ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2015
2015. december 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításáról
 2. Egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére szabályzat módosítása
 3. Kérelem önálló lakóingatlanok energetikai támogatására

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

 1. 291/2015. (XII.22.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 292/2015. (XII.16.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításáról
 3. 293/2015. (XII.16.) GB határozat egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére szabályzat módosítására
 4. 294/2015. (XII.16.) GB határozat önálló lakóingatlanok energetikai támogatására
2015. december 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásához. (2. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati kiírások elfogadására. (3. sz. testületi előterjesztés)
 4. Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására. (5. sz. testületi előterjesztés)
 5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. (6. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére. (7. sz. testületi előterjesztés)
 7. Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről. (12. sz. testületi előterjesztés)
 8. Javaslat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról. (13. sz. testületi előterjesztés)
 9. Javaslat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotására. (16. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben szükséges intézkedésekről. (20. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról. (11. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására. (14. sz. testületi előterjesztés)
 13. Előterjesztés a közvilágítás üzemeltetés 2015. évi díjáról. (15. sz. testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. (18. sz. testületi előterjesztés)
 15. 2014. évi utóellenőrzésről
 16. Előterjesztés a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelméről
 17. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. I-III. negyedévi működéséről
 18. Közterület-foglalási kérelem
 19. A Járóbeteg-ellátó Centrum kérelme

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 259/2015. (XII.16.) GB határozat plusz előterjesztés napirendre vételéről
 2. 260/2015. (XII.16.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 261/2015. (XII.16.) GB határozat a 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyásával kapcsolatosan
 4. 262/2015. (XII.16.) GB határozat 2014. évi utóellenőrzésről adott jelentés elfogdására
 5. 263/2015. (XII.16.) GB határozat a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásával kapcsolatosan
 6. 264/2015. (XII.16.) GB határozat vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati kiírások elfogadására
 7. 265/2015. (XII.16.) GB határozat a zöldségpiac lefedése tervének elkészítésére való összeg elkülönítésével kapcsoltosa
 8. 266/2015. (XII.16.) GB határozat játszótér létesítésére való összeg elkülönítésével kapcsolatosan
 9. 267/2015. (XII.16.) GB határozat extrém sportpálya világításának kiépítésére való összeg elkülönítésével kapcsolatosan
 10. 268/2015. (XII.16.) GB határozat digitális sebességmérő kiépítésére való összeg elkülönítésével kapcsolatosan
 11. 269/2015. (XII.16.) GB határozat zöldségpiac lefedésére való összeg elkülönítésével kapcsolatosan
 12. 270/2015. (XII.16.) GB határozat a dűlőutak közvilágítás-fejlesztésére és külterületi parkok karbantartására aló összeg elkülönítésével kapcsolatosan
 13. 271/2015. (XII.16.) GB határozat dühöngő kiépítésére való összeg elkülönítésével kapcsolatosan
 14. 272/2015. (XII.16.) GB határozat a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet tervezet elfogadásával kapcsolatosn
 15. 273/2015. (XII.16.) GB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 16. 274/2015. (XII.16.) GB határozat Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére
 17. 275/2015. (XII.16.) GB határozat alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló módosító rendelet tervezettel kapcsolatosan
 18. 276/2015. (XII.16.) GB határozat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról
 19. 277/2015. (XII.16.) GB határozat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotásával kpcsolatosan
 20. 278/2015. (XII.16.) GB határozat a gazdátlan galambokkal szemben szükséges intézkedésekről
 21. 279/2015. (XII.16.) GB határozat TIGÁZ Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásával kapcsolatosan
 22. 280/2015. (XII.16.) GB határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatosan
 23. 281/2015. (XII.16.) GB határozat költségvetési keret átcsoportosításával kapcsolatosan
 24. 282/2015. (XII.16.) GB határozat közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről
 25. 283/2015. (XII.16.) GB határozat a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmével kapcsolatosan
 26. 284/2015. (XII.16.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. I-III. negyedévi működéséről adott tájékozatóval kapcsolatosan
 27. 285/2015. (XII.16.) GB határozat a Bethlen 98 Kft. közterület-foglalási kérelmére
 28. 286/2015. (XII.16.) GB határozat az „Elm Street Kitchen” látványkonyha közterület-foglalási kérelmére
 29. 287/2015. (XII.16.) GB határozat az Étteremház Lorena Kft. 2015. december 20-2015. december 31. időszakra vonatkozó közterület-foglalási kérelmére
 30. 288/2015. (XII.16.) GB határozat az Étteremház Lorena Kft. 2016. január 1-2016. január  3. időszakra vonatkozó közterület-fog
 31. 289/2015. (XII.16.) GB határozat a Járóbeteg-ellátó Centrum támogatására
 32. 290/2015. (XII.16.) GB határozat pénzügyi forrás átcsoportosításáról inert hulladéklerakó üzemeltetéséhez kapcsolódóan
2015. december 2.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának kiválasztása

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

 1. 253/2015. (XII.02.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 254/2015. (XII.02.) GB határozat biztosítók és alkuszok meghívásával kapcsolatosan a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának ajánlattételére
 3. 255/2015. (XII.02.) GB határozat kizárólag biztosítók meghívásával kapcsolatosan a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának ajánlattételére
 4. 256/2015. (XII.02.) GB határozat kizárólag alkuszok meghívásával kapcsolatosan a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának ajánlattételére
 5. 257/2015. (XII.02.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának kiválasztása módosított ajánlattételi felhívás kiküldésével kapcsolatosan
 6. 258/2015. (XII.02.) GB határozat a módosított ajánlattételi felhívásban elsődleges és másodlagos szempontok meghatározására
2015. november 11.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztatás közvilágítás üzemeltetéséről. (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés új szociális intézményegység létrehozására (Családsegítő és Gyermekjóléti Központ). (2. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum gázenergia pótelőirányzatáról (4. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelméről. (5. sz. testületi előterjesztés)
 5. Javaslat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatására. (6. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására. (7. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról. (8. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. szivattyú felújításával kapcsolatos igényének kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról. (9. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről. (10. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére. (11. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására. (12. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan. (13. sz. testületi előterjesztés)
 13. Beszámoló a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról. (14. sz. testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról. (15. sz. testületi előterjesztés)
 15. Előterjesztés a Hőgyes utca – Kossuth utca csomópont biztonságosabbá tételéről
 16. Előterjesztés sebességmérő készülék kihelyezéséről
 17. Előterjesztés karácsonyi ünnepség szociális és hátrányos helyzetű lakosaink számára
 18. Szoboszlói Darazsak SE kérelme

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 232/2015. (XI.11.) GB határozat a Gázláng SE kérelmének napirendre vételéről
 2. 233/2015. (XI.11.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 234/2015. (XI.11.) GB határozat a közvilágítás üzemeltetéséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
 4. 235/2015. (XI.11.) GB határozat Bocskai István Múzeum pótelőirányzat kérelmével kapcsolatosan
 5. 236/2015. (XI.11.) GB határozat új szociális intézményegység létrehozásával kapcsolatosan
 6. 237/2015. (XI.11.) GB határozat az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelmével kapcsolatosan
 7. 238/2015. (XI.11.) GB határozat az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatosan
 8. 239/2015. (XI.11.) GB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 240/2015. (XI.11.) GB határozat a közvilágítási lámpatestek átadásával kapcsolatosan
 10. 241/2015. (XI.11.) GB határozat a HBVSZ Zrt. javaslatával kapcsolatosan
 11. 242/2015. (XI.11.) GB határozat a Bambino Óvoda előtti leállósáv építéséről
 12. 243/2015. (XI.11.) GB határozat „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésével kapcsolatosan
 13. 244/2015. (XI.11.) GB határozat pályázathoz pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatosan
 14. 245/2015. (XI.11.) GB határozat szökőkutak felújításával kapcsolatosan
 15. 246/2015. (XI.11.) GB határozat a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 16. 247/2015. (XI.11.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításával kapcsolatosan
 17. 248/2015. (XI.11.) GB határozat a Hőgyes utca – Kossuth utca csomópont biztonságosabbá tételéről
 18. 249/2015. (XI.11.) GB határozat sebességmérő készülék kihelyezéséről
 19. 250/2015. (XI.11.) GB határozat központi karácsonyi ünnepség támogatására
 20. 251/2015. (XI.11.) GB határozat Szoboszlói Darazsak SE kérelmének támogatására
 21. 252/2015. (XI.11.) GB határozat Gázláng SE támogatására
2015. október 7.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.02.24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadásáról. (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés kisméretű műfüves labdarúgópálya építésére. (8. sz. testületi előterjesztés)
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelméréséről és a további feladatok tervezéséről. (10. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok összevonására. (11. sz. testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés az MVM NET ZRt. kérelméről. (13. sz. testületi előterjesztés)
 6. Tájékoztatás zöldterületek és önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatosan. (15. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a bizottság 2015.10.07.-i ülésére egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 217/2015. (X.07.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete kérelmének és a településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló előterjesztések napirendre vételéről
 2. 218/2015. (X.07.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 219/2015. (X.07.) GB határozat gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadásával kapcsolatosan
 4. 220/2015. (X.07.) GB határozat a településfejlesztési koncepció elfogadásával kapcsolatosan
 5. 221/2015. (X.07.) GB határozat az MVM NET ZRt. kérelmére
 6. 222/2015. (X.07.) GB határozat zöldterületek és önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatosan
 7. 223/2015. (X.07.) GB határozat a Vendéglátók Egyesülete kérelmére
 8. 224/2015. (X.07.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelmérésével kapcsolatosan
 9. 225/2015. (X.07.) GB határozat családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok összevonásával kapcsolatosan
 10. 226/2015. (X.07.) GB határozat támogatás megítéléséról egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására
 11. 227/2015. (X.07.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának pályáztatásához kizárólag biztosító társaságok meghívásával kapcsolatosan
 12. 228/2015. (X.07.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának pályáztatásához kizárólag alkuszok meghívásáról
 13. 229/2015. (X.07.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának pályáztatásához a Ladány-Invest Kft. meghívásának javaslásáról
 14. 230/2015. (X.07.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának pályáztatásához a DV MEDIATORI Biztosítási Alkusz Kft. meghívásának javaslásáról
 15. 231/2015. (X.07.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és Intézményei biztosításának pályáztatásához meghívandó alkusz cégekről
2015. szeptember 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Szilfákalja 7. számú társasház gázszolgáltatásból kizárt lakóinak támogatása

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 215/2015. (IX.28.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 215/2015. (IX.28.) GB határozat Szilfákalja 7. számú társasház gázszolgáltatásból kizárt lakóinak támogatásával kapcsolatosan
2015. szeptember 8.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosítására. (1. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására. (2. sz. testületi napirend)
 3. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. (5. sz. testületi napirend)
 4. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról. (6. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. (7. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról. (8. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről. (9. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat marketing-támogatására (10. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés egyházak hitéleti támogatására. (11. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására. (13. sz. testületi napirend)
 11. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. (14. sz. testületi napirend)
 12. Előterjesztés radiológiai monitor beszerzése tárgyában. (17. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. (18. sz. testületi napirend)
 14. Előterjesztés pályázatra a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez. (19. sz. testületi napirend)
 15. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan. (20. sz. testületi napirend)
 16. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről. (21. sz. testületi napirend)
 17. Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról. (22. sz. testületi napirend)
 18. Előterjesztés 2015. évi fásításról. (23. sz. testületi napirend)
 19. Előterjesztés a bizottság 2015.09.08.-i ülésére egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére
 20. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi I. negyedévi és I. félévi működéséről
 21. Előterjesztés a Liliom utca - Ibolya utca közötti átjárás megszüntetésére vonatkozó kérelemről
 22. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről
 23. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos kérelemről
 24. Tájékoztatás Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosításának pályáztatásához
 25. Extreme Dekor Kft. kérelme
 26. A Nap Lányai Kórusért Egyesület kérelme

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 183/2015. (IX.08.) GB határozat előterjesztések napirendre vételéről
 2. 184/2015. (IX.08.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 185/2015. (IX.08.) GB határozat A Szilfákalja 7. számú társasház gázszolgáltatásból kizárt lakóinak támogatásával kapcsolatosan
 4. 186/2015. (IX.08.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi I. negyedévi és I. félévi működéséről adott tájékoztatóval kpcsolatosan
 5. 187/2015. (IX.08.) GB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosításával kapcsolatosan
 6. 188/2015. (IX.08.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásával kapcsolatosan
 7. 189/2015. (IX.08.) GB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kpcsolatosan
 8. 190/2015. (IX.08.) GB határozat a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 9. 191/2015. (IX.08.) GB határozat nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 10. 192/2015. (IX.08.) GB határozat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatosan
 11. 193/2015. (IX.08.) GB határozat az Antenna Hungária Zrt. kérelmére
 12. 194/2015. (IX.08.) GB határozat a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat marketing-támogatására
 13. 195/2015. (IX.08.) GB határozat egyházak hitéleti támogatására
 14. 196/2015. (IX.08.) GB határozat pályázati együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolatosan
 15. 197/2015. (IX.08.) GB határozat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotásával kapcsolatosan
 16. 198/2015. (IX.08.) GB határozat radiológiai monitor beszerzésével kapcsolatosan
 17. 199/2015. (IX.08.) GB határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
 18. 200/2015. (IX.08.) GB határozat pályázat benyújtásával kapcsolatosan rendkívüli szociális támogatásra 
 19. 201/2015. (IX.08.) GB határozat közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan
 20. 202/2015. (IX.08.) GB határozat a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelmekre
 21. 203/2015. (IX.08.) GB határozat tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról
 22. 204/2015. (IX.08.) GB határozat 2015. évi fásítással kapcsolatosan
 23. 205/2015. (IX.08.) GB határozat támogatás megítéléséről önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására vonatkozóan
 24. 206/2015. (IX.08.) GB határozat városi utak padkarendezéséval kapcsolatosan
 25. 207/2015. (IX.08.) GB határozat a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatosan
 26. 208/2015. (IX.08.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosításával kapcsolatosan
 27. 209/2015. (IX.08.) GB határozat az Extreme Dekor Kft.támogatására
 28. 210/2015. (IX.08.) GB határozat a Nap Lányai Kórusért Egyesület támogatására
 29. 211/2015. (IX.08.) GB határozat a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan
 30. 212/2015. (IX.08.) GB határozat az ÉLA Bt. közterület használati díj meghatározására
 31. 213/2015. (IX.08.) GB határozat az Attila úti óvoda előtti táblakihelyezéssel kapcsolatosan 
 32. 214/2015. (IX.08.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ támogatásár
2015. augusztus 10.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A CSENDÉLET Társasház  és a SZIKRA 92  Lakásszövetkezet (Szilfákalja 9-11. és a 21-23-25. számú társasházak)  gázszolgáltatásból kizárt lakóinak támogatása

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 180/2015. (VIII.10.) GB határozat  a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 181/2015. (VIII.17.) GB határozat a döntés módjának meghatározásáról
 3. 182/2015. (VIII.17.) GB határozat a CSENDÉLET Társasház  és a SZIKRA 92  Lakásszövetkezet (Szilfákalja 9-11. és a 21-23-25. számú társasházak) gázszolgáltatásból kizárt lakóinak támogatására
2015. július 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A CSENDÉLET Társasház és a SZIKRA 92 Lakásszövetkezet (Szilfákalja 9-11. és a 21-23-25. számú társasházak 68 lakás+12 lakás kizárása a gázszolgáltatásból) közösképviselő kérelme.
 2. A Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár civil szervezeteknek nyújtható szolgáltatásait igénylők támogatása

 3. TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

 1. 177/2015. (VII.17.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 178/2015. (VII.17.) GB határozat Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár civil szervezeteknek nyújtható szolgáltatásait igénylők támogatásával kapcsolatosan
 3. 179/2015. (VII.17.) GB határozat CSENDÉLET Társasház  és a SZIKRA 92  Lakásszövetkezet (Szilfákalja 9-11. és a 21-23-25. számú társasházak  68 lakás+12 lakás kizárása a gázszolgáltatásból) közösképviselő kérelmével kapcsolatosan
2015. július 9.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelme
 2. Civilek Együtt Hajdúszoboszlóért Egyesület kérelme
 3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosításának felülvizsgálata
 4. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan

 5. TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 170/2015. (VII.09.) GB határozat plusz előterjesztés napirendre vételéről
 2. 171/2015. (VII.09.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 172/2015. (VII.09.) GB határozat intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
 4. 173/2015. (VII.09.) GB határozat a Civilek Együtt Hajdúszoboszlóért Egyesület támogatására
 5. 174/2015. (VII.09.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosításának felülvizsgálatával kapcsolatosan
 6. 175/2015. (VII.09.) GB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatásával kapcsolatosan
 7. 176/2015. (VII.09.) GB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatására
 8. 177/2015. (VII.09.) GB határozat a Hajdúszoboszló Városi Televízió és a Szoboszló Sound Online Rádió kérelmének támogatására
2015. június 30.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítására (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendjére.
 3. Előterjesztés értékeink kezelésének megszervezésére. (3. sz. testületi előterjesztés)
 4. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. (5. sz. testületi előterjesztés)
 5. Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítására. (6. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási programban való együttműködésről. (8. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület építése tárgyában. (9. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról. (10. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. (11. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés a 2015 évi közterület felújítási keret felhasználására vonatkozóan. (12. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés kártékony galambok befogásának előkészítésére. (13. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékével kapcsolatosan. (14. sz. testületi előterjesztés)
 13. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálata tárgyában
 14. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelme
 15. Előterjesztés forgalmi rend változásokkal  kapcsolatosan
 16. Előterjesztés Étteremház Lorena Kft. kérelméről

 17. TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

 1. 151/2015. (VI.30.) GB határozat plusz előterjesztés napirendre vételéről
 2. 152/2015. (VI.30.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 153/2015. (VI.30.) GB határozat az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatával kapcsolatosan
 4. 154/2015. (VI.30.) GB határozat értékeink kezelésének megszervezésére
 5. 155/2015. (VI.30.) GB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 156/2015. (VI.30.) GB határozat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 157/2015. (VI.30.) GB határozat támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási programban való együttműködésről
 8. 158/2015. (VI.30.) GB határozat pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület építése tárgyában
 9. 159/2015. (VI.30.) GB határozat a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslattal kapcsolatosan
 10. 160/2015. (VI.30.) GB határozat Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. megbízásáról az utcabútorok beszerzésére
 11. 161/2015. (VI.30.) GB határozat elvi hozzájárulásról a Jókai soron történő biztonságos átkelés biztosításával kapcsolatosan
 12. 162/2015. (VI.30.) GB határozat kártékony galambok befogásának előkészítésére
 13. 163/2015. (VI.30.) GB határozat az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékével kapcsolatosan
 14. 164/2015. (VI.30.) GB határozat Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelmére
 15. 165/2015. (VI.30.) GB határozat forgalmi rend változásokkal  kapcsolatosan
 16. 166/2015. (VI.30.) GB határozat Étteremház Lorena Kft. közterület használati díj meghatározására
 17. 167/2015. (VI.30.) GB határozat Czeglédi Lászlóné Bérleti díj meghatározására
 18. 168/2015. (VI.30.) GB határozat Civilek Együtt Hajdúszoboszlóért Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
 19. 169/2015. (VI.30.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának biztosításával kapcsolatosan
2015. június 10.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 06. 10.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (5. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. (6. sz. testületi előterjesztés)
 3. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. (7. sz. testületi előterjesztés)
 4. Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására. (8. sz. testületi előterjesztés)
 5. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására. (9. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés a „lengyel piac” áthelyezésére. (10. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat benyújtására.  (12. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre. (13. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (14. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. (15. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. (16. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről. (17. sz. testületi előterjesztés)
 13. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről. (19. sz. testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés a Liliom utca - Ibolya utca közötti átjárás biztosításáról
 15. Előterjesztés a Párbeszéd Magyarország Párt közterület-használati kérelméről
 16. Előterjesztés az önkormányzati helyi utak kátyúzásáról
 17. Előterjesztés az útfenntartási munkálatok végzéséről
 18. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
 19. Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület kérelme
 20. Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókőr kérelme
 21. Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub kérelme

 22. TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

 1. 122/2015. (VI.10.) GB határozat plusz előterjesztés napirendre vételéről
 2. 123/2015. (VI.10.) GB határozat  a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 124/2015. (VI.10.) GB határozat a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 4. 125/2015. (VI.10.) GB határozat a költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására
 5. 126/2015. (VI.10.) GB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 127/2015. (VI.10.) GB határozat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 7. 128/2015. (VI.10.) GB határozat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 8. 129/2015. (VI.10.) GB határozat a „lengyel piac” áthelyezésére
 9. 130/2015. (VI.10.) GB határozat a  „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat benyújtására
 10. 131/2015. (VI.10.) GB határozat ELENA energetikai programban részvételre
 11. 132/2015. (VI.10.) GB határozat kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan
 12. 133/2015. (VI.10.) GB határozat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan
 13. 134/2015. (VI.10.) GB határozat a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
 14. 135/2015. (VI.10.) GB határozat az Erzsébet utca – Puskin utcai csomópontban történő gyalogátkelőhely betervezéséről
 15. 136/2015. (VI.10.) GB határozat a Bethlen utcán történő gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatosan
 16. 137/2015. (VI.10.) GB határozat útfelújítási tervek készítéséről
 17. 138/2015. (VI.10.) GB határozat a sportcsarnokok (központok) megtekintéséről készült tájékoztató elfogadására
 18. 139/2015. (VI.10.) GB határozat a Párbeszéd Magyarország Párt közterület-használati kérelmének támogatásáról
 19. 140/2015. (VI.10.) GB határozat az önkormányzati helyi utak kátyúzásáról
 20. 141/2015. (VI.10.) GB határozat az útfenntartási munkálatok végzéséről
 21. 142/2015. (VI.10.) GB határozat intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
 22. 143/2015. (VI.10.) GB határozat a Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület  támogatására
 23. 144/2015. (VI.10.) GB határozat a Polgári Olvasókőr kérelmére
 24. 145/2015. (VI.10.) GB határozat a Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatásáról
 25. 146/2015. (VI.10.) GB határozat pénzügyi forrás átcsoportosításáról
 26. 147/2015. (VI.10.) GB határozat intézményi sportpályák megnyitásával kapcsolatosan
 27. 148/2015. (VI.10.) GB határozat a Szilfákaljára történő forgalmi tükör kihelyezéséről
 28. 149/2015. (VI.10.) GB határozat tábla kihelyezéséről a Szabó László zugban és a Szilfákalján
 29. 150/2015. (VI.10.) GB határozat a Hajdúszoboszló SE támogatásáról
2015. május 25. -zárt ülés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a bizottság 2015.09.25.-i ülésére gázszolgáltatás visszaállításához nyújtható egyszeri önkormányzati támogatás ügyében

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
2015. május 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés intézmény-működtetési feladatok ellátására.
 2. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának megváltoztatására.
 3. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosítására.
 4. Előterjesztés nyári szociális gyermekétkeztetésről.
 5. Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc munkásságának felvételére a megyei értéktárba.
 6. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek meghatározásáról.
 7. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan.
 8. Előterjesztés Városháza energetikai korszerűsítési pályázatáról.
 9. Előterjesztés a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez kapcsolódó mentesülés kéréséről.
 10. Előterjesztés szökőkutak felújításáról.
 11. Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan.
 12. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan.
 13. A civil információs, valamint az infomentor iroda civil szervezeteknek nyújtható szolgáltatásaival kapcsolatos előterjesztés
 14. Előterjesztés a Manna Lavanda Kft. közterület-használati kérelmével kapcsolatosan
 15. Előterjesztés a Damjanich utca kétirányúsításával kapcsolatban
 16. Előterjesztés a Emlékezés tere forgalmi rendjének változásával kapcsolatban
 17. Előterjesztés a Fürdőhely tájékoztató táblák elhelyezésével kapcsolatban
 18. Előterjesztés a Kemping utcán várakozási tilalom elrendelésével kapcsolatban
 19. Előterjesztés a Mozicsarnoknál lévő rakodóhely időkorlátjának módosításáról
 20. Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon táboroztatási kérelme
 21. Az egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatási szabályzatának elfogadása
 22. Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezete kérelme
 23. Szoboszló Sound Online Rádió-támogatási kérelme

 24. TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 92/2015. (V.13.) GB határozat plusz előterjesztés napirendre vételéről
 2. 93/2015. (V.13.) GB határozat  a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 94/2015. (V.13.) GB határozat Intézmény-működtetési feladatok ellátására
 4. 95/2015. (V.13.) GB határozat intézmények gazdasági önállóságának megváltoztatására
 5. 96/2015. (V.13.) GB határozat a helyi szociális rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 97/2015. (V.13.) GB határozat nyári szociális gyermekétkeztetésről
 7. 98/2015. (V.13.) GB határozat Pávai Vajna Ferenc munkásságának felvételére a megyei értéktárba
 8. 99/2015. (V.13.) GB határozat nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek meghatározásáról
 9. 100/2015. (V.13.) GB határozat a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan
 10. 101/2015. (V.13.) GB határozat a Városháza energetikai korszerűsítési pályázatához kapcsolódóan
 11. 102/2015. (V.13.) GB határozat a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez kapcsolódóan 
 12. 103/2015. (V.13.) GB határozat a Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő szökőkút felújításával kapcsolatosan
 13. 104/2015. (V.13.) GB határozat a Művelődési Központ előtti szökőkút felújításávl kapcsolatosan
 14. 105/2015. (V.13.) GB határozat a Fürdő utca – Mátyás király kereszteződésében lévő szökőkút funkciójának megszüntetéséről
 15. 106/2015. (V.13.) GB határozat a szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan
 16. 107/2015. (V.13.) GB határozat a 3504/2 hrsz. ingatlanon található faház bontásával kapcsolatosan
 17. 108/2015. (V.13.) GB határozat a civil információs, valamint az infomentor iroda civil szervezeteknek nyújtható szolgáltatásaival kapcsolatosan
 18. 109/2015. (V.13.) GB határozat a Manna Lavanda Kft. közterület-használati kérelmével kapcsolatosan
 19. 110/2015. (V.13.) GB határozat a Damjanich utca kétirányúsításával kapcsolatban
 20. 111/2015. (V.13.) GB határozat az Emlékezés tere forgalmi rendjének változásával kapcsolatban
 21. 112/2015. (V.13.) GB határozat a Fürdőhely tájékoztató táblák elhelyezésével kapcsolatban
 22. 113/2015. (V.13.) GB határozat a Bányász utcán behajtani tilos kivéve lakótelepre érkezők elrendelésével kapcsolatban
 23. 114/2015. (V.13.) GB határozat a Mozicsarnoknál lévő rakodóhely időkorlátjának módosításáról
 24. 115/2015. (V.13.) GB határozat Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon táboroztatási kérelmének támogatására
 25. 116/2015. (V.13.) GB határozat egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatásával kapcsolatos támogatási szabályzatának elfogadására
 26. 117/2015. (V.13.) GB határozat Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezete  támogatására
 27. 118/2015. (V.13.) GB határozat Szoboszló Sound Online Rádió kérelmével kapcsolatosan
 28. 119/2015. (V.13.) GB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár támogatására
 29. 120/2015. (V.13.) GB határozat a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat beadására
 30. 121/2015. (V.13.) GB határozat az Ép Testben Ép Lélek-95 Alapítvány támogatására
2015. április 30.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Intézményi felújítási munkák pályázatának kiírása

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 90/2015. (IV.30.) GB határozat  a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 91/2015. (IV.30.) GB határozat Intézményi felújítási munkák pályázatának kiírására
 3. 91/2015. (IV.30.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Őrs kérelmére
2015. április 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására. (1. sz. testületi napirend)
 2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységeiről (2. sz. testületi napirend):
  a) Hungarospa Zrt.
  b) Városgazdálkodási Zrt.
  c) Turisztikai (TDM) Kft.
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező törzstőke emeléséről. (3. sz. testületi napirend)
 4. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. (5. sz. testületi napirend)
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. (6. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére. (9. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés Leader helyi akciócsoport támogatásáról. (10. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről. (11. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi végrehajtásáról. (4. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés tárgyi eszközök és kisértékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartási rendszerének témaellenőrzése
 11. Előterjesztés a számviteli jogszabályok 2014. évi változásából eredően a belső szabályzatok aktualizálása megtörténtének ellenőrzéséről
 12. Előterjesztés a 2015. évi közterület használatról
 13. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről
 14. Életerő Egyesület kérelme

 15. TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 67/2015. (VI.15.) GB határozat a plusz előterjesztések napirendre vételéről
 2. 68/2015. (VI.15.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 69/2015. (VI.15.) GB határozat az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadásával kapcsolatosan
 4. 70/2015. (VI.15.) GB határozat a Hungarospa Zrt. 2014. évi tevékenységeiről szóló beszámolójával kapcsolatosan
 5. 71/2015. (VI.15.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  2014. évi tevékenységeiről szóló beszámolójával kapcsolatosan
 6. 72/2015. (VI.15.) GB határozat a Turisztikai (TDM) Kft. 2014. évi tevékenységeiről szóló beszámolójával kapcsolatosan
 7. 73/2015. (VI.15.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező törzstőke emelésével kapcsolatosan
 8. 74/2015. (VI.15.) GB határozat a 2014. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 75/2015. (VI.15.) GB határozat Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 10. 76/2015. (VI.15.) GB határozat gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésével kapcsolatosan
 11. 77/2015. (VI.15.) GB határozat Leader helyi akciócsoport támogatásával kapcsolatosan
 12. 78/2015. (VI.15.) GB határozat kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítésével kapcsolatosan
 13. 79/2015. (VI.15.) GB határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi végrehajtásáról szóló éves jelentéssel kapcsolatosan
 14. 80/2015. (VI.15.) GB határozat a 3504/2 hrsz. ingatlanon található faház bontásával kapcsolatosan
 15. 81/2015. (VI.15.) GB tárgyi eszközök és kisértékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartási rendszerének témaellenőrzésére készített jelentés elfogadására
 16. 82/2015. (VI.15.) GB határozat belső szabályzatok aktualizálása megtörténtének ellenőrzéséről készített jelentés elfogadására
 17. 83/2015. (VI.15.) GB határozat elektromos kisautók közterület-használatának díjmeghatározásával kapcsolatosan
 18. 84/2015. (VI.15.) GB határozat elektromos kisautók közterület-használatának díjmeghatározásáról
 19. 85/2015. (VI.15.) GB határozat Életerő Egyesület  támogatásáról
 20. 86/2015. (VI.15.) GB határozat Szoboszlói Kulturális Közösség Egyesület támogatásáról
 21. 87/2015. (VI.15.) GB határozat Drexx-well Kft. közterület-használatának díjmeghatározásáról
 22. 88/2015. (VI.15.) GB határozat az egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatásával kapcsolatos határozat módosítása
 23. 89/2015. (VI.15.) GB határozat gazdasági társaságok irányításának felülvizsgálata
2015. március 27.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Civil szervezetek és intézmények támogatásáról szóló pályázati kiírásra érkezett igények elbírálása

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 62/2015. (III.27.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 63/2015. (III.27.) GB határozat az Air Pub Cafe Kft., a Bárdos Lajos Általános Iskola, Hajdúszoboszló Zeneoktatásáért és Kultúrájáért Alapítvány Ifj. Fúvószenekar, a Fekete Borbála Alapítvány és a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány kérelmére
 3. 64/2015. (III.27.) GB határozat a döntés meghozatalának formájáról
 4. 65/2015. (III.27.) GB határozat a Civil szervezetek és intézmények támogatására kiírt pályázatra érkezett igények támogatásáról
 5. 66/2015. (III.27.) GB határozat Magyar Német Baráti Kör támogatásáról
2015. március 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 04. 21.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről. (3. sz. testületi napirend)
 2. Javaslat a bölcsődei és szociális alapellátások 2015. évi térítési díjairól. (7. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási jogról. (9. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről. (10. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról. (11. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan. (12. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan. (13. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról. (14. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére. (15. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés gyógyvizünk hungarikummá minősítéséhez pályázat készítésére. (16. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekről. (17. sz. testületi napirend)
 12. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. (18. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről. (19. sz. testületi napirend)
 14. Előterjesztés a Gyógyfürdő előtti parkolóban történő árusításról
 15. Előterjesztés az un. „vakparkolóban” történő árusításról
 16. Előterjesztés a tevegeltetés, póni lovagoltatás éves közterület-használati díjáról
 17. Előterjesztés elektromos kisautók üzemeltetési kérelméről
 18. Előterjesztés városnéző kisvonat üzemeltetésével kapcsolatosan
 19. Előterjesztés a Luther utcán megállási tilalom elrendeléséről
 20. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

 1. 35/2015. (III.18.) GB határozat a napirendi javaslatokat elfogadására
 2. 36/2015. (III.18.) GB határozat szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről adott jelentéssel kapcsolatosan
 3. 37/2015. (III.18.) GB határozat a bölcsődei és szociális alapellátások 2015. évi térítési díjaival kapcsolatosan
 4. 38/2015. (III.18.) GB határozat a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási joggal kapcsolatosan
 5. 39/2015. (III.18.) GB határozat extrém sportpálya helyszínével kapcsolatosan
 6. 40/2015. (III.18.) GB határozat a Soproni temető felszámolásával kapcsolatosan
 7. 41/2015. (III.18.) GB határozat városi utak felújításával kapcsolatosan
 8. 42/2015. (III.18.) GB határozat játszóterek felújításával kapcsolatosan
 9. 43/2015. (III.18.) GB határozat óvodák parkolási lehetőségeivel kapcsolatosan
 10. 44/2015. (III.18.) GB határozat a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervével kapcsolatosan
 11. 45/2015. (III.18.) GB határozat gyógyvizünk hungarikummá minősítésével kapcsolatosan
 12. 46/2015. (III.18.) GB határozat a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekkel kapcsolatosan
 13. 47/2015. (III.18.) GB határozat közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítésével kapcsolatosan
 14. 48/2015. (III.18.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervével kapcsolatosan
 15. 49/2015. (III.18.) GB határozat az un. „vakparkolóban” történő árusítás közterület-használati díjának meghatározására
 16. 50/2015. (III.18.) GB határozat a tevegeltetés, póni lovagoltatás éves közterület-használati díjának elvetéséről
 17. 51/2015. (III.18.) GB határozat a tevegeltetés, póni lovagoltatás közterület-használati díjának meghatározására
 18. 52/2015. (III.18.) GB határozat elektromos kisautók közterület-használati díjának meghatározására
 19. 53/2015. (III.18.) GB határozat városnéző kisvonat üzemeltetésével kapcsolatosan
 20. 54/2015. (III.18.) GB határozat a Sarkcsillag Invest Kft. közterület-használati díjának meghatározására
 21. 55/2015. (III.18.) GB határozat a Happy Train Kft. közterület-használati díjának meghatározására
 22. 56/2015. (III.18.) GB határozat a Luther utcán megállási tilalom elrendeléséről
 23. 57/2015. (III.18.) GB határozat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatosan
 24. 58/2015. (III.18.) GB határozat Püspökladány – Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításának kiegészítése
 25. 59/2015. (III.18.) GB határozat intézmények gazdasági önállóságának változásáról
 26. 60/2015. (III.18.) GB határozat Jónás Kálmán képviselő kérelmének támogatására
 27. 61/2015. (III.18.) GB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kérelmének támogatására
 28. 62/2015. (III.18.) GB határozat Drext Kft. közterület-használati díjának meghatározására
2015. február 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Civil szervezetek és intézmények támogatásáról szóló pályázati kiírás
 2. A Járóbeteg-Ellátó Centrum kérelme

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 30/2015. (II.25.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 31/2015. (II.25.) PGB határozat Járóbeteg-ellátó Centrum támogatására
 3. 32/2015. (II.25.) PGB határozat Civil szervezetek és intézmények támogatásáról szóló pályázat kiírására
 4. 33/2015. (II.25.) PGB határozat egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatására kiírt pályázat lebonyolításával kapcsolatosan
 5. 34/2015. (II.25.) PGB határozat képviselők vagyonnyilatkozatának elérhetőségéről
2015. február 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi működéséről szóló beszámolóhoz. (1. sz. testületi napirend)
 2. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására. (2. sz. testületi napirend)
 3. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésének megállapítására. (3. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről. (4. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről. (5. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervéről. (6. sz. testületi napirend)
 7. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. (7. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alkotására, módosítására. (8. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításáról. (9. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés Vörös Aventurin Bt. kérelméről. (10. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés napelemes rendszerek kialakítása pályázatról. (11. sz. testületi napirend)
 12. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről. (13. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat városunkban történő megtartására
 14. Előterjesztés az un. „vakparkolóban” büféautóból történő árusítással kapcsolatos kérelemről
 15. A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének területfoglalási kérelme

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 14/2015. (II.18.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 15/2015. (II.18.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 16/2015. (II.18.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan
 4. 17/2015. (II.18.) PGB határozat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításával kapcxsolatosan
 5. 18/2015. (II.18.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 6. 19/2015. (II.18.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 7. 20/2015. (II.18.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 8. 21/2015. (II.18.) PGB határozat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
 9. 22/2015. (II.18.) PGB határozat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet-tervezettel kapcsolatosan
 10. 23/2015. (II.18.) PGB határozat Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításával kapcsolatosan
 11. 24/2015. (II.18.) PGB határozat az un. „vakparkolóban” büféautóból történő árusítással kapcsolatosan
 12. 25/2015. (II.18.) PGB határozat Vörös Aventurin Bt. kérelmével kapcsolatosan
 13. 26/2015. (II.18.) PGB határozat napelemes rendszerek kialakítása pályázattal kapcsolatosan
 14. 27/2015. (II.18.) PGB határozat a polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban
 15. 28/2015. (II.18.) PGB határozat nemzetközi várostervezési gyakorlat városunkban történő megtartására
 16. 29/2015. (II.18.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének területfoglalási kérelmére
2015. január 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (csak bizottsági anyag)
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről. (2. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről. (3. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015. évi üzleti tervéről. (4. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására. (5. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés a város szociális ellátó rendszerének változásáról. (9. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés képviselői tiszteletdíjra és bizottsági tagsági juttatásra. (10. sz. testületi napirend)
 7. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. (11. sz. testületi napirend)
 8. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. (12. sz. testületi napirend)
 9. Javaslat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására. (13. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés „Otthon Melege Program” támogatásáról. (Egyéni képviselői indítvány)
 11. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elkészítésére

TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 1/2015. (I.28.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 2/2015. (I.28.) PGB határozat az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elkészítésével kapcsolatosan
 3. 3/2015. (I.28.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 4. 4/2015. (I.28.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 5. 5/2015. (I.28.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 6. 6/2015. (I.28.) PGB határozat a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításával kapcsolatosan
 7. 7/2015. (I.28.) PGB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 8. 8/2015. (I.28.) PGB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 9/2015. (I.28.) PGB határozat a város szociális ellátó rendszerének változásáról szóló előterjesztés tudomásul vételéről
 10. 10/2015. (I.28.) PGB határozat képviselő bizottsági tagok és a felügyelő bizottsági tagok juttatás mértékével kapcsolatosan
 11. 11/2015. (I.28.) PGB határozat képviselő bizottsági tagok és a felügyelő bizottsági tagok juttatásaival kapcsolatosan
 12. 12/2015. (I.28.) PGB határozat a 2014. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 13. 13/2015. (I.28.) PGB határozat Otthon Melege Programmal kapcsolatosan