcsoportosítása
 6. 77/2015. (XII.14.) KSNB sz. határozat Városi sport és utánpótlás általános tartalékkeret felhasználásáról
2015. december 7.
MEGHÍVÓ
 nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására. (2015. december 17-i  képviselő-testületi ülés 5./ napirendi pontja)
 2. A „Gönczy Pál Általános Iskola a Jövő Nemzedékért” Alapítvány támogatási kérelme
 3. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatási kérelme
 4. Bejelentések, tájékoztatások
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 14.

Letöltés

 1. 69/2015. (XII.7.) KSNB határozat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésével kapcsolatosan
 2. 70/2015. (XII.7.) KSNB határozat „Gönczy Pál Általános Iskola a Jövő Nemzedékért” Alapítvány támogatására
 3. 71/2015. (XII.7.) KSNB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatására
2015. november 9.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés Települési Értéktár, Települései Értéktár Bizottság létrehozására (2015. november 12-i  képviselő-testületi ülés 3./ napirendi pontja)
 2. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatási kérelme
 3. Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 14.
Letöltés
 1. 66/2015. (XI.9.) KSNB határozat Települési Értéktár, Települései Értéktár Bizottság létrehozására
 2. 67/2015. (XI.9.) KSNB határozat Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatásáról
 3. 68/2015. (XI.9.) KSNB határozat Nyugdíjas Pedagógus Klub  támogatására
2015. október 5.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézménye magasabb vezetői megbízásának véleményezésére  (2015. október 8-i  képviselő-testületi ülés 5./ napirendi pontja)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelméréséről és a további feladatok tervezéséről. (2015. október 8-i  képviselő-testületi ülés 10./ napirendi pontja)
 3. Előterjesztés nemzeti étékek megyei értéktárba történő felvételére (2015. október 8-i  képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 4. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére a Bocskai István Múzeummal (2015. október 8-i  képviselő-testületi ülés 7./ napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum stratégiai tervének elfogadására
 6. Előterjesztés a városi köztemetőben található síremlékek védetté nyilvánításával kapcsolatos feladatok ellátására
 7. Kérések a bizottsághoz síremlékek rendbetételével kapcsolatban
 8. Bejelentések, tájékoztatások
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 14.

Letöltés

 1. 58/2015. (X.5.) KSNB határozat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézménye magasabb vezetői megbízásának véleményezésére  
 2. 59/2015. (X.5.) KSNB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelméréséről és a további feladatok tervezéséről
 3. 60/2015. (X.5.) KSNB határozat a városi köztemetőben található síremlékek védetté nyilvánításával kapcsolatos feladatok ellátására
 4. 61/2015. (X.5.) KSNB határozat „Thököly Imre hajdúszoboszlói kultusza” elnevezésű érték Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételével kapcsolatosan
 5. 62/2015. (X.5.) KSNB határozat „Gönczy Pál polgári népoktatást megalapozó életműve” elnevezésű érték Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételével kapcsolatosan
 6. 63/2015. (X.5.) KSNB határozat a Bocskai István Múzeum vagyonkezelési szerződés megkötésével kapcsolatosan
 7. 64/2015. (X.5.) KSNB határozat a Bocskai István Múzeum stratégiai tervének elfogadására
 8. 65/2015. (X.5.) KSNB határozat síremlékek rendbetételével kapcsolatban
2015. szeptember 7.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására  (2015. szeptember 10-i képviselő-testületi ülés 3./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum működési engedélyének módosítására  (2015. szeptember 10-i képviselő-testületi ülés 4./ napirendi pontja)
 3. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról (2015. szeptember 10-i képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 4. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról  (2015. szeptember 10-i képviselő-testületi ülés 7./ napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről (2015. szeptember 10-i képviselő-testületi ülés 21./ napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a Kulturális és közművelődési keretből történő felhasználásra
 7. Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság futócsapatának támogatási kérelme
 8. Csontos János támogatási kérelme
 9. Bejelentések, tájékoztatások
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 14.
Letöltés
 1. 50/2015. (IX.7.) KSNB sz. határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására
 2. 51/2015. (IX.7.) KSNB sz. határozat a Bocskai István Múzeum működési engedélyének módosításával kapcsolatosan
 3. 52/2015. (IX.7.) KSNB sz. határozat a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 53/2015. (IX.7.) KSNB sz. határozat nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 5. 54/2015. (IX.7.) KSNB sz. határozat védett sírokkal és síremlék védetté nyilvánításával kapcsolatosan
 6. 55/2015. (IX.7.) KSNB sz.határozat a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapítványa és a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola alapítványa támogatásáról
 7. 56/2015. (IX.7.) KSNB sz.határozat Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság futócsapatának támogatására
 8. 57/2015. (IX.7.) KSNB sz.határozat Csontos János támogatási kérelmével kapcsolatosan
2015. június 29.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés értékeink kezelésének megszervezésére (2015. július 2-i képviselő-testületi ülés 3./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés alapító okirat módosítására (2015. július 2-i képviselő-testületi ülés 4./ napirendi pontja)
 3. Szóbeli tájékoztatás a nyári napközis tábor szervezésével kapcsolatban
 4. Bejelentések, tájékoztatások
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 13.

Letöltés

 1. 47/2015. (VI.29.) KSNB határozat értékeink kezelésének megszervezésével kapcsolatosan
 2. 48/2015. (VI.29.) KSNB határozat alapító okirat módosításával kapcsolatosan
 3. 49/2015. (VI.29.) KSNB határozat  Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár  támogatására
2015. június 8.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. (2015. június 11-i képviselő-testületi ülés 7./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (2015. június 11-i képviselő-testületi ülés 5./ napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. (2015. június 11-i képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 4. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről (2015. június 11-i képviselő-testületi ülés 19./ napirendi pontja)
 5. Javaslat intézményi sportpályák megnyitására
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum belépődíjainak megállapítására
 7. Javaslat Óvónői Hivatásért Emlékérem adományozására
 8. Hajdúszoboszlói Sakkiskola Egyesület Elnökségének támogatási kérelme
 9. Szénási Hangtechnikai Kft. ügyvezetőjének támogatási kérelme
 10. Szoboszló Sound Online Rádió főszerkesztőjének támogatási kérelme
 11. Air Pub Cafe Kft támogatási kérelme
 12. Kocsis Róbert kérése a Hajdúszoboszlói Sportegyesület kupagyőzelmével   kapcsolatban (szóbeli kérés)
 13. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 13.
Letöltés
 1. 32/2015. (VI.08.) KSNB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 2. 33/2015. (VI.08.) KSNB. határozat költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 3. 34/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására
 4. 35/2015. (VI.08.) KSNB. határozat multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről
 5. 36/2015. (VI.08.) KSNB. határozat intézményi sportpályák megnyitására
 6. 37/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a Bocskai István Múzeum belépődíjainak megállapítására
 7. 38/2015. (VI.08.) KSNB. határozat Óvónői Hivatásért Emlékérem adományozására
 8. 39/2015. (VI.08.) KSNB. határozat 1 mFt sport tartalék keret általános tartalékká alakítására
 9. 40/2015. (VI.08.) KSNB. határozat Általános tartalék kiosztható keretösszegének meghatározására
 10. 41/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a Hajdúszoboszlói Sakkiskola Egyesület  támogatására
 11. 42/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a Szénási Hangtechnikai Kft.  támogatására
 12. 43/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a Szoboszló Sound Online Rádió támogatására
 13. 44/2015. (VI.08.) KSNB. határozat az Air Pub Cafe Kft támogatására
 14. 45/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a polgármester felkérésére a Hajdúszoboszlói Sportegyesület elismerésére
 15. 46/2015. (VI.08.) KSNB. határozat a Hajdúszoboszlói Sportegyesület kupagyőzelmével kapcsolatos felvetés napirendere vételéről
2015. május 11.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának véleményezésére (2015. május 14-i  képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés intézmény-működtetési feladatok ellátására (2015. május 14-i  képviselő-testületi ülés 7./ napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosítására (2015. május 14-i  képviselő-testületi ülés 8./ napirendi pontja)
 4. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának megváltoztatására (2015. május 14-i  képviselő-testületi ülés 9./  napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola támogatására
 6. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda támogatási kérelme
 7. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatási kérelme
 8. Előterjesztés a "Növekedés szimbóluma" nevű szobor vásárlásával kapcsolatban
 9. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 13.

Letöltés

 1. 23/2015. (V.11.) KSNB. határozat a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának véleményezésére
 2. 24/2015. (V.11.) KSNB határozat intézmény-működtetési feladatok ellátására
 3. 25/2015. (V.11.) KSNB határozat a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosításával kapcsolatosan
 4. 26/2015. (V.11.) KSNB határozat intézmények gazdasági önállóságának megváltoztatására
 5. 27/2015. (V.11.) KSNB határozat a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola támogatására
 6. 28/2015. (V.11.) KSNB határozat Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda  támogatására
 7. 29/2015. (V.11.) KSNB határozat Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatássára
 8. 30/2015. (V.11.) KSNB határozat a "Növekedés szimbóluma" nevű szobor vásárlásával kapcsolatban
 9. 31/2015. (V.11.) KSNB határozat Bárdos Lajos Általános Iskola Alapítvány és a Zichy Géza Zenei Művészeti Iskola alapítványának támogatására
2015. április 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására. (2015. április 16-i  képviselő-testületi ülés 1./ napirendi pontja)
 2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. (2015. április 16-i  képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 3. Egyebek
  -Gönczy Pál Általános Iskola a Jövő Nemzedékért Alapítvány támogatási kérelme
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 13.
Letöltés
 1. 20/2015. (IV.13.) KSNB határozat az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjával kapcsolatosan
 2. 21/2015. (IV.13.) KSNB határozat Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 22/2015. (IV.13.) KSNB határozat Gönczy Pál Általános Iskola a Jövő Nemzedékért Alapítvány támogatására
2015. április 7.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület és a SPARTACUS 2012. SE. tájékoztatója
 2. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 13.

Letöltés

 1. 19/2015. (IV.7.)  KSNB sz. határozat Hajdúszoboszlói Sportegyesület és a SPARTACUS 2012. SE. támogatásáról
2015. április 3.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés óvodai felvétel időpontjának meghatározására
 2. Előterjesztés a Kulturális és Közművelődési célkeretből történő felhasználásra
 3. Előterjesztés a Városi sport és utánpótlás keret felhasználásra
 4. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 13.
Letöltés
 1. 15/2015. (IV.3.) KSNB sz. határozat óvodai felvétel időpontjának meghatározására
 2. 16/2015. (IV.3.) KSNB sz. határozat a Kulturális és Közművelődési célkeretből történő felhasználásra
 3. 17/2015. (IV.3.) KSNB sz. határozat a Városi sport és utánpótlás keret felhasználásra
 4. 18/2015. (IV.3.) KSNB.sz. határozat Spartacus 2012. és a Hajdúszoboszlói Sportegyesületektől tájékoztató kéréséről
2015. március 16.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről (2015. március 19-i  képviselő-testületi ülés 10./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (2015. március 19-i  képviselő-testületi ülés 4./ napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely -  pályázatának kiírására (2015. március 19-i  képviselő-testületi ülés 5./ napirendi pontja)
 4. Előterjesztés intézményi  megszüntető okirat kiadására  (2015. március 19-i  képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 5. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 2. 10.

Letöltés

 1. 11/2015. (III.16.) KSNB sz. határozat extrém sportpálya helyszínéről
 2. 12/2015. (III.16.) KSNB sz. határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatosan
 3. 13/2015. (III.16.) KSNB sz. határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely -  pályázatának kiírására
 4. 14/2015. (III.16.) KSNB sz. határozat intézményi  megszüntető okirat kiadásával kapcsolatosan
2015. február 23.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés a 2015. évi városi költségvetésben a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság részére átadott keretek felosztására
 2. Bocskai István Múzeum igazgatójának kérelme
 3. Városszépítő Egyesület elnökének kérelme
 4. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12.10.
Letöltés
 1. 8/2015. (II.23.) KSNB sz. határozat a pályázati felhívások elfogadására
 2. 9/2015. (II.23.) KSNB sz. határozat a Csergetés és a Bocskai-kultusz megyei értéktárba felvételének kezdeményezésére
 3. 10/2015. (II.23.) KSNB sz. határozat a II. világháborús emlékmű állapotfelmérésének kérésére
2015. február 16.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésének megállapítására (2015. február 19-i  képviselő-testületi ülés 3./ napirendi pontja)
 2. Bocskai István Hagyományőrző Egyesület elnökének kérelme
 3. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda vezetőjének kérése támogatás felhasználásának meghosszabbítására
 4. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 10.

Letöltés

 1. 5/2015. (II.16.) KSNB .sz. határozat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan
 2. 6/2015. (II.16.) KSNB .sz. határozat Bocskai István Hagyományőrző Egyesület kérelmével kapcsolatosan
 3. 7/2015. (II.16.) KSNB .sz. határozat Egyesített Óvoda támogatására
2015. január 29.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság elnök-helyettesi feladatainak ellátása
 2. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 10.
Letöltés
 1. 4/2015. (I.29.) KSNB. sz. határozat a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság elnökhelyettesének megbízására
2015. január 26.
MEGHÍVÓ
nem áll rendelkezésre

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (2015. január 29-i képviselő-testületi ülés 6./ napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére (2015. január 29-i  képviselő-testületi ülés 7./ napirendi pontja)
 3. Hajdúszoboszló Rhinoceros Amerikai Football Sportegyesület elnökének támogatási kérelme
 4. Egyebek
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 12. 09.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 10.

Letöltés

 1. 1/2015. (I.26.) KSNB .sz. határozat a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 2. 2/2015. (I.26.) KSNB .sz. határozat a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére
 3. 3/2015. (I.26.) KSNB .sz. határozat Rhinoceros Amerikai Football Sportegyesület kérelmével kapcsolatosan

 rendelkezésre